vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 10 11 12 (13) 14 15 16 ... 61 »


Re: Koranen


See User information
Svar till sWiFt

Till att avluta detta med dig
19 matematiken finns i tidigare skrifterna, men de har
manipulerats av människans ord, försök förstå det! Skrev tidigare
att: Av alla skrift (Torah, Bibel, Koranen) vi har fått av Gud är Koranen
den ända skrift Gud har lovat att bevara helt intakt. Så det kvittar hur
mycket än människor försöker manipulera Koranen kommer sanningen
komma fram. Genom matematiken har Guds lovord gått i uppfyllelse.

Vad gäller hur människor trodde utan matematiken. Ja! de trodde
utan matematiken svårare än så är det inte och kunskapen om
deras öde finns bara hus Gud.

Koranens matematik upptäcktes med hjälp av datorn
<UL>[27:82] Vid rätt tidpunkt, kommer vi att tillverka en varelse för
dem, producerad av
jordlig materia, som förkunnar att människorna
inte är övertygade om våra uppenbarelser
</UL>

Vidare vi kan se i Sura [74:31] att det finns 5 anledningar till varför 19 .
<UL>(1) för att besvära de icke troende,
(2) för att övertyga de Kristna och Judarna
(om att detta är en gudomlig skrift),

(3) för att stärka tron hos de troende,
(4) för att avlägsna alla spår av tvivel från de Kristnas,
Judarnas, liksom de troendes hjärtan, och

(5) för att avslöja de som hyser tvivel i sina hjärtan, och de
som inte tror; de kommer att säga,
"Vad menade GUD med
denna liknelse?"
GUD sänder således vem Han vill på avvägar,
och vägleder vem Han vill. Ingen vet vilka som är er Herres soldater
förutom Han. Detta är en påminnelse för människorna.
</UL>
Avslutar
Om det är någonting du ej förstår av Koranen be till Gud!
Så som det har framgått, ser det INTE ut som att du tror så be
till den du ber till, be till dig själv eller vad du vill för att det finns inget
mer Jag kan säga till dig. Må Gud vägleda dig!

Posted on: 2012/4/7 0:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BEWlyA2hTjo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2012/4/8 12:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
<iframe width="390" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1lyu1KKwC74?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cause it's a bitter sweet symphony this life...
Trying to make ends meet, you're a slave to the money then you die.
I'll take you down the only road I've ever been down...
You know the one that takes you to the places where all the veins meet, yeah.

No change, I can't change, I can't change, I can't change,
but I'm here in my mold, I am here in my mold.
But I'm a million different people from one day to the next...
I can't change my mold, no,no,no,no,no,no,no

Well I've never prayed,
But tonight I'm on my knees, yeah.
I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah.
I let the melody shine, let it cleanse my mind, I feel free now.
But the airwaves are clean and there's nobody singing to me now.

No change, I can't change, I can't change, I can't change,
but I'm here in my mold, I am here in my mold.
And I'm a million different people from one day to the next
I can't change my mold, no,no,no,no,no

Have you ever been down?
I can't change, I can't change...

Cause it's a bittersweet symphony this life.
Trying to make ends meet, trying to find somebody then you die.

You know I can't change, I can't change, I can't change, I can't change
but I'm here in my mold, I am here in my mold.
And I'm a million different people from one day to the next.
I can't change my mold, no,no,no,no,no

Posted on: 2012/4/8 14:06
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
svar till Omar
.  jag som Muslim blir verkligen sugen på att ta reda på
 mer om bla Sunna och Sharia lagarna och deras uppkomst
.

Det är samma för mig och håller på studera uppkomsten av dessa lagar och tradition.
Någonstans i historien måste dessa saker kommit in och blivit synonym till religionen.
Till exempel jag läser i en studentlitteratur [L] ” Islam, Den raka vägen”

<UL>"Muhammed framställs i historien, legenden och muslimsk tro som enastående människa och profet.
Medan vi vet en hel del om Muhammeds liv efter hans ”Kallelse” att bli Guds sändebud säger historiska
dokument inte så mycket om åren innan han blev profet 610, fyrtio år gammal. Koranen har varit den
viktigaste källa till kunskap om Profetens liv. Vidare ger den Profettraditionerna(berättelser om vad
Muhammed sade och gjorde) och bifogar oss en bild av hans betydelse under islams första år, liksom
också islamisk kalligrafi och konst dör Allahs och Muhammeds namn ofta förkommer sida vid sida –
Gud och hans profet
" (John L. 2011, sid 28)</UL>
Jag kan tänka mig att detta är referens på högskolan/universitet nivå.
Då författaren inte att klangas eftersom han bara refererar en annans referens,
finns det en tydlig bild av infiltration av religionen.... fortsätter att studera.....

Posted on: 2012/4/8 18:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Abyssina... Jag skriver här som en föredetta född muslim.. vi har skrivit till varandra några gånger utan att du riktigt svarat på frågor jag ställt dig och kommenterat..

Du som verkar tro så mycket, verkar ha överskridit gränsen för tro ifrån att tro på nåt till att tro på allt. Ta inte illa upp , men det jag syftar på nu är RASHID KALIFA och hans nr 19.

Om du inte råkat ut för hans sekt utan att du vet om det , som skapades 80-90 talet och som har födömts av alla de stora och riktiga muslimska föreningarna.

rashad ville utse sig själv som profet och desstuom ändrade 2 verser i koranen.... Jag vet att du har dina komentar varför det ändrades men det är vad sekten har förklarat för dig...

Enligt den riktga korane som jag läst 60 tal gånger i olika språk varnar dem gång på gång efter dem falska profeterna och budbärarna.
I koranen står det klart och tydligt att man inte behöver något annat än koranen och att dess innehåll är vägledningen till livet och livet efter. Du ska tro på det och inget annat, för det som har uppenbarats för muhamed ska ses som heligt och ska tros på med rent hjärta.
Så varför måste du bli övertygat av siffror om du itne kan bli övertygat av muhammed ord själv? , varför kunde inte muhammed övertyga dig, utan att du tog hjälp av rashad vilken du verkar tro mera på än på profeten?
Slå upp hans namn och läs på google överallt om honom så får ni se. går du djupare in på rashads liv så kommer du inse att det där var inte ens en muslim. men det kanske du inte vet om...
Om du är intresserad av mattematik och geometri, så har jag något som kan få det du sett om nr 19 att blekna , inte bara matematik utan geometri som förklarar 5 stora religioner och den 6:e som är på väg att komma vilket vi redan idag är utsatt av.

Jag tror däremot itne det är mening visa dig något, därför att jag vet exakt hur en muslim fungerar hur han skyddar religionen utan att reflektera eller lyssna till andras varningar, även om din egen far eller bror säger nåt..

Det som står i koranen är i stort sett en upprepelse av bibeln och toran vilka i sin tur är skriva ur 3 delar av äldre religoner, bland annat så översattae man egyptiska hieroglyfer till text språk och därefter krossade hieroglyferna så dem aldrig skulle upptäckas igen, men som tur kommer annaingen alltid fram. och idag kan vi tyda nästan alla bild språk..
Läs egyptens Bok of the dead, och se bilderna samt förklaringen och du kommer bli schockad hur lik bibelns och koranes liv efter döden den är.
jag vet även här att en man som tagit sig en tro kommer bara hålla sig till den och göra allt för att skydda den och kan aldrig öppna sitt sinne tillräckligt för att överskåda den och han kommer tro att han har funnit meningen med livet som han hittat i en bok, och därmed glöma den verkliga meningen som man hittar i livet i självaste världen.

Jag har försökt i år hitta motsattsen till att jag kan haft fel när jag lämnade religionen men jag har bara funnit fördelar och hittat ännu mera bevis på vad religion är och dess egentliga mening, och den är precis vad den varit i syfte till.. skapa splitter, krig och död av miljard tals människor under flera årtusenden för en BOK, som ni kallar GUDS ord, skrivna av mänskliga händer och svart bläck. Men ni ska få se när ni träffar era verkliga gud som ni kallar han och när han kommer ställa er till svars och vem som sa till er att kriga och döda andra folk för en bok ? sa Gud det eller boken ? och han ska visa er att han aldrig skrev en bok, för att han smykade himmlen med både stjärnor och planeter och där skrev han redan allt som vi behöver veta för all framtid, hans text består av ljus från stjärnor och hans blad och bok är himmlen du ser varge dag och natt, hans änglar är planeterna som håller oss vi liv och balans och Solen är vår Herre.
Och ni kommer att brinna i det helvete som ni själv skapat och leva där tillsammans med era lika för det som ni önskar ska ni få, och vad ni hatar ska ni bli.

Jag tackar Jorden, Solen,Månen,Planeterna stjärnorna och mina förfäder som för miljoner år sedan visste vad deras syfte på jorden var, det hade jag glömt bort men jag kommer aldrig någonsin igen att sluta tro på dessa verkliga krafter och aldrig även med döden som insats skulle jag överge det tro mot den lilla bok som skapats och minia barn ska aldrig igen få glömma vart någonstans vi egentligen är och vad det dem ser om kring dem kommer ifrån.

Hoppas och ber att du vaknar på riktigt! en dag kommer du om du är mogen för att vkana och möta den riktiga världen och leva där i skräck under viss period, är du inte stakr kommer du flla tillbaka eller bli galen, är du mogen kommer du att tacka universum varge dag att just du fick komma hit.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
svar till Mizar
Du skrev:
Du som verkar tro så mycketverkar ha överskridit gränsen
 för tro ifrån att tro på nåt till att tro på allt
Ta inte illa upp men 
det jag syftar på nu är RASHID KALIFA och hans nr 19.

Överskridit gränsen för tro från att tro på nåt till att tro på allt?
Vill du förklara vad du menar, Vad är det för gräns du pratar om?
Vad gäller Khalifa, Menar du att han kom och skrev 19 i koranen?
Har inte 19 varit i Koranen ända sedan Profeten Muhammed och tidigare?
Hur får du ihop detta som sekt? Om en person kommer och säger att du ska tron
ENDAST GUD och ingen människa, vad är sekten inom det?

Och alla vet att Profeten Muhammed är den sista Profet,
det står klart och tydligt i koranen. Producera bevis på där Khalifa ska ha
utnämnts sig själv som Profet? Kan du ge mig på svar på skillnaden
mellan Profet och Budbärare?

Du som läst koranen 60 gånger Läs denna vers 60 gånger till!
<UL>[3:7] Han sände ner denna skrift till er med okomplicerade verser,
vilka utgör det väsentliga i skriften, liksom mångtydiga och allegoriska
verser. De som hyser tvivel i sina hjärtan, kommer att ägna sig åt de mångtydiga
verserna för att skapa förvirring, och för att få fram en viss mening. Ingen känner till
dess sanna innebörd förutom GUD och de som är väl grundade i kunskap.
De säger, "Vi tror på detta allt det här kommer från vår Herre."
Endast de med intelligens kommer att ta sig i akt.
</UL>

Så här hycklar du, Du skrev:
Enligt den riktga korane som jag läst 60 tal gånger i olika språk 
varnar dem gång på gång efter dem falska profeterna och budbärarna
.
I koranen står det klart och tydligt att man inte behöver något annat än 
koranen och att dess innehåll är vägledningen till livet och livet efter
Du 
ska tro på det och inget annat
för det som har uppenbarats för muhamed 
ska ses som heligt och ska tros på med rent hjärta
Så varför måste du bli 
övertygat av siffror om du itne kan bli övertygat av muhammed ord själv
? , 
varför kunde inte muhammed övertyga digutan att du tog hjälp 
av rashad vilken du verkar tro mera på än på profeten
?

Först låt mig svara din fråga.
Alla vet att hela Koranen var citerad av Profeten Muhammed, så att tro på Koranen
är samma sak som att tro på Profeten Muhammed. Siffrorna är inget annat än bevis
på mirakel för de som tvivlar om Koranen är Gudomlig skrift eller inte.
Khalifa kom inte med något eget, han kom och sa att muslimer
ska tro på Koranen och inget annat nonsens.

Nu till din Hycklande.
Först säger du att du har läst koranen 60 gånger
Vilket där du fann falska Profeter och budbärarna.
Direkt efter förespråkar du koranen som en vägledning.
Försöker du lära ut något som du själv inte tror på?
Är du blind inför ditt eget sinne? Ser du inte att
du pratar från båda sidorna av din mun?

Du är den ointelligente kameleonten som byter färg i fel ordning.
Resten av det du skrev, egentligen inte värt att kommenteras, men låt
ändå säga: Gud satte jorden, planeterna och hela universum till din tjänst
Men du kommer in här och dyrkar dessa stenar och planeter som din Gud.
Kan du titta på månen och säga att det var den som skapade dig?

<UL>[2:164] I himmlarnas och jordens skapelse, i växlingen av natt
och dag, i skeppen som färdas på havet till gagn för människorna,
i vattnet som GUD sänder ner från skyn för att återuppliva död jord
och för att sprida alla sorters varelser i den, i manipulationen av
vindarna, och i molnen som placerats mellan skyn och jorden,
finns nog med bevis för människor som förstår.
</UL>
Vad gäller dina förfäder
<UL>[2:170] När de uppmanas, "Följ det som GUD uppenbarat häri,"
säger de, "Vi rättar oss bara efter vad våra föräldrar gjorde." Tänk om
deras föräldrar inte förstod, och inte vara vägledda?


[2:171] Såna icke troende är som papegojor, som repeterar
vad de hör av ljud och rop utan att förstå. Döva, stumma och blinda;
de kan inte förstå.
</UL>

Posted on: 2012/4/16 17:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
<iframe width="400" height="200" src="http://www.youtube.com/embed/6tUn7KUpk-0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved?

Don't let them fool ya,
Or even try to school ya! Oh, no!
We've got a mind of our own,
So go to hell if what you're thinking is not right!
Love would never leave us alone,
A-yin the darkness there must come out to light.

Could you be loved and be loved?
Could you be loved, wo now! - and be loved?

(The road of life is rocky and you may stumble too,
So while you point your fingers someone else is judging you)
Love your brotherman!

(Could you be - could you be - could you be loved?
Could you be - could you be loved?

Don't let them change ya, oh!
Or even rearrange ya! Oh, no!
WE'VE GOT LIFE TO LIVE
They say: only - only -

only the fittest of the fittest shall survive -
Stay alive! Eh!

Could you be loved and be loved?
Could you be loved, wo now! - and be loved?

(You ain't gonna miss your water until your well runs dry;
No matter how you treat him, the man will never be satisfied.)

Say something! (Could you be - could you be - could you be loved?
Could you be - could you be loved?)
Say something! Say something!
(Could you be - could you be - could you be loved?)
Say something! (Could you be - could you be loved?)
Say something! Say something! (Say something!)
Say something! Say something! (Could you be loved?)
Say something! Say something! Reggae, reggae!
Say something! Rockers, rockers!
Say something! Reggae, reggae!
Say something! Rockers, rockers!
Say something! (Could you be loved?)
Say something! Uh!
Say something! Come on!
Say something! (Could you be - could you be - could you be loved?)
Say something! (Could you be - could you be loved?)
Say something! (Could you be - could you be - could you be loved?)
Say something! (Could you be - could you be loved?)

Posted on: 2012/4/16 20:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Överskridit gränsen för tro från att tro på nåt till att tro på allt?

Här syftar jag på att du först överger din egen root din gamla religion kristendomen vilken i gentliga fallet har fött självaste islam. du tar alltså en nyare religion och förråder din gamla , du väljer först att tro på Abraham,Moses,Josef,Jesus,Muhamed och sedan på Gud och Gabrie oj Det blir visst 7 personer här. du tror på 5 st äldre religoner som fanns när dina förfäder fanns alltså är dem skit för dig, men samtidigt följer du deras grunder.. Du tror efter detta på Rashad Kalifa och sedan på nr 19 som fick dig att bli muslim. Det var inte muhammed.

Abyssina:
Vill du förklara vad du menar, Vad är det för gräns du pratar om?

Gränsen går vid muhamed och inte vid rashad som du sätter upp om du ska följa den riktiga islam.

Mizar:
1. Vad gäller Khalifa, Menar du att han kom och skrev 19 i koranen?
Nej men, en dator och hans forskar grupp försökte hitta mattematiska koder med stora datorer och krom fram till nr 19 när han utgick efter viss specific sak.. vad jag kan säga om biblen och koranen så ja 10000% är dem skriva i matematiska koder men inte av gud tyvär. Utan Thales ,Pythagoras, och Fibonacci matte,geometeri . Dem som skrivit den har varit mycket listiga och ska ha kreds för det, men inte alls konstigt tittta på pyramiderna säger jag igen. Låt rashad sekten lösa Pyramidernas mattematik och geometeri och ni ska få se på Gudomlig mattematik. Men ni vill inte kännas vid egyptisk kunskap


Abyssiba:.
Har inte 19 varit i Koranen ända sedan Profeten Muhammed och tidigare?
Nej. Det har den inte, nummreingen har kommit när dem har satt ihop kornanen, och det är inte alls ens säkert att alla blad ligger som de egentligen ska enligt forskarna.
Hur får du ihop detta som sekt? Om en person kommer och säger att du ska tron
på ENDAST GUD och ingen människa, vad är sekten inom det?

Mizar:
En sekt är en grupp som tar till en religion som finns och gör om den efter sin egen tro eller önskemål. Kan också vara politikst.
Abyssina:

Och alla vet att Profeten Muhammed är den sista Profet,
det står klart och tydligt i koranen. Producera bevis på där Khalifa ska ha
utnämnts sig själv som Profet? Kan du ge mig på svar på skillnaden
mellan Profet och Budbärare?

Mizar:
Khalifa said that he was a messenger (rasool) of God and that the Archangel Gabriel 'most assertively' told him that chapter 36, verse 3, of the Quran, 'specifically' referred to him.[4][5] His followers refer to him as God's Messenger of the Covenant.[6] He promoted a strict monotheism and was a prominent Quranist, rejecting the hadith and sunnah as fabrications attributed to prophet Muhammad by later scholars.
He is most notable for his statement that the Quran contains a mathematical structure based on the number 19 [7] and making the highly controversial claim that the last two the verses of chapter nine in the Quran were not canonical, telling his followers to reject them.[8] Starting in 1968, Khalifa used computers to analyze the frequency of letters and words in the Quran.[1] In 1974, he claimed that he had discovered a mathematical code in the text of the Qur'an involving the number 19. The details of this analysis are available in his book, Quran, the Final Testament.[9]
January, 1973.[12] Updates of his research were subsequently published by the same magazine later that year and again in 1975.[13][14]
http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa
Några som tar upp hans tricks.
http://www.islamicweb.com/beliefs/cults/submit_trick.htm
http://www.answering-christianity.com/rk_dont_addup.htm

PS: Muhhamed sade att han var guds budbärare och han var den siste roparen och varnaren.
I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
Allah, den upphöjde, säger i den heliga Koranen [15:9]:
"Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om
Den!"
Islamguiden kommenterar följaden :
http://www.koranensbudskap.se/Om+Sajten.aspx
Det finns också en nätbaserad version av svensk koranöversättning som är gjord av sekten som tillhör "Rashad Khailfa". Denna sekt avkastar profetens sunnah och därför tolkat Koranen på det sätt som passar sektens syfte. Denna översättning är helt felaktig och vi avråder muslimerna att använda det. Rashad Khalifa och hans sekt tror inte på att profeten Muhammed, Allahs frid och välsignelser vara över honom, var sista profeten och de förkastar profetens sunnah som den andra autentiska källan i islam efter Koranen. Rashad Khalifa påstod att han var den sista profeten. Alla muslimska lärda är överens om att han och hans sekt tillhör inte islam och räknas därmed inte som muslimer.

Jag personligen när jag var muslim drömde en natt att jag inte skulle läsa 3 st böcker , jag fick se en bok i drömmen som öppnade sig till sista sidan och där stod 3 st olika namn. Rashad kalifa, Eckalt tolle och en annan jag inte kommer ihåg. Det konstiga var att jag faktist också läste mcyekt om rashad och den koran som finns på svenska och tyckte var mycket itnressant till efter drömmen, men nån bok med eckat tolle har jag inte läst men har haft i tankarna innan att göra det och sett mest vilka böcker han hade , var en polare som rekomenderade mig. När jag vaknade kunde jag acceptera att jag itne ska läsa eckart tolle för han hade inget med religon göra tror jag iaf, men att jag inte skulle läsa om den koranen tyckte jag var mycket obehagligt. Jag var mycket insatt i religionen och älskade översättningen. Jag började läsa om rashad och fann mcyekt saker , då gick jag djupare in och insåg att snutten totalt var ute och cyklade och han var också dömd av alla islamiska föreningar.

Abyssina:.Du som läst koranen 60 gånger Läs denna vers 60 gånger till!
[3:7] Han sände ner denna skrift till er med okomplicerade verser,
vilka utgör det väsentliga i skriften, liksom mångtydiga och allegoriska
verser. De som hyser tvivel i sina hjärtan, kommer att ägna sig åt de mångtydiga
verserna för att skapa förvirring, och för att få fram en viss mening. Ingen känner till
dess sanna innebörd förutom GUD och de som är väl grundade i kunskap.
De säger, "Vi tror på detta allt det här kommer från vår Herre."
Endast de med intelligens kommer att ta sig i akt.

Mizar:
Alltså du som tror på gud ska inte gå in på skapa massa siffror för att övertyga dig om koranen .har du inte förstått det? Det är förbjudet att syssla med sådana saker överhuvud taget.. De varnar gång på gång att man endast ska tro på det och inget annat, och att det ska komma sådana som ska skapa förvirring, i detta fallet är förvirringen kring dem 2 suror som rashad råttan ville ändra på.

Abyssina:

Så här hycklar du, Du skrev:
Enligt den riktga korane som jag läst 60 tal gånger i olika språk 
varnar dem gång på gång efter dem falska profeterna och budbärarna.
I koranen står det klart och tydligt att man inte behöver något annat än 
koranen och att dess innehåll är vägledningen till livet och livet efter. Du 
ska tro på det och inget annat, för det som har uppenbarats för muhamed 
ska ses som heligt och ska tros på med rent hjärta. Så varför måste du bli 
övertygat av siffror om du itne kan bli övertygat av muhammed ord själv? , 
varför kunde inte muhammed övertyga dig, utan att du tog hjälp 
av rashad vilken du verkar tro mera på än på profeten?

Först låt mig svara din fråga.
Alla vet att hela Koranen var citerad av Profeten Muhammed, så att tro på Koranen
är samma sak som att tro på Profeten Muhammed. Siffrorna är inget annat än bevis
på mirakel för de som tvivlar om Koranen är Gudomlig skrift eller inte.
Khalifa kom inte med något eget, han kom och sa att muslimer
ska tro på Koranen och inget annat nonsens.
-------------------
Mizar:
Läs längre upp den frågan är besvarad.

Abyssina:
Nu till din Hycklande.
Först säger du att du har läst koranen 60 gånger
Vilket där du fann falska Profeter och budbärarna.
Direkt efter förespråkar du koranen som en vägledning.
Försöker du lära ut något som du själv inte tror på?
Är du blind inför ditt eget sinne? Ser du inte att
du pratar från båda sidorna av din mun?

Mizar: före

förespråkar absolut inte koranen som en vägledning, varför tror du att jag har tagit avstånd från det, men jag anser at om man ändå ska tro på en religion så ska man tro på den riktiga versionen och gå på dem riktiga källorna. Det vore helt onödigt att följa en religon annars om man inte följer den riktiga , för då kan du lika gärna sätta upp din egen religion.

Jag kallar mig inte länge muslim , eller efter någon nation ,jag kallar mig Männsika, och vi är alla guds söner och döttrar. Jag försöker heller inte lära något jag inte tror på, utan något som jag levt med och är född i som jag har insett har varit en lögn, men jag kan både den rätta och den fela versionen av den jag är beskådaren i mitten och valde ingen av dem. Jag är här för att både skydda folket som läst dina inlägg du gjort med falsk islam, och dela med lite andra synpunkter på det hela än vad du verkar ha fått.

Abyssina:
Du är den ointelligente kameleonten som byter färg i fel ordning.
Resten av det du skrev, egentligen inte värt att kommenteras, men låt
ändå säga: Gud satte jorden, planeterna och hela universum till din tjänst
Men du kommer in här och dyrkar dessa stenar och planeter som din Gud.
Kan du titta på månen och säga att det var den som skapade dig?

Mizar:
Tack för dina intellegenta ord :) Som sagt , vem som är blind o vaken vet jag inte, men i detta fallet är du den blinde om du inte läst vad jag skrivit. Är du rädd ?
[86:1] VID himlen och vid den nattliga besökaren!
[86:2] Och vad kan låta dig förstå vad den nattliga besökaren betyder
[86:3] [Det är] den stjärna vars ljus lyser upp [det djupaste mörker].[/size]
[86:4] Ingen människa [har lämnats] utan den som vakar över henne.
[86:5] LÅT människan betrakta det som hon är skapad av!
[86:6] Hon är skapad av flöden,
[86:7] som väller fram ur [mannens] länder och ur [kvinnans] bäckenring.
[86:8] Han [som har skapat henne] har helt visst makt att återskapa henne
Denna sura är en favorit jag haft.
Hela koranen är baserat på planeter och stjärnor och dem tillomed gud svär på stjärnorna när han svä'r om något, och han kallar också planetrna till vittne när dagen kommer.

Jag vill inte säga mcyekt mer om detta, för du verkar inte vilja lyssna.

Jag kan åtminståne säga att DU BESTÅR AV SAMMA MATERIAL SOM DEM STJÄRNOR DU SER DÄR UTE LYSA, OCH SOM JORDEN SJÄLV. Och planeterna, planeterna är våra änglar och månen är Budbäraren och bevakaren. Solen är vår herre och VI ÄR STJÄRN GUDARNA, vi blev till från första bigbang-stjärna till supernova och åter till stjärnor och igen supernovor fram till efter några miljarder då vi uppstår på jorden, solen har offrat sig och planeterna som vi är avbild av följt solen för att skydda oss. Dem är inte många där ute endast 13 st men dem är så mäktiga att deras sken och röst hörs från andra änden universum.

Lite lätte mattematik angående detta är dessa siffor kan vi ta här: Solenoch alla stjärnor består av 70% väte och 30% restreande ämnen. Jorden består av ca 70% vatten och 30% rest ämenen,Människan består av 70% vatten och 30 rest ämen.
Väte= annan kemisk form av vatten.
Rest ämnen vi har är, bla, kol, järn, och olika gaser och andra stjärn partiklar. Även stjärnor och solen har exakt samma rest partikalar.

Precis som när du föddes, kom till från en explosion, vilket orsakades av din far med kraften av din mor vid stunden i sängen. Där sker en explosion som är avbild av big bang.
, där din far är materian och din mor är den svarta materian, eller svarta hålet, Den suger upp materian och däri ligger miljoners spermier där endast en är så pass helig och stark att den får bli till en stjärna. Den stjärnan blev du , och din uppgift är att göra samma sak. Innan du föddes växte du i en RUNT mage avbild av solen eller jorden själv.


AByssina
[2:171] Såna icke troende är som papegojor, som repeterar
vad de hör av ljud och rop utan att förstå. Döva, stumma och blinda;
de kan inte förstå.
MIzar:
Suran du skriver här beskriver väldig bra dig själv faktist som en pappegoja skirvit om islam och en sekt utan att veta vad du skriver om och som peppagoja upprepa 19 och koran verser.
Jag hoppas och ber att du ska vakna.

----
Ser att du gilla Bob jag också:)

There's a natural mystic blowing through the air;
If you listen carefully now you will hear.
This could be the first trumpet, might as well be the last:
Many more will have to suffer,
Many more will have to die - don't ask me why.

Things are not the way they used to be,
I won't tell no lie;
One and all have to face reality now.

'Though I've tried to find the answer to all the questions they ask.
'Though I know it's impossible to go livin' through the past -
Don't tell no lie.


There's a natural mystic blowing through the air -
Can't keep them down -
If you listen carefully now you will hear.

There's a natural mystic blowing through the air.

This could be the first trumpet, might as well be the last:
Many more will have to suffer,
Many more will have to die - don't ask me why.


Bob marley-Naturl mystic

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Dont let them fool yea, Or even try to school ya! They make a slave of ya, closed your eys with name of RA, they did show you a simple words and then stolen your world. oh yeah, dont let them fool ya, its not yet to late no.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar Mizar

Herregud du förstår jo inte ens vad du själv skriver.
Förväntar du dig då att jag ska förstå dig? Du vet inte ens
vem jag är men du tycks ha fabricerat dig fram en massa artificiella
fakta om mig. Det är okey för mig för jag ser att jag skriver till en okunnig
som ser text från wikipedia och från koranens budskap som bevis. Må Gud vägleda dig!
En tips till dig: Kanske borde du studera saker och ting innan du uttrycker dig kaotiskt.
Klargör för dig själv skillnaden mellan en Profet och budbärare! (Till att börja med)
Jag ska ta lägga upp fotnoten om 19 från koranens budskap i
Nästa inlägg, för nuet detta:

Vi lär oss i koranen att judarna har alltid envisats om att INTE tro.
Varje gång en Profet eller Budbärare kom till dem ville de inte tro trots att
Gud har välsignat de med massa fysiska bevis. Vi alla känner till Moses historia.
Här ännu en omfattande fysiskt bevis. I koranen nämns ordet Gud 6346 (6+3+4+6=19) gånger.
Börjar vi räkna från Sura 1 fram till den 19:e gånger där ordet "Gud" nämns.
Vi hamnar på Sura 2 vers 2:55 och där står det:

<UL>[2:55] Recall that you said, "O Moses, we will not
believe unless we see GOD, physically." Consequently,
the lightning struck you, as you looked.
</UL>
Det är anmärkningsvärt att ordet "GUD" i denna vers är den
19:e förekomsten, och att det är i denna vers som människorna begärde
"fysiska bevis." Koranens matematiska kod, baserat på talet 19,
tillhandahåller ett sådant fysiskt bevis.

Notera även att 2 + 55 = 57 = 19x3

Bara detta borde vara bevis nog och bara om du blunder kan du inte se
Men Det kvittar vad du gör, den är framför dina ögon som obestridlig fysisk
bevis på att Koranen är en Gudomlig skrift. Och vi vet de 5 anledningar till syftet
med 19 från vers [74:31]

<UL>(1) för att besvära de icke troende,
(2) för att övertyga de Kristna och Judarna
(om att detta är en gudomlig skrift),

(3) för att stärka tron hos de troende,
(4) för att avlägsna alla spår av tvivel från de Kristnas,
Judarnas, liksom de troendes hjärtan, och

(5) för att avslöja de som hyser tvivel i sina hjärtan, och de
som inte tror; de kommer att säga, "Vad menade GUD med
denna liknelse?" GUD sänder således vem Han vill på avvägar,
och vägleder vem Han vill. Ingen vet vilka som är er Herres soldater
förutom Han. Detta är en påminnelse för människorna.
</UL>

Du skrev:
förespråkar absolut inte koranen som en vägledning, varför tror du att jag har tagit avstånd
från det, men jag anser at om man ändå ska tro på en religion så ska man tro på den riktiga versionen och gå
på dem riktiga källorna. Det vore helt onödigt att följa en religon annars om man inte följer den riktiga , för då
kan du lika gärna sätta upp din egen religion.

Jag kallar mig inte länge muslim, eller efter någon nation, jag kallar mig Männsika, och vi är alla guds söner
och döttrar. Jag försöker heller inte lära något jag inte tror på, utan något som jag levt med och är född i som
jag har insett har varit en lögn, men jag kan både den rätta och den fela versionen av den jag är beskådaren i
mitten
och valde ingen av dem. Jag är här för att både skydda folket som läst dina inlägg du gjort med
falsk islam, och dela med lite andra synpunkter på det hela än vad du verkar ha fått.


Svar:
Återigen ska jag behöva vissa för dig hur du hycklar?
Kan du ta och hålla dig till en punkt. Du säger klart och tydligt
Att du inte tror på Koranen och att du inte är Muslim. Sen direkt efter
i samma stycka ska du peka till den rätta Koranen. Jag vet att du inte ser det
för att du är en hycklare. Du förstår inte vad som kommer ur dig och vem är det du
ska skydda, och vad ska du skydda människor från, vem gav dig den rollen om inte
du själv. Ta inte människor förgivet, alla kan tänka för sig själva. Om du har något
vettigt att säga, fram med det, annars håll din hycklande för dig själv!

Avslutar
Du dyrkar solen som din gud. Jag dyrkar den
som skapade Solen och hela Universum som min Gud!
Förstår du till vilken nivå du sänker ner dig själv?


Posted on: 2012/4/17 18:25
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Korrigering

Jag skrev i föra inlägg i första stycke följande:

"Det är okey för mig för jag ser att jag skriver till en okunnig
som ser text från wikipedia och från koranens budskap som bevis."

Här menar jag inte Koranen som Koranen utan
jag menar www.koranensbudskap.se

Jag ska ta och lägga upp deras tolkning av 19
i nästa inlägg....

Posted on: 2012/4/17 20:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Inte värt komentera något övrig förutom: Att källorna jag visade dig var bara litet snabb säkning, det är något du sjäölv ska ta reda på. jag har gjort mitt.. och du får mer än gärna tro på rashad, men gå fan inte runt och sprid falsk religion och sekt, och vad fan gör du på vaken,se föresten, tror du att en vaken ska ta till sig en sekt religion? isåfall tror jag faktist du är på helt fel plats om inte jag själv blivit galen, och tror det.

Abbyssina:
Avslutar
Du dyrkar solen som din gud. Jag dyrkar den
som skapade Solen och hela Universum som min Gud!
Förstår du till vilken nivå du sänker ner dig själv?
---------
MIzar
Hehe nu är du ute och cyklar. vet du skillnaden vad Gud och Herre är ? Och jag har ingen Gud som är lik din. Jag känner till din Gud, men du känner inte till den kraft jag tror på och inte har du chans att göra det, så länge ditt hjärta är smutstad med ord av bläck fylla av hat och hot, och massa giriga förhoppningar.

Jag tror däremot på en kraft du inte kan förstå. och därefter tror jag på , solen den störste herren han som ger liv och ljus. och jag skulle inte skämmas att kalla den för Gud om det skulle vara så , för den Guden är mäktigare än 10000 andra gudar du läser om i din bok. Din gud kan dö och ruttna, och samma med era profeter och änglar. Men när dennna herre dör, (solen) eller när dess änglar och budbärare skadas, då skadas direkt ditt hjärta, Om månen viker av vilken har den riktiga Gabriels roll då kommer du känna på obalans och panik in 1 ljus sekund. Om Jupiter viker av eller klyfvs i 2, , då kan jag lova dig att du inte kommer se ljuset längre till.

Men så länge har Både muhamed, jesus, noa,moses,abraham,och alla 333 familje blods liner samt gud tillmamns med dem dött men vi är här fortfaradne och så ska det förbli så länge du ser den du kallar för sten Lysa upp ditt djupaste mörker.

-- Jag har här förberett dig 19 riktiga frågor, som om du kan besvara på dem och fortfarande hålla islam inom 3 år så ska jag gratta dig personligen.
---

1. Vem kan säga att Gud gjort ett misstag? Förutom bla kristendomen, Islam, Judendomen. Folket som föddes eller intar en religion är ju enligt islam guds vilja vad alla ska bli och vara, så när gud väljer att det ska föddas kristna barn, gör han det för att dem ska växa upp och sen gå döda muslimer? Eller gör han det för att låta muslimerna döda dem ?

2. Behöver Gud verkligen hjälp av människor för att han ska tala till oss, har han inte större makt än så ? Han skapade ju oss från början och skapade allt annat varför tror ni att han gjorde fel med eran hjärna. VARFÖR TVEKAR NI PÅ ER SJÄLVA SOM ÄR HANS VERK.

3. Den Gud som nämns i Koranen och andra religiösa böcker är Solen och stjärnor, Alla muslimer följer solen varge dag och tillber den innan den går upp och innan den går ner. Man vaktar den men vet inte om det.

4. Nu har jag lite frågeställningar till er som jag hoppas ni kan svara på..

5. Var är Guds hus?

6. Gillar din Gud guld? Varför finns det silver och guld skålar i paradiset? Så ruttet jordligt material enligt , Abyssina.

7. Är eran Gud så MAKTLÖS då han måste hota folk genom en bok, har han inte makten programera dig vid födelsen?

8. Kommer en kristet/judisk barn att föras till helvetet bara för att han inte föddes som muslim?
9. Eller en muslim,Jude föras till helvetet för att de inte föddes som kristna?

10. Är Gud i behov av att du ska tillbe han? varför har han då fött dig?

11. Varför fruktar ni Gud istället för att älska han?

12. Vilken religion är rätt om andra är fel?

13. Finns det någon människa som är heligare än du? Isåfall vad är du då ?

14. Vad är skillnaden mellan en Farao och en Påve, Moses och Jesus,Muhamed?

15. Är du mindre värd för att du inte går till kyrkan/mosken/synagogan?

16. Vad kallar ni naturen som finns omkring er, Är det djävulens hus kanske för er som tror att kyrkan/mosken är Guds hus?

17. Det talas om paradiset och helvetet, det talas om evigehten i de båda, medans i jorden har vi en begränsning, är det inte här du ska ta vara på din tid då du inte kommer vara så länge, är det inte här du ska öppna ögonen och inse att detta är en del av paradiset och vara tacksam för det tid du fått här?

18. Har du nånsin tänkt att du redan har ett evigt själ med en begränsat liv på jorden?

19. Har du tänkt på hur vackert lockande döden är ,då ingen kan motstå den när tiden väl är inne, varför fruktar ni döden, om ni innerligt är goda? Varför ber ni trotsallt om ni innerligt vet om att ni är så rena. Hur många gånger ber du om att din granne ska få det bra ?
---------------------------------------------------------

Och 11 Vettiga följd frågor.

1. Har du krävt om att föddas här?

2. Har du valt din religion själv? Skulle du döda för din religions skull? Skulle du döda din bästa vän om det blev krig mellan eran religioner?

3. Om du svarar Nej, Varför tvekar du på din guds order?

4. Om du svarar Ja , hur heligt är din religion som tar ett liv som Gud skapat? Och dödar en vän du lurat att du älskat?

5. Har du inga känslor, har du ingen medvetenhet om vad som är rätt och fel? behöver du en bok där det står hur du ska vara och vad du ska tro på. Har du fått en så stor hjärna för att endast lära dig en bok som människor har skrivit om vad du får och inte får göra? Var då säker att en myra är smartare än du.

6. Är du inte nöjd med Guds verk? varför vill du snabbt till paradiset?

7. Vem har du egentligen bett till hittils när du har bett om nåd? Till Jesus, till Muhammed, till Abraham, Ra, Amen-hotep? .

8. Hur kan ni anse att någon annan står närmare Gud än ni själva när ni vet om eran existens?

9. Om du ska skicka ett paket till A från B skickar du paketet med address till Q först för att den ska nå A?

10. Om du har bett hela livet och din bön inte än har blivit hörd, då vet ni varför eran bön inte har kommit fram, därför Gud finns inte blad döda som ni tillber, utan blad de levande.

11. Ni säger att ni tror på Gud men i själva verket så tror ni på Gabriel som ni tror kom till muhammed. Det är gabriels i första hand sen muhammeds ord. Då blir det att ni tror först på Muhamed sedan på Gabriel och sedan på Gud.

Jag hoppas att du läser genom noga och reflekterar på riktigt. Sen så kan du också svara på varför det blir 99999


19*11 = 319 = 3x19 wow abyssina. tillomed jag kunde . :)
142857 × 1 = 142857 Se hur det hela tiden blir samma siffror i svaret fram till nr 7.
142857 × 2 = 285714
142857 × 3 = 428571
142857 × 4 = 571428
142857 × 5 = 714285
142857 × 6 = 857142
142857 x 7 = 999999 wow.
------------------------------
142+857 = 999
14+28+57 = 99
1+4+2+8+5+7 = 27 =2+7= 9
-----------------------------

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
"Deras" tolkning av 19 i vers:


<UL>[74:30] Nitton råder över det</UL>

Källa: Koranensbudskap [L]
Sidan: 1043, Fotnot 15 till vers 74:30
Lägg märke till att detta är direkt citat från deras fotnot.

<UL>Medan flertalet av de klassiska kommentatorerna anser dessa ”nitton” var de änglar som vaktar eller har tillsyn över helvetet – den följanden versen 31 förefaller ge ett starkt stöd för denna åsikt (ö.a) – för Razi fram tanken att talet 19 anspelar på den fysiska, intellektuella och emotionella kraften inom människans själv som kan höja henne långt över andra varelser men som, om de används felaktigt, kan leda till upplösning av hela hennes personlighet och orsaka henne svår lidande i nästa liv. Enligt Razi har filosoferna (arab al-hikmah) identifierat dessa krafter med, för det första djurets – och följaktligen också människans – sju organiska funktioner (gravitation, inre s.k kohesionskrafter, bortstötande av skadlig och absorbering av nyttig extern materia, assimilation av näringsämnen, tillväxt och fortplantning); för den andra, de fem ”yttre” eller fysiska sinnena (syn, hörsel, känsel, lukt och smak); för det tredje, de fem ”inre” eller intellekt tillhörande sinne, vilka Ibn Sina – som Razi tydligen stöder sig på definierar som a) förnimmelse av bilder förmedlade av de yttre sinnena, b) medvetet assimilering av idéer, c) förmågan att minnas bilder förmedlade av sinnena. d) förmågan att minnas medvetet assimilerade idéer, och d) förmågan att ställa samman av sinnena förmedlade bilder med rena idéer. Till detta kommer slutligen sinnesrörelserna begär eller motvilja (resp. fruktan eller vrede), vilket har sin rot i både de ”yttre” och de ”inre” sinnena – varmed summan av de krafter som leder människans andliga utveckling uppgår till nitton. Det är alla dessa krafter – säger Razi – som tillåter människan att tänka konceptuellt och som i detta avseende placerar henne till och med högra än änglarna (jfr 2:30 ff. och de därtill fogade noterna samt här följande not 16).
</UL>
Versen de 2:30 referera på slutet säger följande:

<UL>[2:30] Minns att er Herre sa till änglarna, "Jag placerar
en representant (en temporär gud) på Jorden." De sa, "Kommer
du att placera en som kommer att sprida ondska och utgjuta blod
däri, trots att vi sjunger Dina lovord, prisar Dig, och
upprätthåller Din absoluta auktoritet?" Han sa,
"Jag vet vad ni inte vet."
</UL>

Denna vers handlar om Satan när han får världen under sin domän!


Jag ska inte behöva gå in på djupet om deras fotnot om nitton,
Den talar för sig själv, och är bevis på en direkt infiltration av satan själv... Läs!
Och vid detta läge, ska du vara bekant med det omfattande 19 matematik som motbevisar
deras argument. Jag kan bara säga att du, vem du nu du är där ute, du ska vara medveten om att
detta är farlig kunskap. Världen är under satan domän [2:30] och inte vill han att
människor ska komma till sanningen för att han är vår ivrigaste fiende.

Därför säger vi troende människor ”Må Gud vägleda oss!”
Vi fruktar inget annat förutom Gud för att till Gud är vår slutliga destination.
Men världen vill att man ska frukta djävulen, och den du fruktar är din gud. Läs!

Posted on: 2012/4/18 22:40

Edited by Abyssinia on 2012/4/18 22:56:24
Edited by Abyssinia on 2012/4/18 22:57:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
När du skriver en sura låt skriva också det som efterföljer och det som kom innan det så folket vet vad den egentligen handlar om, så du inte vänder dem mot din för del som du nu gör. Och som rashad kalifa också gjort med hela koranen för den ska passa han. Kan du acceptera att du har blivit lurad? bättre komma på tidigt än sent


[74:27] Och vad kan låta dig förstå vad helvetets eld betyder
[74:28] Den skonar ingen och förtär allt.
[74:29] I [dess lågor] förkolnar människans [hud].
[74:30] Nitton [väktare vakar] över den.

[74:31] Till Eldens väktare har Vi inte utsett andra än änglar, och Vi har enbart angett deras antal för att sätta dem som framhärdar i att förneka sanningen på prov, och att de som [i gångna tider] fick del av uppenbarelsen skall få visshet [om sanningen i denna Skrift], och att de som tror skall befästas i sin tro och att ingen tvekan skall finnas kvar hos dem som [tidigare] fick del av uppenbarelsen och hos de troende, och för att de vilkas sinne är sjukt [av tvivel] och förnekarna skall ställa sig frågan: "Vad kan Gud ha velat säga med denna liknelse?" Så låter Gud den Han vill gå vilse och så vägleder Han den Han vill. Och ingen känner [styrkan hos] Guds härskaror utom Han själv. Allt detta är enbart en påminnelse till människorna.

[74:32] NEJ, vid månen!
[74:33] Vid natten, när den viker;
[74:34] vid morgonrodnadens glöd!


Vad tror du egentligne att 19 väktare betyder helt ärligt talat?

Jag ska tala om för dig en av förklaringen iallafall, och den verkliga förklaringen. Dem nitton väkarna som inte var änglar var Den 19 Dynnastier som härskade i egypten och världen. Det var fram till ramses tog över 19:de dynastin egentligen sista av sitt slag. och däerfter kom helt annan historia att spela roll och andra folkgrupper kom till.

Den nitton dynasiterna har härskat i flera tusen år och har satt grunderna för det mesta i både öst och väst. Det var en av deras sk gudar som skapade tiden, satte dagarna i räkning skapade text och gudomlig bildspråk, gudomlig geometri och mattematik. mm. Det var bland annat Amenhotem 3 som giltigförklarade att endast en gud skulel tillbes och han tog bort alla andra gudar vid sidan..

Läs och lär och fäst dig inte vid en bok, lär av boken och fortsätt vidare och du kommer hitta sanningen. jag lovar dig att sannigen inte finns skrivet i en bok.

här får du lite bevis om du har list nog och välsinglese av din gud att tolka och vilja veta mera om vilken del som helst av din bok, kan jag gärna dela med.

1354 f. Kr. Egypten: Amenhotep IV (artonde dynastin), gift med Nefertite, svärson till Tutanchamon, tar sig namnet Echnaton och inför statsdyrkan av Aton istället för Ammon.

1290- 1224 f. Kr. Egypten: Ramses II (nittonde dynastin) farao i 67 år. Judarnas vistelse i Egypten; lär sig använda smink och rökelse.

1275- 1240 f. Kr. Turkiet: Troja förstörs av grekerna; greken Akilles rakar av sig håret som sorgetecken när vännen dör i strid och smörjer in liket med örtolja.
Palestina:
Judarna återvänderfrån Egypten till Kanaan i norra Palestina, ledda av Moses.
Sinaihalvön: Judarna ledda v Moses vandrar 40 år i öknarna Sur och Sinai; Gud lämnar recept på smörjelseolja och helig rökelse (2 Mosebok).

1235 f. Kr. Palestina: Moses folk intar Jeriko norr om Döda havet (Josua, Domarboken).

1200- 1030 f. Kr. Palestina: Judarnas domartid, Simsons kraft i håret (Domarboken).


råder dig att läsa om Bok of the dead?

Läs lite vad Amonhotep-3 och 4 ,om du sen är mogen att nångong se hela sanningen börja här, och gå bakåt.

Läs om dem nitton första Dynstierna.
Resized Image


19-Väktare
From Thebes, Egypt
19th Dynasty, around 1275 BC
The judgement of the dead in the presence of Osiris
This scene from the Book of the Dead of Any reads from left to right. At the left, Any and his wife enter the
judgement area. In the centre are the scales used for weighing the heart, attended by Anubis, the god of
embalming. The process is also observed by Any's ba spirit (the human-headed bird), two birth-goddesses
and a male figure representing his destiny. Any's heart, represented as the hieroglyph for 'heart' (a mammal
heart), sits on the left pan of the scales. It is being weighed against a feather, the symbol of Maat, the
principle of order, which in this context means 'what is right'. The ancient Egyptians believed that the heart
was the seat of the emotions, the intellect and the character, and thus represented the good or bad aspects
of a person's life. If the heart did not balance out with the feather, then the deceased were condemned to
non-existence, and was consumed by the ferocious 'devourer', the strange beast, part-crocodile, part-lion,
and part-hippopotamus, shown at the right of this scene.


Sanningen kan göra ont, men lögn dödar.


Edited by Mizar on 2012/4/19 0:36:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Frid vare med er,

jag hoppas alla här i detta forumet läser detta jag skriver nu. Jag ska försöka vara kortfattad så gott det går.

Först till Swift, som utmanar 19 genom att "leta" fel i antalet Lam och Alif.

För det första, när det kommer till Alif finns det flera olika sätt att räkna i arabiska, dels med punctuated Alif, Hamza, Hamza inne i andra bokstäver, separat etc. Kan du arabiska? Det enda som kan visa hur många alifs det egentligen ska vara är det matematiska miraklet som gång på gång förbryllar även de muslimska clericsen som vägrar erkänna Gud Alone, utan behöver profeter och andra idoler som medling till Gud.

För det andra, vi vet att ursprungskoranen som Khalifen Uthman hade brändes av idoldyrkarna, Umayyaderna de som senare skulle mörda Ali och hans släkt. Dagens umayyader = muhammedaner = saudier = islams värsta fiender.

I dagens muslimska samhälle cirkulerar cirka fem olika versioner av koranen med olika typsnitt och mindre skillnader. De två huvudsakliga av dessa är hafs och warsh som skiljer sig i numrering i verser etc. Det enda sättet vi kan veta vilken originalkoranen är, är med hjälp av matematik. Gud säger i koranen att han kommer att bevara den i en master tablet (85.22)

Även om Rashad Khalifa har räknat fel med Lams i sura 30 och 11, så har det gjorts en omräkning 2002 som visar att den totala counten är rätt och därmed är en del av miraklet. Det viktiga är däremot inte felen som har gjorts. Låt mig presentera er ett mirakel som Gud bevarade utan misstag för alla generationer:

Detta mirakel är miraklen med initialerna H och M som sträcker sig över kapitel 40-46

https://sites.google.com/site/evidence ... /19/the-quranic-challenge

Kontentan med miraklet är i alla fall:

"If we assume the computation speed to be 100 million times faster than the present speed (or more than 1.5 billion times faster than the proposed Saudi univ.-cum-IBM supercomputer. (i.e., 3000 trillion x 100 million operations per second, then the computer would take 20,500,000,000,000,000,000,000 years @

1 trillion op/sec)(divided by 300 billion op/sec as 1 trillion x 300 billion = 3000 trillion x 100million )
= 68 billion years"

Var snälla och gå in och verifiera själva och ta inte mina ord utan att verifiera (17.36)

Så vad kan man säga med detta? Jo, Rashad Khalifa är verkligen Guds budbärare av förbundet och han visar att Koranen är Guds ord utan alternering. I och med att huvudursprunget av koranen är bränd, kommer det förmodlingen ta flera år innan vi får den exakta koranen helt matematiskt visad för oss återställd, Khalifa hittade de viktigaste miraklena, men eftersom han hade andra runt omkring sig som hjälpte han att hitta, som Gatut Adisoma, Abdullah Arik etc, säger detta att Koranens matematiska miraklet är öppet för alla att hitta grejer, om man har ett rent hjärta då förstås.

Ett annat supermirakel hittades nyligen av Iqbal Rahman i Montreal:

http://www.youtube.com/watch?v=iBqpolP6AvE

de fyra första delarna är en grafisk representation av Al-fatihas mirakel, men det finns fyra delar till om ni kan se i hans page, där han visar otroliga mirakel.

En annan är Pierre Bart från Frankrike som hittade 361 miraklet (19x19)

www.islamrevolution.org

Så, jag ber er som läser detta, verifiera själva, låt inte personer som Swift och Mahar avleda er från Guds sanning. Det enda de gör här är att leta fel i Miraklet, och Gud låter dem till och med att hitta dem deras fel.


Mahar, en grej jag måste säga till dig. Din Egyptologi/Druidism/Numerologi kommer tyvärr inte fungera mot ett bevis. Jag ser tydligt att du försöker att avleda andra från miraklet av 19, men om du är så bra för att förklara det ur Ramses och andra faraoner. Hur kommer det sig att 74.31 ökar tron hos de troende, tar bort tvivel etc...hur kan faraoner ta bort tvivel ur folks hjärtan. Du verkar helt ha missat den enkla fakta att koranen har 114 kapitel som är 19x6 och att Bismillah al-rahman al-rahim har 19 bokstäver. Att du försöker ändra betydelsen av 74.31 sätter dig bland de som frågar "vad menade Gud med denna allegori?" och därmed hamnar du bland...ja, det kan du läsa själv.

Jag vill tacka för mig och särskilt tacka broder Abyssinia som har gjort ett otroligt bra jobb här att sprida sanningen.

har ni några frågor kan ni maila mig på: pouya85@hotmail.com

Jag svarar gärna på era frågor. Må Gud välsigna er.

PM

Posted on: 2012/4/19 11:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
svar till Mahar
När jag lägger upp en vers från koranen, är det tänkt att
du ska klicka på den och läsa vidare själv. De röd markerad
text inom dess parantas [L] oftast är länkar. Så klicka på
den och skolla ner till den vers den hänvisar. Jag kan inte
lägga upp hela koranen. Låt mig ta och sammanfatta dina
argument innan jag kommer till Faraons.

Först kommer du och förkastar koranen
Sen pekar du till den koran som du anser är det rätta
Du utropar om att du är kunnig om koranen, läst den 60 gånger.
Om du har läst koranen 60 gånger skulle du veta skillnaden mellan en profet och budbärare
istället kommer du med 30 frågor, Har du läst koranen? Sen kommer du med ett argument om
att 19 matematiken är Rashads påhitt, fast det står i klar text i koranen om 19 matematiken.
Sen ger du in dig på om Koransbudskap [L] som källa till dina argument och där
fick du deras tolkning av 19 [L]. På varje punkt du kommer har du fått svar och som jag sa innan
du rör dig som en osmart kameleont, vars missuppfattat sin förmåga att kamouflera sig.
Kvittar vad du gör matematiken kommer avslöja dina sanna färger.
Och nu vill du prata om Faraon, Okey! för sista gången går
jag dit du går och ge dig svar.

Jag tackar Gud för att det finns fler av oss!
Egentligen har du fått ditt svar av pm85 som
inte kunde inte ha sagt det bättre:

<UL>Mahar, en grej jag måste säga till dig. Din Egyptologi/Druidism/Numerologi kommer tyvärr inte fungera mot ett bevis. Jag ser tydligt att du försöker att avleda andra från miraklet av 19, men om du är så bra för att förklara det ur Ramses och andra faraoner. Hur kommer det sig att 74.31 ökar tron hos de troende, tar bort tvivel etc...hur kan faraoner ta bort tvivel ur folks hjärtan. Du verkar helt ha missat den enkla fakta att koranen har 114 kapitel som är 19x6 och att Bismillah al-rahman al-rahim har 19 bokstäver. Att du försöker ändra betydelsen av 74.31 sätter dig bland de som frågar "vad menade Gud med denna allegori?" och därmed hamnar du bland...ja, det kan du läsa själv.</UL>

Vad säger Koranen om Faraos Arrogans?

Sura 28 vers 36 - 42
<UL>[36] När Moses gick till dem med våra bevis, tydliga och
fulländade, sa de, "Detta är fabricerad magi. Vi har aldrig
hört talas om detta från våra forntida förfäder."


[37] Moses sa, "Min Herre vet bäst vem som kommit med
vägledningen från Honom, och vilka som slutligen kommer att segra.
De som överträder kommer säkerligen aldrig att lyckas."


[38] Farao sa, "O mitt råd, jag har inte känt till
någon gud för er, annat än mig. Gör därför eld i huset av soltorkat tegel,
O Hamaan, för att bygga ett torn, så att jag kan ta mig en titt på
Moses gud. Jag är säker på att han ljuger."


[39] Alltså fortsatte han och hans trupper att begå
arrogans på jorden
, utan någon rätt, och trodde att de inte
skulle återföras till oss.


[40] Följaktligen straffade vi honom och hans trupper,
genom att kasta dem i havet. Lägg märke till konsekvenserna
för de som överträder.


[41] Vi gjorde dem till imamer, som ledde sitt folk
till Helvetet. Dessutom kommer de inte att ha någon hjälp
på Återuppståndelsens Dag.


[42] De ådrog sig fördömelse i detta livet, och
på Återuppståndelsens Dag kommer de att vara föraktade.
</UL>

Exempel på Troende: Faraos Fru
<UL>[66:11] Och som exempel på de som trodde berättar
GUD om Faraos fru. Hon sa, "Min Herre, bygg ett hem för
mig hos Dig i Paradiset, och rädda mig från Farao och hans
verk;
rädda mig från de överträdande människorna."
</UL>

Faraos Kropp Bevaras
<UL>[10:92] "Idag kommer vi att bevara din kropp, för att
låta dig tjäna som en läxa för kommande generationer." Dessvärre, är
många människor helt likgiltiga inför våra tecken.
</UL>

Gud gav egyptierna den särskilda kunskapen om mumifiering.
Idag är Faraos mumifierade kropp utställd vid Kairos Museum [L].
Faraon var så arrogant att han utsåg sig själv som Gud Kan du förställa dig
en sådan arrogans? Till och med Faraons Fru föraktade honom och ville inte ha
med honom att göra och hon var Underkastad. Har du sett några spår av Faraons
efterlämningar nu på sistone? Denna fråga är riktad till ALLA ni där ute.
Har inte ni set Faraons efterlämningar nu på sistone? Seriöst!!!?

Må Gud vägleda oss alla!

Posted on: 2012/4/19 17:19

Edited by Abyssinia on 2012/4/19 17:35:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Det finns ingen som är så blind än dom som inte vill se.

Ni verkar båda ha fastnat för 19 och det inte man kan göra åt än att beklaga att gud inte ville att ni ska se den riktiga sanningen.

Om Jag bestämmer mig för att köpa en "röd" bil och med märket Jaguar, och årsmodell 2001. då komme rjag bara leta efter dem bilarna och alla dem jag ser kommer att påminna mig om den sjag ska ha tills jag blir övertygad.

I detta fall har bestämt er att 19 är guds ord , därför att ni inte vågar tänka större. Ni har inte förmågan att tänka i 6:e sinnet..

Det ni ser med matematiken i koranen gör mig bara så övertygat om mina räkningar jag har som är bevis på att både biblen och koran är skriven av mattgematiskt kunnaiga personer och mycket avancerad geometeri som är tolkat till siffor och ord. jag kan visa dig saker som skulle få dig att tappa ditt hår på plats. Spåeciellt eftersom du gillar mattematik så mycket...

Jag ska nämna dig ett par siffor. 3,6,12,18,27,30,36,42,54.

Muslimska världen var mest känd för sitt avancerade mattematik som inte försens 1000 år efter kom till västvärlden.

Sedan ni som avskyr egypten så mycket har ni inte tänkt på varför ni gör det? vad gjorde dem mot er egentligen? JU.... Ni har deras kunskap , deras religion de valde visa er, och de delade ut endast en liten del som vabliga männoiskor kunde förstå, hade dem visat er det riktiga hade ni bilivt galna eller itne tagit till den för ni skulle inte förstå den, med era 5:sennen. Alla egyptisk kunskap och bildspråk är skapad ur 6:e sinnare.

Moses växte och lärdes upp av faroner, sen vad era böcker drar för lögner är en annan sak.....

-----------------------------------------------------------

Jag vet hur ni tänker till och med när ni sover, och jag vet hur ni tänker ni ni gått upp ur sängen, När ni ställer er för att be , och varför ni ber innerligt. Hu rni känner er när ni läser koranen, och vad ni fantiserar om paradiset.

Jag vet också vad ni känner i hjärtat som ni aldrig säger till någon och aldrig kommer göra det, för ni vågar inte,k inte ens till eran brödrer och syskon.

Jag känner till eran gud som också är satan samtidigt, och han har visst skrämt mig i över 22 år var nästan nära på att också falla in, men jag tackar Stjärnorna och den stora kraft som bevakat mig hela mitt liv, som sett till att jag skulle föddas muslim och växa som en sådan för att sedan lära mig att ALDRIG någonsin göra om det, och varan varenda människa på denna planet jag träffar från det ondskefulla satanistiska verk som faronerna skrev åt er.

Er Gud skapade Paradiset sägs det, MEn vem skapade HELVETET? om inte GUD själv ? påstår ni att Satan också är en skapare vid guds sida?

Om ni säger GUD, Vad säger det då er att Gud skapar HELVETET? VEM ÄR HAN EGENTLIGEN?

Min Gud har aldrig skrivit en bok i pappersform med bläck, och aldrig ska han göra det heller.
HAN är skapare och ingen jävla författare, . I hans skapelse har han visst skrivit kod, men det han skrev var DNA-koden vi och allt annat på jorden består av.

Däremot som jag nämnt innan så skrev han något i himmmlen där det kan läsas av alla människor oavsett språk, eller plats dem beffiner sig på... Det du kan läsa är stjä'rnorna du ser på natten ...

Hur du läser stjärnorna är mycket enklet, Gud har gjort det lätt för oss. Det enda ni behöver göra är att ni nån timme i veckan lägger tid till att skåda natthimmlen , på en lugn plats avskilt från annat helst.

Det är när du ligger där och skådar, som dem där speciella stora tankarna komme rupp, och mass afunderignar, det är dessa ord som sägs i ditt huvud som är språket du läser. Ju mera du läser destu mera kommer du att veta, Ju mindre du börjar tveka desto mera kommer dem att visa sig för dig..

Gud är nöjd med dem som inte glömt deras historia, och han är nöjd med dem som vet att dem vet det lilla som dem vet men är orginellt. det är dem som han kommer visa mera för dem. En person som inte ser sig värdig att hitta något stort, eller utföra något stort ska heller aldrig förvä'nta sig att dess gud ska ge dem den uppgiften för han vet att personen redan tvekar varför skulle han ge dem chansen och se dem misslyckas ? Gud är den allvetande och känner till alals hjärtan.


PS: jag är tvungen att dra ner mig till den nivå ni pratar för att jag ska kunna förklara.. Jag har märkt att ibland har abbysina haft svårt att förstå en dum man som jag... jag som trodde att de smarta kunde förstå dem dumma och dem dumma inte dem smarta.

Jag blir tvungen kalla en kraft för gud som jag engentligen inte vill då jag anser att dem har smutskastat det namnet så mycket och att den luktar så mycket blod att det är äckligt.

Jag ber till stjärnorna att du förtjänar att vkana på riktigt och att du inser saningen. men den kraft du har att lägga på saker, ksulle åstadkomm amcyekt bra saker om du hade spridit sanningen istället för helvetet.

Hursomhelst jag har inte mycket att övertyga er om, men jag är så säker på min sak att jag ensam kan möta 100000 imamer från hela världen och jag ska ha något att säga och en fråga dem inte kan besvara på till var och en av dem.

Och jag lovar och svär på "Stjärnorna (våra förfäder)"- "Solen (vår herre)"planeterna (våra syskon/änglar)" och varge träd (kusin) på denna jord att om jag så skulle dö idag eller om 50 år.
Den dagen jag dör och om av någon som helst anledning skulle det dyka upp masas figurer i vita eller svarta dräkter eller dem som kallar sig gud eller satan, Jag personligen kommer att hänga upp på stång var och en av dem och den bro ni pratar om att ni ska gå över vid paradiset, den kommer jag att krossa i 42 olika delar , och jag ska tala om för dem som är där att dem inte längre behöver gå på bron för att dem faktist har egna vingar. Det kommer vara den sista dagen då satans tjänare har sett sitt sista offer som dem skulle tro är ev av de vanliga. Den enda vapen jag har med där borta är en sten med spår av big bang vilket alla våra stenar är och en träd bit av jorden. .PS: Den koran du referear till är inte godkänd enligt Islamiska Centret världen över har du ej förstått det eller vill du itne förstå det. Det är en helt annan koran och liknar inte för 5 öre orginalets tolkning. Du verkar aldrig ha läst orginalet och gått säker med västerås sketen.
Im not Joking, Im not crazy, im just diffrent from the diffrents.


Edited by Mizar on 2012/4/19 19:41:14
Edited by Mizar on 2012/4/19 19:58:30
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Välgörenhet

Sura 2 Vers 269 - 274
[269] Han ger visdom till vem Han vill, och den som får
visdom har begåvats med en oerhörd gåva. Endast de som har
förstånd kommer att ta sig i akt.


[270] Allt ni ger i välgörenhet, alla välgörande löften
ni uppfyller, är GUD fullt medveten om. Vad de onda beträffar,
kommer de inte att ha någon som hjälper dem.


[271] Om ni tillkännager det ni ger i välgörenhet är det
fortfarande bra. Men om ni inte offentliggör det, och ger det
till de fattiga, är det bättre för er och utplånar mer av era
synder. GUD är fullt medveten om allt ni gör.


[272] Ni ansvarar inte för att vägleda någon. GUD är
den ende som vägleder den som vill (att bli vägledd).
Allt ni ger i välgörenhet är för ert eget bästa. Allt ni ger i
välgörenhet ska vara för GUDs skull. Allt ni ger i välgörenhet
kommer att betalas tillbaka till er utan minsta orättvisa.


[273] Allmosor ska gå till de fattiga som lider för
GUDs sak och som inte kan emigrera. Den som inte vet kanske
tror att de är rika på grund av deras värdighet. Men det går att känna
igen dem på vissa egenskaper; de ber aldrig enträget om något från
människorna. Allt ni ger i välgörenhet, är GUD fullt medveten om.


[274] De som ger till välgörenhet natt som dag,
i hemlighet och offentligt, får sin belöning från sin
Herre; de kommer inte ha någonting att frukta, ej heller
kommer de att sörja.


Posted on: 2012/4/19 20:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Abys


Om koranen är den sanna och riktiga, varför finns det då samma grundstruktur genom samtliga, och långt tidigare, "ledsagar"-böcker?

Jag vill åter vara tydlig att meddela att jag inte bashar vare sig religioner, böcker, trossystem, utan snarare övertygad att samtliga kommer få rätt... Tids nog, när vi ser oss själva i varandras ögon...

Posted on: 2012/4/19 21:36

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Abyssina:
Gud gav egyptierna den särskilda kunskapen om mumifiering.
Idag är Faraos mumifierade kropp utställd vid Kairos Museum [L].
Faraon var så arrogant att han utsåg sig själv som Gud Kan du förställa dig
en sådan arrogans? Till och med Faraons Fru föraktade honom och ville inte ha
med honom att göra och hon var Underkastad. Har du sett några spår av Faraons
efterlämningar nu på sistone? Denna fråga är riktad till ALLA ni där ute.
Har inte ni set Faraons efterlämningar nu på sistone? Seriöst!!!?
-
Mizar:
När du pratar om faraoner så vet du inte vad du pratar om överhuvud taget..Först måste du lära dig historian om dem, och lära dig också att det inte bara var 1 faron utan flera hundra av dem under flera generationer.. det fanns faroner som avek från deras gamla tro , exempel vis tron på ra-Horos, som sen gick över till Aton.. och när Amen-hotep införde den nya monotism religionen där endast en guid skulle tillbes och att det var den allsmäktiga guden av alla gudar... Den faron dem beskriver i koranen är en mycket mycket speceill typ.
Att faroner kallade sig för gudar var något som helt har förvrängs av meningen med vad många av dem hade egentligen.

De kallade sig inte gudar, utan SOL- gudar dem insåg vem och varifrån dem kom och vad solen egntligen innebar, och dem trodde på en gud dem med. Däremot var många av dem upplysta och mycket intellegenta, varifrån tror du tron kom ifrån och språkets utveckling och kunskap?
varför tror du dem försökte utroa derasw histora så pass mycket? men dem var mcyket listigare än så, dem byggde pyramiderna med mattematik som idag ingen kan räkna ut ens med datorer.

Det sägs också tyligt i koranen att gud kom ner och delade ut språket, den gud som gick ner var kungen av babylon som steg ner från babylons torn och delade ut både religioner och språk som han tillsammans med andra smarta männ föreberett detta i många många år.
Det är samma avbild av babylons torn som mosken kommer i bilden, och därifrån tornet sprids vidare orden som för 3600 år sedan sades.
Och tredje tornet är Tv-tornen därifrån allt sänds för att kontrollera oss slutligen även när du sitter hemma själv.
-------------------
Nu på tal om något annat i kornaen. Sura 2 :Kon (Kossan)
vet du vad den symbiliserar och vad den har för innebörd med att muslimer skulle börja äta kon? är säker på att dem andra vet om , att det fanns en religion då man hade en guldkalv som symboliserade oxens stjärntecken, dem bad till den på samma sätt som muslimer idag ber till stenen i mecca eller kristna på korset i kyrkan. dem har ju sina betydelse varför man tillber. men jag har hört att många förnedrar exempelvis hinduier eller budiser att dem tilber sten statyer dem tror att buddisterna tror att stnerna är deras riktiga gudar dem vill inte förstå symboliken bakom det eller ens tänka hur en annan tänker som inte har samma religion som han själv.
Du som inte gillar stenar och planeter, varför vänder du dig mot en svart sten som finns i mecca? , vilken i antika tiden kallats för Saturn-stone och har en lång historia. troende säger att stenen är så speceill för att den föll från skyn, men varför är den döda biten så mcyekt mera speceill än levande Månen som lyser upp er i mörkret och håller jorden i balans och fortfaradne flyger med sina vingar. eller solen som ger er liv och varenda dag stiger den upp utan att svika någon på planeten.
......
Dem som har skrivit religionen har känt till varenda religion som finns och varit skriven och dem har plockat ihop den bit för bit och splittrat den i olika språk.
RELIGION är världens absolut STARKASTE och Farligaste MAGI som existerar i samband med dem språk dem har skapat till oss så har dem begränsat våra sinnen samtidigt som vi fått religion iinpräglat i språket, tillsammans med problematiska och satanistiska ord som bidragit till endast krig och blods spillan ända sedan dem nya språken och religion upkomm.

Hur heligt är religionen som har krävt dödande blod och hat i tusentals år ?
Om den hade varit så helig och så äkta så hade ingen människa på denna planet tagit till sig en enda kniv , för dem hade inte behövt när den riktiga gud hade talat till dem.
Det är endast till var och en av oss som Gud kan komunicera med personligen , och tappar du bort den kontakten då kan du vara säker på att du följer endast satans order och ingen annan, du följer inte din väg och och lyssnar inte till gud som tillar till dig varge dag fram tills du glömmer bort han helt och han låter dig vara när han ser dig nöjd med en bok i handen mitt i detta Paradis som du blind missar och sitter o läser på bokstäver (magi) och du skiter i guds bevis som finns där ute.

Jag har inget mer att säga till dig förutom att jag verkligen hoppas att du vaknar och tar dig ur koman och magin du är besatt av, den är mycket stark och jag vet hur farlig den är, jag föddes i det, och jag är återigen tacksam att jag lyckades ta mig ur. Det jag kan råda dig om är att åtmnstone ifrågasätt suror du tvekar på, tänk ur olika baor och lär koranen minst 20 gånger, men inte konstant hela tiden, ta paus några månader och läs , sedan läs i några år varge dag nån sida där och här coh titta genom den. efter ca 3 -5 år kommer du kunna börja lista ut saker och vakna ur det coh inse dem stora felen som ligger där som du idag inte ser.
Kan tänka mig att det kan bli svårt för dig att lämna religion pga olia saker, en av dem är Egosimen= vad ska människor säga om jag först lämnar jesus och tar muhamed , jag fick utstå för massa påtryck ju. och nu lämnar jag den också, var ska jag ta vägen? var tar min gud vägen? vem ska skydda mig nu, har jag förlorat paradiset? kommer jag utsättas för olyckor nu när jag lämant religionen, är jag värdelös, var ska jag söka efter hjälp nu? , och var ska jag klaga? .... bland dem frågor som kan uppstå och kan kännas mycket obekvämt.
Dem kan tillomed komma i dina drömmar och försöka skrämma dig, men allt detta är egentligen den riktiga testet för att se om du är en äkta människa eller inte. Om du vågar vara utan en religion, bok, utan en gud från en bok, utan hjälp från någon, utan att behöva paradiset, och inte kräva något annat , samtidigt som du är nöjd med livet och tackasm att du finns till, då kommer Den riktiga gud att börja framstå hos dig i olika former, endast du kommer kunna känna av det, det är då resan börjar för dig , och dem nya testerna kommer. klarar du av att bli människa- eller ska du tillbaka till den lilla svarta grotta satans tjänare bildat åt er. Valet blir i slut ändan ditt, och Gud låter alltid alla få som dem velat. han beklagar sig inte, och sörjer inte, han kräver inte och dömmer inte, han är skaparen och vi är dem som dömmer och kräver, vi gör våra val , om valen vi gör avgörs om du vinner spelet eller förlorar, spelreglerna är Ditt Själ, är den ren så vinner du, är den smutsig har du förlorat bara du vet om hur den är.

jag tackar stjärnorna ,jorden solen,och planeterna och mina muslimaska,kristna,judiska,hinduska,budister o ateistiska vänner som hjälpte mig öppna mina ögon. jag valde inget av det ni valt trots alla försök att hitta bevis på äktenhet, den enda äktenhets bevist jag hittat är att dem är alihopa falksa religioner och har olika ursprungskällor och är redigerade som hollywood manusar. Jag känner många fria människor som lämnat religionen och blivit människor och jag är så tackasam att vi fick vandra tillsamans på denna paradis och lösa ut det som en gång krigat mot.

Jag tror att du är för smart och för intelleget för att kunna lista ut detta och inse vad du sysslar med abyssina,men jag har gjort mitt försök på det allra grovaste och ärligaste sätt. jag har ingen tid att skämta eller skoja eller spela snäll typ så du eller andra ska gilla mig bättre och jag har skrivit som jag skulle skriva till min närmaste.

Jag ber om förlåtelse om jag har förnedrat din religion eller om jag sårat dig på nåt sätt. MEn du kommer aldrig någonsin att träffa en ärligare människa än Mizar på denna planet vad gäöller det vi hitills diskuterat om.

Jag önskar dig lycka till.


Edited by Mizar on 2012/4/21 0:17:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till Avatar
Om koranen är den sanna och riktigavarför finns det då samma 
grundstruktur genom samtliga
och långt tidigare"ledsagar"
-böckerJag vill åter vara tydlig att meddela att jag 
inte bashar vare sig religioner
böckertrossystem
utan snarare övertygad att samtliga kommer få rätt... 
Tids nognär vi ser oss själva i varandras ögon...

Här är några fraser från videon:
”Matematik av den fjärde dimension” ”Galaktisk numerologi” ”Enligt lagen av tiden, nummer
korresponderar telepatisk kodspråk” Meditera över nummer” ”Det finns kosmisk psykologi
i nummer som vi kan tillägga för vidare aktivering av vår egen reflektiv kapacitet, som
lyfter oss till högre ram av själv perception av det 5:e dimension till galaktisk
varelse som väntar att förkroppsliga oss” "Nummer är komponenter till
kosmisk medvetenhet, Sök till att förstå nummer både som frekvens
och geometri, skapa ditt eget nummer kortindex och fortsätt att
addera nya meningar , som de kommer till dig….

sen fortsätter den att man ska addera sitt födelsedatum osv…

Sorcery
Detta är inget annat än Svartmagi, Sorcery,
I en Sura som heter ”Bedragarna” skiljer koranen dessa
matematisk strukturerade böcker i förhållande till Koranen

Sura 83: "Bedragarna" Vers 7 - 28
<UL>[7] I sanning, är de ondas bok i Sijjeen.
[8] Vet ni vad Sijjeen är?
[9] En numeriskt strukturerad bok.
[10] Ve de som förkastar på den dagen.
[11] De tror inte på Domedagen.

[12] Ingen tvivlar på den förutom de som överträder, de syndiga.
[13] När våra uppenbarelser reciteras för honom, säger han, "Sagor från det förflutna!"
[14] Deras hjärtan har verkligen täckts av deras synder.
[15] De kommer sannerligen att isoleras, på den dagen, från sin Herre.
[16] Då kommer de att kastas in i Helvetet.
[17] De kommer att bli tillsagda, "Detta är vad ni brukade förneka."

[18] I sanning, kommer de rättfärdigas bok att vara i 'Elleyyeen.
[19] Vet ni vad 'Elleyyeen är?
[20] En numeriskt strukturerad bok.
[21] Som kommer att bevittnas av de nära Mig.
[22] De rättfärdiga har förtjänat lycksalighet.
[23] På luxuösa möbler iakttager de.
[24] Man kan känna igen lycksalighetens glädje i deras ansikten.

[25] Deras drycker kommer att kryddas med nektar.
[26] Dess krydda är som musk. Detta är vad de tävlande borde tävla för.
[27] Blandat däri kommer att vara speciella smaker.
[28] Från en källa reserverad för de nära Mig.</UL>

Posted on: 2012/4/21 19:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Riktigt så löd inte frågan... Videon var ett tillägg, inte själva frågan i sig. Den var mer för att visa att det finns mönster i numerologin som har långt äldre härstamning än boken du överlåter vara din sanning och jag stödjer ditt val. Mönstren finns i långt äldre skrifter och system... Vi tolkar allt efter egen förmåga. Vi nyttjar bara verktygen vi kan och gör bästa av det.

Tvekade faktisk att ställa den från första början, vilket jag borde ha lyssnat på. Nu kommer jag inte svara på fler poster i denna tråd, det leder liksom ingenstans, för någon av oss... Inget konstruktivt vill säga.

Ha en fortsatt bra dag broder!


En liten gåva...
Posted on: 2012/4/21 20:49

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till Avatar
Jag upplever det som att jag har svarat på
frågan, sen är det upp till dig att studera vidare.
Jag gör så gott jag kan, efter mitt förmåga, att besvara
frågor. Låt mig också till lägga att du, ni, vilka nu ni är,
det är inte mig ni ska tro på och jag är inte vägen till
din destination ditt du vill ledas någonstans.

Du borde lita på Gud och inte en människa.
Och det finns ingen annan bok likt Koranen. Tro
på Gud, på den ända Guden. Det är allt jag
kan säga. Må Gud vägleda dig!

Posted on: 2012/4/21 22:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Koranen
Abyssina:
Du borde lita på Gud och inte en människa.
Och det finns ingen annan bok likt Koranen. Tro
på Gud, på den ända Guden. Det är allt jag
kan säga. Må Gud vägleda dig!


MIZAR:
Här säger du emot dig själv Abyssina ännu en gång till. inser du inte det? Du skriver ju klart och tydligt nu att man ska inte tro på en männsia alls förutom GUD, varför går du då och tror på Abraham,Moses,Jusef,Jesus,Gabriel, Muhammed? Var inte alla dessa människor?

Vet du däremot vad dessa snubbar hade för gemensamt?
Ju dem alla gick emot sina egna religioner och sökte själva efter sanningen, den andra gemensamma är att ingen av dem sa sanningen till folket hur dem gjorde, detta förblev hemligt för att dem skulle få äran. Muhammed tillomed drog iväg ensam 1 månad varge år i sin sk grotta för att meditera och skåda på blandannat stjärnhimmlen osm han var mcyekt förundrat över. Han drog i väg när resten av folket firade högtiderna i deras ursprungsreligion som muhamed inte accepterade.

Lyssna på dig själv en gång till abyssina hur korkat du låter egenligen och hur mycket du gåremot din egen religion och dina egena ord.

Jga kan säga dig att hittar du en Gud utan hjälp av en bok , då har du hittat den Riktiga äkta Guden, där du inte behövde någon övertygelse för att tro på han.

I det fall du är nu måste du övertygas av ord och människor för att tro på gud som är skapad ur deras avbild.

hade inte tänkt lägga mera kraft på skriva här heller och som Avatar skriver så finns det inte mycket att hämta eller dela med sig så länge den ene gör allt för att inte ens vilja lyssna på vad överhuvud taget någon annan säger.

Lyssna på låten Natural mystic. Bob marley en gång till.

Och om du vill veta vad Mizar betyder:Det är en stjärn namn som härstammar från arabiskan och står för "gör del". Den har använts av många kulturer under förhistorians gång för att göra syntester på folk. Mizar är egentligen en dubbel stjärnsystem , men dem som inte kan se ser bara en stjärna.


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 10 11 12 (13) 14 15 16 ... 61 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
28 user(s) are online (28 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 28

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS