vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostAnonym
Magnesiumbrist - Mirakelmineral återupptäckt
#1
Mirakelmineral återupptäckt

Tänk dig ett tillskott på ett mineral som, om man har brist på det, kan avhjälpa sömnsvårigheter, stress, utmattning, muskelkramp, hjärtbesvär, depression, nervositet m.m. Då har vi verkligen ett mirakelmineral. Finns det en sådan? Ja, och majoriteten av befolkningen har verkliga bristsymtom som dessutom lätt kan avhjälpas.Men först lite om kalcium.

Brist på kalcium i benen utsätter oss bl.a. för risken att få en av västvärldens mest förekommande sjukdomar: osteoporos, benskörhet. Osteoporos betyder bokstavligen "poröst ben". Sjukdomen karakteriseras av en betydande förlust av kalcium i benen vilket gör dem sköra och benägna till frakturer.

Det är lätt för unga kvinnor att ignorera varningar för osteoporos i det att de tror att detta bara drabbar äldre kvinnor. Faktum är dock att man vetat om sedan länge att benmassan börjar minska i riktning mot denna handikappande sjukdom redan vid 30-årsåldern. Det kan börja ännu tidigare idag, då barnen sitter still långt mer än de gjorde förr; rörelse och gymnastik gör att kalcium lagras bättre och gör benmassan tätare.

Man har forskat mycket i anledningarna till osteoporos; man pratar om östrogenets roll eller om ren kalciumbrist i kosten.

I USA är närmare 30 miljoner amerikaner drabbade av denna sjukdom. Sverige är det land som har flest fall av osteoporos per capita. Båda länderna ligger i topp vad det gäller mjölkkonsumtion så problemet kan knappast sägas vara kalciumbrist i maten då mjölk innehåller väldigt mycket kalcium.

Detta samband är i sig oroande. Kan problemet ha med mjöl­ken att göra? Kan det kanske vara upptaget från mjölkprodukter som är dåligt? Ja, det är inte bra men svarar inte för hela problemet då upptaget är bättre än från många andra källor. Från skummjölk är upptaget 46 % och helmjölk 26 % medan det bara är 5 % från spenat (spenat innehåller ett ämne [oxalater] som förhindrar kalciumupptag). Kalcium man får från födan är beroende av D-vitamin för upptagning och man tillsätter numera därför D-vitamin i kalktabletter. Kaffe, te och dålig saltsyramängd i magen förhindrar kalciumupptag. Man har på senare tid även börjat tro att det kan bero på det tillsatta A-vitaminet i mjölken. Det återstår att bevisa, än så länge finns inga hållbara bevis för detta. Det finns även hormonella faktorer då osteoporos oftare drabbar kvinnor än män.

Det finns dock en annan mycket viktig faktor till detta problem: kalcium är beroende av magnesium för att kunna fungera - i rätta proportioner och i rätt form. Låt oss först titta på var och en av dessa mineralers funktioner i kroppen.

KALCIUM
Omkring 99 procent av kroppens kalcium, ca 1,5 kilo, finns i skelettet och tänderna, den övriga procenten finns i vävnaderna. Kalcium behövs för uppbyggnad och läkning av ben och tänder, för hormonproduktion, musklers funktion och blodets koagulering samt överföringen av nervimpulser. Kalcium gör så att du kan dra ihop musklerna. Utan kalcium skulle du till exempel inte kunna knyta handen, eller ens gå.

Brist gör skelett, tänder, nerver och hår sköra, såväl som ökar risken för allergiska reaktioner samt kan ge led- och ryggbesvär. Inaktivitet och rökning spelar även stor roll vid upptagningen.

Dagsdos 800-1200 mg. Man bör inte överstiga 1500 gram.MAGNESIUM
Magnesium är förmodligen kroppens viktigaste mineral. Det aktiverar över 300 olika biokemiska reaktioner, såsom matsmältning, energiproduktion och metabolismen av protein, fett och kolhydrater. Magnesium aktiverar upp till 76 % av alla enzymer i kroppen. Utan magnesium upphör så gott som alla enzymreaktioner. Vid brist på magnesium sänks kroppens funktioner i proportionerlig grad. Magnesium reglerar t ex kalium- och salthalten i och utanför cellen genom ett enzym som i sin tur upprätthåller en fri passage av näringsämnen in i cellen och fri passage av gifter ut ur cellen. Utan tillräckligt med magnesium kommer kalium att utsöndras ur kroppen vilket framkallar svaghet och till sist utmattning.

Magnesium har även kallats naturens lugnande medel då det är väsentligt för att nerver och muskler skall fungera effektivt. En av dess viktigare funktioner är nämligen att få musklerna att slappna av efter hopdragning; om du knyter handen med hjälp av kalcium så kan du bara släppa greppet med hjälp av magnesium. Om du ständigt har stela muskler i nacke och rygg eller är stel på morgonen så är det mycket troligt att magnesiumbrist föreligger. Ryggskott kan orsakas av att spända muskler drar ben och diskar ur plats. Magnesiumbrist framkallar muskeltrötthet.

Magnesium är synnerligen viktigt för hjärtat. Hjärtat är nämligen en muskel; pumpverksamheten är beroende av att kalcium drar ihop hjärtat och att magnesium får det att slappna av; för lite magnesium är lika med hjärtattack (kramp). Dr Matti Tolonen berättar om professor Ott Hejt som obducerade över 1000 personer år 1900 och inte fann en enda hjärtinfarkt. På den tiden var magnesiumintaget mångfaldigt jämfört med idag. Flera vetenskapliga undersökningar har även visat att risken för hjärtinfarkt ökar med mjukt vatten, dvs. vatten med lågt magnesium. Det kan även underlätta blodcirkulationen i trånga blodkärl då det förhindrar att blodkropparna klumpar sig.

Magnesium behövs även för att kroppen skall kunna absorbera kalcium. Magnesium styr nämligen upptaget och utnyttjandet av kalcium (magnesium binder t ex kalcium till tandemaljen). Hög kalciumhalt (intag) kombinerat med låg magnesiumhalt (intag) kan vara den troliga orsaken till osteoporos. Problemet med osteoporos är inte att man får i sig för lite kalcium, utan att man förlorar det man har i skelettet. Med andra ord, att enbart ta mer kalcium kommer inte att avhjälpa kalciumbrist.

Utan magnesium avlagras kalcium i vävnaderna (ej skelettet) oanvänd. Det kan resultera i att vävnader, organ och leder istället förkalkas. I värsta fall kan hjärnan förkalkas. Magnesium bidrar till att förhindra kalkavlagringar

Magnesium hjälper också till att omvandla blodsocker till energi. Det förbättrar även motståndskraften och skyddar cellerna mot många sjukdomar.

Kemiska gödningsmedel hindrar växterna från att dra åt sig magnesium ur jorden. Kaffe, te och Coca-cola t ex stimulerar till utsöndring av både kalcium och magnesium i urinen. Alla vätskedrivande medel driver ut mineraler ur kroppen. Fosforsyran som används i vissa coladrycker används även för att avkalka kaffebryggare - fast då med varningstext.

Dagsdos av magnesium 300-450 mg. terapeutisk dos ca 600 mg.SAMBAND
Kalcium och magnesium samverkar - motverkar eller balanserar varandra. Om cellen får för mycket kalcium förstörs balansen. Magnesium i tillräckliga mängder förhindrar en för hög kalciumhalt. Det absolut stora problemet är kalcium i för höga doser. Det låter kanske underligt med tanke på att vi pratar om osteoporos som det stora problemet, men det är många faktorer som samverkar.MIRAKELMINERALET
Vi behöver naturligtvis kalcium men det är magnesium som styr halten i kroppen, dock är det få som inser resultaten av magnesiumbrist. Troligen har 90 % av befolkningen magnesiumbrist - inklusive många av de som redan tar magnesium som tillskott.

Användningen av magnesium idag är oftast fel, det tas tillsammans med alltför mycket kalcium i början, vilket resulterar i att många av de symtom som magnesium verkligen kan åtgärda förblir ohanterade. Den främsta anledningen till detta är att kalcium behöver magnesium för att tas upp i kroppen. När alltför mycket kalcium konsumeras så drar det ur magnesium ur kroppen för att kunna assimileras. Detta skapar en magnesiumbrist och personen kommer att bli sämre och känna sig därefter. Detta inträffar ofta med människor som dricker mycket mjölk. Mjölk innehåller åtta gånger så mycket kalcium som magnesium (8:1) och kommer därför i längden att skapa en magnesiumbrist. Detta är en trolig anledning till hög osteoporos i länder som har hög mjölkproduktion.Kalciumöverskott
Överflödigt kalcium i kroppen kommer att skapa kalciumavlagringar såsom gallstenar, njurstenar och avlagringar i lederna. Mycket av detta kan försvinna vid intag av extra magnesium, då det drar ut överflödigt kalcium.

Att bara stoppa i sig stora mängder kalcium är alltså inte bra, det måste vara balans mellan kalcium och magnesium, och i början bör man helst bara ta ett magnesiumtillskott tills de flesta symtom gett med sig.

Kalcium reglerar visserligen kroppens pH-halt och gör den basisk, vilket många med obalans haft nytta av, men att enbart äta skedvis med kalciumkarbonat i åratal kan i ljuset av denna information vara rent skadligt. Magnesium reglerar också den kroppens pH-halt och det förmodligen bättre än kalcium.

Om man inser att 300 biokemiska processer är helt beroende av magnesium, bland annat energiproduktionen i varje cell, så förstår man vad en brist kan ställa till med. Trötthet och utmattning och kanske till och med utbrändhet är inte ens de värsta problemen som kan uppstå. Totalt hjärtstillestånd kan inträffa, men hjärtat kan även sättas igång igen om magnesium ges tillräckligt snabbt.Sömnsvårigheter är regel bland människor med magnesiumbrist, ofta vaknar de upp med muskelkramper, spasmer, spändhet samtidigt som de aldrig känner sig riktigt utsövda. Människor som inte kunnat sova mer än fem sex timmar per dygn har rapporterat att de sovit tio-elva timmar i sträck när de fått en magnesiumdryck eller Cal-Mag-formulan. Magnesium är nämligen viktigt för hela nervsystemet och får musklerna att slappna av.Centrala nervsystemet är bero­ende av magnesium. Utan tillräckligt med magnesium kan inte nervcellerna ge eller ta emot nervsignaler på rätt sätt och blir retade. Det gör att personen lätt blir känslig för yttre intryck.. Om man är nervös och rycker till för minsta oljud eller har svårt att sova for vissa oljud så kan det hjälpa att ta magnesium.

Det kan även hjälpa vid depressioner. Cortisol är ett hormon som utsöndras av binjurebarken. Detta hormon har bl.a. stor inverkan på regleringen av blodsockerhalten. Stress får binjurarna att överproducera cortisol och när de kör på helvarv sa blir de utmattade och kan inte producera mer cortisol. Då börjar de verkliga problemen som för­knippas med stress, såsom allergier, eksem, astma etc. När binjurarna inte längre kan produce­ra cortisol så minskas kroppens förmåga att hålla kvar magnesium vilket märks genom ökad utsöndring i urinen. Människor som är stressade behöver alltså extra magnesium (såväl som pantotensyra - B5). Stressade binjurar är ofta föregångare till utmattning, depressioner och känslosvängningar, på så sätt kan magnesium förhindra depressioner orsakade av denna anledning. Man bör därför ge alla deprimerade människor magnesium.

Man kan ge nervösa barn magnesium, gärna i form av Cal-Mag-formulan, 1:1 (lika delar kalcium och magnesium). Även nervösa djur mår bra av detta, i första hand av magnesium.Muskelkramper, tics, spasmer, muskelryckningar, handskakningar, hicka etc. är oftast orsakat av magnesiumbrist. Vi hörde talas om en person som hade hicka i en vecka. Han fick kramplösande medel av sin läkare som inte hjälpte. En tesked magnesium i vatten fick hickan att upphöra så gott som omedelbart. Det är inte kalciumbrist som avhjälper dessa problem, det kan istället vara kalcium som orsakar dem.

Kalcium och magnesium arbetar alltså tillsammans för att kontrollera muskelarbetet. Kalcium drar ihop och magnesium relaxar musklerna. Utan magnesium drar musklerna ihop sig och släpper inte taget. Samma sak kan hända med hjärtat. Det går in i kramptillstånd och kan inte slappna av. Läkarna kallar det då för hjärtattack. Får hjärtat magnesium tillräckligt snabbt kan det förmodligen börja slå igen. Börjar man känna att hjärtat slår oregelbundet bör man ta magnesium så brukar det försvinna snabbt.

Även PMS är ett problem som kan avhjälpas med hjälp av magnesium. Många kvinnor känner en omedelbar lättnad när de tar en magnesiumdryck.

Hyperaktiva barn kan ha stor nytta av magnesium.

Astma beror på att musklerna i luftrörena drar ihop sig, många har känt lättnad av extra intag av magnesium.

Huvudvärk och migrän kan ofta avhjälpas både snabbt och på lång sikt med magnesiumintag.

Vi kommer alltså tillbaka till ursprungsproblemet. För hög halt kalcium drar i längden ur kroppens magnesium och frambringar symtomen på magnesiumbrist. Det viktiga är inte hur mycket man konsumerar, utan hur mycket man absorberat, dvs. hur mycket som faktiskt finns i kroppen.

Kalcium i för höga mängder kan bygga upp avlagringar i leder och organ, orsaka gallsten och njursten och göra artärerna hårdare, framkalla hjärtbesvär och orsaka att vävnaderna förstörs.

En 34-årig gravid kvinna som fick 8 till 12 njurstenar under tidigare graviditet fick 500 till 1500 mg magnesium dagligen under en sexveckorsperiod. Under denna graviditet fick hon inte en enda njursten.

Magnesium i överskott orsakar inte samma problem som kalcium, överflödet utsöndras ur kroppen.Hur skall jag nu göra?
Hur och när skall man då ta kalcium och/eller magnesium? Om man inte tidigare tagit någotdera som tillskott kan man börja med enbart magnesium och fortsätta med detta till alla oönskade symtom försvunnit.

Därefter bör man börja med den så kallade Cal-Mag-formulan Den brukar finnas i olika proportioner 1:1, 2:1 och 3:1. Äldre personer och sådana som är speciellt utsatta för magnesiumutdrivning av olika orsaker bör ta 1:1. De som inte har några direkta problem kan använda 2:1 eller 3:1. När man känner av några symtom kan man börja ta rent magnesium igen. Rent magnesium bör dock inte tas för länge i alltför höga doser då till sist även kalcium kan börja drivas ut ur kroppen. Riskerna för problem är dock långt större om man tar rent kalcium. När de värsta symtomen gått över är det dags att gå över till Cal-Mag-formulan.Hur mycket skall man ta?
Magnesium utsöndras vid överskott men som med allting bör man inte överdosera. Den rekommenderade dagsdosen ligger på ca 350 mg per dag. Vid graviditet uppgår det till 450 mg. Man kan lugnt ta ända upp till 600 mg per dag, i synnerhet om man har symtom på magnesiumbrist. Tar man allt på en gång riskerar man dock att få diarré. Börja med 200-300 mg och gå upp till den punkt där man börjar bli lite lös i magen och dra sedan ner mängden en aning tills dosen är lagom, ca 300-600 mg. Man kan dela upp det flera gånger under dagen. Man får också tänka på att vissa födoämnen innehåller magnesium. I synnerhet alger och andra sjögrönsaker, obehandlade vetegroddar, sojabönor, nötter och då först och främst mandlar. Upptaget från dessa ligger på 25-75%.Vilken form skall jag ta?

Kalcium finns i olika former. Vi avråder bestämt från dolomit-formen. Det är ren kalksten urhackat ur berget. Kalciumkarbonat är vi tveksamma till. Den form som är bäst lämpad för människan är kalciumgluconat, det är en rent vegetabilisk form.

När det gäller rent magnesium kan man ta en form som är bunden med en aminosyra (kelaterad) t ex magnesium-aspartat. Den absolut bästa formen är i drickbar form. Magnesium-citrat är en mycket bra form, den smakar citron och löser sig lätt i kokande vatten. Den tas upp snabbt och effektivt.

Cal-Mag-formulan finns i olika former: i aminosyrakelaterad tablettform eller i drickform vilket är den absolut bästa formen. Den skall då ligga i en svag syra-bas (citronsyra, äppelcidervinäger, askorbinsyra t ex) för att joniseras (elektriskt laddade partiklar) då tas den upp redan i magsäcken. Man löser upp Cal-Mag i denna form med kokande vatten.

Många blir avslappnande på både magnesium och Cal-Mag-formulan och man bör i början därför ta dem på kvällen innan man går och lägger sig för att undvika att man blir dåsig på dagen. Många sover som en stock efter att ha tagit detta.

Och som en sista kommentar. Magnesium är visserligen en mirakelmineral, men den kommer inte att lösa livets alla problem - bara de problem som beror på magnesiumbrist.Symtom på magnesiumbrist:

Sömnsvårigheter,
utmattning,
spända muskler,
huvudvärk,
hjärtproblem,
låg energi,
högt blodtryck,
PMS,
ryggbesvär,
förstoppning,
njurproblem,
osteoporos,
för tidiga ålderssymptom,
depression,
oregelbundna hjärtslag,
ångest,
nervositet muskelkramp,
spasmer,
irritation,
m.fl.

Ju fler symtom man har desto säkrare är det att det beror på magnesiumbrist.

Följande saker drar ut magnesium ur kroppen:

mental stress,
kaffe,
socker,
läskedrycker typ Cola,
hög saltdiet,
alkohol (i synnerhet),
tobak,
hög svettning,
mediciner,
låg sköldkörtelaktivitet,
diabetes,
kronisk smärta,
vätskeutdrivande,
hög kolhydratdiet,
hög kalciumdiet.

Coladryckerna innehåller ofta fosforsyra. Den används för att avkalka kaffebryggare. Frågan är om den inte avkalkar människan lika bra.http://vitaminer.jetshop.se/pub_docs/documents/VN10.htm

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Magnesium och dess betydelse för hälsan
#2
Magnesium och dess betydelse för hälsan


Från migrän och osteoporos till hjärtinfarkt.

I Hereford, USA, bryter man sällan benen. I Dallas är det däremot vanligt med skelettfrakturer. En skillnad mellan de två orterna är halten av magnesium i dricksvattnet. Magnesiumbrist kopplas idag samman både med skador i naturen och en rad sjukdomar hos människor och djur.

Magnesium är energijonen i universum! Den utgör centralatomen i klorofyll, som samlar in solljus och med denna energikälla omvandlas koldioxid och vatten till energirika produkter som socker, polysackarider, stärkelse och cellulosa - grunden för all föda på jorden. I vattnet har algernas klorofyll samma uppgift att föra solenergin vidare i olika steg i näringspyramiden i hav och sjö. Genom den försurning som pågår i vår mark får växter , djur och vi människor betydligt mindre mineralmängd i vår föda än tidigare. Magnesiumbrist förknippas idag med skador på träd och sjukdomar hos djur och människor. Inom jordbruket bör magnesiumrika gödselmedel eller dolomitkalk tillsättas främst till mineraljordar med lågt lerinnehåll dvs sand- och mojordar samt mulljordar. Vid genomgång av jordanalyser är det påfallande ofta som magnesiumtillståndet ära otillfredsställande på lätta jordar (1). Detta tyder på att man glömt att ta hänsyn till magnesiumbehovet vid gödslingen. Vid varje skörd sker en bortförsel av detta viktiga mineral, som måste ersättas.

Mest magnesium i vårt skelett
Några tillstånd som förknippas med magnesiumbrist framgår av tabell 1. En vuxen människa innehåller 22-28 gram magnesium (2). Av kroppens totala Mg-innehåll återfinns 60% i skelettet, där huvuddelen finns inne i cellerna och resterande del är biologiskt tillgängligt pga att Mg är absorberad till skelettets mineraler dvs hydroxiapatit- kristallernas yta. Av återstående 40% finns ca 20% i muskulaturen och ca 20% i övriga mjukdelar t ex leverceller. Mängden i serum är liten, endast ca 1% av det totala förrådet, men hålles förvånansvärt konstant, trots stor och snabb omsättning, i ett noga styrt och kontrollerat system. Styrsystemet påverkas bl.a. av parathyroidea - och thyreoideahormoner, kalcitonin, insulin, binjurebarkhormoner och östrogen samt av vitamin D, thiamin och pyridoxin i ett ofullständigt utforskat komplext mönster. Upptaget av Mg sker framförallt i övre tunntarmen. Eliminationen av Mg sker via tarminnehåll, urin och svett. Mg-koncentrationen inuti cellerna är mer än tio gånger så stor som i extracellulära vätskerum, vilket avspeglar ett avsevärt kemiskt arbete. Den energikrävande jonpumpens enzym Na/K- ATP-as är magnesiumberoende.

Nödvändigt coenzym
Inuti cellerna finns största delen av Mg i mitokondrierna där energi produceras. Av vävnaderna har särskilt hjärtmuskel, lever, binjure och skelettmuskulatur stor mitokondrietäthet. Energi som frigöres vid näringsämnens förbränning kan överföras till energirikt ATP i ett ytterligt komplext system. Näst K är Mg den rikligast förekommande katjonen hos människan. Mg-jonen ingår som ett nödvändigt coenzym vid mer än 300 olika enzymatiska reaktioner i kolhydrat-, protein-, lipid- och nukleinsyrametabolismen. En skada på funktionen av Na/K - pumpen förorsakar K-förlust från cellen och en förändring i intra/extra cellulära kaliumkvoten, vilket leder till ökad cellulär retbarhet och en tendens till arytmi (3,4,5). Hjärtsvikt kan i sig påskynda Mg- förlust via urinen, vilket också kan utvecklas under diuretika-behandling. Det finns tecken som tyder på att patienter, som dör plötsligt efter hjärtinfarkt har lägre Mg-halt i hjärtmuskeln än de som dör av kronisk hjärtsjukdom a Vid hjärtinfarkt bör Mg-tillskott ske inom tre timmar för att klara Överlevnad.

Förhindrar arterioskleros
För att energi-, närings- och syretransporterna skall fungera tillfredsställande till alla kroppens celler är det en viktig förutsättning att alla blodkärl - stora som små - är rena och fria från kramper. Mg förhindrar både arterioskleros och kramper i blodkärlen! Detta förhindrar högt blodtryck och leder till att cellerna i t.ex hjärnan kan förses med syre och energi via de fina blodkärlen (6,7). Likaså kan effektiv bortförsel av gifter och andra avfallsprodukter ske. Därmed kan huvudvärk och migränbesvär lindras och färre hjärnceller dör av undernäring, syrebrist och förgiftning (Alzheimer?). Även befintliga inlagringar i kranskärl kan lösas upp av magnesium-tillskott i födan!
Ca förstärker hjärtmuskelns sammandragningar och Mg gör avslappningen och vilan mellan hjärtslagen mer effektiv. Genom att Mg verkar avspännande och Ca återställer kärlmuskulaturens naturliga elasticitet, kan de båda hjälpa personer med högt blodtryck genom att sänka detta. Mg och Ca år dessutom livsviktiga för nervsystemets funktion. De basiska Mg-föreningarna löser upp sura salter som bildas av t.ex. gallsten, njursten, tandsten och prostata samt förhindrar att det bildas kalkavlagringar på dessa ställen. Vid diabetes är det störningar i bla K/Ca-balansen, som Mg kan komma tillrätta med. Ofta får äldre personer med hjärtbesvär även åldersdiabetes för att denna balans är störd.

Bra för gravida
Det är skrämmande att gravida bara får hälften av det nödvändiga Mg-intaget. Tyska och schweiziska forskare har redovisat att Mg-tillskott under de fyra sista månaderna under graviditeten gett friskare kvinnor , piggare barn och färre för tidigt födda barn (8). Det föds många barn med allergiska problem, diabetes och skelettskador idag. Kan Mg-brist under fosterstadiet vara en viktig faktor i detta sammanhang ?

Osteoporos
Benskörhet blir allt vanligare och svenska forskare anser att det blir nästa stora folksjukdom. I USA studerade Barnett två samhällen, i det ena var skelettfrakturer vanliga och i det andra sällan förekommande (9). Analyser gjordes på den viktigaste födan - dricksvattnet. Fluor-, jod- och fosforhalterna var lika i de båda orterna. Däremot fann man skillnader i Ca- och Mg - halterna (tabell 2). Barnett ansåg att benskörheten berodde på för låg magnesiumfosfathalt - i ben och skelett bör den vara ca 1%. Hypofysen reglerar K - och Ca - balansen och för att göra detta användes Mg, som har en lugnande effekt på binjurarnas hormonproduktion. Om Mg - halten är för låg, blir det större hormonproduktion och snabbare nedbrytning än uppbyggnad av skelettet. Enligt Gaby (10) ger enbart Ca-tillskott vid benskörhet abnormt stora Ca - kristaller i skelettet. Om Mg-tillskott gavs, bildades normala Ca - kristaller och därmed erhölls bättre mineraltäthet och således ett starkare skelett. Extra Ca - tillskott utan Mg - tillförsel kan påskynda osteoporos!
Dagligt intag bör för vuxen vara 400 mg Mg och 800 mg Ca enligt författaren.

Skelettet bryts ned och byggs upp ständigt under vår livstid. Omloppstiden är ca tio år. Det innebär att alla bör - förutom att tänka på intag av allsidig kost - även ägna sig åt fysisk aktivitet. Den bör vara regelbunden, gärna viktbelastande och "ansträngande" men även angenäm. Kvinnor bör också kontrollera om östrogenbrist föreligger. Magnesium är också en viktig beståndsdel i tändernas emalj.
Magnesiumfosfathalten i tänder är 1.5 %, i elefantbetar 2 % och i rovdjurständer 5 % (10). Även älgar, rådjur m.fl. lider av hjärtbesvär, kramper, håravfall och benskörhet pga mineralbrist i födan förorsakad av markförsurning. Ett viktigt kosttillskott kan djuren få från slickstenar/mineralstenar.

Drastisk minskning av magnesium under 1900-talet
Mg-intaget via födan har minskat drastiskt under 1900- talet (12, tabell 3). Två faktorer har nämnts, nämligen markförsurning och användning av Mg-fattiga konstgödselmedel. Därtill kommer vidareförädling och industriell bearbetning av våra födoämnen. Olika livsmedel innehåller självklart olika mängder av K, Ca, Mg och P (13, tabell 5). Råris innehåller 10 ggr mer Mg än polerat ris, fullkornsvetemjöl är betydligt mineralrikare än kärnvetemjöl. Sötmandel, bönor och nötter är rika på mineraler liksom många fröer t.ex. sesam- , pumpa- och solrosfrö. Andra exempel på dylika födoämnen är grönsaker, spenat, sallad, persikor, russin, vindruvor, vin, vetegroddar, kelp, bryggerijäst, benmjöl, skaldjur, kött, inälvsmat och mjölk. Havssalt liksom havsfisk och havsalger är mineralrika.
Tack vare den viktiga och vanligt förekommande fiskdieten är japanerna förskonade från många av västerlandets sjukdomar.

Rekommenderat magnesiumintag
En jämförelse mellan beräknat och rekommenderat Mg-intag visar stora skillnader (Tabell 4). De flesta människor skulle behöva Mg-tillskott. Vegetarianer utgör undantaget! Experter i Sverige anger Mg-behovet till 5 mg per kg kroppsvikt och dygn. I Tyskland är motsvarande siffra 6-10 mg. Barnett i USA anser att behovet är 600 mg/dygn. På svenska apotek kan man finna receptfria magnesiumtabletter innehållande 75 mg Mg och receptbelagda tabletter med 250 mg Mg. I USA är motsvarande tabletter med 250 mg Mg receptfria och på burken står skrivet att en tablett utgör 62 % av medelamerikanens dagliga Mg-behov. I Frankrike och Spanien säljes 500 mg Mg-tabletter receptfritt. Om Mg-intaget är större än behovet går överskottet ut via urinen. Vid njurbesvär bör läkare rådfrågas angående dosering. Hårda vatten är mineralrika och mjuka vatten mineralfattiga. Information kan fås från respektive kommun om mineralinnehållet i dricksvattnet.

I dagens svåra ekonomiska läge är det viktigt att också minska på sjukvårdskostnader. Som framgår av denna sammanställning är många av våra ofta förekommande sjukdomar bristsjukdomar! Därför är det väsentligt att satsa på hälsoupplysningskampanjer, kostcirklar samt förebyggande medicin. Hälsovård är mycket billigare än sjukvård! Var plåga har sitt skri för sig, men hälsan tiger still (14
Litteraturförteckning: Antal litt. ref. från resp. författare.
1. Magnesium behövs det? I. Gruvaens, Växtpressen 1, 1994.
2. Magnesium - en hjärtesak. Sten Jameson, Vår Näring 1/88.
3. Magnesium. P. 0. Wester, American Journal of Clinical Nutrition, 1987 79
4. Magnesium and Man: Warren E. C. Wacker, 1980 594
5. Magnesium: How an important mineral helps prevent attacks and relieve stress. Alan R. Gaby, M.D., 1994 107
6. The effect of Magnesium and blood pressure in treated and untreated hypertensive patients. Marianne Plum Wirell, 1994 258
7. Low Brain Magnesium in Migraine. Dr. N M Ramadan, Headache Journal, 1989 28
8. Magnesium supplementation in pregnancy. British Journal of Obstretics and Gynaecology, 1988
9. Magnesium, the nutrient that could change your life. J. I. Rodale, 1968
10. Preventing and Reversing Osteoporosis Alan R. Gaby, 1994 338
11. Vital Facts About Foods. Otto Carque, 1933
12. Vitaminer och mineraler för ett friskare liv. M. Tolonen, 1988
13. Informationsskrifter ACO AB
14. Odalbonden. E. G. Geijer


e-mail
© 1997 http://www.kvicksilver.org/abs/magnesium.html

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Magnesiumbrist - Mirakelmineral återupptäckt
#3


See User information
Mycket intressanta och informativa artiklar, tack för dem.

Jag såg att det stod att kalciumet i minimjölk sägs tas upp till 46% alltså något bättre än annan ordinär mjölk, jag skulle gärna vilja veta källan/-orna till det.

Jag har själv tagit kalcium-och magnesiumkarbonat i förhållandena Ca70%-Mg 30%, men märker mest av magbesvär från pulvret: förstoppning och hårdmage.

Kalciumglukonat och aspartat sägs enligt artiklarna vara att föredra, så nu undrar jag var man kan hitta det?

Finns det som flytande tillskott som nämndes i artikeln..?


mvh/Adebisi

Posted on: 2007/9/4 0:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Magnesiumbrist - Mirakelmineral återupptäckt
#4


See User information
Syreberikande bad med medicinsk 30%-ig väteperoxidlösning - H2O2. (Läs även nedan om 3% väteperoxid till sår, inhalation mm!) Gbg 2006-06-08

Gör så här: Tag 1,8 dl. 30 % medicinsk väteperoxid till varje karbad. Läs först flasktex-ten. Tag 3 msk 30% medicinsk väteperoxid till varje fot - eller handbad. Tag så varmt vatten du tål. Dock max 39 grader celsius, för att slippa blodtrycksfall. Till händer och fötter kan man ju förstås ta lite varmare om man vill. Bada i minst 20 min, en gång per vecka. Helst klorfritt badvatten. Rena med en duschrenare eller lägg i en C-vitamin brustablett i karet så går cloriden (kloret) över i natriumklorid. Massera och hudborsta fötterna, vader, underarmar, händer osv i badet. Tryckmassera hela buken och de stora lymfställena - armhålor och ljumskar. Väteperoxidbadet är helt sterilt, så det kan användas även av de kvinnor som lätt får bakterier e dyl av karbad. Det är så att både svamp, virus och bakterier bekämpas effektivt av väteperoxid i t ex ett sitt- eller fotbad. Vid mycket svamp brusar det rejält. Skall du även efteråt bada i basiskt "pH-BADsoda" så använd samma badvatten. Hela badtiden blir då ungefär en halvtimma.

När man badar i väteperoxidlösning tillförs kroppen syre (O). När badvattnet är mer syrerikt än kroppsvätskorna sker en utjämning mellan kroppens vätskor och badvattnet, på så vis vandrar syret in i kroppen - "passiv andning". Den syresättande processen påskyndar all utläkning så väl som psykisk som fysisk. Det sker också en avgiftning/utrensning av ådrorna. Ju mineralfattigare vi är, ju mer syre går det åt för att rensa upp inne i oss - den inre miljön. Tag matkomplement i form av mineraltillskott t ex "pH-KALK", nässelpulver och helnyponmjöl, eftersom vi ju tar ett försurande svaveltillskott via andningen behöver vi skydda oss mot detta sura inandningspåhopp. De få som försurar får betalt. Alla de som försuras får betala. Avslöja allt! Idag, inte sedan...

SYRESÄTTNINGEN ÄR DEN ABSOLUT VIKTIGASTE FAKTORN FÖR ALL VÄLMÅGA - DET I SÄRKLASS VIKTIGASTE TILLSKOTTET. OBEHANDLAD MAT och DRYCK INNEHÅLLER MYCKET SYRE - ENERGI. Ju mer väte (H) du/produkter/sjöar innehåller ju mindre syre får det plats. Kalka dig - avsyra dig, invärtes med balanserad basisk kalkblandning, t ex pH-KALK. För mycket syror i t ex en sjö eller en kropp betyder syrebrist... Vid t ex träning så bildas ju mjölkSYRA, denna syra skapar syrebrist som ju ger kramp. All kramp, stelhet, värk e dyl är syrebrister - SYRAöverskott. Kalka först! Se till att dö så frisk som möjligt!

Mitt tips för god syresättning: Skölj ut allt väteöverskott i kroppen - avsyra/basgör! Motionera utomhus, även om den luften är full av försurande svavel mm så är inomhusluft ännu sämre. Öva andningsteknik, andas ej för grunt. Tag syreberikande bad då och då. Drick då och då syreberikande vätska t ex en tesked 30% väteperoxid i ett stort glas ljummet rent vatten PÅ FASTANDE (morgon-)MAGE. Ät syrerik mat, alltså ouppvärmda grönsaker och frukter (helst ej för söta frukter). Drick syrerikt vatten, alltså okokt vatten (helst käll-). Tunga kötträtter stjäl syre för att omsättas, det är därför man blir trött efter t ex grisätande. Överätning ger också syrebrist/trötthet, speciellt proteinöverdos, vilket de flesta ger sig själv varje dag. Var ute i solen - den ingår i ämnesomsättningen och stimulerar därmed syresättningen. Syretransporten sköts till stor del av vitamin E (samt selen och järn). Detta vitamin inaktiveras av klor - köp en vattenrenare! Germanium och Q10 är syrebevarande. Syret har under de senaste åren sjunkt ner till 18-19% pga att industrin står på för fullt, bilismen slukar mängder av syre tillsammans med oljeuppvärmningen samt skövling av jättearealer med syreproducerande skog (den som satt ett träd har inte levt förgäves). Rak hållning och fräscht varande är också syrebevarande. God ventilation inne, speciellt vid sömn! Stress och oro stör ämnesomsättningen och därmed bl a syreupptaget. Inomhusväxter ger också ett bra syretillskott samt rengör luften, speciellt ampellilja, fredskalla och jätteblad. Ett balanserat inre pH-värde ökar utrymmet för syret! Ju mer syra ju mindre syre! Precis som i t ex en försurad sjö. Använd helst bomull (kemikaliebefriad) inpå kroppen för hudandningens skull - speciellt på fötterna.

SÖTSUG ÄR OFTAST MINERALBRIST SAMT SYREBRIST P G A STRESS OCH DÄRMED BL A STÖRD MINERAL & SPÅRÄMNESOMSÄTTNING. STRESS ÄR Sedan eller Förut, LIVET ÄR NU. LÄKEKONSTEN FINNS I NUET - I VILAN - I DET VARANDE VARANDET. DET ÄR JU DE SAKTMODIGA SOM SKALL BESITTA JORDEN - INTE DE STRESSADE.

H2O2 - -> H2O + O (går i kemisk reaktion med hjälp av katalas (ett enzym), alkalier (t ex kalcium, magnesium, natrium, kalium, litium eller grundämnet platina).
LITEN INFORMATION OM 3% VÄTEPEROXID - (H2O2) Gbg 2005-02-28.

(ETT OTROLIGT HJÄLPMEDEL VID ANGREPP AV BAKTERIER, VIRUS, SVAMP O DYL.)

Väteperoxid finns naturligt i källvatten, oförsurad luft (vid försurning går ”renhållaren” väteperoxid åt, då ju ozonet får ta över och till slut UV-ljuset...), färska frukter, bär och grönsaker. Väteperoxid tillverkas dessutom av kroppens immunförsvar för att slå mot virus, bakterier, mikrober, tumörer, svamp samt andra kroppsfrämmande ämnen med hjälp av tunntarmens acidofilusbakterier samt blodets vita blodkroppar - sk Leukocyter. Immunförsvarets mycket viktiga ämne - H2O2.

För ev. syresättning av kroppen samt bakteriesläckning i magsäcken, så tag på fastande mage ungefär tio milliliter (1/10-dels deciliter) av den 3%-iga, som då blandas med ett stort glas ljummet vatten, kanske ett par gånger per dag på fastande/tom magsäck. Syresättning kan även ske via inhalation/sprayning av väteperoxiden, någon spraydos två ggr per dag med t ex 2%-igt H2O2. Detta spraymetod kan även användas såsom ett släckande av virus, bakterier e dyl i t ex övre luftvägarna och nere i lungorna. Det finns ju inget direkt hjälpmedel mot t ex coronavirusangreppet ”Svår Akut Lunginflammation”– SARS, fågelvirus, Kool, legionella, TBC, vinterkräksjukan eller mot allergisk eller inflammatorisk lunginflammation.

3%-igt H2O2 finns hos optiker (linsrengörning), på apotek (medicinskt H2O2 - tyvärr med Fenacetin) samt på pH-balans (utan Fenacetin såklart!).
(Även myrsyra är ok för inhalation mot virus, bakterier e dyl, se broschyr i t ex min bok ”Hur Man Dör Frisk eller 180°”.) Finns i bl a myrstackar, bikupor, nässla, tallstrunt samt på apotek eller hos pH-balans.

En stationär sprayflaska (finns på pH-balans - 1 dl för 65:- samt refill på 4,5 dl för samma pris) eller en liten mobil(t ex en glasparfymflaska med ”findusch” - 0,2 dl) med t ex 2 eller 3%-ig väteperoxid kan användas vid sprayning av sår för att slippa variga inflammationer vid t ex fästingbett (spraya på fästingen också, innan losstagandet), sprayning av t ex sallad på restaurangbufféer, sprayning av t ex getingstick, sprayning av örongångar vid svamp pga t ex sockeröverätning, sprayning av huvudsvålen vid svamp – Torsk, spraya i kaffet för syresättning samt för borttagning av fenoler, sprayning på operationssår för att slippa ta en penicillinkur efteråt, sprayning av naglar vid svampangrepp, sprayning i naveln, i kylskåp, på snorren, i dricksvattenglaset för syresättning samt avbakteriesering, i underlivet samt i ändan vid svamp, i armhålan som deo, på tandborsten (massa bakterier!), i lungorna (inhalera) mot fågelvirus, mot bakterier, TBC, svampar, mögel e dyl i lungorna, sprayning upp i näsan vid slembildningar e dyl (akta ögonen samt späd den 3%-iga med rent vatten - 50/50 (1,5%)), sprayning av hårbotten vid svamp – ”mjäll”, sprayning av växter vid angrepp av parasiter e dyl, sprayning av piercingställen för att slippa rodnander - inflammationer, ehec-virus på t ex sallad, sprayning/inhalering mot fågelvirus, sprayning av t ex frukt, grönsaker och handflator innan ätning - speciellt på restaurangmat, sprayning av tandkött vid inflammationer, spraya i mögelbelagda skarvar i växthuset eller i murade källarväggar, i insuget (efter t ex förgasaren - använd då 30%ig H2O2) på motorer för syresättning/superrening av avgaserna och inre sot, större kraft samt för lägre bränsleförbrukning, mycket starkare motor - högre effekt OSV, OSV, OSV.

Se även broschyr för väteperoxidbad för syresättning samt heldesinficering av kroppen vid underlivssvamp, eksem, psoriasissår o dyl, med utspädd 30%-ig väteperoxidlösning, som förr kallades vätesuperoxid - numera Hydrogenii Peroxidum. Av någon anledning har försäljning till allmänheten förbjudits av apoteken. Man behöver numera en rekvisition av någon firma med reistreringsnummer.

Väteperoxid tar även fenoler (i t ex kaffe), formaldehyd (som bildas av vissa tandfyllningar i munnen t s m alkohol)och cyanider (i t ex kemiskt kok-/matsalt.
30%-ig väteperoxid (H2O2) har en fryspunkt på ca noll grader C, en kokpunkt på ca 150 grader samt en täthet på ca 1,45. Löses upp av enzymerna katalas, peroxidas samt av alkalier, platina, silver, järn, krom, koppar m fl till vatten (H2O) och syre (O). I Sverige tillverkas ca 150 000 ton per år. Natriumpyrofosfat - fosfonsyraderivat - fosforsyrlighet, är de vanligaste konserveringsämnena. Tyvärr lägger apoteken med Fenacetin i den treprocentiga. Är då mindre lämplig att ha i sår eller att inhalera e dyl. Enligt forskning kan Fenacetin bl a ge kancer i njurarna. Har kontaktat Apoteksbolagets kvinliga chef om detta. Jaja.
Ca 10%-igt H2O2 används även till hårblekning. Väteperoxid fanns i luften förr, innan den "forskargodkända" försurningen av hela vår miljö. Finns fortfarande i en del käll-/bergsvatten. Finns även i rå frukt samt i råa grönsaker och i propolis (därav den mycket rena och fräscha bikupan).

Väteperoxid (3%) har tillverkats sedan 1880, främst för dess syresättande samt desinficerande verkan. Gick i storproduktion över hela jorden - större upptäkt än pencillin. Då man också såg att en del inflammatoriska åkommor kom in i kroppen via örongångarna, där många svamp och bakterieprocesser försigår. Då man menade att det var viktigt att ta öronens sjukgörande process så fort man kunde innan det spred sig in i kroppen. Idag kan man tänka sig att inte bara spraya örongångarna utan även ta t ex en indränkt bomullstuss på en förslagsvis, hårnål. Då man håller kvar hårnålstussen (”topsen”) så länge som det brusar runt den väteperoxidindränkta bomullen. En till två ggr per dag. Inga s k öronbarn då inte! Jaja, så enkelt får det ju inte vara... FULLT UT ANVÄNT SÅ SKULLE VÄTEPEROXID (H2O2 --> bara vatten+syre!) KUNNA UTAN VIDARE KUNNA HALVERA PENICILLINSPRUTOR OCH PENICILLINTABLETTER!!!

Kurt Sandvik
Frisk självläkekonst ur det som redan finns - redan är.
Äpplegatan 9 417 28 Göteborg
+46(0)31220044, 0708-668799

ps Läste på nätet om en äldre 85-årig man som sprayat/inhalerat 3%-igt väteperoxid i sju (7!) år varje dag. Ett finstrilat pumpande två ggr/dag. Med strålande, rörlighetsökande, allmänt välmågeresultat. Sprayar själv så gott som varje dag sedan ett par år tillbaka. Denna sprayning håller effektivt borta alla tandkötttsproblem samt luftrörs-, hals- och lungproblem m fl miljöutsatta ställen. De som tillverkar väteperoxid på EKA är i och därmed andas väteperoxidluft hela dagarna - har vitt hår och skägg. Enligt chefen så är det en löneförmån att vara så fin... Inga biverkningar mer än vitgörning har man uptäckt TROTS INANDNING AV VÄTEPEROXID DAGLIGEN. Men annan "forskning" finns säkerligen. Det gäller ju att få bort det enkla, som ju folket då kan använda...


Ur boken "HUR MAN DÖR FRISK eller 180°" av Kurt Sandvik. Får kopieras.

kurt.sandvik@phbalans.com

Du skall ta det på "tom"mage din kalk inte huxflux, å sluta drick mjölk :)
I väteperoxid finns oxo ämne som i cola drycker

http://www.phbalans.com/sid.asp?sid=55

Coladryckerna innehåller ofta fosforsyra. Den används för att avkalka kaffebryggare. Frågan är om den inte avkalkar människan lika bra.
SVAR JO

Posted on: 2007/9/4 1:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Magnesium och dess betydelse för hälsan
#5


See User information
Quote:

A73 skrev:
Magnesium och dess betydelse för hälsan


Från migrän och osteoporos till hjärtinfarkt.

I Hereford, USA, bryter man sällan benen. I Dallas är det däremot vanligt med skelettfrakturer. En skillnad mellan de två orterna är halten av magnesium i dricksvattnet. Magnesiumbrist kopplas idag samman både med skador i naturen och en rad sjukdomar hos människor och djur.

Magnesium är energijonen i universum! Den utgör centralatomen i klorofyll, som samlar in solljus och med denna energikälla omvandlas koldioxid och vatten till energirika produkter som socker, polysackarider, stärkelse och cellulosa - grunden för all föda på jorden. I vattnet har algernas klorofyll samma uppgift att föra solenergin vidare i olika steg i näringspyramiden i hav och sjö. Genom den försurning som pågår i vår mark får växter , djur och vi människor betydligt mindre mineralmängd i vår föda än tidigare. Magnesiumbrist förknippas idag med skador på träd och sjukdomar hos djur och människor. Inom jordbruket bör magnesiumrika gödselmedel eller dolomitkalk tillsättas främst till mineraljordar med lågt lerinnehåll dvs sand- och mojordar samt mulljordar. Vid genomgång av jordanalyser är det påfallande ofta som magnesiumtillståndet ära otillfredsställande på lätta jordar (1). Detta tyder på att man glömt att ta hänsyn till magnesiumbehovet vid gödslingen. Vid varje skörd sker en bortförsel av detta viktiga mineral, som måste ersättas.

Mest magnesium i vårt skelett
Några tillstånd som förknippas med magnesiumbrist framgår av tabell 1. En vuxen människa innehåller 22-28 gram magnesium (2). Av kroppens totala Mg-innehåll återfinns 60% i skelettet, där huvuddelen finns inne i cellerna och resterande del är biologiskt tillgängligt pga att Mg är absorberad till skelettets mineraler dvs hydroxiapatit- kristallernas yta. Av återstående 40% finns ca 20% i muskulaturen och ca 20% i övriga mjukdelar t ex leverceller. Mängden i serum är liten, endast ca 1% av det totala förrådet, men hålles förvånansvärt konstant, trots stor och snabb omsättning, i ett noga styrt och kontrollerat system. Styrsystemet påverkas bl.a. av parathyroidea - och thyreoideahormoner, kalcitonin, insulin, binjurebarkhormoner och östrogen samt av vitamin D, thiamin och pyridoxin i ett ofullständigt utforskat komplext mönster. Upptaget av Mg sker framförallt i övre tunntarmen. Eliminationen av Mg sker via tarminnehåll, urin och svett. Mg-koncentrationen inuti cellerna är mer än tio gånger så stor som i extracellulära vätskerum, vilket avspeglar ett avsevärt kemiskt arbete. Den energikrävande jonpumpens enzym Na/K- ATP-as är magnesiumberoende.

Nödvändigt coenzym
Inuti cellerna finns största delen av Mg i mitokondrierna där energi produceras. Av vävnaderna har särskilt hjärtmuskel, lever, binjure och skelettmuskulatur stor mitokondrietäthet. Energi som frigöres vid näringsämnens förbränning kan överföras till energirikt ATP i ett ytterligt komplext system. Näst K är Mg den rikligast förekommande katjonen hos människan. Mg-jonen ingår som ett nödvändigt coenzym vid mer än 300 olika enzymatiska reaktioner i kolhydrat-, protein-, lipid- och nukleinsyrametabolismen. En skada på funktionen av Na/K - pumpen förorsakar K-förlust från cellen och en förändring i intra/extra cellulära kaliumkvoten, vilket leder till ökad cellulär retbarhet och en tendens till arytmi (3,4,5). Hjärtsvikt kan i sig påskynda Mg- förlust via urinen, vilket också kan utvecklas under diuretika-behandling. Det finns tecken som tyder på att patienter, som dör plötsligt efter hjärtinfarkt har lägre Mg-halt i hjärtmuskeln än de som dör av kronisk hjärtsjukdom a Vid hjärtinfarkt bör Mg-tillskott ske inom tre timmar för att klara Överlevnad.

Förhindrar arterioskleros
För att energi-, närings- och syretransporterna skall fungera tillfredsställande till alla kroppens celler är det en viktig förutsättning att alla blodkärl - stora som små - är rena och fria från kramper. Mg förhindrar både arterioskleros och kramper i blodkärlen! Detta förhindrar högt blodtryck och leder till att cellerna i t.ex hjärnan kan förses med syre och energi via de fina blodkärlen (6,7). Likaså kan effektiv bortförsel av gifter och andra avfallsprodukter ske. Därmed kan huvudvärk och migränbesvär lindras och färre hjärnceller dör av undernäring, syrebrist och förgiftning (Alzheimer?). Även befintliga inlagringar i kranskärl kan lösas upp av magnesium-tillskott i födan!
Ca förstärker hjärtmuskelns sammandragningar och Mg gör avslappningen och vilan mellan hjärtslagen mer effektiv. Genom att Mg verkar avspännande och Ca återställer kärlmuskulaturens naturliga elasticitet, kan de båda hjälpa personer med högt blodtryck genom att sänka detta. Mg och Ca år dessutom livsviktiga för nervsystemets funktion. De basiska Mg-föreningarna löser upp sura salter som bildas av t.ex. gallsten, njursten, tandsten och prostata samt förhindrar att det bildas kalkavlagringar på dessa ställen. Vid diabetes är det störningar i bla K/Ca-balansen, som Mg kan komma tillrätta med. Ofta får äldre personer med hjärtbesvär även åldersdiabetes för att denna balans är störd.

Bra för gravida
Det är skrämmande att gravida bara får hälften av det nödvändiga Mg-intaget. Tyska och schweiziska forskare har redovisat att Mg-tillskott under de fyra sista månaderna under graviditeten gett friskare kvinnor , piggare barn och färre för tidigt födda barn (8). Det föds många barn med allergiska problem, diabetes och skelettskador idag. Kan Mg-brist under fosterstadiet vara en viktig faktor i detta sammanhang ?

Osteoporos
Benskörhet blir allt vanligare och svenska forskare anser att det blir nästa stora folksjukdom. I USA studerade Barnett två samhällen, i det ena var skelettfrakturer vanliga och i det andra sällan förekommande (9). Analyser gjordes på den viktigaste födan - dricksvattnet. Fluor-, jod- och fosforhalterna var lika i de båda orterna. Däremot fann man skillnader i Ca- och Mg - halterna (tabell 2). Barnett ansåg att benskörheten berodde på för låg magnesiumfosfathalt - i ben och skelett bör den vara ca 1%. Hypofysen reglerar K - och Ca - balansen och för att göra detta användes Mg, som har en lugnande effekt på binjurarnas hormonproduktion. Om Mg - halten är för låg, blir det större hormonproduktion och snabbare nedbrytning än uppbyggnad av skelettet. Enligt Gaby (10) ger enbart Ca-tillskott vid benskörhet abnormt stora Ca - kristaller i skelettet. Om Mg-tillskott gavs, bildades normala Ca - kristaller och därmed erhölls bättre mineraltäthet och således ett starkare skelett. Extra Ca - tillskott utan Mg - tillförsel kan påskynda osteoporos!
Dagligt intag bör för vuxen vara 400 mg Mg och 800 mg Ca enligt författaren.

Skelettet bryts ned och byggs upp ständigt under vår livstid. Omloppstiden är ca tio år. Det innebär att alla bör - förutom att tänka på intag av allsidig kost - även ägna sig åt fysisk aktivitet. Den bör vara regelbunden, gärna viktbelastande och "ansträngande" men även angenäm. Kvinnor bör också kontrollera om östrogenbrist föreligger. Magnesium är också en viktig beståndsdel i tändernas emalj.
Magnesiumfosfathalten i tänder är 1.5 %, i elefantbetar 2 % och i rovdjurständer 5 % (10). Även älgar, rådjur m.fl. lider av hjärtbesvär, kramper, håravfall och benskörhet pga mineralbrist i födan förorsakad av markförsurning. Ett viktigt kosttillskott kan djuren få från slickstenar/mineralstenar.

Drastisk minskning av magnesium under 1900-talet
Mg-intaget via födan har minskat drastiskt under 1900- talet (12, tabell 3). Två faktorer har nämnts, nämligen markförsurning och användning av Mg-fattiga konstgödselmedel. Därtill kommer vidareförädling och industriell bearbetning av våra födoämnen. Olika livsmedel innehåller självklart olika mängder av K, Ca, Mg och P (13, tabell 5). Råris innehåller 10 ggr mer Mg än polerat ris, fullkornsvetemjöl är betydligt mineralrikare än kärnvetemjöl. Sötmandel, bönor och nötter är rika på mineraler liksom många fröer t.ex. sesam- , pumpa- och solrosfrö. Andra exempel på dylika födoämnen är grönsaker, spenat, sallad, persikor, russin, vindruvor, vin, vetegroddar, kelp, bryggerijäst, benmjöl, skaldjur, kött, inälvsmat och mjölk. Havssalt liksom havsfisk och havsalger är mineralrika.
Tack vare den viktiga och vanligt förekommande fiskdieten är japanerna förskonade från många av västerlandets sjukdomar.

Rekommenderat magnesiumintag
En jämförelse mellan beräknat och rekommenderat Mg-intag visar stora skillnader (Tabell 4). De flesta människor skulle behöva Mg-tillskott. Vegetarianer utgör undantaget! Experter i Sverige anger Mg-behovet till 5 mg per kg kroppsvikt och dygn. I Tyskland är motsvarande siffra 6-10 mg. Barnett i USA anser att behovet är 600 mg/dygn. På svenska apotek kan man finna receptfria magnesiumtabletter innehållande 75 mg Mg och receptbelagda tabletter med 250 mg Mg. I USA är motsvarande tabletter med 250 mg Mg receptfria och på burken står skrivet att en tablett utgör 62 % av medelamerikanens dagliga Mg-behov. I Frankrike och Spanien säljes 500 mg Mg-tabletter receptfritt. Om Mg-intaget är större än behovet går överskottet ut via urinen. Vid njurbesvär bör läkare rådfrågas angående dosering. Hårda vatten är mineralrika och mjuka vatten mineralfattiga. Information kan fås från respektive kommun om mineralinnehållet i dricksvattnet.

I dagens svåra ekonomiska läge är det viktigt att också minska på sjukvårdskostnader. Som framgår av denna sammanställning är många av våra ofta förekommande sjukdomar bristsjukdomar! Därför är det väsentligt att satsa på hälsoupplysningskampanjer, kostcirklar samt förebyggande medicin. Hälsovård är mycket billigare än sjukvård! Var plåga har sitt skri för sig, men hälsan tiger still (14
Litteraturförteckning: Antal litt. ref. från resp. författare.
1. Magnesium behövs det? I. Gruvaens, Växtpressen 1, 1994.
2. Magnesium - en hjärtesak. Sten Jameson, Vår Näring 1/88.
3. Magnesium. P. 0. Wester, American Journal of Clinical Nutrition, 1987 79
4. Magnesium and Man: Warren E. C. Wacker, 1980 594
5. Magnesium: How an important mineral helps prevent attacks and relieve stress. Alan R. Gaby, M.D., 1994 107
6. The effect of Magnesium and blood pressure in treated and untreated hypertensive patients. Marianne Plum Wirell, 1994 258
7. Low Brain Magnesium in Migraine. Dr. N M Ramadan, Headache Journal, 1989 28
8. Magnesium supplementation in pregnancy. British Journal of Obstretics and Gynaecology, 1988
9. Magnesium, the nutrient that could change your life. J. I. Rodale, 1968
10. Preventing and Reversing Osteoporosis Alan R. Gaby, 1994 338
11. Vital Facts About Foods. Otto Carque, 1933
12. Vitaminer och mineraler för ett friskare liv. M. Tolonen, 1988
13. Informationsskrifter ACO AB
14. Odalbonden. E. G. Geijer


e-mail
© 1997 http://www.kvicksilver.org/abs/magnesium.html

KALK (kalcium) ur Stora Läkarboken om Vitaminterapi,
sidan 150 - 152. Göteborg 2007-007-01.

Den mexikanske bonden får sin kalk från den kalksten (eget: kalciumkarbonat) han anv. som mortel när ........
Hos många osteoporospatienter har tillskott av kalk kunnat förbättra kvarhållandet av kalk samt bentätheten. En otillräcklig kalkkonsumtion under flera år kan vara en bidragande faktor till uppkomsten av denna sjukdom. Men kalk deltar också i andra kroppsfunktioner, den är nödvändig för riktig blodkoagulation, för muskelverksamheten och för nervsystemets funktion. Kalk har förmåga att verka som nervlugnande medel och mildra irritabilitet och grälsjuka, den bidrar till att lugna ner kroppen så att sömnlösa får lättare att somna och den har anv. som smärtstillande medel (eget; all smärta är en syra (t ex mjölk-, fosfor eller urinsyra) - alltså syrebrist). Kalkinjektioner har gjorts mot smärtor vid lungsäcksinflammation och migrän, och en av författarna till den här boken (dr Rosenberg) har funnit att intravenöst tillförd kalk var synnerligen effektivt vid revbensbrott.

Oral kalk (ofta tillsammans med D-vitamin) anv. mot förlossningssmärtor samt mot obehag i samband med tandläkarbesök, ledgångsreumatism, muskelvärk, kramper, besvär under övergångsåldern osv. Värdet av gamla tiders bot mot sömnlöshet - ett glas varm mjölk vid sängdags - kan härledas till mjölkens kalkinnehåll. Stora mängder socker och andra kolhydrater i kosten kan hindra kalkabsorptionen. Det samma gäller för bikarbonat (eget: bikarbonat görs i fabrik...) och allt för mycket fosfor, eftersom det förekommer balans i kroppen mellan kalk o. dessa ämnen. Efter ettårsåldern ligger det dagliga kalkbehovet på en nivå av 0,8 till 1,4 g eller mera. Såvida inte D-vitamin i toxiska doser tas samtidigt, finns det ingen risk för att skador kan uppstå av överdoser av kalk i kosten.

Två forskare rapporterade år 1967 att "kalk eventuellt fördröjde ökningar av kolesterol och andra lipider (fettämnen) i blodet och verkade skyddande mot utveckling av arterioskleros". Ytterligare forskning som utfördes av andra har stött dessa påståenden genom att bevisa att ökade mängder kalk i kosten verkligen bidrog till sänkning av kolesterol och av andra skadliga fettämnen som triglycerider i blodet hos unga människor, vidare hindrade extra kalk (i försök med råttor) den skadliga föroreningen kadmium från att orsaka högt blodtryck, fett i blodcirkulationen och hjärtabnormiteter.

Då mjöl- och sockerraffinering har gjort mjölk och mejeriprodukter till de enda större potentiella kalkkällorna i vår kost och eftersom många vuxna knappast dricker någon mjölk alls är det inte så konstigt att Förenta Staternas jordbruksdepartement har tagit upp kalk bland de "fyra mest saknade näringsämnena" och att många av oss går omkring med kalkbrist. Men vi kan inte rekommendera helmjölk el skummjölk som kalkkälla i kosten för vuxna av två själ; det första är att många vuxna har "laktosintolerans" som ger upphov till mag- och tarmbesvär när man dricker mjölk; det andra, kanske ännu viktigare är det forskningsarbete som utförs av dr Kurt A Oster där homogeniserad mjölk får största skulden för ateroskleros och andra hjärt- och cirkulationssjukdomar. Vi kommer att närmare beskriva den uppseendeväckande innebörden av dr Osters arbete i ett senare kapitel. Mineraltillskott - beskrivs senare - är alltså högeligen önskvärda, särskilt för de äldre, för att tillförsäkra kroppen adekvat kalk-försörjning. "Överdosering" med kalk är en omöjlighet. (eget: Jag har själv ätit ca 125 kg pH-KALK under ca 19 år. )

Egen kommentar: Varför kalcium inte går att överdosera beror främst på att bisköldkörtlarna samt sköldkörteln reglerar kalciumnivåerna i kroppen. Kalcium är det enda mineral som har egna körtlar. Kalköverskottet går ut via avföringen. Detta gäller i alla fall, oralt tillförd, biologisk karbonatkalk ur t ex pH-KALK (basisk kalk) ifrån kalcium- /magnesiumbergarter, alltså naturlig kalk. Som ju också finns i massor i ett basiskt käll-/bergsvatten... Denna typen av kalk tillför inte bara kalcium utan även karbonater, som tar bort överskottsyror (eg. väteöverskott) ur kroppen. Precis som ur en sur insjö eller skog. Väteöverskott tar bort det helande syret (O) ur kroppen, gräsmattan eller sjön. SKULLE MAN LÄGGA NÅGRA TON SYRAD KALK I EN SJÖ, SKULLE DEN SÄKERLIGEN DÖ DIREKT.

De flesta människor är översyrade - har en felaktig syra/basbalans. Har då en en inre försurning som t ex stör immunförsvaret/friskskyddet samt SYRE(O2)-upptaget och därmed oxidationsprocessen som då skapar onödigt många fria radikaler. Det är bättre att ligga på svagt basiskt pH-värde i t ex morgonurin eller morgonsaliv. Detta går att mäta med t ex lackmuspapper som finns i hälsokostaffärer och apotek. En översyrad kropp har sämre immunförsvar, är mer stel och värkbenägen mm mm. Tag gärna 1 msk t ex pH-KALK vid all solning, för att öka skyddet - pigmenteringen. Om alla, t ex husdjur och människor, hade basisk urin och avföring skulle detta även ge en yttre miljöförbättring. Men de flesta stalldjur får ju basiskt kalktillskott - "foderkalk", men inte djuret människan, hon som slarvar mest av alla varelser! Vid graviditet - ät kalk! Kalcium arbetar ihop med magnesium, därför finns detta mineral med i pH-KALKen. Kalcium ingår som den viktigaste komponenten mot fria radikaler utan att vara en s k antioxidant. All värk är en syra, exempelvis mjölksyra vid träning, urinsyra vid gikt eller fosforsyra vid pseudogikt - KALKA! med basisk/"o-organisk" kalk. Kalka/skydda Dig även emot uteluftens kroppsförsurande svavel-syror m.fl. "godkända" SYRA-typer.

Ps SLÅR MAN UPP TABLETTFABRIKSGJORD MASKINSYRAD KALK "KALCIUMGLUKONAT" (finns naturligt i t ex potatis) PÅ SÖKMOTOR, KAN MAN HITTA FÖLJANDE INFORMATION ANGÅENDE BIVERKNINGAR AV LIVSMEDELSTILLSATSER: E 578 KALCIUMGLUKONAT KAN ORSAKA HJÄRNSTÖRNINGAR OCH TARMSTÖRNINGAR OCH ÄR OFÖRENLIG MED MÅNGA MEDICINER. Läs gärna om glukonater på flera "hälso"-websidors självteoretiserade falska skrifter om naturens basisk/"o-organisik" kalk som finns i källvatten, äggskal, räkskal, foderkalk (bergarts-/källvattenkalk), musselskal, kräftskal osv, osv då "farliga" karbonater som enligt vissa "hälso"-sidor förstör njurar och hjärnan. De blir aggressiva/hjärnstörda om man påpekar för dem om maskingjörnaden/tablettslagningar/komprimeringar osv fabriksframställningar... . Även flera HÄLSO-rörelsen har blivit SJUK-rörelser. Lätt att se runtom på t ex nätet och "HÄLSO"-butiker.

Kurt Sandvik. Ur boken "HUR MAN DÖR FRISK eller 180°".

kurt.sandvik@phbalans.comMjölk innehåller ett enda gram kalcium per liter! Kilopris - ca 10 000 KRONOR!? Fick inte lov att införa min naturliga kalk på grundskolan i Tolered - ca 450 KRONOR kilot för kalciumet i pH-KALK. Tjaja - ko/djur-mjölk är en helig ko i det lilla inskränkta benskörhetslandet Svedala.

Posted on: 2007/9/4 1:18
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Magnesiumbrist - Mirakelmineral återupptäckt
#6


See User information
Biologiskt magnesium som dagligt kosttillskott - på nivån ca 700 mg - är LivsViktigt - som jag ser det.

Posted on: 2012/7/19 19:13
Det finns Något i Allt... Samverkan Är Win-Win (http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game) för Alla. Motverkan ger vinnare och förlorare = Alla blir förlorare över tid sett... Men Wi gör ALLA så gott Wi kan i händelseögonblicket.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Magnesiumbrist - Mirakelmineral återupptäckt
#7


See User information


Är det inte lustigt att dom jagar rå-mjölks bönder med blåslampa i US och i "Sweden" e det illegalt.... inte ens kattmat får du sälja det som...
Mjölken "pastoriseras" och vad annat dör i processen, sedan ska vi tillfoga lab- vitaminer med patent för saken vi redan dödat ur det... Människan borde snart stå som bild vit ordbokens def. av "okunnig"...


Är hampa eller "kattmat" värre i dagsläget?

Posted on: 2012/7/20 0:08

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Magnesiumbrist - Mirakelmineral återupptäckt
#8


See User information
"Är hampa eller "kattmat" värre i dagsläget?"

Hampa är nog "harmlöst" - relativt vad den gängse = icke artegna kattmaten är - som jag ser det.

Posted on: 2012/7/20 10:44
Det finns Något i Allt... Samverkan Är Win-Win (http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game) för Alla. Motverkan ger vinnare och förlorare = Alla blir förlorare över tid sett... Men Wi gör ALLA så gott Wi kan i händelseögonblicket.
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
29 user(s) are online (29 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 29

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS