vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostFrimurarnas eder 1-5 graden bygger Esprit De Corps
#1


See User information
Har översatt några (inte alla då de är rätt mycket text) av de eder som Frimurarna ger i sina grader. Detta är taget ifrån Frimurernes hemmeligheter: fortalt fra innsiden - Roger Karsten Aase. Han var norsk frimurare i 15 år innan han hoppade av och försökte varna människor att Frimureriet är en sekt.

Det som man kan få fram av ederna är att de försöker bygga Esprit De Corps (kåranda) i sina medlemmar vilket kanske inte är så förvånande när det rör sig om en sekt. Det är hierariskt styrt där medlemmarna förväntas att lyda order blint de med högra rang.

För de som inte är insatta i Frimureriet system så ska jag ta de kort. systemet är mer invecklat med fler ämbeten men detta är det som är viktigast för att ni ska få en grundläggande koll på läget. Kan finnas några misstag då ämbetena kan heta lite olika i olika länder.


Frimurarstruktur, super enkla modellen:

Frimureriet är en organisation där alla Frimurarloger är kopplade och står under Moderlogen i England som måste ge sitt välsignande för att en frimurar loge ska få vara en officiell Frimurarloge.

I varje land finns (autonoma?) Frimurarloger som styrs av en stormästare i landet. Historiskt sett har det nästan alltid varit en medlem ur kungafamiljen i Sverige som en gång även startade och styrde den norska Frimureriet. Denna individ har absolut diktatorisk makt och medlemmarna ger eder som ska lära dem att följa order blint. Under stormästaren finns ordförandemästaren över sin loge som i sin tur har diktatorisk makt över sina Frimurar medlemmar i sin loge som de svär eder åt att lyda blint.

Det tar cirka 3 år att uppnå den 3 mästar graden inom Johannes logen (samma grad som Anders Breivik tog innan han sprängde bomben i regerings kvarteret och sedan dödade 77 människor på ön Utøya i Norge).

Därefter får man gå med i Andreas logen (som oftast befinner sig i samma lokaler som de som är med i Johannes logen) där man tar grad 4 till 7.

Därefter får man gå med i Kapitlet och i skaraborg innebär det Kapitlet i Göta Provinsiallogen i Göteborg. Där får man sina sista grader ifrån 8 till den 10 graden och det är även där som man blir Tempelriddare vid den 8:e graden.

Det tar cirka 3 år att uppnå 3 graden och 25 år att få den 10 graden allt som allt. Sen har vi även den fina 11 graden men den är det inte många som får för då måsta man ha gjort något extraordinärt för frimureriet och troligen även ha en hel del makt skulle jag gissa. Det är nämligen endast de med den 11 graden som får sitte med vår sveriges Konung Carl XVI Gustav i Carl den 13 ordern.


FAKTA: Den italienska Frimurarlogen Propaganda Due (p2) hade 1972 fått Englands grand Lodge godkännande något som alla frimurare förnekar i dag (källa Inside the Brotherhood av Martin Short). Varför de gör detta blir uppenbart när vi tittar på de eder som frimurarna ger då de lovar att ljuga för omvärlden om deras stormästare ber dem om även det även om det skulle gå emot deras samvete. Broderlig sammanhållning är viktigare för Frimureriet en sanning.

Detta hierarkiskt styrda system är förståligt utifrån ett historiskt perspektiv där en medlem ur Bernadotte har de senaste 200 åren varit stormästare och därmed diktator med absolut makt makt över Frimureriets medlemmar. Ja Svenska kungen måste vara frimurare då han är stormästare för karl den 13 ordern där endast de frimurare som har den fina 11 graden får vara med. Och det finns en tyst överenskommelse att inte pressen ska skriva något om kungen och därmed skrivs inget heller något om Frimureriet då det är så sammankopplat med den svenska Monarkin.

Så vad kan man finna i ederna? I stort sett så är det en enormt fokus på att hålla hemligheter, skydda sina bröder och lyda order utanför logen ÄVEN om det skulle gå emot individens egna samvete eller förstånd. Jo så går deras eder. Inte den mest demokratiska socialisationen
direkt men sen så är de en kvarleva ifrån feodalsamhället.

Det verkar även stämma det som sägs av Albert Pikes vilket är:

"The blue degree are but the outer court of portico ot the Temple. Part of the symbols are displayed there to the Initiate, but he is intenionally misled by false interpretations. It is not intendend thath he shall understand them; but it is intenden that he shall imagine he understands them. Their true explication is reserved for the Adepts, the Princes of Masonry. The whole bodey of the Royal and Saccerdotal Art was hidden so carfully, centuries since, in the High Degree... "Morals Nad Dogma. p819"

"Masonry, like all the religions, all the Mysteries, Hermeticism and Alchemy, conceals its secrets from all execpt the adepts and Sages or the elect, and uses false explanitions and misinterperations of its symbols to mislied those who deserve only to be mislied; to conceal the Truth, which it calls Light, from them and to draw them away from it. Truth is not for those who are unworthy or unable to receive it, or would pervert it. So masonry jealously conceals its secrets, and intentionally leads conceited interpreterers astray" Morals and Dogma


Ser man till de eder som de ger i Andreas logen så ska Frimurar medlemmar även hålla hemligheter för medlemmar med lägre grad.1 Graden i Johannes logenDet hela börjar med att Frimurarna frågar om den som kommer att antas vill förkasta sin religion för frimureriets:

"Jag vill meddela dig att även vi har en religion men hur den skiljer sig ifrån eller hur lika den är med din är hemligt för världen och något som jag inte kan avslöja för någon som inte är medlem i vår order. I min kraft av mitt ämbete frågar jag dig vill förplikta dig till att anta vår religion och försaka din egna"Här får individen lova att lufa för organisationen och lyda befallningar blint:

"Du har sökt dig till detta samfund naturligtvis tillkommer det förpliktelser som måste trängt efterlevas, förpliktelser var existens varit nödvändiga om denna urgamla order skulle kunna bestå. Vi kan inte betro oss till eller uppta någon som inte visar en stark vilja och en inre uppmaning att bli nyttig för vår organisation, men framförallt ska han visa en ovillkorlig lydighet mot våra befallningar. jag frågar dig därmet: Vill du förpliktiga dig att till den allmänna yttre världen å vittna, tala i överensstämmelse med över-stormästaren med ordens budoch befallningar, även om dessa ibland skulle överstiga din förståelse och även när de står i strid med deras egna övertygelser och samvete."


Detta hände om du svara nej vilket Roger Karsten Aase gjorde första gången. De accepterar med andra ord inte ett nej:

"Min herre du har visar prov på en hög grad av självtillit och synes visa en tilltro att besitta bättre urskiljning och motiverad övertygelse en dem mest upplysta bröderna i denna order. jag frågar dig därför igen: Vill du förpliktiga dig till att i den allmänna yttre världen vittna och tala i överensstämmelse med orderns bud och befallningar även om dessa stundvid skulle överstiga din förståelse och även dina övertygelser och samvete?"


Här får man reda på frimurarnas första förpliktelse att hjälpa de nödlidande (enligt Martin Short så rör det sig om Frimureriets egna bröder i verkligheten):

"Min herre. Jag vill nu underrätta dig om en av våra första förpliktelser vilket vilket är att understödja de nödlidande och trösta de sörjande. Hemliga skäl förbjuder dock ofta att göra detta synligt och vi som sanna frimurare vill göra detta i utan att synas. komma i sikte, tills sanna frimurare helst skulle göra detta i tystnad. I vissa tillfällen betjänar vi oss därför av främmande händer när vi särskilda fall, vi medbringar den nödlidande hjälp."


Frimurar förpliktelsen omfattar även att skydda sina bröder, ge dem resurser som så krävs och offra även sitt liv. host host Al Qaida host

"Försaka vila, rekreation för dina bröder och ge dem skydd, offra varor, hälsa ja själva livet om det så krävs. En medbroder ska även visa tålmodighet och kunna uthålla smärtor och efter att han utfört sitt arbete med djärvt gå i döden med sin Över-stormästares nåd"


Här lovar man att censurera för Frimureriet, hålla hemligheter och att utföra de befallningar som ges åt en av sina överordande:

"Jag lovar och svär att frivilligt utan tvång inför gud, den allra högste och den store byggmästaren inför alla bröder inom Frimureriet att aldrig röja Frimurarordens hemligheter som i dag eller i framtiden anförtros åt mig, aldrig tala om detta till någon annan en den som efter motsvarande prover och undersökt karaktär har visat sig vara en medbroder av en genuin loge. Jag svär att jag varken själv eller med andras medverkan vill skriva, trycka, rista, måla engravera något som kan röja Frimurarordens hemligheter Jag lovar att underdånigt att utföra de Bud och befallningar som den Svenska Stormästaren och loge mästarens i hans namn befaller mig. jag ska uppfylla mina plikter mot mina förpliktelser mot Ordern"


Här får den antagna Frimuraren gå med på att bestraffas om den inte håller vad den lovar:

"Skulle jag handla emot mina löften, samtycker jag i att min hals ska huggas av, mitt hjärta ska slitas ut, min tunga ska kapas samt att all ska kastas i havet och min kropp ska brännas till aska som ska spridas i luften så att inget av mig eller mitt namns ska vara ihågkommet bland människor"


Detta är min första reflektioner är att de vill bygga extremt stark Espirit de Corps dvs kåranda någon som man får göra i exempelvis armen. Där är det förståligt då man i armen är helt beroende av varandra för att överleva och där man måste utföra snabba beslut utan att ifrågasatta sina överordnande men att bygga något sådant i det Civila livet i den demokrati? Varför bygga extrem Espirit de Corps i en vanlig herrklubb för män? Espirit de Corps har styrkor men de kommer även med mörka baksidor. Kåranda inom poliskåren är bara ett exempel.

Men utöver detta så ska de även lova total lydnad där det ingår att lyda befallningar även om det går emot en samvete, censura vad de ser händer inom logen, och skulle de bryta emot detta gå med på att ta emot ett fruktansvärt straff där diverse kroppsdelar ska skäras av.

Visst är det inte troligt att det utförs men rollspel har en påverkan på människor något som Philip Zimbardo visar i The Lucifer Effect (standford prison experiment). Rollspel för vuxna kan vara mycket farligt något som han visade och då omfattade bara några studenter. Hur kan sådant här rollspel påverka 15.000 individer som uppenbarligen delar upp världen i deras egna och den profana världen vilket utgör resten av Sveriges befolkning, dvs vi profaner?

Vad rollspel kan göra med människor kan vi även se med det experiment som uförs av historie läraren Ron Jones som som visar sina elever hur enkelt människor tar åt sig fascism och vad som liknar fanatiskt sektliknande beteenden.

Se UR Play: http://www.ur.se/Produkter/167545-Nar-lararen-blev-Fuehrer

The Wave: Tv baserat drama: http://www.youtube.com/watch?v=_cWxLNENgMc

Att ha 15.000 individer som svurit eder och socialiseras in i en form av religiös Espirit de Corps kan ha allvarliga konsekvenser.2 graden i Johannes logen


Som en ny frimurare får man en så kallad ledsagare som skulle lära en den goda moralens väg och hjälpa en med personligutveckling. denna nivån får de lära sig att Frimurarna härstammar tillbaks till kung solomon något som de flesta måste förstå är falskt men det är något de skulle påpeka direkt ut enlig Roger Karsten Aase. Troligen är detta på grund av att upprätthålla en falsk auro av mystik och att nya medlemmar gått med i något urgammalt vilket ska få dem att känna sig speciellt utvalda individer (har träffad en nykläckt frimurar dåre som faktiskt trodde på de där). Det är i den 2:a graden som de även får lära sig att Frimureriet har den absoluta sanningen och att man tidigare befann sig i mörkret och med hjälp av Frimureriet kunde se ljuset. Det var även i denna grad som de skulle praktisera de vi lärt om att de skulle bry oss om sina medbröder och medmänniskor (handlar mestadels om medbröder om man ska tro på den fakta som tas upp av Martin Short i inside the brotherhood).

Roger Karsten Aase utrycker redan här sin oroa och en känsla av att alla dessa fina cermonier är en tomfasad. Enligt han själv så kunde han se hur hans medbröder var mestadels var intresserade av att ströva efter nya utmärkelser, grader och olika fina ämbeten på ett sätt som klickande mer med ytligheter en människor som strävade efter personlig utveckling och att bli en bättre människa. Han berättar trotts allt deras prat om humanitet och moral så var det bara'tomgångsprat'. Tomgångsprat är vad han kallar det människor gör som prata med fina ord om alla möjliga fina gärningar men när de kom till faktiskt handling gör något helt annat.

Medbrodergradens ord var Boas och lösenordet var Giboleth. Dessa lösenord används för att identifera en medbroder och vilken rang han har. Återigen samma barnsliga beteenden för vuxna män något som kanske får dem att känna sig som hemliga agenter och extra speciella.


3 mästar graden i Johannes logen

Den tredje graden och slutgiltiga mästar graden i Johannes logen innan man får flyta upp sig till Andreas och senare Kapitlet. Här får de lära sig om Frimureriets fem främsta dygder vilket var tysnad, försiktighet, barmhärtighet och måttfullhet något jag antar går i den prioriterings ordning.


Här får Frimuraren lova att han inte har varit förrädisk mot ordern:

"Medbroder. Kan du med uppriktigt hjärta försäkra att du aldrig har deltagit i medbröders förrädiska handlingar mot denna ordern och din mästare vare sig det handlar om olydighet, avund, brist på sekretess, eller genom oseriösa ord och handlingar kunnat föra vanära eller skapar splittring bland bröderna. kan du försäkra dig att så är fallet."

"Medbroder. Dits hjärtas tankar ska en gång uppenbara sig och blottläggas för vår blick. Den lön som väntar dig dig är en oupplöslig förening med vårt förbund äkta bröder eller få ett utplånings märke så att alla rättfärdiga frimurare ska minnas dig med avsky."

"Medbroder. I denna mästarförsamling har alla klargjort jag är oskyldig mot de förbrytelser mot ordern som vi oskå trodde var omöjligt om inte historien bevittnat det motsatta. Er egna försökring om att vår mästare gett dig sitt förtroenbde fövissar oss elemertid att du inte som upproriska medbröder inte färgat dina händer med oskyldigt blod eller missunnat och med girighet sökt egen vinning genom en broders fall. Jag förvissar mig om att jag ej avsiktlig eller med lättsinight har brutit mot mina frivilliga avlagda löften. Det är vårt hopp att jag varken av hat eller list har sökt att stifta oenighet mellan bröder eler under sken av uppriktighet gå med ett fyllt förrädiskt hjärta."

"Lovar du på samma sätt alltid att lyda orden och dess lagar samt alltid vara din fortsatta oden lydig i att allt som berör Frimurereit."

"Ger du ditt löfte att aldrig avslöja ditt lösenord till nån Frimurarbroder av någon grad under några omständigheter undantaget S:t Sigfrid mästarlogen i den svenska Frimurarodern."


Återigen kan vi se samma fokus på att Espirit de Corps samt ett nytt hemligt james bond kådord vilket är för mästargraden Mac Benac.4 och 5 graden Andreas Logen

Här får Frimuraren återigen lova att hålla hemligheter samt hålla handen på bibeln:

"Broder du i kraft av dina tidigare avlagda löften på den heliga skriften inte avslöja för bröder av lägre grad några hemligheter som du kommer nu eller senare at bli betrodd?"

Här får Roger Karsten Aase signera ett kontrakt där han lovar att hålla hemligheter. På det stod det:

"Jag, undertecknar och förpliktigar mig härmed frivilligen och på min heder utan invändningar å verkställa och fullgöra allt som jag får i uppgift att göra och som är nytta för Andreas Logen även om det kunde bli skadligt för Johannes logen och aldrig någonsin sätta mig emot den utvalda Andreas brödernas vilja. Jag förpliktigar mig även att försöka ge Andreas bröderna alla möjliga fördelar utan hänsynstagande till mina tidigare bröder. Allt detta under förutsättningen att jag för möjligheten att bli medlem i Andreas brödernas samfund. jag lovar att hålla hemligt denna plikt för alla Johannes bröder tills de får inträde i Andreaslogen"

"aldrig å uppenbara Andreaslogen göremål, överläggningar, hemligheter och kunskaper för någon broder som har lägre grad samt aldrig ge sig in i ett samtal med någon annan en som du vet är en utvald broder av Andreas logen"

"Jag lovad också att att som broder medlem i föreningen och av de förpliktelser som jag tidigare avlagt mig att utföra är beredd att försvara Frimureriet och dess hemligheter utan andra vilkor är en att segra eller dö".


Posted on: 2014/1/16 0:11
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
39 user(s) are online (39 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 39

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS