1. TVÅ FLYGPLAN, TRE BYGGNADER

De flesta vet att tvillingtornen vid World Trade Center kollapsade den 11 september 2001. Men visste ni att en tredje skyskrapa kollapsade vid World Trade Center samma dag? WTC byggnad 7, en 47-våning hög skyskrapa, som befann sig 100 meter från tvillingtornen, rasade ihop med accelererande hastighet på 6,5 sekunder klockan 17:20 lokal tid. Fritt fall i vakuum från samma höjd är 5,96 sekunder [videolänk]. Inget flygplan hade träffat denna byggnad och de bränder som hade observerats var relativt små och syntes endast på ett fåtal våningsplan. Byggnaden föll plötsligt, den imploderade och rasade ihop till en mindre hög utan att skada andra byggnader runt omkring. FEMA förklarade att orsaken till denna kollaps var brand, men tillade att deras bästa hypotes (brand) "...has only a low probability of occurrence." 11 septemberkommissionen som skulle undersöka alla detaljer kring attackerna denna dag, nämnde otroligt nog inte byggnad 7 i sin 571-sidiga rapport. 2008 kom NIST med sin teoretiskt baserade förklaring: Ett par våningsplan rasade på grund av brand vilket i sin tur gjorde att pelare 79 gav vika. Därefter gav resterande 80 pelare i byggnaden efter. Detta skulle ha resulterat i en symmetrisk kollaps på 6,5 sekunder. BBC med flera, rapporterade om kollapsen av WTC7, 20 minuter innan den inträffade. Här syns byggnaden tydligt i bakgrunden.

2. ELD HAR ALDRIG ORSAKAT EN SKYSKRAPAS KOLLAPS

Den officiella förklaringen till kollapsen av tvillingtornen i New York den 11 september är att branden orsakade reducerad hållfasthet i stålet vilket ledde till det förödande resultatet. Enligt experter var flygplanskrascherna med byggnaderna endast betydelsefulla i det avseendet att de orsakade bränder. Det bör understrykas att brand aldrig varit orsaken till att en skyskrapa kollapsat, vare sig före eller efter den 11 september, förutom i New York då det skulle ha hänt tre gånger på samma dag. [Exempel 1: Windsor Hotel i Madrid 2005] [Exempel 2: CCTV Building i Peking, Kina 2009]

3. SMÄLT METALL HITTADES UNDER SAMTLIGA TRE BYGGNADER

Smält metall påträffades i rikliga mängder under bråten vid World Trade Center efter att de tre byggnaderna hade kollapsat. Brandmän på plats beskrev det som att komma till ett stålverk. Smält metall rann i små bäckar och samlades till små sjöar. När de lyfte på bråte var det som att öppna en ugn och stövlarna smälte. Det stål som lyftes med kran droppade smält metall. Värmebilder tagna från satellit av NASA den 16:e september visar marktemperaturer på upp till 800°C. Stål smälter vid en temperatur av ca 1 500°C. Brinnande jetbränsle kan under optimala förhållanden komma upp i 1 000°C. Enligt FEMA brann det mesta jetbränslet upp när planen kolliderade med tornen, därav eldklotet. Vad var det som fick stålet att smälta då det inte kan vara tornens inredning eller bränslet från planen?

4. BEVISMATERIAL FÖRSTÖRDES

De enorma mängderna med konstruktionsstål som fanns vid Ground Zero efter kollapsen och som skulle ha kunnat ge svar på exakt hur dessa kollapser inträffade skeppades iväg för återvinning. Detta bevismaterial förstördes snabbt trots högljudda protester från brandkår, arkitekter och ingenjörer. På två veckor hade 130000 ton stål förts bort. Enligt amerikansk lag är det förbjudet att förstöra bevismaterial från en brottsplats.

5. BUSH-ADMINISTRATIONEN MOTSATTE SIG EN UNDERSÖKNING

Den Bush/Cheney-ledda administrationen motsatte sig en undersökning av händelserna den 11 september. Inte förrän 441 dagar efter katastrofen och efter protester från familjer och anhöriga skapades en kommission för att utreda händelserna. Dick Cheney påpekade dock att denna undersökning inte fick påverka krigsansträngningarna.

6. KOMMISSIONEN STRUNTADE I FRÅGOR

Den kommission som sattes ihop vars ledare, Philip Zelikow, var nära vän med medlemmar i administrationen ignorerade all bevisning som inte stödde den redan etablerade officiella teorin. De flesta frågor som familj och anhöriga ställde till kommissionen besvarades aldrig. Viktiga vittnesmål ströks helt ur rapporten.

7. OSAMA BIN LADEN - EJ EFTERSÖKT

FBI:s hemsida kan man läsa om Osama bin Laden men det står inte att han är eftersökt för terroristattackerna den 11 september. FBI:s talesman Rex Tomb om varför inte Osama bin Laden är eftersökt: "The reason why 9/11 is not mentioned on Osama Bin Laden's Most Wanted page is because the FBI has no hard evidence connecting Bin Laden to 9/11." Osama-citat den 16 och 27 september, 2001 från TV-kanalen al-Jazeera: ”I stress that I have not carried out this act, which appears to have been carried out by individuals with their own motivation, ...”. ”I have already said that I am not involved in
the September 11 attacks in the United States. As a Muslim, I try my best to avoid telling a lie.
I had no knowledge of these attacks, ...” Det finns också uttalanden där han erkänner attacken. Är han sinnesförvirrad och ändrar sitt utseende med tiden eller finns det fler än en Osama bin Laden?

8. VAD HÄNDE VID PENTAGON...

Det påstådda hålet efter flygplanskroppen var fem meter i diameter och inga hål för vingar eller motorer påträffades. På platsen fanns det knappt några delar av planet. De som fanns var i storleken att de kunde bäras för hand. Inga väskor, stolar eller större delar som t.ex två stycken sex ton tunga motorer byggda i titan. FBI konfiskerade alla videoupptagningar av kraschen vid Pentagon inom några minuter från samtliga övervakningskameror i närområdet. Efter påtryckningar släpptes fyra, av 86, övervakningsfilmer varav ingen kan bevisa att ett plan flög in i Pentagon.

9. PROJECT FOR THE NEW AMERICAN CENTURY

En tankesmedja med förkortningen PNAC, där flera medlemmar tillhörde Bushadministrationen, förordade en massiv utbyggnad av militären. I ett dokument som skrevs av PNAC, “Rebuilding Americas Defenses” i september 2000, står det att denna massiva utbyggnad av militären skulle gå långsamt om
inte en katastrofal och katalyserande händelse skulle inträffa - såsom ett nytt Pearl Harbor (sid. 51). Denna händelse inträffade och militären fick 100 miljarder dollar i ökad budget årligen efter den 11 september 2001.

10. DET FINNS FLER MOTSÄGELSER

Detta informationsblad innehåller endast en liten del av det som motsäger den officiella versionen om vad som hände den 11 september 2001. Andra frågetecken är kraschen i Shanksville, stor militärövning samma dag, ny ägare av WTC tre månader innan med väldigt udda försäkringsklausul angående terrorism och vittnen (>100 brandmän) nämner att de hörde och/eller såg explosioner.

11. IFRÅGASÄTTANDE

Människor världen över inkl. många anhöriga till de som dog denna dag ifrågasätter den officiella förklaringen. Många organiserar sig inom grupper för att sprida kunskap om denna händelse: Pilots for 911 Truth, Scholars for 911 Truth, Architects and Engineers for 911 Truth, Veterans for 911 Truth, Fire Fighters for 911 Truth, Lawyers for 911 Truth och Medical Professionals for 911 Truth m.fl.

12. VARFÖR SKALL MAN BRY SIG?

Världen har ändrats radikalt sedan attentaten den 11 september. Krig har startats vilket berövat över 1 miljon människor livet, makt centraliseras och den politiska arenan offrar våra friheter med övervakning. Internet skall övervakas med FRA, mobiltrafik skall sparas och det diskuteras om censur av Internet.
Polisen får ökade befogenheter för att övervaka och arrestera folk. Tortyr, hemliga fängelser och hemlig bevisning har blivit allt vanligare i flera länder. Allt detta i "kriget mot terrorismens" namn, ett krig som startade den 11 september 2001. Du kan dra nytta av att själv undersöka och förstå händelserna bakom den 11 september och därmed undvika att bli manipulerad. Kunskap är till din fördel!

13. VAD DU KAN GÖRA!

Massmedia undviker att diskutera denna information så det är upp till dig att undersöka, forska i den fakta som finns och sprida informationen vidare! Det här bladet och tipsen nedanför är en bra start för vidare granskning.

9/11: Blueprint For Truth: The Architecture of Destruction (2008) – Arkitekter och ingenjörers analys av byggnadernas kollaps i New York.

Loose Change: Final Cut (2007) – Den mest kända 911-dokumentären i uppdaterad version. Den visar många kringliggande detaljer och frågetecken.

911 Mysteries: Demolitions (2006) – Analys av de tre tornens kollaps.

Terrorstorm: Final Cut (2007) – Visar historiska exempel på hur regeringar har använt ”falskflagg-operationer” (attentat) mot sin egen befolkning.

TV4 har visat både Loose Change och 911 Mysteries! länk 1, länk 2

Massmedia undviker att diskutera denna information så det är upp till dig att undersöka och forska i den fakta som finns. Vi påstår inte att detta material är fullständigt korrekt, utan kan innehålla felaktigheter. Informationen ska inte tas som ”sanning”, utan enbart ses som en utgångspunkt för egna efterforskningar.

DOKUMENTÄRERNA GÅR ATT BESTÄLLA VIA VAKEN.SE MOT VALFRI DONATION!