vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostHur du kräver utträde ur PKU-registret
#1


See User information
PKU-registret är en så kallad biobank där blodprov från spädbarn födda efter år 1975 lagras. Proven förvaras på Huddinge Universitetssjukhus och skulle egentligen uteslutande användas för medicinsk forskning, men de lämnas tydligen ut till polisen när de begär det.
Även personer födda före 1975 kan finnas med.

Vid provtagningen skall både föräldrarna lämna sitt samtycke för att prov ska få tas. Eftersom de i många fall antagligen räknade med att provet, som förespeglat, uteslutande skulle användas för angelägen forskning är det troligt att en stor majoritet av alla svenskar under 30 finns registrerade i ett statligt DNA-register.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2002:11) gäller dock att:


5 § Om ett vävnadsprov har sparats för vård och behandling av en patient som på grund av skada eller sjukdom inte har kunnat lämna samtycke, skall patienten i det fall han eller hon återfår förmågan att lämna samtycke ges tillfälle att ta ställning till om vävnadsprovet alltjämt skall förvaras i biobanken. Detsamma gäller när en underårig provgivare har uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon kan ta ställning i frågan.

Detta borde innebära att det står alla medborgare som på detta sätt, i hemlighet, DNA-registrerats fritt att kräva att provet destrueras!

Hur du kräver utträde ur PKU-registret

Skriv till PKU-registret och begär att ditt blodprov ska förstöras.

Exempel på brev:


Jag (NAMN) återkallar härmed mitt tidigare samtycke för använding av mina vävnadsprover.
Enligt 6§ lagen om biobanker i hälso- och sjukvården (SFS 2002:297) ska därmed vävnadsprovet omedelbart förstöras eller avidentifieras.

Din moders namn och personnummer, ditt födelsedatum och på vilket sjukhus du är född.

Din underskrift.
Skicka till:

PKU-laboratoriet
Huddinge Universitetssjukhus
141 86 Huddinge

(taget från http://susning.nu/PKU-registret )

lär mera:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020297.HTM

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=1861&a=145742

Posted on: 2005/12/9 16:47
"The odyssey begins where the imagination ends"
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Hur du kräver utträde ur PKU-registret
#2
Den tackar jag för Mira... grejt...

Hare... Hoppas DU får snurr på DC:n snart.. har massvis med godis till Dig ju :)

Tjipp

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
33 user(s) are online (33 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 33

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS