vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


Anonym
silver?
#1
Är det fastställt att kolloidalt silver INTE skapar Argyria? Enligt det jag läst nu i helgen så är det 100% riskfritt, sen finns det ju alltid dessa människor som bara MÅSTE försöka att bevisa motsatsen, läste också att skolmedicin mer eller mindre skulle gå omkull om det blev känt bland befolkningen om detta undermedel, infogar bara en text av vad jag läst:

"Desinformation som förekommer
Den enda biverkning som negativa krafter påstår kan drabba människor som konsumerar kolloidalt silver, är ett tillstånd kallat "Argyria". Det kan inträffa om man i kroppens vävnad ansamlar ca 10 gram silver. Detta förutsätter att silverpartiklarna är så pass stora att de fastnar i kroppens cellmembran. Korrekt tillverkat kolloidalt silver består av partiklar som är så små att de inte utgör något hot. De passerar in och ut ur kroppen utan problem. De fall av Argyria som finns registrerade är orsakade av läkemedel som fram till 1900-talets mitt många gånger innehöll stora mängder med silver. Exempel på detta är näsdroppar med silvernitrat som bakteriedödande ingrediens. Dessa produkter innehöll relativt stora silverpartiklar som när man konsumerat motsvarande ca 10 gram kunde ge en färgförändring i huden. Man kunde anta en lite gråaktig nyans som resultat av att silverpartiklarna ansamlats under huden. Om man felaktigt antog att allt silver man får i sig från kolloidalt silver med 10 ppm styrka samlas i kroppen, så skulle det krävas en konsumtion av ca 1000 liter innan man nått en total vikt av 10 gram silver."

Sen försöker vissa desinformatörer på allehanda forum som ex "flashback" mm hjärntvätta oss med att det är totalt livsfarligt att inmundiga, ocj visst vi blir både blåa och svarta i ansiktet


Det enda förklaringen till argyria som jag ser det är SKOLMEDICIN själva och deras näsdroppar, och sen då rikemansfolket som åt på silverfat med silverbestick och silverbägare, vill gärna ha åsikter från er som ev provat, läste även att det är kapabelt till att utrota den sk fågelinfluensan utan problem

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: silver?
#2

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#3


See User information
Här kommer information om kollodialt silver:

Kolloidalt Silver

av Anders Sultan

Visste du att det finns en enkel hjälp att få som kan råda bot på de flesta av våra vanligaste infektioner? Hjälpen heter kolloidalt silver - en produkt som består av destillerat vatten och miljardvis med mikroskopiska silverpartiklar. Kolloidalt silver är mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det rensar kroppen på ovälkomna bakterier, svampar och virus. Dessa silverpartiklar existerar vanligtvis i två former. Dels i löst form, så kallad jonform. Dels i partikelform där silver i elementär form existerar som partiklar med väldigt liten storlek.


Artikelförfattare är Anders Sultan. Han kan också förmedla produkten kolloidlat silver via sitt företag Ion Silver. Hemsida: www.ion-silver.com


Beroende på tillverkningsprocessen så kan den inbördes fördelningen skilja något, men den vanligaste formen av kolloidalt silver brukar bestå av ca 80-90% joniskt silver och resten i partikelform. Det är väldigt viktigt att renast möjliga silver används i tillverkningsprocessen, så att bara silver, och inte andra legeringar följer med i produkten. 99.99% rent silver brukar användas av seriösa tillverkare och det är i princip så rent silver som man kan producera. Sterlingsilver ska absolut inte användas eftersom det är en legering som innehåller koppar.
Partiklarna och jonerna är så små att om man skulle tillverka en ask med volymen en kubikmillimeter, så skulle det rymmas över en miljard silverjoner i asken. Varje jon har förmågan att neutralisera en svamp, bakterie eller ett virus. Det som gör kolloidalt silver än mer intressant är det sätt det dödar på. Silver har en väldigt stark oxidativ förmåga.
Silverjonerna sugs upp av mikroorganismerna och ställer till med oreda i organismens inre kemiska processer. Det anses allmänt att det sätt som kolloidalt silver dödar på gör det extremt svårt för mikroorganismer att mutera och skapa resistens gentemot silvret. Kolloidalt silver kan ses som lösningen på dilemmat multiresistenta bakteriestammar som i dagens läge inte längre svarar på olika penicillinbehandlingar.


Silver - en för enkel lösning

Varför är då inte detta var mans kunskap kan man fråga sig? Svaret ligger i att det är en alldeles för enkel lösning för att läkemedelsindustrin ska kunna profitera tillräckligt mycket på den. Läkemedelsföretag har egentligen inte som sitt primära mål att göra människor friska, de har nästan enbart finansiella mål på dagordningen. Förvånad? Läkemedelsföretag måste generera så mycket avkastning åt sina aktieägare som möjligt. Det kan man bara göra om man jobbar med patenterbara substanser, vilket kolloidalt silver inte är. Man är också beroende av att få en ensamrätt på substansen i tio till femton års tid, dvs tillräckligt med tid för att mjölka ur så mycket som möjligt av marknaden.
Eftersom man genom monopolställningen med substansen ju dessutom kan bestämma priset på produkten hur man vill, så finns det goda förutsättningar att tjäna stora pengar. Inte att undra på att vi har läkemedelskostnader i det här landet som börjar närma sig astronomiska nivåer!


Kolloidalt silver - en folklig rörelse

Då läkemedelsföretagen inte vill beblanda sig med kolloidalt silver, så har det speciellt i USA, vuxit fram en folklig rörelse som experimenterat med kolloidalt silver. Uppskattningsvis så finns det idag ett par miljoner människor världen över som använder kolloidalt silver, och antalet växer för varje dag. Det här gör läkemedels-företagen nervösa. Om folk skulle kunna bota sig själva - så skulle det innebära mindre pengar att dela på för läkemedelsföretagen, eller hur? För att råda bot på situationen så har företagen speciella grupper som inte gör annat än att syssla med desinformation om kolloidalt silver. Som exempel kan nämnas att efter den 11 September när anthrax började spridas, så var det en klok borgmästare i Florida som förklarade i media att om anthrax skulle leta sig fram till hans stad, så var dom beredda. Borgmästaren förklarade att man hade en beredskapsplan som byggde på att dela ut kolloidalt silver till medborgarna. Detta uttalande tog sådan skruv att läkemedelsföretagen samlade ihop sina ”experter” inom området och smutskastade borg-mästaren för hans naiva uttalanden inom ett område som han inte alls kände till.
Kolloidalt silver skulle enligt ”experterna” ses som något som inte alls fungerade, var totalt verkningslöst och som till och med kunde skada användaren genom silverförgiftning, såkallad argyrios. Genom medias försorg så lyckades läkemedelsbolagen få den framsynte borgmästaren att packa ihop och lämna sin post.


Användes flitigt före antibiotikans tid

Argyrios är ett fenomen som konstaterades i några få fall i början på 1900-talet, då faktiskt många läkemedel var silverbaserade. Det var ett rent kosmetiskt tillstånd som man kunde drabbas av, om man i kroppsvävnaden ackumulerat kring tio gram silver. Personer som drabbades kunde anta en lite blågrå nyans, men för övrigt så mådde dom bra. Till saken hör, att trots att läkemedelsföretagen nuförtiden smutskastar bruket av silver för bakteriebekämpning, så var det i början av 1900-talet, ända fram till penicillinets intåg i början på 1930-talet, det effektivaste bolagen själv hade att tillgå! Silver fanns inblandat i allt möjligt från näsdroppar till intravenösa injektioner direkt i blodbanorna. Tyvärr var silver väldigt dyrt på den tiden. Detta i kombination med att den tidens framställningsteknik inte tillät de små partikelstorlekar som vi idag kan åtnjuta i dagens kolloidala silver. Dessutom så blandade man silvret med t ex salpetersyra för att få fram silvernitrat, en högst frätande och starkt färgande substans. Silvernitrat innehållandes stora silverpartiklar, är den substans som läkemedelsföretagen försöker likställa med det elektrokolloidala silver som finns att tillgå idag. Det är dock en väldigt stor skillnad på dom. Partiklarna som användes då framställdes på kemisk väg, eller genom att man malde sönder silvret på mekanisk väg. Den stora partikelstorleken ledde till att silverpartiklarna fastnade i cellmembranen och ansamlades. När det samlats tillräckligt mycket silver i kroppen så kunde personen i fråga anta en blågrå ton. Idag så är partiklarna tusentals gånger mindre och kan omöjligt fastna i cellmembranen, utan passerar obehindrat in och ut ur kroppen.
Även om man felaktigt skulle anta att allt det silver som vi får i oss genom kolloidalt silver, skulle ansamlas i kroppen - så skulle det kräva ca tusen liter för att komma upp i tio gram silver. Eftersom de vanligaste kolloidala silverprodukterna innehåller ca 10 ppm (parts per million), vilket motsvarar 10 milligram silver per liter vätska, så skulle det ta en användare mer än tjugosju år att nå dit - vid en konsumtion av en deciliter kolloidalt silver om dagen! Mer realistiska konsumtionsnivåer ligger kring några teskedar, till en halv deciliter i terapeutiska sammanhang. Vid en halv deciliter om dagen, skulle det ta över 54 år att samla på sig tio gram silver, och vid några teskedar om dagen skulle det ta hundratals år! Detta baserat på antagandet att allt silver ansamlades, och inget av det lämnade kroppen. Nu är det som så att silverpartiklar i den storlek som det handlar om, ca 0,01 till 0,001 mikrometer stora, är alldeles för små för att kunna fastna i kroppen. Som jämförelse kan nämnas att de röda blodkropparna är ca 8 mikrometer stora. Silverpartiklarna går runt med blodet, utför det dom ska, och går sedan ut med framförallt feces men även i viss mån urinen efter fullbordat värv. Dock kan små mängder tas upp av kroppen temporärt för nyttjande i uppbyggandet av immunförsvarsfunktioner. Det är påvisat att silver används aktivt av immunförsvaret vid mognandet av T-lymfocyterna, kroppens vita blodkroppar. Det finns människor som under längre tider druckit kolloidalt silver, samtidigt som de noggrant följt upp och analyserat halten silver i både urin och blod. Man har den vägen konstaterat att silvret bara lånas av kroppen en tid, för att sedan utsöndras via urinen. Det är alltså klart konstaterat att kolloidalt silver inte orsakar någon stor ansamling av silver i kroppen.


Stimulerar vita blodkroppar

Man har alltså sett att kolloidalt silver inte bara dödar bakterier, virus och baciller - det stimulerar dessutom immunförsvaret enligt uppgifter publicerade redan 1916 i den amerikanska gynekologläkartidningen ”Transactions of the American Association of Obstetricians and Gynecologists”. Det visade sig i de undersökningar man utförde, att intag av kolloidalt silver faktiskt medförde att kroppen fick förmågan att dubblera antalet vita blodkroppar - det vill säga öka kroppens försvarsförmåga kraftigt.


Dagens teknik ger större effektivitet

Dagens extremt finfördelade kolloidala silver är mångfalt mer effektivt än det man hade att tillgå i början av 1900-talet, då det ryms betydligt mer silverjoner i vätskan. Ju fler och ju mindre silverjoner ett kolloidalt silver innehåller, desto mer effektivt är det. Eftersom varje silverjon kan döda en mikroorganism, så förstår man hur effektivt till och med väldigt små mängder kan vara. I början av 1900-talet så malde man silverpartiklarna i mekaniska kvarnar, vilket ledde till onormalt stora - och framförallt varierande storlek på partiklarna. Partiklar som var så tunga att de snabbt förlorade sin laddning och därefter föll till botten i flaskan. Den effektiva hållbarhetstiden kunde ligga på någon vecka. Dagens kolloidala silver har en hållbarhetstid som snarare kan räknas i år. I början av 1900-talet var kolloidalt silver det bästa man hade att ta till när man brottades med en svårbemästrad sjukdom. Priset var också därefter. En behandling med kolloidalt silver kunde på den tiden kosta med dagens pengar mätt, motsvarande ca 4000 kronor! Oftast sprutade man in silvret intravenöst direkt i blodbanan. Många överlevde många svårbehandlade sjukdomar denna väg och var tacksamma för att de fått tillfälle att behandlas med kolloidalt silver.


Silver ett viktigt spårämne

Silver är ett viktigt spårämne som används av kroppen, speciellt i immunförsvarssammanhang. På en frisk individ finns det stora mängder silver i framförallt tymuskörteln (brässen) och mandlarna, båda viktiga komponenter i kroppens immunförsvar. Tymuskörteln är faktiskt själva mognadsplatsen för kroppens vita blodkroppar, de så kallade T-lymfocyterna. Det är tyvärr än idag väldigt få läkare som ens känner till att silver används av immunförsvaret. Med tiden får vi hoppas att fler och fler får kännedom om denna viktiga koppling. Man kan dra en parallell med upptäckten av hur viktigt mineralet jod är för den mänskliga organismens funktion. Det var först på 1930-talet som man upptäckte att om man inte dagligen fick en dos om några miljondels gram jod, så utvecklade man ganska snart sköldkörtelbesvär i form av så kallad struma. Nuförtiden så har vi jodberikat salt som ser till att vi inte drabbas av jodbrist! Mineralet silver har samma viktiga plats att fylla i kroppen, fast med inriktning på immunförsvaret! Eftersom silver har en så bra effekt på bakterier, svampar och virus, så vore det förvånande om evolutionen inte sett till att infoga utnyttjandet av det i människor och djur. Problemet är det att vi mycket tack vare konstgödningen idag, inte får speciellt mycket silver via kosten. Konstgödningen ser till att urlaka våra jordar från de viktiga mineraler som våra kroppar är så beroende av. Det säger sig självt att om man år efter år odlar fram grödor och sen bara för tillbaka kalium, kväve och fosfor, så kommer marken vara tömd på livsviktiga mineraler ganska snabbt.
Silver finns normalt sett i mycket av maten vi äter. Som exempel kan nämnas att mjölk och bananer normalt innehåller relativt höga mängder. Man räknar med att man bör få i sig kring 100 mikrogram silver via kosten varje dag.
Det motsvarar ca två teskedar med kolloidalt silver av 10 ppm styrka - så det går lätt att kompensera bortfallet från kosten genom att som ett kosttillskott ta kolloidalt silver. Det kolloidala silvret har ju dessutom den ytterligare fördelen att den verkar som ett parallellt immunförsvar, då de silverjoner vi sväljer går ut i blodbanan och dödar virus, bakterier och svampar. Tyvärr finns det inte silver i multivitamintabletter.
En amerikansk rapport vid namn ”Earth Summit Report” från 1992, konstaterar att vi för 100 år sedan hade ca åttiofem procent mer mineraler i våra jordar. Ett skrämmande konstaterande med tanke på att mineral är än viktigare för kroppen än till och med vitaminer. Utan mineraler så kan kroppen inte bilda de enzymer som används för att utvinna näringen ur maten vi äter. Utan mineraler så stannar helt enkelt kroppen. Mineraler används som en slags katalysatorer i mängder av kemiska processer i kroppen, och måste således finnas där för att vi ska fungera. Urlakningen av våra jordar från mineraler är helt klart en stor orsak till att så många människor drabbas av sjukdomar i dagens samhälle! Detta är ett faktum som våra politiker måste bli mer varse om!


Bra för vattenrening

Kolloidalt silver lämpar sig även fantastiskt bra till vattenrening. En en- till tvåprocentig inblandning av kolloidalt silver med 10 ppm styrka, desinficerar dricksvatten under lång tid. Silverjonerna dödar bakterier, virus och svampar och ser till att de inte kan föröka sig ohämmat.
Kolloidalt silver är definitivt ett billigt sätt att se till så att människor i tredje världen får tillgång till rent dricksvatten! Att skicka ner utrustning för produktion av kolloidalt silver till människor i tredje värden, vore ett av de absolut bästa sätten att hjälpa dom få ordning på sin livssituation. Man skulle den vägen få hjälp med att rena sitt vatten, samtidigt som man enkelt kan behandla diverse infektioner. Kolloidalt silver rår till och med på HIV och AIDS, vilket hade lett till att vi kunnat få bromsat den framfart med vilken farsoten sprids. Tyvärr är det väl så att världssamfundet, med FN i spetsen, kanske inte innerst inne vill få bukt med alla sjukdomar - det hade indirekt lett till en kraftig befolkningsexplosion, med alla de problem som det medför. Men med rätt styrning och familjeplanering, så borde man kunna satsa på att ge folk en drägligare tillvaro, en tillvaro som inte består av så mycket lidande och onödiga sjukdomar! Silver har använts för bekämpning av mikroorganismer ända sedan antikens dagar. De gamla grekerna klädde insidan av vatten- och vintunnor med silver, innehållet höll sig färskt mycket längre då. Amerikanska nybyggare använde sig av knepet att lägga en silverdollar i mjölken, då klarade den sig bättre. Till och med i Sverige så visste man i början av 1900-talet värdet av att lägga en silverslant i vattenkärlen för att motverka att vattnet blev skämt i förtid.
Vissa instanser, mestadels desinformationsgrupper från läkemedelsföretagen, hävdar att det skulle vara skadligt att få i sig silver. Samtidigt som andra hävdar att det är ofarligt. FN-organet WHO har nyligen släppt alla övre gränsvärden för rent elementärt silver - beroende på att man konstaterat att elementärt och joniskt silver inte orsakar någon skada i människokroppen. Svenska livsmedelsverket har inte utfärdat några begränsningar vad gäller silver, utan det finns olika livsmedel som innehåller silver som ingrediens.


Godkänt som färgämne

Silver är i livsmedelssammanhang godkänt som bla färgämne. I livsmedelsbutikerna kan man köpa en produkt från företaget Santa Maria som heter ”Silverkulor”. Den ser ut precis som det låter. Produkten används flitigt som garnering på tårtor och bakverk. Den består helt enkelt av sockerkulor som man belagt med ett tunt yttre skikt av rent silver - färgämnet E 174. Tittar man närmare på hur mycket silver en 3 mm kula egentligen består av, så blir man lite förvånad. En kula motsvarar nämligen ca 30 ml 10 ppm starkt kolloidalt silver, ca 6 teskedar alltså. Om nu silver skulle vara farligt att få i sig, hur i all värden kan det vara att man kan köpa det på ICA? Och hur kan man sen strö det på glass, tårtor och bakverk och låta barn äta 20-30 stycken, utan att oroa sig?


Har lång historik

På trettonhundratalet då pesten härjade så klarade sig adeln ofta från att smittas. Det tillskrivs det faktum att man använde sig av silvertallrikar och silverbägare. Den vägen fick man i sig silverjoner i tillräcklig mängd för att få hjälp med att döda de bakterier som orsakade pesten. Man gav även sina barn en silvernapp eller en silversked att suga på. Silverjonerna som nöttes av, gav barnen ett naturligt skydd mot bakterierna som spred pesten. Det är från denna sed som begreppet ”Att vara född med silversked i mun” kommer. I Kina finns urgamla traditioner som bla rekommenderar folk att alltid ha ett silverföremål hemma, ifall att någon skulle bli biten av en rabiessmittad hund. I så fall skall man gnugga silverföremålet i såret och den vägen klara sig från smittan. I sin bok ”Colloid Chemistry” så konstaterar Dr Jerome Alexander att silverjoner som gnidits loss från ett silverstycke faktiskt dödar skadliga bakterier.
Historiska texter konstaterar att seriösa medicinska tester av kolloidalt silver sträcker sig tillbaka till 1880-talet, då man använde kolloidalt silver för att behandla tyfus och anthrax med gott resultat.
I början av 1900-talet så forskades det mycket om kolloidalt silver. Tyvärr så har mycket av den gamla kunskapen gått förlorad i takt med att de vetenskapsmän och doktorer som suttit inne med kunskapen, lämnat oss. Som tur är finns det en hel del nedtecknat iorm av publicerade arbeten och böcker.
Dr Henry Crookes brukar anses som fadern till det breda bruket av kolloidalt silver i början av 1900-talet. Han använde det för att bla betvinga gonorré, tuberkulos, stafylokocker och andra smittsamma mikroorganismer. Hans vetenskapliga rapporter sammanfattade att det finns inte någon känd mikrob som inte kunde dödas av kolloidalt silver i laboratoriet inom sex minuter.
1915 så fann Dr A. Leggeroe att kolloidalt silver inte bara skyddade nyföddas ögon, utan fungerade utmärkt på vuxna också. Han fann att det var den oöverträffat bästa lösningen han funnit för ögoninfektioner. Han konstaterade att kolloidalt silver aldrig orsakade några bieffekter och ledde aldrig till några synnedsättningar. En riktigt elak ögoninfektion konsta-terades försvinna genom bara någon enstaka behandling med kolloidalt silver. Jämför det med många antibiotikabaserade salvor som tar någon vecka innan man - om man har tur, får fullgott resultat.
Dr Malcolm Morris rapporterade 1917 att kolloidalt silver fungerade mycket väl i behandlingen av förstorade och inflammerade prostata hos män. Sädesvätska som till och från drabbas av blödningar, är ofta ett tecken på en inflammation i prostata. Behandling genom att dricka kolloidalt silver, har visat sig vara mycket effektivt för denna typ av infektioner. Han fann även att hemorrojder svarade mycket gynnsamt på substansen. Han visade även senare att eksem blev bättre av kolloidalt silver.


Använt inom veterinärmedicin

Kring 1925 så fanns det i USA många stora boskapsfarmer. Många djur dog av olika virus och bakterieinfektioner. Det bästa vapen som veterinärerna hade att tillgå på den tiden var kolloidalt silver. Det användes med stor framgång.
--------------------------------------------------------------------------------
Bildtext: I en sådan här enkel apparatur framställs kolloidalt silver utifrån rena silversträngar
--------------------------------------------------------------------------------
Difteri och tetanus (stelkramp) var ett verkligt gissel i början på 1900-talet. Vetenskapsmän provade gifterna på försöksdjur för att försöka hitta lösningar på problemen. 1919 så lyckades Dr Alfred Searle med hjälp av kolloidalt silver, skydda kaniner från dödliga doser av tetanus. Kaninerna som fick kolloidalt silver, överlevde doser som var mer än fem gånger den vanligt dödliga dosen!
Dr J Mark Hovel rapporterade i ”British Medical Journal” att kolloidalt silver var speciellt bra på att kontrollera virus. Hans studier inbegrep bla kikhosta, hals- och näsinfektioner. Den vanliga förkylningen drog sig tillbaka mycket snabbare i närvaro av kolloidalt silver, konstaterade han.


Antibiotikans intåg - silvrets fall

Intresset för kolloidalt silver sjönk på 1940- och 1950-talet, beroende på att man uppfunnit antibiotikan. Läkemedelsbolagen övergav silvret och lade all forskning på de patenterbara anti-biotiska substanser man upptäckt. Tyvärr visste man på den tiden inte att man stod inför ett jätteproblem med den framväxande resistensutvecklingen som antibiotiska preparat ger upphov till. Man skulle fortsatt satsa på kolloidalt silver som inte ger upphov till resistensutveckling. Skillnaden ligger i att antibiotika sätter bakterier ur spel genom förgiftning. En mikroorganism kan med tiden mutera och bli resistent gentemot ett gift. Kolloidalt silver dödar som nämnts tidigare istället genom kvävning av mikroorganismen. Egentligen så dödar silvret bakterier, svampar och virus på tre olika plan. Katalytisk oxidering, reaktion med cellmembranen samt hindrande av DNA replikering.


Silvret återupptäckt i ny forskning

1963 så fann man att kolloidalt silver var oöverträffat på att döda jäst och svampar. Forskning inom kolloidalt silver påbörjades på nytt på 1970-talet då Dr Carl Moyer, Dr H. Margarf och Dr L. Bretano erhöll federala pengar för att genomföra en studie som skulle leda till att hitta bättre lösningar för behandling av brännskador. De flesta antiseptiska medlen som användes för dessa ändamål, skapade mer biverkningar än verkningar. Antibiotika fungerade bara en kort stund innan bakterierna blev resistenta. Dessutom så kunde ingen antibiotika rå på bakterien Pseudomonas Aeruginosa, en fruktad bakterie som invaderar många brännskadesår. Efter att ha läst lite äkarlitteratur från början av 1900-talet, så började Dr Margarf att experimentera med kolloidalt silver. Han fann att till och med väldigt små mängder kolloidalt silver dödade Pseudomonas Aeruginosa, och att vävnaden läkte dubbelt så snabbt. Kolloidalt silver får enligt många bedömare den angränsande vävnaden att regressera till stamcellsliknande strukturer - och vävnaden regenererar sig snabbare, med mindre ärrvävnad som resultat. Det finns en annan teknik som utnyttjar silvers förmåga att omvandla celler till stamceller - Robert O. Becker har utvecklat den, och den bygger på att man med hjälp av en silverbaserad kompress i kombination med elektrisk stimulering av vävnaden, kan få t ex fingertoppar som kapats av i olyckor, att växa ut helt och hållet igen. Detta med full känsel och fingeravtryck intakta! Detta kan även åstadkommas med omslag indränkta av kolloidalt silver har det visat sig.


Kan användas för att bilda stamceller

Robert O. Becker gjorde också den fantastiska upptäckten att celler som utsätts för silverjoner faktiskt dedifferentierar och blir till stamceller. Dessa celler kan i sin tur differentiera och bli till den specialiserade celltyp, t ex hud- eller bencell, som det område som cellen befinner sig i kräver. Detta är förklaringen till att sår och brännskador läker effektivare och snabbare i kontakt med kolloidalt silver. Det kolloidala silvret håller samtidigt området bakteriefritt så att det inte drabbas av infektioner under läkningen. Dr Bretano fann att kolloidalt silver var den bästa brännskadeantiseptika han någonsin funnit. Han konstaterade att oavsett hur mycket eller hur ofta det används, så färgar det inte huden på samma sätt som andra silverföreningar typ silvernitrat eller silversulfa gör. Han konstaterade också att bakterierna inte utvecklar resistens mot kolloidalt silver, vilket användandet av vanlig antibiotika gör. Han publicerade sina upptäckter i tidningen ”Surgical Forum”.


Fler forskningresultat

Svårläkta bensår som ofta drabbar speciellt diabetessjuka, läker med hjälp av omslag indränkta i kolloidalt silver.
Forskare på krigsveteransjukhuset i Syracuse i New York fann att kolloidalt silver var tio till hundra gånger mer effektivt än de gängse preparat man tidigare använt vid bekämpning av bakterier.
Svampar kan skapa väldiga besvär när de invaderar en kropp och bosätter sig på finger- och tånaglar, huden, hårbotten och fötter. Den vanligaste svampinfektionen är fotsvamp, som ger upphov till kliande sprickor mellan tårna. 1976 konstaterade Dr T. J. Berger att det räckte med en behandling med kolloidalt silver för att bli av med fotsvamp. Nagelsvamp som är otroligt svårt att bli av med, går faktiskt bort genom att dricka kolloidalt silver. Det kan ta några månader, men det fungerar. Titta på hemsidan: www.silverpuppy.com/nailfungus.html så finns det ett bra exempel med bild.
1977 visade Dr William Foye att kolloidalt silver fungerade utmärkt som behandling av tonsillit, elakartad snuva samt ögoninfektioner. Kolloidalt silver har även använts för malariabehandling och syfilis. Många kvinnor som lider av återkommande urinvägsinfektioner och svamp-infektioner i underlivet, märker att förebyggande bruk av kolloidalt silver är det bästa sättet att bli av med infektionen.
1978 så skrev Dr Jim Powell en artikel i ”Science Digest” där han pekade på hur mycket mer effektivt kolloidalt silver var i förhållande till de vanliga antibiotika som sjukvården använder sig av.


Silver tycks sakna antibiotikans biverkningar

Tyvärr är det de starka marknadskrafterna som ser till att vi fortfarande använder det mindre bra och mindre önskvärda alternativet i sjukvården. Ur effektivitetssynpunkt, resistensutvecklingssynpunkt samt inte minst ur säkerhetssynpunkt, borde det vara kolloidalt silver vi använder istället! Säkerheten med kolloidalt silver är överlägsen den som gäller för antibiotika. Antibiotika kan orsaka allergiska reaktioner hos användaren, vilket i svåra fall kan orsaka en anafylaktisk chock. Antibiotika slår som bekant ut alla bakterier i kroppen och påverkar speciellt de goda bakteriestammar som vi har i tarmen, och som hjälper oss spjälka och smälta föda. Det är orsaken till att så många får diarréer när de får en antibiotikakur. Kolloidalt silver som sväljes sugs upp i magen och övre delen av tunntarmen, och har inte någon nämnvärd påverkan på de goda bakterierna i tarmen. Antibiotika är också känt för att kunna skapa andra problem, speciellt vid långvariga kurer. Det finns många exempel på människor som drabbats av födoämnesintolerans, t ex laktos-intolerans, som resultat av en antibiotikakur.


Bra mot borrelia

1992 konstaterade Dr Farber i Texas att han drabbats av en svårbehandlad form av Borrelia. Trots otaliga antibiotikakurer så blev han aldrig riktigt av med sjukdomen. Borreliabakterien muterade och kom alltid tillbaka. Det var först efter att han medicinerat sig själv med kolloidalt silver under mer än sex månader, som han blev helt fri från de förrädiska Borreliabakterierna - Spirocheter. Dr Farber har skrivit en bok - ”The micro silver bullet”, som handlar om hans kamp och de erfarenheter han sedan gjort av kolloidalt silver i sin behandling av patienter. Dr Farber har bland annat behandlat AIDS-patienter med mycket gott resultat - de blev av med sjukdomen och tillfrisknade.


Psoriasis

Psoriasis är en svårartad hudsjukdom som medför såväl svåra fysiska som psykiska lidanden för de som drabbas. Läkarvetenskapen har egentligen inte mycket annat att erbjuda än tjärinpackningar och solljus, men det finns hjälp att få genom kolloidalt silver. Psoriasis orsak är inte helt klarlagd men det står mellan att det är en typ av autoimmun sjukdom eller att det är ett virus som invaderat blodbanorna. Kolloidalt silver har vid åtskilliga tillfällen på några månader botat, eller åtminstone starkt lindrat situationen för många med svårartad psoriasis.


MS m.m.

MS, multipel skleros, en autoimmun sjukdom, är en annan sjukdom som kolloidalt silver enligt många fungerar bra mot. Nadine A. Wooley har skrivit en bok, ”How to Beat Multiple Sclerosis”, där hon beskriver sin kamp mot sjukdomen och hur hon botat sig själv med kolloidalt silver.
CF, cystisk fibros, en lungsjukdom som ger upphov till nedsatt lungkapacitet och ärrvävnad i lungorna, går även den bra att behandla med kolloidalt silver.


Intressant vid cancer

Cancer är ännu ett område där man nått stora framgångar med kolloidalt silver. Cancer etablerar sig i kroppen och sprider sig som metastaser i huvudsak i en kropp med nedsatt immunförsvar. Många cancerformer tros också vara orsakade av virus. Robert O. Becker visade i en studie utförd in vitro att tumörer som utsattes för silverjoner faktiskt gick tillbaka och blev stamceller. En teori om tumörer bygger på att de är resultatet av celler som tappat bort sin innersta tillväxtinformation. Cellerna vet helt enkelt inte vad kroppen vill att man ska utföra. Silverjonernas förmåga att få celler att dedifferentiera visade sig fungera även på cancerceller med det resultat att tumörerna löstes upp och blev till stamceller. Det finns exempel på kvinnor som diagnosticerats med bröstcancer, som efter diagnosen börjat dricka kolloidalt silver. När det sedan blivit dags för operation, har kirurgerna inte lyckats hitta cancersvulsten längre!
Så här säger en prominent amerikansk cancerläkare, Dr Gary Smith: ”Hur kan detta naturliga element verka så kraftfullt helande på den mänskliga kroppen? Därför att spårämnet silver utgör en så vital funktion i våra kroppar att utan den skulle vi inte existera. Precis som andra mineraler - kalcium, zink, magnesium och koppar så är silver livsviktigt för vår hälsa. Kroppen behöver silver för att kunna bekämpa sjukdomsorsakande organismer och vissa vetenskapsmän tror nu att bristen på silver kan vara orsaken till många av våra moderna sjukdomar.” Dr. Gary Smith, en pionjär inom cancerforskningen, har sett ett klart samband mellan låga silvernivåer och sjukdom. Människor som har låga silvernivåer befanns ofta vara sjuka och ha otaliga förkylningar, influensa, feber och andra sjukdomar. Smith har sagt att han tror att silver är nyckeln till ett korrekt fungerande immunförsvar. Han baserar sin teori på det faktum att silver är absolut nödvändigt för att kroppen ska kunna förstöra bakterier och virus.
Dr. Smith använder silver i sin behandling av cancerpatienter. ”Framgång styrs av mängden silver i en persons kropp och motgång av bristen på silver i kroppen. När silver finns närvarande så dedifferentierar cancercellerna och kroppen blir återställd. När silvernivåerna är låga så kan cancercellerna växa obehindrat - eftersom cellerna inte kan dedifferentiera. Jag tror att kroppens silverdepåer har en stor effekt på kroppens förmåga att förstöra virus och bakterier. Jag tror att silverbrist är möjligen en av de största orsakerna till att cancer existerar och ökar på ett sådant snabbt sätt!” Med andra ord så kan bristen på silver i våra kroppar vara nyckeln till varför cancer blir mer och mer vanligt i dagens samhälle.


Ingen toxisk verkan

Kolloidalt silver är helt ofarligt att använda. Dr John Barltrop vid universitet i Toronto, Kanada, har utfört toxicitetstester med kolloidalt silver. Han fann vid tester på råttor, att även vid väldigt stora mängder, så var kolloidalt silver helt ogiftigt för kroppen. Även doser motsvarande 300 000 ppm, dvs i princip 30000 gånger starkare än det moderna kolloidala silvret på 10 ppm, gav inga som helst toxiska utslag hos försöksdjuren.
Enligt giftkontrollcentralen på amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) så anses kolloidalt silver helt ofarligt. De låga silverhalterna anses vara av rent homeopatiska nivåer. De är så låga att många läkare småler och ifrågasätter hur så låga nivåer av ett ämne överhuvudtaget kan ha någon annan effekt - än en rent placebomässig sådan! Detta samtidigt som deras läkemedelsföretags-sponsrade kollegor ojar sig över hur giftigt och farligt kolloidalt silver är! En ganska lustig situation, milt sagt.
Dr Samuel Etris, en konsult till amerikanska silverinstitutet säger att det har aldrig noterats någon allergisk, toxisk eller cancerös reaktion som resultat av bruket av kolloidalt silver. Amerikanska regeringens center för sjukdoms-kontroll konfirmerade detta 1995.
1966 rapporterade Dr I. H. Lipton i tidningen ”Health Physics” att det idealiska dagliga intaget för silver ligger någonstans kring 100 mikrogram. Silver är ett viktigt spårämne som används av kroppen precis som selen och zink. 100 mikrogram motsvarar ungefär två teskedar med kolloidalt silver med styrkan 10 ppm.


Förebygger förkylningar

Bakterier, virus och svampar orsakar många av de mindre sjukdomar vi drabbas av idag, allt från snuva och förkylningar till matförgiftning. Vi får många av dessa sjukdomar då vi vistas bland människor som går och sprider mikroorganismer. Genom att spraya kolloidalt silver i näsa-, mun- och halsregionen, så kan vi döda många virus och bakterier som annars skulle föröka sig tillräckligt mycket för att kunna göra oss sjuka. Genom att dessutom dricka kolloidalt silver i förebyggande syfte, så har vi garderat oss gentemot dessa osynliga inkräktare. Silverjoner på plats i blodomloppet kan direkt slå ut inkräktarna, och vi slipper kanske känna av sjukdomssymtomen över huvudtaget.
Människor som dagligen dricker några teskedar kolloidalt silver upptäcker att de inte får förkylningar lika ofta som tidigare. Det mest effektiva sättet att ta kolloidalt silver på inbegriper att man håller vätskan i munnen några minuter. Då sugs nämligen silverjonerna upp via den sublinguala delen under tungan, och transporteras direkt ut i blodomloppet.
När man haft det kolloidala silvret i munnen några minuter, kan man gurgla sig en kort stund och sedan svälja det. En fördel med att ha det i munnen ett tag, är att man får hjälp med att döda en mängd kariesorsakande bakterier, som annars skulle kunna ge upphov till hål i tänderna. Även begynnande problem med parodontit, tandlossning, kan man få hjälp med genom att behålla silvret i munnen en stund. De allra flesta förbättrar sin tandhälsa dramatiskt när de börjar använda kolloidalt silver på det här viset.
1982 så visade Dr J. Colishaw att kolloidalt silver dödade E. coli bakterier, kända för att orsaka många matförgiftningsfall världen över. 1993 orsakade just E. coli en rad svåra matförgiftningar i en amerikansk hamburgerkedja. Många av de drabbade dog, däribland en liten sexårig flicka. Hade man haft kolloidalt silver att ta både förebyggande och i samband med att symtomen visade sig, så hade hon förmodligen klarat sig.
Då kolloidalt silver dödar i princip alla kända mikroorganismer, samtidigt som det är helt ofarligt för människor och djur, så borde det vara en av de viktigaste sakerna att ha hemma i medicinskåpet tycker man. Se till att ha kolloidalt silver som du både kan dricka och spraya hemma i ditt medicinskåp, så är du bättre rustad inför de dagliga möten med bakterier, virus och svampar som vi alla råkar ut för vare sig vi vill eller inte.


Kan sprayas i halsen

Kolloidalt silver som sprayas ner i halsregionen brukar i regel få bukt med det svidande som kan förekomma i halsen vid förkylning. Svidandet brukar som regel försvinna efter ca tio minuter. Spraya rikligt och ofta.
Även snuva, hosta, heshet, halsfluss, ögoninfektioner, tandkötts-inflammationer, förkylningsblåsor (herpes simplex - badda med en bomullstopz), svårläkta sår, brännskador (kolloidalt silver steriliserar såret, accelererar läkningsprocessen och minskar obehagen. Det bildas sällan en brännblåsa och det gör inte ont), svamp på tungan (torsk orsakad av candida), acne (spraya ansiktet och badda finnarna), bihåleinflammation (skölj genom bihålorna med kolloidalt silver), candida, långvarig svårbotad borrelia mm, är alla exempel på åkommor som behandlas med gott resultat. Lunginflammation behandlas genom att dra in dimman som uppstår vid sprayning av kolloidalt silver, ner i lungorna. Man kan även använda en piezoelektrisk medicinfördelare av den typ astmatiker brukar använda vid medicinering.
Spraya rikligt och upprepa ofta.


Kan hjälpa elallergiker

Nya rön pekar även på att vissa elallergiker får en fantastiskt god effekt på sin elallergi med kolloidalt silver. Det är möjligt att elallergi till stor del orsakas av patogena mikroorganismer. Den systemiska infektionen sätter ner immunförsvaret så mycket att kroppen får svårt att värja sig för till och med elektromagnetiska variationer i miljön.
Sprayning av kolloidalt silver är ett effektivt sätt att behandla hals och näsa. Den dimma som bildas vid sprayning breder nämligen ut sig över en mycket stor yta och kväver bakterierna. Eftersom bakterier har en väldigt snabb reproduceringstakt, gäller det att upprepa behandlingen ofta. Man hjälper därigenom det egna immunförsvaret att bekämpa inkräktarna. Precis som med antibiotika bör man hålla på även ett tag efter det att man känner sig besvärsfri. Detta för att förhindra att de få överlevande bakterierna förökar sig igen - med följd att förkylningen blommar upp på nytt. En antibiotikakur om 10 dagar bygger på samma princip. En avbruten antibiotikakur kan som bekant få som följd att infektionen återkommer.


Ta hand om din förkylning

Behandla din förkylning förslagsvis så här: Spraya några doser kolloidalt silver ner i svalget. Dra samtidigt in luft så att dimman följer med ner i halsen. Följ upp med att spraya några gånger i näsan. Dra in genom näsan samtidigt som du sprayar, så fördelas sprayen bäst. Upprepa detta var halvtimme under de första timmarna. Övergå sedan till att spraya någon gång då och då, men som sagt - sluta inte för tidigt. Hur mycket du vill spraya var gång avgör du själv. Ju rikligare du sprayar desto större chans är det att du ska vinna över inkräktarna. Det kan vara bra att veta att man aldrig kan överdosera kolloidalt silver. Kom framförallt ihåg att man har störst chans att klara sig från bla förkylningar genom att både dricka och spraya kolloidalt silver i förebyggande syfte. Förkylningar, som ju är virusbaserade, är som sagt svårare att nå när de väl etablerat sig i kroppen.


De flesta bakterier stoppas

Tester har visat att kolloidalt silver är så pass potent att det stoppar och dödar de flesta av de bakterier som sjukvården idag har problem med.
Bakteriestammar som länge bekämpats med olika antibiotika - och som resulterat i att vi fått en massa resistenta bakteriestammar. Sjukhussjukans Staphylococcus Aureus dödas tex lätt med kolloidalt silver med 5 ppm styrka. Likaså salmonella, E. Coli, enterobakter, pneumokocker och streptokocker för att nämna några.
Läkarvetenskapen har länge känt till att silver har bakteriedödande och desinficerande egenskaper. Före penicillinets intåg på marknaden innehöll många mediciner silver som aktiv ingrediens. Läkarna övergav tyvärr silvret och ägnade sig åt mer ekonomiskt givande preparat. Det finns dock sjukvårdsprodukter som även idag använder sig av silvrets bakteriedödande och läkande effekt. Exempel på det är brännskadeplåster, olika salvor och urinrörskatetrar. Ett annat är lapis, eller silvernitrat, en blandning av silver och salpetersyra som används till att bekämpa bla fotvårtor. Förr var lapis det man droppade i ögonen på nyfödda för att ta död på bakterier som annars kunde orsaka ögonskador hos nyfödda.


Japanerna har uppskattat silvret

Det börjar även dyka upp alltfler produkter som innehåller silver som bakteriebegränsande substans. Speciellt i Japan har man insett möjligheterna. Det börjar nu komma kylskåp som har silverjoner inbyggda i plasten, allt för att minska bakterietillväxten. Det finns strumpor med invävda silvertrådar som förhindrar dålig lukt. Skärbrädor, räknedosor, toalettsitsar, bankomater, målarfärg och tröjor är andra exempel på produkter som man börjar använda silver till. Den japanska biltillverkaren Toyota har till och med utvecklat en speciell ratt som innehåller silverpartiklar. Det dyker hela tiden upp allt fler kommersiella tillämpnings-områden, där man upptäckt vilken fantastisk bakteriebekämpare silver är.


Mer information

Vill du veta mer så är Internet en guldgruva. Sök på ”colloidal silver” som det heter på engelska, eller ”kolloidalt silver” på svenska, så finner du mycket att läsa om olika erfarenheter och användningsområden.
Sammanfattningsvis kan man bara konstatera att utnyttjandet av silvrets bakteriedödande effekt skulle kunna vara mycket större än vad den är idag.
Men med växande insikt, går vi mot en allt ljusare framtid där vi med hjälp av silver kan ha bättre kontroll över bakterier, virus och svampar i vår omgivning - utan att de klarar av att mutera och komma tillbaka i en ännu elakare och aggressivare form!


Sprid information

Denna lilla artikel lämnas över i mänsklighetens tjänst. Kopiera den gärna. Sprid den till nära och kära. Låt oss tillsammans visa de makter som bara tänker på sina kvartalsrapporter, att nu är det dags för oss vanliga människor att ta saken i egna händer. Kolloidalt silver är oslagbart på att ta hand om många av de infektioner som vi drabbas av. Samtidigt så behövs silver för att bygga upp ett välfungerande immunförsvar. Dessutom är det helt ofarligt för människor och djur. Ändå är det läkemedelsbolagen som styr vad som ska få anses som medicin - bara onaturliga patenterbara substanser som skapar obalans i kroppen.
Läkemedelsföretagen har lyckats dupera jordens alla regeringar att tro att dom verkar för folkets bästa. I själva verket är det de ekonomiska intressena som styr. Alla naturliga alternativ stoppas och fås genom desinformation bort. Läkemedelsföretagen har lyckats med konststycket att bli både åklagare, domare och jury. Det är dags att mänskligheten agerar och säger att nu har vi fått nog. Finns det bra naturliga alternativ till de vanliga ”läkemedlen” - så ska dom naturligtvis användas och inte blockeras, baktalas och gömmas! Eller hur?
Om staten, som nu konstaterar att kostnaderna för läkemedel nu galopperar, var lite smart - skulle man instifta en oberoende kommission som fick i uppgift att utvärdera alla de alternativ som bjuds, både naturliga - och de som tillverkas av läkemedelsföretag. Den vägen hade vi fått en opartisk bedömning, mängder med fungerande naturliga alternativ, friskare människor samt en mer välmående statsfinans.

http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm--------------------------------------------------------------------------------

Posted on: 2006/7/30 13:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: silver?
#4
Skywatcher, du är uppenbarligen benägen att tro på vilket trams som helst bara det strider mot rådande vetenskapliga teorier och "låter spännande"?

Vattendrivna motorer, hollow earth, chemtrails, kolloidialt silver, 9/11-teorier och hela köret....

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#5


See User information

Tillåt mig le .. visst är det spännande

Posted on: 2006/7/30 13:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#6


See User information

Study Shows Silver Nanoparticles Attach to HIV-1 virusStudy Shows Silver Nanoparticles Attach to HIV-1 virus

In the first-ever study of metal nanoparticles' interaction with HIV-1, silver nanoparticles of sizes 1-10nm attached to HIV-1 and prevented the virus from bonding to host cells. The study, published in the Journal of Nanotechnology, was a joint project between the University of Texas, Austin and Mexico Univeristy, Nuevo Leon.

"Our article opens an important avenue for research," said Miguel Jose Yacaman, from University of Texas, Department of Engineering and one of the study's authors.

In this study, scientists mixed silver nanoparticles with three different capping agents: foamy carbon, poly (PVP), and bovine serum albumin (BSA)."Not using a capping agent could result in the synthesis of big crystals instead of nanocrystals," explained Yacaman.

Transmission electron microscopy (TEM) showed the silver nanoparticles in the foamy carbon matrix were joined together, but an ultrasonic bath in deionized water released a significant number of nanoparticles. These nanoparticles were of size 16.19 (+-8.69)nm and had the greatest variety of shapes, such as icosahedral, decahedral, and elongated.

"Because of the synthesis procedure, the foamy carbon-coated naoparticles are more likely to have broad shape distribution," said Yacaman. Scientists used the electron beam to release the remainder of the nanoparticles from the joined bundle.

For the PVP-coated silver nanoparticles, scientists used glycerine as a dissolving agent. These particles were of size 6.53 (+-2.41). In the third preparation, scientists used serum albumin, the most common protein in blood plasma. The sulfur, oxygen, and nitrogen chemicals in BSA stabilized the nanoparticles, which were in the range of 3.12 (+-2.00) nm.

Scientists studied the absorption spectra of the different preparations to pinpoint their shapes. "Spherical nanoparticles absorbed in the blue region of the spectrum, for example," Yacaman said.

Also, the UV-Visible spectra graphs helped the group determine nanoparticle sizes. "The surface plasmon resonance peak wavelength increased with size," explained Yacaman.

Scientists tested, in vitro, each of three silver nanoparticle-preparations in HIV-1 cells. Yacaman and his colleagues incubated the samples at 37 C. After three hours and 24 hours, respectively, 0% of the cells were living.

The results showed that a silver nanoparticle concentration greater than 25 ug/mL worked more effectively at inhibiting HIV-1 cells. Plus, the foamy carbon was a slightly-better capping agent because of its free surface area. Size also played a role since none of the attached nanoparticles were greater than 10nm.

Scientists think the nanoparticles bonded through the gp120 glycoprotein knobs on HIV-1, using the sulfur residues on the knobs. The spacing between the knobs of ~22nm matched the center-to-center nanoparticle spacing.

Although this study shows silver nanoparticles may treat HIV-1, scientists need to research this relationship further. "We lack information regarding the long-term effects of metal nanoparticles," cautioned Yacaman. Scientists are forming a preventive cream for HIV-1, which they will test on humans.

Scientists are also studying other uses for silver nanoparticles. "We're testing against other viruses and the 'super bug (Methicillin resistant staphylococcus aureus).' Our preliminary results indicate that silver nanoparticles can effectively attack other micro-organisms," Yacaman said.

By Syeda Z. Hamdani; Copyright 2005 PhysOrg.com

This news is brought to you by PhysOrg.com


http://www.physorg.com/news7264.html


Posted on: 2006/7/30 13:36
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#7


See User information

Posted on: 2006/7/30 13:54
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: silver?
#8
Vad jag hört så är ansenliga mängder silver direkt skadliga för människor som transformerar till varulvar

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: silver?
#9
Re: silver?
Tro inte på allt du läser.

http://www.quackwatch.org/01QuackeryR ... cs/PhonyAds/silverad.html

Du menar alltså att det inte fungerar??

Det är ju just såna sidor som quackwatch som sprider obefogad skrämselpropaganda

http://www.ion-silver.com/halsa.htm

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#10


See User information
Jag gjorde mig eget kolidialt silver, men jag vet inte riktigt vad jag tycket. Det käns lite konstigt med silversmaken, känns inte riktigt bra.

Har ni egna erfarenheter.

Posted on: 2006/7/30 16:20
Administratör och grundare av vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#11


See User information
Hej Micro. Betyder det att du slutade ta det för att det smakade konstigt?

Jag köpte en flaska för ett par år sedan men jag vågade inte prova det för att jag läst om att man kan bli missfärgad.

Nu tänker jag köpa en flaska och prova. Har säkert några krämpor som behöver botas.

Posted on: 2006/8/2 1:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: silver?
#12
fan vilka skummisar ni är äta silver?

aldrig sett en katt eller myrslok äta silver.

tycker det verkar skumt
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: silver?
#13
kvicksilver kanske är gott

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: silver?
#14

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: silver?
#15


Kolloidalt Silver.

Zpz var lite Öppen och bli lite Nyfiken och läs lite mer.

Du har verkligen Fördomar mot allt som inte följer dom allmänt

accepterade " vägarna ".

Har själv provat detta Preparat och dessa Biverkningar i ovanstående länk verkar inte stämma om det är framställt på rätt sätt.


Men det verkar inte som du vill ta dig tid att undersöka saker från bägge håll.

Fortsätt du och ta dina Piller som din Läkare ordinerar dig med dom biverkningar som följer.

Att det finns bättre vägar att ta mot en Naturlig hälsa tjänar knappast Läkemedelsindustrin på.


Men som sagt tidigare. Det stora pusslet kommer du alldrig att kunna lägga. Du behöver Avprogrameras innan.

Må väl Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: silver?
#16
Quote:

Skywatcher wrote:
Hej Micro. Betyder det att du slutade ta det för att det smakade konstigt?

Jag köpte en flaska för ett par år sedan men jag vågade inte prova det för att jag läst om att man kan bli missfärgad.

Nu tänker jag köpa en flaska och prova. Har säkert några krämpor som behöver botas.


"Argyrios är ett fenomen som konstaterades i några få fall i början på 1900-talet, då faktiskt många läkemedel var silverbaserade. Det var ett rent kosmetiskt tillstånd som man kunde drabbas av, om man i kroppsvävnaden ackumulerat kring tio gram silver. Personer som drabbades kunde anta en lite blågrå nyans, men för övrigt så mådde dom bra. Till saken hör, att trots att läkemedelsföretagen nuförtiden smutskastar bruket av silver för bakteriebekämpning, så var det i början av 1900-talet, ända fram till penicillinets intåg i början på 1930-talet, det effektivaste bolagen själva hade att tillgå! Silver fanns inblandat i allt möjligt från näsdroppar till intravenösa injektioner direkt i blodbanorna. Tyvärr var silver väldigt dyrt på den tiden. Detta i kombination med att den tidens framställningsteknik inte tillät de små partikelstorlekar som vi idag kan åtnjuta i dagens kolloidala silver. Dessutom så blandade man silvret med t ex salpetersyra för att få fram silvernitrat, en högst frätande och starkt färgande substans. Silvernitrat innehållandes stora silverpartiklar, är den substans som läkemedelsföretagen försöker likställa med det elektrokolloidala silver som finns att tillgå idag. Det är dock en väldigt stor skillnad på dom. Partiklarna som användes då framställdes på kemisk väg, eller genom att man malde sönder silvret på mekanisk väg. Den stora partikelstorleken ledde till att silverpartiklarna fastnade i cellmembranen och ansamlades. När det samlats tillräckligt mycket silver i kroppen så kunde personen i fråga anta en blågrå ton. Idag så är partiklarna tusentals gånger mindre och kan omöjligt fastna i cellmembranen, utan passerar obehindrat in och ut ur kroppen."

Alltså är det härmed bekräftat att det inte förekommit ett endaste falla av argyria med denna produkt

Ja som sagt, fördomarna, myterna och lögnerna är många många, därav lever vi som vi gör idag, skall köpa en dunk tror jag.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: silver?
#17
Quote:

A73 wrote:

Kolloidalt Silver.

Zpz var lite Öppen och bli lite Nyfiken och läs lite mer.

Du har verkligen Fördomar mot allt som inte följer dom allmänt

accepterade " vägarna ".

Har själv provat detta Preparat och dessa Biverkningar i ovanstående länk verkar inte stämma om det är framställt på rätt sätt.


Men det verkar inte som du vill ta dig tid att undersöka saker från bägge håll.

Fortsätt du och ta dina Piller som din Läkare ordinerar dig med dom biverkningar som följer.

Att det finns bättre vägar att gå mot en Naturlig hälsa tjänar knappast Läkemedelsindustrin på.


Men som sagt tidigare. Det stora pusslet kommer du alldrig att kunna lägga. Du behöver Avprogrameras innan.

Må väl

Jag är väldigt nyfiken av mig. Det betyder inte att jag tror på dumheter bara för att det låter mer spännande än etablerad kunskap.

Du kommar aldrig kunna lägga nåt "pussel", för du är alldeles för lättlurad och okritisk, och tror på allting bara det är alternativt och spännande.

Du verkar inte vilja undersöka saker från bägge håll utan tror ensidigt på den alternativa versionen.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#18


See User information
Zpz Skrev:

Jag är väldigt nyfiken av mig


Hört uttrycket
Curiosity kills the cat?

Posted on: 2006/8/3 22:47
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#19


See User information
Jag har använt kolloidalt silver ett par år nu och jag kan berätta lite vilka användningsområden jag har funnit.

Några allvarliga infektioner har jag inte drabbats av under den här tiden, men ibland smittas man ändå av de vanliga förkylningarna. Då får jag spray silvervattnet i näsan och i munnen, ner i halsen och under tungan. Det här upprepar jag 4-5 ggr och efter några timmar är förkylningen borta.

Dessutom har jag vid några tillfällen fått infektion i (under) en tand. Jag har en tand som är rotfylld och det är förstås den som kan dra till sig elaka bakterier. Jag sprayar friskt på tanden 3-4 tillfällen och sedan är värken borta.

Sårläkning: Om man sprayar såret så läker det mycket fortare. Sedan kan man ta lite silversalva på så blir det ännu bättre. Salvan kommer också från Ion-Silver Co, som är ett svenskt företag. Jag är återförsäljare för deras produkter.

För kvinnor så kan urinvägsinfektioner vara jobbiga och om man inte vill försämra sitt immunförsvar med antibiotika så kan de spraya slidan med silvervatten och gärna dricka lite också.

När jag konserverar bär och frukter brukar jag hälla i en skvätt silvervatten som konserveringsmedel.

Varma sommardagar kan man spraya under armarna för att slippa dålig lukt. Det är nämligen bakterierna som luktar.

Posted on: 2006/8/7 19:23
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#20


See User information
Hej Micro du svarade inte på min fråga. Nu har jag prövat kolloidalt silver en vecka. Tror att det botat en krämpa. Vi får väl se. Känner ingen speciell smak alls.

Posted on: 2006/8/11 1:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#21


See User information
Jag hittar inte frågan, men gör ett inlägg på en höft.

Jag gjorde mitt eget silvervatten och med destilerat vatten från apoteket är det ok, men smakar lite metalliskt.

Gör jag från destilerat vatten som brukar användas till batterivatten så blir det lite fällningar och smakar starkt metalliskt.

Jag har bara använt mig av det i ett par veckor så jag ska nog göra lite mer från apoteksvatten.

Posted on: 2006/8/11 1:24
Administratör och grundare av vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#22


See User information
Tack för ditt svar Micro. Du verkar vara en cool person. Vi får väl återkomma med resultat av vår erfarenhet.

Posted on: 2006/8/11 2:48
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#23


See User information
Quote:

För kvinnor så kan urinvägsinfektioner vara jobbiga och om man inte vill försämra sitt immunförsvar med antibiotika så kan de spraya slidan med silvervatten och gärna dricka lite också.


Överanvändning av antibiotika kan leda till resistenta stammar av bakterier, vilket är ett definitivt problem eftersom det förhindrar effekten av antibiotikan senare. Att man använder preparat för att döda bakterier innebär dock inte att kroppens immunförsvar blir sämre, isåfall skulle dina silverpreparat ha samma precis samma effekt eftersom de också skall döda bakterier istället för att låta kroppen göra det själv ...

Posted on: 2006/8/11 11:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: silver?
#24


See User information
Flera personer har varnat mig för att använda för mycket silvervatten. Du behöver ju en hel del bakterier i kroppen. Jag har även hört att bakterier inte kan bli resistenta mot silvret, varför förstår jag inte.

Posted on: 2006/8/11 12:15
Administratör och grundare av vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
38 user(s) are online (38 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 38

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS