vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

(1) 2 »


Waldorff
#1


See User information
Åtminstonde nån här har ju sina barn i Walldorff. Har alltid hört mycket positivt om Waldorrf.

Men grundaren (han med samma namn som nån svensk waldorff-gymnasie) verkar ju ha varit en riktigt mystisk man. nån som vet mer. Hur knyts Antroposoferna in i den nya tiden?

Posted on: 2007/2/13 9:16
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Waldorff
#2
Jag har mina barn på Waldorf. Först, namnet:
Rudolf Steiner, som han hette, "mystikern" föreläste på
en cigarettfabrik i Stuttgart 1924 (tror jag det var).
Arbetarna där ville att han skulle starta en skola för deras barn
baserad på hans pedagogiska ideér. Waldorf är namnet på
fabriken och har inget med hotell i New York att göra eller sallad med valnötter...

Det fanns många olika skolor och inriktningar i Tyskland efter WWI. Både onda och goda.
Antroposofin var en av de främsta antirörelserna mot det rasistiska tänkandet som bl a nazismen stod för.

Här i Sverige grundades antroposofins centrum, i Järna utanför Södertälje, på den tiden med en inrättning för utvecklingsstörda, helt i strid med de raslagar och ideér som förekom då.

Bäst är att gå direkt till källan, se:

http://www.antroposofi.nu/20040902_fakta_waldorf.php
http://www.waldorf.se

Jag har kopplingar sedan många år till denna rörelsen. Jämte
hemundervisning är Waldorf det enda raka anser jag. Andra pedagogikformer som t ex Montessori är fortfarande insyltade
det ordinära samhälleliga tänket, dvs. barnen blir föremål för utomstående influenser i alltför hög grad.

Märkeskläder är ovanliga i Waldorf. Datorer och mobiltelefoner förekommer inte (på min äldsta sons skola här i stan är till och med eleinstallationen skärmad!). Leksakerna är i trä. För att nämna något.

Givetvis är antroposofiska rörelsen utsatt för mycket spe från Föreningen Vetenskap och Folkbildning och Humanisterna, fattas bara. De har all anledning att göra så.

Det finns forskning som visar att waldorfbarn är friskare, inte minst större frånvaro av allergier. Maten i skolorna är nästan alltid vegetarisk (dvs. det finns enstaka skolor som gör undantag.)

Jag rekommenderar boken "Mitt möte med de gåtfulla antroposoferna" av Arne Reberg. Jag rekommenderar
också att du kontaktar nån Waldorfskola, det brukar kunna gå att komma på studiebesök. Jag rekommenderar också ett besök
hos antroposoferna i Ytterjärna, ta en fika på Saltå Café så får du smaka något utöver det vanliga...

Gör också studiebesök på Vidarkliniken, nordens enda "friskhus".

Arne Reberg skriver i boken att han var dödsdömd, hade cancerdiagnos och att genom antroposofisk medicin blev han frisk!
http://www.vidarkliniken.se

Jag vet av erfarenhet att tillsammans med frekvensmedicin tillhör den antroposofiska medicinen "state-of-the-art" inom alternativmedicinen.

Allt inom antroposofin är inte helt igenom bra, för som alltid är en rörelse beroende av sina anhängare, hur saker tillämpas.
Dvs. barnen skickas inte per automatik till vidarkliniken vid sjukdom. Skolorna får följa det svenska regelverket, vad sen man än tycker om deet..

Men antroposoferna har många nycklar till framtiden, definitivt.


Edited by wikhall on 2007/2/13 10:48:28
Edited by wikhall on 2007/2/13 11:01:32
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#3


See User information
Anledningen att jag hittade igen honom var när jag läste på om vacciner. Han lär ha uttalat nåt i typ med:

Snart kommer vi att kunna ta fram ett vaccin som tar bort mäniskans spirituella förmågor.


Det var inte ordagrant som ovan, hittar inte igen citatet nu. Det kan tolkas på två sätt. Antingen som att han var emot vacciner, eller att han visste bra bot för goyim.

Han verkar ha mycket band till Rosecrusians och Frimurare

Posted on: 2007/2/13 11:01
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Waldorff
#4
Självklart. Det finns säkert kopplingar från Steiner dit du skriver. Och gud vet till vad mer.

Har du referenser förresten, kan vara intressant att veta?

Kopplingarna fyller säkert sitt syfte, särkilt om man beaktar denna tidsperioden. Utan kopplingarna hade det säkert inte
blivit varken Waldorfskolor, antroposofiska sjukhus eller biodynamiska jordbruk.

Det har tidigare här i forumet snackats om det goda och onda illuminati. Det onda har vi sett mycket av.
Här ser vi det goda. Interaktionen dem emellan sker ständigt. Kriget är inte svart eller vitt.
Gärningarna är det som får tala för sig självt!

Om vaccinering kan man läsa här:

http://antroposofi.org/vaccination.htm

Sen väljer många att avstå vaccinering.

Det är inte lätt att vara antroposof. Man får utstå spe från såväl humanister som konspiratister... läs mer här:

http://www.forum-antroposofi.info/artiklar/allm/faqantro

Jag är inte antroposof i den bemärkelsen, men hämtar mycket input därifrån och har många i bekantskapskretsen...

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#5


See User information
Det finns en del begrepp kring antroposofin som man kan säga i ett andetag, Weimar-republik, teosofi, Goete, Steiner, H.P. Blavatsky, jag nämner det utan några värderingar kring det...

Posted on: 2007/2/13 12:03
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Waldorff
#6
Det första man bör göra när tidsmaskinen uppfinns (om den inte redan finns???) är att åka tillbaka till 1910 och fråga Steiner rent ut:

Är du ond eller god?

Det blir trångt i den maskinen...


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#7


See User information
Steiner talade om många ämnen. Bland annat om västliga logers makt. Dessa motarbetade enligt honom människans utveckling. Läs till exempel "Mötet med det onda" av Prokofiev som sammanfattar vad Steiner har ssagt och skrivit om detta. En tunn men faktaspäckad skrift. Finns på Antroposofiska bokförlaget.

Posted on: 2007/3/3 1:28
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Waldorff
#8
Tackar för boktipset.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Waldorff
#9
Quote:
Hej! Jag har gått 3 år på waldorfförskola, 12 år på Rudolf Steiner skolan i Göteborg, 3 terminer på en waldorflärarutbildning utanför Göteborg samt varit medlem i Antroposofiska Sällskapet och bott och arbetat på ett waldorffritidshem i antroposofernas centrum i Järna/Södertälje län.


Fråga 1: Har du barn?
Fråga 2: Har du gått i kommunal skola?
Fråga 3: Har du haft dina barn, om du har några, i Montessoriskola? Annan friskola med mer "samhällstillvänd" pedagogik?

Jag vet annars vad du talar om. Jag kallar dem "gravkammarantroposoferna", inte stort bättre
än anhängare av Livets Ord...

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Waldorff
#10
Quote:
Jag ser inget fel i att vända eleverna till samhället, det är där de lever och skall leva som vuxna.


Därom skiljer sig vår syn.

Samhället som vi lever i idag är inte detsamma som våra barn ska leva i imorgon, enligt mig själv och allt fler med mig.

Jag har gått i kommunal skola och arbetat inom den på många olika nivåer i flera år.

Kommunal skola = indoktrinering, spelplan för kommersiella intressen = näringsliv, stat, kommun = samma sak!

Hemskola vore det allra mest optimala (www.slutaskolan.nu)
Nu går inte det för vår del så Waldorf är det näst bästa.
Mina äldsta son har tidigare gått på Montessori. Fördelar finns men det är för samhällstillvänt och hela grejen kantrar därmed.

Waldorf är för mig:

- vegetarisk ekologisk mat enligt högsta kvalitét.
- helhetssyn
- befriat från kommersiella intressen, leksaker som blinkar och låter och hämmar fantasin.
- deltagande bland föräldrar, interaktion personal-föräldrar.

Det är frågan om minuter innan man tar tag i mobbing. Det är frågan om timmar innan föräldrar kopplas in.
Enligt mina upplevelser åtminstone.

Det räcker för mig. Sedan håller jag med om att det finns problem med styrningen. När en person intar ledande ställning
(självutnämnt) och har en samhällstillvänd syn då blir det problem. Således kan jag utan att lämna ut namn, ort, institution
berätta om daghemspersonal på Waldorf som vägrat bistå ett barn som ordinerats Antroposofisk medicin, med hänvisning till att endast Riktiga (!) mediciner får ges, dvs. antibiotika!!!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Waldorff
#11
Ta emot barnet med vördnad
Fostra det med kärlek
Lämna det i frihet

Rudolf Steiner

Så har uppenbarligen inte skett med dig under din uppväxt. Eller så är andra faktorer inblandade. Därom kan jag inget säga.

En rörelse är aldrig starkare än sina anhängare. Det ser man med all önskvärd tydlighet här på Vaken.se

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#12


See User information
Frihetsguiden har fått Steiners ideer helt om bakfoten!

Jag rekomenderar en läsning av Frihetens filosofi, särskilt slutet av kap. 13. Där framgår vad Steiner anser om njutning och plikter.

Han menar att en fri människar inte har några plikter att följa utan enbart följer sin intuition. Man behöver inte tukta människan för att uppfostra henne att utföra sin "plikt". En fri männsika gör det hon anser vara gott av fri vilja.

Sedan säger han något om att man inte ska eftersträva lust för saken skull. Men att man inte ska få njuta verkar vara helt taget ur luften. Han säger attmänniskan strävar efter att uppfylla sina begär och att det är sin ordning.

Posted on: 2007/3/27 0:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#13


See User information
Quote:

Parsifal wrote:
Frihetsguiden har fått Steiners ideer helt om bakfoten!

Jag rekomenderar en läsning av Frihetens filosofi, särskilt slutet av kap. 13. Där framgår vad Steiner anser om njutning och plikter.

Han menar att en fri människar inte har några plikter att följa utan enbart följer sin intuition. Man behöver inte tukta människan för att uppfostra henne att utföra sin "plikt". En fri männsika gör det hon anser vara gott av fri vilja.

Sedan säger han något om att man inte ska eftersträva lust för saken skull. Men att man inte ska få njuta verkar vara helt taget ur luften. Han säger attmänniskan strävar efter att uppfylla sina begär och att det är sin ordning.


Märkligt om han menar att det är i sin ordnung om människor uppfyller sina begär... (=lever efter/isina begär), isåfall säger det en del om honom...

Posted on: 2007/3/27 0:17
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#14


See User information
Quote:

Frihetsguiden wrote:
Quote:


Han menar att en fri människar inte har några plikter att följa utan enbart följer sin intuition. Man behöver inte tukta människan för att uppfostra henne att utföra sin "plikt". En fri männsika gör det hon anser vara gott av fri vilja.

Sedan säger han något om att man inte ska eftersträva lust för saken skull. Men att man inte ska få njuta verkar vara helt taget ur luften. Han säger attmänniskan strävar efter att uppfylla sina begär och att det är sin ordning.


För det första får du gärna använda citat - både när du refererar till Steiner och när du refererar till mig.

Eller skall vi vara hänvisade till ditt minne? Det tror inte jag är så bra, eftersom jag exempelvis inte har påstått att Steiner förnekar njutningens värde, utan att han ser det idealiska som att jaget skänker njutningen till sig själv som en belöning efter en ansträngning. Så det är alltså du som tar saker ur luften.

Vad jag anser är att njutning kan finnas i både ansträngning och avslappning och att ett sant livsbejakande rymmer båda dimensionerna. Att skilja mellan njutning och ansträngning, skapar pliktmoral, vilket inte minst avspeglar sig i din diskurs om attt "få" och "tillåtas".

Novax. Det säger kanske en del om dina begär att du fasar inför tanken att ge efter för dem? Skämt åsido: Vi får skilja mellan nytta, etik och drift. Det är ofta nyttigt att ge efter för driften, sällan sunt att hämma den men alltid oetiskt att leva ut den genom att angripa andra med våld, stölder och bedrägerier.

TS


"Novax. Det säger kanske en del om dina begär att du fasar inför tanken att ge efter för dem? Skämt åsido: Vi får skilja mellan nytta, etik och drift. Det är ofta nyttigt att ge efter för driften, sällan sunt att hämma den men alltid oetiskt att leva ut den genom att angripa andra med våld, stölder och bedrägerier."

men alltså..., vaddå "nytta"?

Det jag tar upp är om Steiner verkligen sagt så om begär - det tror jag inte.

Nu tar du upp drifter - det är kanske någon annat, mer åt instinkter till... mycket är ok med Waldorf men mycket är helt fel.

Tar inte upp kring vad de säger om uuutveckling, djurmänniska osv... helt fel tankegångar och är simpel new age.

Begär "ska" man ge upp, det är fasthållanden - de hör inte till ens sanna natur- och kan ALDIG tillfredställas- det är det vi ser i samhället alltmer - tomma själlösa fd. "människor" lever efter/i ÄR sina begär, de har tagit över = besättelse. Ju mer man ger till begär ju mer växer de - tomt... och blir alltmer demonikst och pervosjukt - behov är en annan sak. Behov har man på en nivå, eller vad man ska säga, och att ge "förfinat" till behoven är i linje med att vara en människa - att blir en läckergom, gormand osv - då är man en som antingen kan förfina sina behov, eller gå ned i frosseri och begär.

Men det som är behov på en nivå är samtidigt begär från en högre nivå sett.

Vi ska släppa våra fasthållanden och återvända till vår sanna natur - det är Devolution därför är Waldorf i grunden en villoväg.

Jag sov förresetn två nätter förra helgen i deras eurytmisal - den heliga kyrkan... vojne vojne.

Posted on: 2007/3/27 1:22
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#15


See User information
"Den - var bra! - Hö, hö... Plus - Detta kan jag tillägga att Steiner var en klok människa - Fast som det nu alltid "Går Till" - De klokas "Läror" - om dessa är något att ha - blir alltid infiltrererde utav, dsk: "Svarta Brödraskapet" ... Detta, ligger ofrånkommligt i "Sakens Natur"...
Sånt får man leva med - Men det betyder ju inte att man inte skall motverka sådan tendenser - så gott det går...

Posted on: 2007/3/27 2:21
"Många kommer att tro sig falla" - Många kommer att tvingas resa sig"

Inre Frid - Yttre Fred - Sann Frihet!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#16


See User information
Hur är det med Kristus väg då? Den är något annat än gamla testamentets väg. Om inte kyrkorna hade förvrängt Kristendomen så hade det framgått desto tydligare.

Steiner säger för övrig en del om Lucifer också. Han betonar att om man inte uppehåller en balans mellan Lucifer och Ariman så hamnar man i något som inte främjar människorna.

Att bara följa Lucifer är satanism!

Posted on: 2007/3/27 21:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#17


See User information
Quote:

Frihetsguiden wrote:
Quote:

novax wrote:
Vi ska släppa våra fasthållanden och återvända till vår sanna natur - det är Devolution därför är Waldorf i grunden en villoväg.


Jag tyckte att jag hängde med fram till detta. Vad menar du? Är waldorf en villoväg för att den förordar släppandet av fasthållanden och återgång till en "sann" natur? Är det det som är "devolution"? Eller är det fasthållanden som leder till urartning, så som det såg ut tidigare i din text att du anser? Anser du i så fall att waldorf förordar fasthållanden och därför är en villoväg?

Jag ser tre andliga riktningar lysa genom vår diskussion:

1. Abrahams väg, upphovet till judendomen, kristendomen och islam. Individen skall foga sig i sin roll i familjen, klanen och samhället och vara lydig mot Guds vilja för sitt folks skull och för att själv hålla sämja med Gud. Kroppen är oren och skall behärskas. Hjärtat skall fyllas av empati med andra och bön om Herrens nåd.

2. Krishnas väg, den indiska impulsen. Individen skall lösa sig från jordiska begär för att uppgå i ett medvetande utifrån ett universellt Jag, vari lidande och begär inte existerar. Världen skall betraktas som en illusion. Sanningen är världsjaget, tomheten. Hjärtat skall fyllas med frid och vardagen skall vara enkel.

3. Lucifers väg, den rena gnostiska impulsen. Individen skall göra vad den vill, så länge det inte kränker andra indviders fysiska frid och intellektuella frihet. Skam är meningslöst utan en konkret skuld i form av att ha kränkt någons fysiska frid eller intellektuella frihet. Skulder skall betalas. Allt kan njutas, även motgångar. Kunskap genom erferenhet är en väg till ökat inflytande över det egna livet och därmed ännu mer njutning. Var solidarisk mot den som är solidarisk mot dig. Försvara dig mot kränkningar. Jaget är en ande, en gnista ur en evig eld. Du skall söka det timligas skönhet och bekvämlighet, men du skall samtidigt vara medveten om döden, att allt timligt är dömt att dö. Det eviga är jaget, det som du verkligen är.

Jag går Lucifers väg.

TS


Det jag menar är att det är Devolution - och som sagts innan i tråden så är det konstigt/bakvänt att Steiner skulle sagt att det är ok att följa med i begären (kommer inte ihåg ordagrant vad det stod).

Hela läran är som jag fattat det kring tankar om utveckling, att vi kommer från en primitivare form och ska uuutvecklas - jag har lite svårt för de ofta urtyska inpräglingarna här kring Antroposofin i vårt land.

Vi är delvis djur säger dom - människa och jord... uuutveckals ihop...precis som vår härkomst skulle vara från jorden...
De pratar om att uuuutveckla kärleksförmågan... rädda planeten... att vi lider för att vi är delaktiga i jordens lidande - när det istället är så att det därute är en manifestation/återspegling av vårt inre.

De säger att vi ska lösa de YTTRE problemen - och föra mänskligheten vidare...

De talar om den fria viljan... och att det inte finns rätt eller fel - det är ILLA och visar på att det är en villolära.

Du pratar om impulser, jag vet inte riktigt hur du tänker kring det, det påminner lite om Martinus

Du skriver:
" Individen skall göra vad den vill, så länge det inte kränker andra indviders fysiska frid och intellektuella frihet. Skam är meningslöst utan en konkret skuld i form av att ha kränkt någons fysiska frid eller intellektuella frihet."

"...skall..." - hon har (eller har haft) fri vilja- nu är den på sluttampen - det är så när det blivit för dåligt, nu är mänskligheten där - precis som grupper/kulturer/civilisationer varit genom historien och gått under - nu är det globalt. Det är det som det kring 2012 handlar om, och gäller hela vårt universum - människan tro hon har fri vilja - men kan ju aldrig se utanför sina ramar - hon ser inte det krypmande utrymmet - den fria vilja ersätts av karma. Nu rullar vi i karma och en cykel gårmot sitt slut och allt i universum ska "vägas" mot dess inre natur.

Du kan aldrig veta när du "skadar" någon om du inte vet vad som är rätt/gott respektive fel/ont - det som måttstocken kring det handlar om är ju det kriterie/principer/lagar - det som är universums innersta natur - det är vår inre natur - det är vårt avvikande från det som ger oss karma - och är då det som gör att vi faller nedåt - det som kallas Devolution.

Du säger att det är meningslöst att känna skam och det på grund av att det kanske inte finns en konkret skuld... men det har du ingen aning om - då du inte vet vad som är en människa, meningen med livet, varför vi är här osv - det du tror är att göra ont är kanske inte alls ont egentligen, och tvärtom. Vi är på botten av samsara, den lägsta nivån... tro inte att vi har en aning om vad som är att "kränka" - det måste vägas mot universums kriterie.

Det finns något inbyggt och naturligt i att känna skam och skuld - det har med vårt samvete att göra, jag skrev något här http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=37784#forumpost37784

När vi håller på att ge upp att vara människor - då är det ändå inte meningen att vi ska vara här som människor, utan vi ska kultivera härifrån tillbaka till vårt hem, vår ursprungliga nivå - då kommer de som har ersatt det mänskliga att gå omkring och inte känna skuld för någonting.

Men skuld... det är precis samma sak som den differens, eller skillnad som vi har/utgår från vårt sanna jag, den vi är i vår ursprungliga natur, eller vad man nu ska säga. Människan är skyldig... har en stor skuld... - det är det som är i ryggsäcken, karma.

Jag har skrivit så mycket om sådant här tidigare så jag får hänvisa till andra trådar/inlägg om den fria viljan mm:

http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=37203#forumpost37203


Om evolving mm, mina inlägg som novax/kronblom + däri en del länkar http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... de=flat&order=ASC&start=0

någon länk där var väl till det om Cremo och devolution, alltså denna länk http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=25485#forumpost25485


Ljudfilerna är på esnips nu, länkarna finns här - rekommederas http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=29911#forumpost29911


http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=38298#forumpost38298


Fria viljan mm http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... e=flat&order=ASC&start=10


http://vaken.se/modules/newbb/viewtop ... t_id=37952#forumpost37952

Posted on: 2007/3/27 21:27

Edited by novax on 2007/3/27 21:53:11
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#18


See User information
Nej det är samma Lucifer. Det är inte ont i sig men utan balans tappar man fotfästet.

Posted on: 2007/3/27 21:45
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Waldorff
#19
Quote:
3. Lucifers väg, den rena gnostiska impulsen. Individen skall göra vad den vill, så länge det inte kränker andra indviders fysiska frid och intellektuella frihet. Skam är meningslöst utan en konkret skuld i form av att ha kränkt någons fysiska frid eller intellektuella frihet. Skulder skall betalas. Allt kan njutas, även motgångar. Kunskap genom erferenhet är en väg till ökat inflytande över det egna livet och därmed ännu mer njutning. Var solidarisk mot den som är solidarisk mot dig. Försvara dig mot kränkningar. Jaget är en ande, en gnista ur en evig eld. Du skall söka det timligas skönhet och bekvämlighet, men du skall samtidigt vara medveten om döden, att allt timligt är dömt att dö. Det eviga är jaget, det som du verkligen är


Ja, just det. Eller som Alistair Crowley uttryckte det:
"Do what thou will shall be the whole of the law".

På tal om att vara tillvänd den rådande samhällsordningen med en förhoppning om en "ny skön värld".

Därför har jag mina barn i Waldorf.

Det är en oas vars väggar det allseende ögat har svårt att se in i.

För övrigt finns det ingen död.

Jag återkommer angående det som tidigare skrivet är...

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#20


See User information
Jag tänkte redogöra för min egen väg lite.

Jag har buddhismen som tradition, men lite inslag från hinduism, men dessa är endast influenser och jag följer ingen dogma från dessa.

Jag vill vara helt tillfreds med mitt liv och försöker hitta svaren själv.

Jag har hittat att svaret inte är en lång berättelse, religion ect utan endast det alldra enklaste. För mig beskrivs det i ett enda ord. Tillit.

I praktiken kan det se ut så här.

Jag tänker på någonting ibland och får lite obehagskänslor i kroppen. Detta triggar en tanke som säger, Vad händer nu? Denna tanke triggar mig att känna på känslan. Att vara med känslan leder mig till min längtan. I kontakt med min längtan är jag helt trygg, närvarande i kroppen, i kontakt med min omgivning och utan tanke, detta är vad jag kallar tillit. Nu kan jag fortsätta att tänka samma sak som innan eller vara kvar i närvaro.

När jag är i kontakt med min längtan agerar jag genom glädje att fylla min längtan. Om jag är i mina tankar kan jag ofta agera från rädsla av någonting.

Att agera från medvetande har jag märkt tar fram intuitionen och spontaniteten. Den handling som sker därifrån är mycket behaglig.

Tidigare liv? Reinkarnation? Gud? Lucifer?
Alla dessa saker är konsept som jag inte har behov av att definera i min andliga väg. Det behövs inte, det kan jag göra när jag är i mina tankar, men i min andliga väg är jag i min kropp och det ända ord jag behöver där är tillit.

Posted on: 2007/3/28 10:04
Administratör och grundare av vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#21


See User information
Quote:

Frihetsguiden wrote:
Quote:


"...skall..." - hon har (eller har haft) fri vilja-


Jag menade att det är det föredömliga enligt den luciferiska moralen: Min moraliska hållning är att jag bör tillåta mig att göra vad jag vill, så länge jag inte initierar våld, stölder och bedrägerier mot andra människor. Rättigheter är emellertid inte givna av Gud eller naturen, så de förutsätter lagstödda samförstånd inom en rättsapparat, som kan skydda mig mot kränkningar och straffa mig när jag kränker.

Jag tror inte på karma och att min skuld är oåtkomlig för mitt förnuft. Jag anser att sådant tal är nonsens som syftar till att försätta mig i ett lättstyrt tillstånd. Jag accepterar ingen högre auktoritet än mitt förnuft och mina etiska principer.

Dock följer jag kontrakt och avtal, som jag har ingått frivilligt. Så visst kan jag ha en arbetsgivare, en chef, en ledare etc. Men om min ledare beordrar mig att initiera våld, stölder och bedrägerier mot andra, så vägrar jag.

TS


Människan gör allt det hon vill - hon "tillåter" sig... - resultatet efter eoners liv ser vi därute i livet - skulle det vara orättvisor, otur, slump etc med allt lidande... tror du inte på orsak och verkan, på karma. Har du ingen andlig inställning till livet? Där är det med reinkarnation och karma grundbultarna.

De är bakvänt att resonera som att "rättigheter är inte givna av gud". Du kommer någonstans ifrån, har ursprungliga föräldrar - kosmos - eller den gud som skapat detta kosmos - som bara är som en molekylgrupp på olika nivåer har skapat den... och den har sin innesta egenskap, eller vad man skall säga.

Det som sker i kosmos och som håller på att nå vårt tidsrum, det som maya ser på sitt sätt, utifrån deras nivå och förfall - är att hela kosmos, alla medvetanden/partiklar kommer att genomgå något... det vägs mot universums kriterie. Det görs ju inte inifrån kosmos, utan görs utifrån. Precis som en trädgård inte fixar sig själv, utan fixas av den som har skapat trädgården, som har den i sin hand.

Allahar"rättigheten" att välja, men utrymmet krymper,det ersätts med karma.blir det för dåligt så elimineras det/man - samsara har skapats speciellt iställt för att vi skulle ha sopats bort för länge sedan

Karma finns - vad du "tror" på just nu är mer ditt sinne, eller du vet... det som inte är en själv är ju ersatt med något annat, och det resonerar och tänker åt en...man tror man är en själv... Du säger du tror inte på karma - men det bryr inte kosmos principer/lagar sig om... varför är du här om du inte ramlat ned hit, på grund av karma?

Det är devolution som gäller - i det ligger att (om) man avviker från en nivå (dess kriterier) så faller man till en lägre nivå - vi föll slutligen till den speciella plats som skapats åt oss av barmhärtiga gudar som har många namn, den trefaldiga världen, samsara, illusionen - ses som en karantän eller fängelse.

Det där pratet om 2012, mayaprofetians verkliga innebörd osv... såg du om det på länkar i mitt förra inlägg? Vad har det med att göra om inte universums/allas väsen/medvetanden avvikelse från kosmos kriterier - det är det det handlar om - det handlar om karma.
Vi har även i Väst och hos oss vetat om det med karma - det är bara nu vi blivit "helt slut" och tror bara på att det är som rätt bara jag får göra som jag vill... låter lite som kommunismens barn av humanism/liberalism/feminism/ateism.

Ju mer frihet människan nu får ju mindre verklig frihet får hon - det är nästan över nu. Ser du inte vår historia med ständiga undergångar - sa inte "vi" likadant då, jag vill ha min frihet - de som får verklig frihet är de som återfår de som de förlorat genom fallet - det ärdet som det innebär att Upplysas - det det är att återfå det som vi förlorat, som stängs av under vårt fall/devolution - en Budda betyder "en genom kultivering upplyst person. Allt kretsar egentligen bara kring fall/devolution och kultivering - göra sig av med fasthållanden, kultivera tillbaka uppåt, eller som nu då i denna tid - då har vi blivit så dåliga att vi är med inför den sista ödeläggelsen. Samtidigt så finns det självklart en kultiveringsväg - det blir samma sak som en räddningsväg.

Förr så pratade vi om Dygd - det är samma som sak som de menar i öst som delar upp karma i god och dålig karma- dygd är då den goda karman. Karman är det enda som följer med oss i liv efter liv - vet du inte det... - ryggsäcken är nu tung... vi visste och sa tex att om det gick bra för någon, hade fått välartade barn... eller hade det välbeställt, var friska osv... så sa vi ända framt till våra dagar att det var dygdefulla människor, de hade samlat dygd. Karma är en som substans man bär med sig.

Jag vet inte vad du avser med "Jag anser att sådant tal är nonsens som syftar till att försätta mig i ett lättstyrt tillstånd."

Har du kollat upp mitt förra inlägg, sett på olika länkar, lyssnat på Cremo osv? Såg du om Ariadnetråden - eller ska jag ge mer länkar? Såg du länk till esnips om en text med bland annat mayaprofetian och andra profetior mm???

Posted on: 2007/3/28 10:10
Det finns bara EN sanning

Så farlig är vägen,
att man aldrig ser stupet,
man faller sakta, stilla och lugnt –
i djupaste trygghet
– uppbyggd av strunt!


Jag kom, jag såg, jag vände åter
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Waldorff
#22
Steiners sexualfientlighet och arbetsnarkomani får stå för honom själv. Följer man det och därmed ser honom som personligt föredöme i alla avseenden är man fel ute.

Ingen av de antroposofer jag är bekant med vet jag står för detta.

I Waldorf har jag med erfarenhet under de år jag haft barnen där full koll och kontroll på vad som sker. Och det som sker gör så i öppen dialog med föräldrar, inte under centralt diktat som i den indoktrinerande skolan som drivs av företaget kommunen.

Men jag tackar dig, jag ska hålla gluggarna öppna inför Rudolf Steinerskolan i Gbg, för vad jag förstått är det där som mina söner får gå sitt gymnasium... Jag är som vanligt skeptisk så till den grad att intet utesluts!

För övrigt har det bestämts från regeringshåll att nationella prov i tredje klass även ska finnas i Waldorfskolor.

Att göra vad man vill under förutsättning att ingen skadas? Absolut. Men på vems initiativ, under vems tysta diktat och i vilket syfte? Ditt eget eller någon annans?

Silent Weapons For A Quiet War...

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#23


See User information
Quote:

Frihetsguiden wrote:

Och jag tror att ditt val har med grad av medvetenhet att göra, inte grad av "dygd". Det slags dygd som du diskuterar, uppfattar jag som en robotlik reproduktion av diskurser, lika meningsfull för ditt nästa liv som att bygga 500 volvobilar, alltså meningslös.

Dygd utöver att respektera andra individers kroppsliga frid och intellektuella frihet, anser jag har indoktrinerats från de som styr, det kan även leva kvar som memer idag, trots att det indoktrinerades av antika makthavares kyrkor. Självuppoffringsläror är till för att få folk att betala skatt, hålla käft och gå ut i irrationella krig, vars profit bara gynnar de högsta makthavarna.

TS


Indokrineringen som kommer i från de som du menar styr föjer Illuminaternas plan på att:

* Krossa Nationen
* Krossa Folkgemenskapen
* Krossa Religionen
* Krossa Familjen

Därför all Feminist, Homo och Mångkulturpropaganda i TV , tidningar och skolväsendet.

Posted on: 2007/3/28 20:20
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Waldorff
#24


See User information
Quote:

Frihetsguiden wrote:

Och jag tror att ditt val har med grad av medvetenhet att göra, inte grad av "dygd". Det slags dygd som du diskuterar, uppfattar jag som en robotlik reproduktion av diskurser, lika meningsfull för ditt nästa liv som att bygga 500 volvobilar, alltså meningslös.

Dygd utöver att respektera andra individers kroppsliga frid och intellektuella frihet, anser jag har indoktrinerats från de som styr, det kan även leva kvar som memer idag, trots att det indoktrinerades av antika makthavares kyrkor. Självuppoffringsläror är till för att få folk att betala skatt, hålla käft och gå ut i irrationella krig, vars profit bara gynnar de högsta makthavarna.

TS


Dygden utvecklas genom karaktärsskpapande tankar och handlingar som i sin tur leder till medvetandeutveckling.

Ingenting man får gratis alltså som många som fastnat i New Age tankar tror att man kan gå genvägar till upplysning.

Människan har genom sin mentala lathet låtit sig mer och mer styras av sina lägre lustar, emotioner och tankar så att hon nästan fastnat i detta helvete vi i dag kallar Jordens karmahjul.

Vägen ur detta är som novax många ggr. försökt förklara: Kultivering.

Att genom kunskapstörst och sanningsökande låta sig ledas dit bevisen och indicierna pekar.

Genom denna livsintällning kommer ditt perspektivseende att uppväckas och åtkomsten till din intuition öppnas.

Intuitionen tillsammans med instinkten och Fantasin är skapelsens sätt att vägleda dig.

Men som sagt: Först måste du förbehållslöst söka sanningen inom ALLA områden efterson "Allt är sammnkopplat med allt annat".

När så småningom intiutionens "radar" till skapelsen och skaparen inom dig börjat att aktiveras så kommer även visdomens vetskap om vikten att lyssna OCH handla efter ditt samvete att bli klart för dig.

Skapelsen lagar och principer blir då det viktigaste rättesnöret i livet och uppgiften att visa på vikten i detta för dina medmänniskor ett ställningstagande för skapelsen och dennes skapare blir då det enda rätta att göra.

Kalla det dömande eller ej. Men går du emot skapelsens lagar så får du också skörda frukterna därefter så som vi ser i dag runtomring oss i samhället på samma sätt som tidigare civilisationer gick under pga av nihilistiska och egoistiska tankegångar och dekadensens utbredning i form av otrohet, homosexualitet, girighet och all annan form av ateism och materialism.

Posted on: 2007/3/28 21:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
(1) 2 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
39 user(s) are online (39 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 39

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS