vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


Är riksbanken privatägd?
#1


See User information
Har funderat på detta i drygt en vecka nu: Är Sveriges Riksbank är motsvarigheten till USAs Federal Reserve? Alltså en privatägd bank (med egen vinning som högsta mål?). Lånar de ut pengar till staten, med ränta? Det skulle iaf vara en logisk förklaring till varför Sverige (och alla andra länder också för den delen) har sådana enorma statsskulder. De verkar ju som Riksbanken också pressar ut en massa pengar ur ingenting.
Dessutom undrar jag om vi har någon sorts guldstandard, eller om våra sedlar bara är papper.

Har försökt hitta information om detta, men har inte hittat särskilt mycket, och inget klart svar. Så jag hoppas att någon annan kan lite mer om detta och kan upplysa mig

Posted on: 2007/10/2 22:29
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#2


See User information
Sveriges Riksbank är knuten till Europeiska Central Banken (ECB), som ju i sin tur är autonom, d.v.s. privatägd

Posted on: 2007/10/2 23:20
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Är riksbanken privatägd?
#3
Om Sverige tryckte sina egna pengar skulle vi inte ha nån statsskuld. Givetvis är RB privatägd, det fungerar på samma sätt runt om i världen, med undantag för en handfull länder.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#4


See User information

Posted on: 2007/10/3 12:19
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#5


See User information
Quote:

fr3D skrev:
Om Sverige tryckte sina egna pengar skulle vi inte ha nån statsskuld. Givetvis är RB privatägd, det fungerar på samma sätt runt om i världen, med undantag för en handfull länder.

Nej, Riksbanken är inte privatägd, den är statlig. Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Den är dock självständig vilket innebär att den fattar sina penningpolitiska beslut oberoende från folkvalda politker. Riksdagen lagstiftar om riksbankens mål och utser ledamöterna i riksbanksfullmäktige. Riksbanksfullmäktige utser i sin tur Riskbankens direktion som fattar de penningpolitiska besluten.
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=24968

Riksbankens överskott går rakt in i statskassan. (Den del av överskottet som inte riksbanken behöver behålla för att ha tillräckligt eget kapital.)
"Riksbanken gör en rekordvinst på 7,9 miljarder kronor och staten kan håva in 4,4 miljarder. "
http://di.se/Index/Nyheter/2007/02/12/221152.htm

Posted on: 2007/10/3 19:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#6


See User information
Quote:

emil322 skrev:
Sveriges Riksbank är knuten till Europeiska Central Banken (ECB), som ju i sin tur är autonom, d.v.s. privatägd

Nej, Riksbanken är inte knuten till ECB, vad har du fått det ifrån?
Riksbanken deltar istället i Europeiska centralbankssystemet (ECBS), men Riksbankens har fortfarande en självständig ställning.
Quote:

EU-bestämmelserna om självständiga centralbanker och om övervakning av den ekonomiska politiken i medlemsländerna gäller dock även de länder som inte infört euron som valuta. Till skillnad från länderna i valutaunionen kan dock utanförstående länder inte ådömas sanktioner om de inte följer Ekofin-rådets budgetpolitiska rekommendationer.

Så länge som Sverige står utanför valutaunionen innebär Riksbankens deltagande i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) främst ett allmänt samarbete som skall göra det möjligt att följa utvecklingen inom valutaunionen. ECB har å sin sida till uppgift att övervaka Sveriges och de andra utanförstående ländernas förutsättningar för att inträda i valutaunionen i en framtid. I den delen övervakar ECB fortlöpande den ekonomiska utvecklingen i allmänhet och de ovannämnda konvergenskriterierna i synnerhet i länderna utanför valutaunionen. ECB granskar också den legala utvecklingen och skall konsulteras av alla länder som planerar ändringar i sin lagstiftning såvitt gäller det monetära och finansiella området. Vartannat år utarbetar ECB – liksom EU-kommissionen – en konvergensrapport med en redovisning av utvecklingen i dessa avseenden i länderna utanför valutaunionen. Dessa rapporter omfattar normalt inte Danmark och Storbritannien, som dock också kommer att granskas om de begär att få komma med i valutaunionen.


Vid de senaste granskningarna av hur Sverige uppfyller förutsättningarna att införa den gemensamma valutan har växelkursstabiliteten mellan kronan och euron inte bedömts vara tillräcklig. I svensk lagstiftning förutses inte heller att ECB skall ha någon beslutanderätt över den penningpolitik som bedrivs i Sverige så länge som Riksbanken har ett eget ansvar inom detta område. Så länge dessa avvikelser föreligger bedöms Sverige inte uppfylla de nödvändiga villkoren för att införa euron.

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=20360

Att en riksbank är autonom (självständig) innebär att den fattar penningpolitiska beslut oberoende av politiska ledare. Det har inget med ägarskapet att göra.

ECB ägs av de 13 nationella centralbanker som ingår i euroområdet.

Posted on: 2007/10/3 19:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#7


See User information
Är inte ecb och ecbs exakt samma sak?

Och att riksbanken är övervakad och kontrolerad av ecb säger mig att den (egentligen) inte är statligt ägd.

Posted on: 2007/10/3 20:15
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Är riksbanken privatägd?
#8
ECB-s chef bilderbergaren Jean-Claude Trichet har fått en totalmakt över alla europiskpenningpolitik han kan om han vill chockhöjaräntan och köra länder i bankrut

Han och EU kommisionens ordöfrande José Manuel Durão Barroso (oxå bilderbergare) kontrollerar igentligen hela EU

då Barrasso måste godkänna alla andra kommisionärer och tvinga alla eu-parlamentariker att avsäga sig all sin lojalitet med fosterlandet och bara arbeta för superstaten EU


"Man kan väl säga att bilderbergmöterna lade grunden för EG"
Som en bilderbergare sade

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#9


See User information
Quote:

zpz2 skrev:
Nej, Riksbanken är inte privatägd, den är statlig. Riksbanken är en myndighet under riksdagen. Den är dock självständig vilket innebär att den fattar sina penningpolitiska beslut oberoende från folkvalda politker. Riksdagen lagstiftar om riksbankens mål och utser ledamöterna i riksbanksfullmäktige. Riksbanksfullmäktige utser i sin tur Riskbankens direktion som fattar de penningpolitiska besluten.
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=24968

Riksbankens överskott går rakt in i statskassan. (Den del av överskottet som inte riksbanken behöver behålla för att ha tillräckligt eget kapital.)
"Riksbanken gör en rekordvinst på 7,9 miljarder kronor och staten kan håva in 4,4 miljarder. "
http://di.se/Index/Nyheter/2007/02/12/221152.htm


Så Riksbanken är alltså inte alls likadan som Federal Reserve i USA? Eller? Jag kollade också riksbankens egen hemsida, där de säger att Riksbanken är en myndighet under riksdagen, men vad innebär det egentligen? Deras hemsida känns inte heller som bästa källan för denna sortens information.. Ifall det nu är som du säger, att allt överskott går direkt till statskassan och sköts som det ska osv, varför har vi en sådan enorm statsskuld?

Posted on: 2007/10/3 23:44
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#10


See User information
Quote:

fr3D skrev:
Om Sverige tryckte sina egna pengar skulle vi inte ha nån statsskuld. Givetvis är RB privatägd, det fungerar på samma sätt runt om i världen, med undantag för en handfull länder.


Trycks inte kronor i Sverige?

Det verkar som våra sedlar trycktes i Tumbas sedeltryckeri fram till 2001, men vad hände sedan?

"I några av det 250-årsjubilerande brukets byggnader pågår än i dag sedelproduktion, men tillverkningen sköts numera av ett privat amerikanskt företag."
Det låter inte alls tryggande att höra att ett privat amerikanskt företag sköter tryckning av våra pengar.
Hittade denna information härifrån: http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=170&vid=739
Men de motsäger ju sig själva, då de skriver att man slutade trycka pengar där 2001, och sedan menar de att det fortfarande används.
Jaja, kanske inte bästa källan det där.. Men iaf, varför skulle Sverige tillåta ett privat amerikanskt företag skall ha hand om tryckandet av våra sedlar?

Posted on: 2007/10/3 23:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#11


See User information
Svenska Riksbanken ägs av Staten. Den är inte privatägd som FED eller Bank of England. Flera Europeiska centralbanker är delvis privatägda.
Däremot kan man undra var Riksbanken har sin lojalitet. Eftersom de har satt samma symbol på sedlarna som FED på sina så finns anledning att undra. Se på 20-kronorssedeln vid Selmas krage. En liten pyramid i smyg... Även om ägandet inte är privat så kan de ju ha samma agenda eftersom den ju är "oberoende".

Posted on: 2007/10/4 0:01
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#12


See User information
tja las du pa har pa denna sida, kommer du fatta vad staten har for agenda.http://www.natural-person.ca

Om du tittar i ditt pass och ser att du har stora bokstaver i ditt namn, exemeplvis: ERIK ERIKSSON och du trodde att du hette det, ja da hade du helt enkelt fel....

riksbanken ar bara annu en annan bank, bankerna ar alla de samma. Det finns inga oberoende banker, eftersom banken ar den symbol som NWO instiftar nar de tar over ett land, dvs de skapar ett riksbanksystem.

Som alla andra banker maste folja reglerna efter. Dvs de maste forslava dig, och ta dina egendomar.

Och ditt namn, det ar nog Erik Eriksson, med blandat stora och sma bokstaver, inte att forknippa med foretaget ERIK ERIKSSON som staten har sålt for att betala sina skulder, som du BETALAR med din KROPP via skattesystemet.

Posted on: 2007/10/4 0:28
Kreti och pleti är en i vardagligt bruk föraktlig beteckning för allehanda löst folk, den breda allmänheten, vem som helst, eller som det står i Nordisk Familjebok: ”personer utan börd, bildning eller samhällsställning.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#13


See User information
Quote:

Steffo skrev:
tja las du pa har pa denna sida, kommer du fatta vad staten har for agenda.http://www.natural-person.ca

Om du tittar i ditt pass och ser att du har stora bokstaver i ditt namn, exemeplvis: ERIK ERIKSSON och du trodde att du hette det, ja da hade du helt enkelt fel....

Och du tror att Sverige har samma juridiska system som Kanada eller USA?

Du har förmodligen ingen referens till svensk lagtext som styrker det du påstår? Nä tänkte väl det.

Posted on: 2007/10/4 0:40
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#14


See User information
Fördelen med att ha en Riksbank ägd av staten som i Sverige är att Riksbanken när som helst kan underställas riksdagen med allt av vad det innebär. En statlig Riksbank kan snabbt göra stor kreditexpansion på politiskt kommando som t.ex. när allmän sjukvård, skola och rösträtt infördes eller när järnvägsnätet, miljonprogrammet och Öresundsbron byggdes.

Posted on: 2007/10/4 21:26
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#15


See User information
Quote:

zpz2 skrev:
Quote:

Steffo skrev:
tja las du pa har pa denna sida, kommer du fatta vad staten har for agenda.http://www.natural-person.ca

Om du tittar i ditt pass och ser att du har stora bokstaver i ditt namn, exemeplvis: ERIK ERIKSSON och du trodde att du hette det, ja da hade du helt enkelt fel....

Och du tror att Sverige har samma juridiska system som Kanada eller USA?

Du har förmodligen ingen referens till svensk lagtext som styrker det du påstår? Nä tänkte väl det.


Det finns mycket som tyder pa att du har fel.

Maritime Admiralty Law galler overallt. Fraga dig du varfor du sjalv, varfor du har stora bokstaver i ditt namn i ditt pass.

Jag sager bara varfor.

Det maste inte sta i svensk lag att Maritime admiralty Law smaller hogre an svensk, om det star i Maritime Admiralty, och den galler som sagt globalt.

Posted on: 2007/10/15 16:52
Kreti och pleti är en i vardagligt bruk föraktlig beteckning för allehanda löst folk, den breda allmänheten, vem som helst, eller som det står i Nordisk Familjebok: ”personer utan börd, bildning eller samhällsställning.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Är riksbanken privatägd?
#16
Quote:

Fördelen med att ha en Riksbank ägd av staten som i Sverige är att Riksbanken när som helst kan underställas riksdagen


Riksbanken ägs inte av staten bara för att ni vill tro det.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#17


See User information
På pappret så kanske riksbanken ägs av staten, men samtidigt så kan säkert de som lånar ut till riksbanken ha en viss makt?

Posted on: 2007/10/16 16:39
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#18


See User information
Även om Riksbanken inte är privat ägd så kan ju de som styr den ha sina lojaliteter på samma ställen som FED. Då spelar ägandet inte någon större roll. Se tex pyramiderna på 20- och tusenlapparna. Jag kan bara se det som en koppling till en-dollarsedeln.

Posted on: 2007/10/16 21:07
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Är riksbanken privatägd?
#19
Pyramider ??
Det är små trianglar som inte ens peckar uppåt kan vara en slump inget tydlig precis..

Dock är passaren och maltesekorset på 500ingen mer intressanta

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#20


See User information
På 20-lappen är toppen markerad pga att bakgrunden skiner igenom. Om du ser den från sidan så är toppstenen där.

Posted on: 2007/10/16 21:15
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Är riksbanken privatägd?
#21
VI MÅSTE BARA SE TILL ATT VI BEHÅLLER KRONAN.

En Euro anslutning får bara inte ske!

Den dumme Björklund"det strular i Irak" FP-ledaren, vill ju ha en ny folkomröstning snart!

Aldrig, säger jag!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#22


See User information
den saken är redan avgjord, vi kommer få euron, sossarna har redan gjort upp med moderaterna om att stödja eu grundlagen som kommer, i den står att Euro är valuta i Eu.

Posted on: 2007/11/6 19:07
Kreti och pleti är en i vardagligt bruk föraktlig beteckning för allehanda löst folk, den breda allmänheten, vem som helst, eller som det står i Nordisk Familjebok: ”personer utan börd, bildning eller samhällsställning.”
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#23


See User information
Läste på svt text för 3-4 dagar sedan, att Sverige inte längre trycker sina egna pengar. Finland har tagit över produktionen.

Posted on: 2007/11/6 19:13
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Är riksbanken privatägd?
#24


See User information
Quote:

cactushead skrev:
Läste på svt text för 3-4 dagar sedan, att Sverige inte längre trycker sina egna pengar. Finland har tagit över produktionen.

Så "convinient"... Snart får väll fjollorna i bryssel all makt.

Posted on: 2007/11/6 19:22
http://www.cfz.org.uk/
There is no government like NO government!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
81 user(s) are online (81 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 81

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS