vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 ... 61 »


Re: Koranen


See User information
Filmer
Filmer är inte för underhållning utan filmer är för programmering. Ett systematiskt metod som har används för att manipulera människor med filmer kallas för The Hero's Journey. Konceptet kommer från Joseph Campbell, professor i mytologi och var författare i bla. boken "The hero with a thousand faces". Vad Campbell gjorde var att han studerade olika berättelser och myter om hjältar från olika kultur och civilisation. Han upptäckte att myter kring hjältar i hela världen har en likartat struktur som han sedan kallade det "The Hero's Journey". Idag används konceptet i många filmer. Se bilden och förankra den med filmerna som har tagit med som exempel.
Resized Image
De karaktäristiska dragen av hjältar i filmer är att, oftast är hjältarna ensamvargar, de tycks veta något utöver det världsliga. De är oftast missförstådda för att de kan ej uttrycka den övernaturliga med ord från det världsliga. Andra karaktär de har är att man oftast inte får veta mycket om deras bakgrund och de presenteras som faderlösa och har haft uppväxt utöver det vanliga. Utåt ser de ut vara socialt isolerade men när man kommer i förståelse av deras personlighets karaktär får man veta att dessa har inte alls intresse för social samspel, social status, prestige eller karriär. Deras vision, drömmar och ambition sträcker sig längre än den materiella världen.

Exemplar på några filmer

The Matrix, Neo, ensamvarg typ, tröt på sitt enformiga liv, sedan kallas för en (äventyr) och bryter Threshold, Sen går han över till det (Okända), Där träffar han sin (mentor) Morpheus, han testas utmanas och lärs ut, Sen sen dör han (Abyss) föds på nytt, (Transformeras) från Thomas Anderson till Neo, Sedan försonar han (Atonement) vem som är med han och vilka som är hans fiende. Han går tillbaka och Trinity blir hans belöning och lever i dessa två världar. Både i Matrix och det vanliga världen.

The Last Samurai, Soldat som är tröt på att döda Indianer, tröt på sitt enformiga liv sedan kallas för en (äventyr) och bryter (Threshold), Nu har han gått över till det (Okända), Han befinner sig Japan, Där träffar han sin (mentor), sin Samuraj lärare. Därefter testas och utmanas han, Sen dör hans gamla barbariska beteende (Abyss) och föds på nytt och (transformeras) till en respekterad Samuraj. Han försonar (Atonement) med sina vänner och fiender. Sen efter sista kriget går han tillbaka till Japan och lever mad den japanska kvinnan dvs lever i båda världarna.

Avatar, Soldat som inte ens kan gå, enformig livsstil, Kalls för (äventyr) och och bryter (Threshold) går till det Okända Pandrora. Där träffar han sin (mentor), Avatar kvinnan, han testas, prövas sen dör (Abyss) hans gamla mänskliga och transformeras en respekterad Avatar, Han (försonar) och testar med sina fiende efter sista kriget, han blir kvar i Pandora med Avatar kvinnan och lever i båda världarna.

The Lion King, Simba unga prinsen, lever bland klipporna i en enformig livsstil, glad för äventyr som barn, han dag kallas han på en riktig (Äventyr) vars hans far dör i det samband. Han rymmer påtvingas i (Threshold)och hamnar i det (Okända) där han träffar sina (Mentor) Timo och Bumba, han lär sig att leva i "Akuna matata" mentalitet tills den vise Apan påminner och konfronterar honom vem han egentligen är. När han inser att han en dag var kung, Dör (Abyss) hans naiva mentalitet och (Transformeras) till en riktiga Lejon. Han går tillbaka och (Försonar) och med vänner och fiende sen efter kriget blir han kungen och lever i båda världar. Och han slutar med Nala lejon honan.

V for Vendetta Vem är hjälten här. Inte mannen med mask utan kvinnan som blir rakad. Hon kalls för äventyr redan i början av filmen, och resten är desamma... ........ Andra fillmer, Truman Show,(L) Gladiator, Braveheart, Star Wars, Batman, Spiderman, Superman, The Abyss (L) (Teve serian LOST, Varje individ serien går igenom detta system), Terminator, American Beauty (L) Pocahontas, Good Will Hunting (L) Peaceful Warrior (L) och massa andra filmer och serier, listan kan göras lång...

Läs i Koranen historien om Moses. Läs historien om Profeten Muhammed.
Då skulle du inte bli förvånad var filmindustrin hämtar sina idéer ifrån.
Om du bara visste hur mycket av Koranen som syns i filmer,
Om du bara visste..Posted on: 2012/3/6 18:25
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
The Hero's Journey

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/8AG4rlGkCRU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Längre version

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/SB_Q1gFsvIw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2012/3/7 11:12
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Sura 6 "Boskap" Vers 32, 109 - 116

[32] Livet i denna världen är bara en illusion och fåfänga, medan
boningen i Livet Efter Detta är mycket bättre för de rättfärdiga.
Förstår ni inte?!


...

[109] De svor vid GUD, högtidligt, att om ett
mirakel skulle komma till dem, skulle de säkerligen tro.
Säg, "Mirakel kommer endast från GUD." Så vitt ni vet,
skulle de fortsätta att inte tro, även om ett
mirakel skulle komma till dem.


[110] Vi kontrollerar deras sinnen och deras hjärtan.
Eftersom de beslutat sig för att inte tro, lämnar vi dem
i deras överträdelser, famlande.


[111] Även om vi sände ner änglarna till dem; även om de döda
talade till dem; även om vi uppbådade alla mirakel inför dem;
kan de inte tro om GUD inte vill det. De flesta av dem
är verkligen okunniga
.


[112] Vi har låtit varje profets fiender - människor och
jinndjävlar - inspirera varandra med vackra ord, för att bedra.
Om er Herre så önskat, skulle de inte ha gjort det.
Ni ska ignorera dem och deras påhitt.


[113] Det är för att låta sinnena hos de som inte tror på
Livet Efter Detta lyssna på sådana påhitt, acceptera dem, och
på så sätt avslöja sina verkliga övertygelser.


[114] Ska jag söka annat än GUD som lagens ursprung,
när Han har uppenbarat denna bok för er, fullt detaljerad?
De som fick skriften inser att den uppenbarats från er Herre,
sanningsenligt. Ni ska inte hysa några tvivel.


[115] Er Herres ord är fullständiga, i sanning och rättvisa.
Ingenting ska ersätta Hans ord. Han är Den Som Hör,
den Allvetande.


[116] Lyder du majoriteten av människor på jorden,
kommer de att avleda dig från GUDs väg.
De följer endast hypoteser;
de bara gissar.

Posted on: 2012/3/7 21:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Sura 87, The Most High

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

[1] Glorify the name of your Lord, the Most High.
[2] He creates and shapes.
[3] He designs and guides.
[4] He produces the pasture.

[5] Then turns it into light hay.
[6] We will recite to you; do not forget.
[7] Everything is in accordance with GOD's will;
He knows what is declared, and what is hidden.

[8] We will direct you to the easiest path.
[9] Therefore, you shall remind;
perhaps the reminder will benefit.

[10] The reverent will take heed.
[11] The wicked will avoid it.
[12] Consequently, he will suffer the great Hellfire.
[13] Wherein he never dies, nor stays alive.

[14] Successful indeed is the one who redeems his soul.
[15] By remembering the name of his Lord,
and observing the contact prayers (Salat).

[16] Indeed, you are preoccupied with this first life.
[17] Even though the Hereafter is far better and everlasting.
[18] This is recorded in the earlier teachings.
[19] The teachings of Abraham and Moses.

Posted on: 2012/3/7 22:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Bevis på att koranen är Guds ord?

Under konstruktion...

Posted on: 2012/3/8 16:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Bevis

Sura 96 är den första suran som uppenbarades för profeten
Och den är den försa suran i kronologisk ordning
Pofetens enda uppgift var att recitera korenen
Han fick inte föklara den utan enbart recitera
Ordet "Koran" beteyder recitera
Den börjar med att säga Läs,...

Sura 96: Embryot
I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste


[1] Läs, i din Herres namn, som skapade.
[2] Han skapade människan från ett embryo.
[3] Läs, och din Herre, Upphöjd över allt annat.


[4] Undervisar genom pennan.
[5] Han lär människan vad den aldrig vetat.
[6] Sannerligen, människan överträder.
[7] När han blir rik.
[8] Till er Herre är det yttersta ödet.


[9] Har ni sett den som förbjuder.
[10] Andra från att be?
[11] Är det inte bättre för honom att följa vägledningen?
[12] Eller förespråka rättfärdighet?
[13] Om han inte tror och vänder sig bort.
[14] Inser han inte att GUD ser?


[15] I sanning, om han inte avstår, kommer vi att ta honom i luggen.
[16] En lugg som är icke troende och syndig.
[17] Låt honom då ropa på sina hjälpare.
[18] Vi kommer att tillkalla Helvetes vakter.
[19] Du ska inte lyda honom; du ska falla ned i prostrering och dra dig närmre.Matematik, Universal språk
Suran 96 består av 19 verser
Suran 96 består av 304 Arabiska bokstäver, 304 = 19x16
Det finns 114 suror, Från sura 96 till 114 är det 19 suror.
114 = 19x6 (Varför just 19, gå tillbaka till sidan 10 i tråden)


Sura 83(Bedragarna) Vers 18 - 21
[18] I sanning, kommer de rättfärdigas bok att vara i 'Elleyyeen.
[19] Vet ni vad 'Elleyyeen är?
[20] En numeriskt strukturerad bok.
[21] Som kommer att bevittnas av de nära Mig.


I koranen nämns ordet:
"Dag" näms 365 gånger
"Måndaer" nämns 12 gånger
"Dagar" nämns i koranen 30 gånger
"Måne" nämns 27 gånger (månens elliptiska cykel)
"Världen" och "Livet efter" båda näms 115 gånger
"Paradis" och "Helvete" nämns 77 gånger
"Rättvisa" och "Orättvisa" nämns 15 gånger
"Änglar" och "Djävulen" nämns 88 gånger
"Nåd" och "Vägledning" nämns 79 gånger
"Tro" och "Otro" nämns 25 gånger
"Hopp" och "Rädsla" nämns 8 gånger
"Man" och "Kvinna" nämns 23 gånger
"Sorceery" och "Frestelse" nämns 60 gånger
"Rättfärdighet" och "Belöning" nämns 20 gånger
"Sista destination" och "Förevigt" nämns 28 gånger

Bevis
Ta fram båda dina händer med innre sidan mot din ansikte
Kasta en snabb blick över dina händer, och fingrar...
Observera...
Guds signatur är överallt på dina fingarar,
Det är med dessa händer och rent vatten som du
förväntas att genomföra ritualer inför kontakten med Gud

[5:6] O ni som tror, när ni iakttager Kontaktbönerna (Salat), ska ni:
(1) tvätta era ansikten,
(2) tvätta era armar till armbågarna,
(3) stryk händerna över era huvuden, och
(4) tvätta era fötter till anklarna


Du har 19 ben i din hand, [Blld länk]
Och i koran nämns orde "Bevis" 19 gånger

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QaDBDYHDmlU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Posted on: 2012/3/11 14:28
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Förtydligande av en sanna Muslim Del 1/3

En sann muslim behöver inget annat än koranen.
Däremot, majoriteten av så kallade muslimer nöjer sig inte
med koranen så de hitta på egna regler och lagar
Tydlig exempel:

I koranen står det att,
Inför Bönen ska man enbart göra dessa 4 steg

[5:6] O ni som tror, när ni iakttager Kontaktbönerna (Salat), ska ni:
(1) tvätta era ansikten,
(2) tvätta era armar till armbågarna,
(3) stryk händerna över era huvuden, och
(4) tvätta era fötter till anklarna


Bara 4 steg!

Sen har vi majoriteten av så kallade muslimer idag
som håller på med följande 10 steg som inte står i koranen

10 Onödiga steg
1- Tvätta dina händer och handleder 3 gånger.
2- Ta vatten i din höger hand. För vattnet in i din mun och skölj tre gånger i följd.
3- Ta vatten i din högra hand. För den i din näsa och sänd ut det igen tre gånger.
4- Tvätta ditt ansikte tre ånger i följd och se till att vattnet berör alla delar av ditt ansikte.
5- Tvätta din högra hand och arm upp till armbågen tre gånger i följd.
6- Tvätta din vänstra hand och arm upp till armbågen tre gånger i följd.
7- Ta vatten i din han och gnugga ditt huvud i en framåt - bakåt rörelse.
8- Gnugga dina öron, invändigt och utvändigt med tummar och pekfingrar.
9 - Tvätta din högra fot och ankel tre gånger i följd.
10- Tvätta din vänstra fot och ankel tre gånger i följd.

Tänk på att dessa 10 steg ska de göra 5 gånger om dagen?
Sen om man frågar de varför med alla dessa steg
Säger de, det är så Profeten Muhammed gjorde,
Men i koranen står det klart och tydligt att,
Profeten fick inte alls förklara koranen
hans enda uppgift vara bara att recitera koranen
följande...

Muhammed Förbjuds Från att Förklara Koranen
Till Muhammed säger Gud i...

Sura 75 vers 16 - 19
[16] Rör inte din tunga för att påskynda den.
[17] Det är vi som kommer att sammanföra det i Koranen.
[18] När vi väl har reciterat den, ska du följa en sådan Koran.
[19] Sedan är det vi som kommer att förklara den.


Gud säger att det är vi (Gud och änglar) som kommer
sammanföra den och när koranen är färdig beordrades
Profeten själv att han ska tro på den.
Åter igen säger koranen att
Gud är den ända läraren av koranen

Sura 55 Vers 1 - 3
[1] Den Nådigaste.
[2] Lärare av Koranen.
[3] Skapare av människorna.Största överträdelse
Det största överträdelse så kallade muslimer gör är
Att de sätter profetens namn bredvid vid Gud
Fast ändå det står tydligt att man inte ska göra det.
I koranen står det att man inte alls sätta någons namn
Bredvid Gud, annars är det Idoldyrka, till exempel
De så kallade muslimer säger i bekännelse
"Det finns ingen gud Förutom Gud och Muhammed är hans sista Profet"

En riktig muslim ska enbart säga,
"Det finns ingen gud förutom Gud"
I koranen står det att...

Sura 40 Vers 12 - 14
[12] Orsaken är att när ENDAST GUD förespråkades trodde ni inte,
men när andra nämndes vid sidan av Honom, trodde ni. GUDs dom har
därför utfärdats; Han är den Högste, den Störste.


[13] Han är Den som kontinuerligt visar er Sina bevis, och sänder ner gåvor
från skyn. Endast de som underkastar sig helt och hållet kommer
att kunna ta sig i akt.


[14] Därför ska ni ägna er dyrkan till absolut ENDAST GUD,
även om de icke troende inte tycker om det.


Om man enbart nämner Gud,
tror de inte men sätter man upp profetens namn, då säger de att de tror
Så att säga om du går till en vanlig Moske, eller någon så kallad muslim
Och frågar vad bekännelsen är , kommer han/hon/de säga till dig
Genom att sätta upp profetens namn bredvid Gud
Och det är Idoldyrka för att man ska enbart
nämna Gud.

En riktig och sann muslim ska lyda alla Profeter och budbärare.
och allt finns i koranen, för att Gud säger att Koranen är
Full Detaljerad och färdig skrivet.


Koranen full detaljerad

Sura 6, Vers 38, 114 - 115
[38] Alla varelser på jorden,
alla fåglar som flyger med vingar, är samhällen som ni.
Vi har inte utelämnat någonting i denna bok. Till sin Herre,
kommer alla dessa varelser att sammankallas.


[114] Ska jag söka annat än GUD som lagens ursprung,
när Han har uppenbarat denna bok för er, fullt detaljerad?
De som fick skriften inser att den uppenbarats från er
Herre, sanningsenligt. Ni ska inte hysa några tvivel.


[115] Er Herres ord är fullständiga,
i sanning och rättvisa. Ingenting ska ersätta Hans ord.
Han är Den Som Hör, den Allvetande.


Återigen...

[7:52] Vi har gett dem en skrift
som är fullt detaljerad, med kunskap,
vägledning, och nåd för människor som tror.


[10:37] Denna Koran skulle omöjligt kunna vara skriven
av någon annan än GUD. Den bekräftar alla tidigare budskap
och tillhandahåller en fullt detaljerad skrift. Den är ofelbar,
för den kommer från universums Herre.


Problemet är...

Fortsättning följer...

Posted on: 2012/3/13 10:04
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Exempel på skillnaden mellan en rättfärdig och arrogant peson
och på de som aldrig kommer tro trots all bevis och tecken Gud visarSura 18 (Grottan) Vers 32 - 49, 54 - 59

[32] Skildra för dem exemplet om två män:
vi gav en av dem två vindruvsträdgårdar, omgivna av
dadelpalmer, och placerade andra grödor mellan dem.

[33] Båda trädgårdarna producerade sina skördar på tid,
och generöst, för vi lät en flod rinna genom dem.

[34] En gång, efter att ha skördat,
sa hans skrytsamt till sin vän, "Jag är mycket mer
framgångsrik än dig, och jag inger mer respekt
hos människorna."


[35] När han gick in i sin trädgård kränkte han sin själ
genom att säga, "Jag tror aldrig att detta kommer ta slut.

[36] "Dessutom, tror jag att det här är allt;
jag tror inte att Timmen (Livet Efter Detta) någonsin
kommer att äga rum. Även om jag skickas tillbaka till min Herre,
kommer jag (att vara smart nog) att ha en ännu bättre där borta."


[37] Hans vän sa till honom, när han
diskuterade med honom, "Har du misstrott den som
skapade dig från stoft, sedan från en liten droppe,
som därefter fulländade dig till en man?

[38] Vad mig beträffar, är GUD min Herre, och jag kommer
aldrig att sätta upp någon annan gud vid sidan av min Herre.

[39] "När du gick in i din trädgård skulle du ha sagt,
'Detta är vad GUD har givit mig (Ma Sha Allah). Ingen har
någon makt förutom GUD (La Quwwata Ella Bellah).' Du kanske
ser att jag inte har lika mycket pengar och inte lika
många barn som dig.

[40] "Min Herre kanske ger mig något som är bättre än din
trädgård. Han kanske sänder ned en våldsam storm från skyn
som utplånar din trädgård, som lämnar den helt bar.

[41] "Eller så kanske dess vatten sjunker
djupare, utom räckhåll för dig."

[42] Förvisso utplånades hans skörd, och han blev
bedrövad och beklagade sig över vad han spenderat på den
förgäves, när hans egendom låg bar. Till slut sa han, "Jag
önskar att jag aldrig satt upp min egendom som en gud vid
sidan av min Herre."

[43] Ingen kraft på jorden skulle kunnat hjälpa honom mot
GUD, ej heller var det möjligt för honom att få någon hjälp.

[44] Det är för att den ende sanne Herren och mästaren är
GUD; Han ger den bästa belöningen, och hos Honom finns det
bästa ödet.

[45] Citera för dem exemplet på detta livet som vatten vi
sänder ner från skyn för att producera plantor från jorden,
som därefter blir till hö som blåses bort av vinden.
GUD kan göra allt.

[46] Pengar och barn är detta livets glädjeämnen,
men de rättfärdiga gärningarna ger en evig belöning från er
Herre, och ett mycket bättre hopp.

[47] En dag kommer vi att utplåna bergen,
och ni kommer att se jorden bar. Vi kommer att sammankalla
dem allihop, utan att utelämna en enda av dem.

[48] De kommer att ställas på rad inför er Herre.
Ni har kommit till oss som individer, precis som vi först
skapade er. I sanning, detta är vad ni påstod aldrig skulle ske.

[49] Dokumentet kommer att presenteras,
och ni kommer att se de skyldiga frukta dess innehåll.
De kommer att säga, "Ve oss. Hur kommer det sig att denna bok
inte utelämnar någonting, vare sig litet eller stort, utan att räkna det?"

De kommer att se allt de gjort läggas fram.
Er Herre är aldrig orättvis mot någon.


[---]


[54] Vi har skildrat alla sorters
exempel i denna Koran, men människan är en ytterst
argumentativ varelse.

[55] Det enda som hindrade människorna från att tro
och från att söka sin Herres förlåtelse när vägledningen
kom till dem, var att de krävde att få se samma (sorts mirakel)
som de tidigare generationerna, eller krävde
att få se straffet på förhand.

[56] Vi sänder endast budbärare för att helt enkelt
överlämna goda nyheter, och varningar. De som inte tror
argumenterar med lögn för att besegra sanningen, och de tar inte
Mina bevis och varningar på allvar.

[57] Vilka är ondare än de som påminns
om sin Herres bevis, och sedan ignorerar dem,
utan att inse vad de gör. Till följd därav placerar vi sköldar
på deras hjärtan för att hindra dem från att förstå den (Koranen),
och dövhet i deras öron.
Så, vad ni än gör för att vägleda dem,
kan de aldrig någonsin vägledas.

[58] Ändå är er Herre Förlåtare, full av nåd.
Om Han ställde dem till svars för deras gärningar skulle
Han ha utplånat dem på fläcken. I stället ger Han dem uppskov
till en specifik, förutbestämd tidpunkt;
då kan de aldrig fly undan.


[59] Vi utplånade många samhällen på grund av
deras överträdelser, vi utsåg en specifik tidpunkt
för deras förintelse.

Posted on: 2012/3/18 18:05
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Resized Image

Posted on: 2012/3/18 19:43
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Förtydligande av en sanna Muslim Del 2/3

Problemet är att sk. muslimer blivit grundlurad från födelsen
med tron att för att vara en ”Bra ” muslim har de lärt sig att upprätthålla
nonsens människor skrivna Hadith som inte har med underkastelse att göra.
Förstå att detta är människans natur, att alltid vilja kapsla in
något som redan finns och rama in den med egna etiketter

Precis som företag pressar juice från frukter och
injekterar i den med egna kemikaliska tillsatser för att
sedan kapsla in den i burk med färgstark bild och
text som säger ”Färskt pressat juice”
Detta är människans tendens, allt för att patentera
och ha monopol på det som Gud har skapat

Gud gav oss Torahn, människor injekterar den med Talmud
Gud gav oss Evangeliet, (finns inte att hittas) men där kom Nya testamentet
Gud gav oss Koranen, människor kommer med Hadith
Detta är satans verk det måste du förstå!
Till följd av detta har till exempel
När Jesus kom och sa dyrka ENDAST GUD
Människor missar poängen och dyrkar Jesus istället
Som argument säger sk. Kristna,
”Jesus hade ingen världslig far Därför är han Gud”
Om det är så fallet varför dyrkar inte ni Adam
för han hade verken världslig mor eller far?
Det värsta är avbildningen av Jesus
Där har du Européernas ignorans som blint bugar för
tavlor och statyer, med en avbild som liknar de själva!

En annan exempel är blad sk. muslimer som säger
”Ej ska man avbilda profeten annars är det idoldyrka” -
och anklagar sk. kristna för deras idoldyrka av Jesus
Samtidigt som de försöker likna profeten själv

Dessa är hycklarna, det måste du förstå
Världen är full av ignorans, vars de flesta frivilligt
kommer hamna i helvete, verkligen slöseri med chans

[6:116]Lyder du majoriteten av människor på jorden,
kommer de att avleda dig från GUDs väg. De följer endast
hypoteser; de bara gissar.


Förstå att Abraham, Moses och Jesus var Muslim
Muslim = Underkastelse, och alla de var underkastade ENDAST GUD
En riktig och sann muslim gör inga skillnad på profeterna.

[2:136] Säg, "Vi tror på GUD och på det som sänts ner till oss,
och på det som sänts ner till Abraham, Ismael, Isak, Jakob, och till Patriarkerna;
och på det som gavs till Moses och Jesus, och alla profeter, från deras Herre.
Vi gör inte någon skillnad på någon av dem.
Endast Honom är vi underkastade."


Koranen är Gudomlig text
Låt Matematiken avlägsna din tvivel,


Fortsättning följer....


Posted on: 2012/3/19 19:53
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
<iframe width="580" height="270" src="http://www.youtube.com/embed/VWf9CBuQR5E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Posted on: 2012/3/21 20:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Matematiken på Kontakt Bönerna
Detta är bland det viktigaste inlägg jag skriver, min förhoppning är att du ska
se detta med öppna ögon, ha kritisk hållning och låt nyfikenheten få det bästa
ut av dig. Vad du gör av denna information är upp till dig för här kommer det serier
med omfattande matematik i bilder och text som du själv kan granska på ett enkelt sätt.
Först en kort Inledning om Kontakt bönen.

Inledning
Kontakt bönen (Salat) är viktigt och vad, vilka ord man säger när man ber är
lika viktigt. För att etablera kontakt med Gud, har Gud gett oss specifikt strukturerade,
matematiskt kodade Arabiska ord i Sura 1 [LÄNK]. Vi som talar Svenska eller annat
språk undrar kanske varför just Arabiska. Det är en bra fråga men vilket språk i sig
du får budskapet är inte relevant, huvud sakna är att man förstår budskapet.

[41:44] Om vi gjort den till en icke-Arabisk Koran skulle de ha sagt, "Varför
kom den ner på det språket?" Vare sig den är Arabisk eller icke-Arabisk, säg,
"För de som tror är det en vägledare och ett botmedel. Vad gäller de som inte tror,
kommer de att vara döva och blinda för den, som om de tilltalades på långt håll."


Kontaktbönerna är inte samma sak som åkallan (när man ber Gud om någonting)
eller som att minnas Gud. Man kan åkalla Gud eller fira minnet av Gud när som helst.
Kontaktbönerna är emellertid förutbestämda på fem specifika tider varje dag, och utgör
en stor gåva från Gud, vilket ger oss tillfälle att förse våra själar med näring. Koranen lär
oss att de 5 bönerna utgör näringen som behövs för tillväxt och utveckling av våra själar.
Utan sådan näring, kan vi inte överleva den enorma energi
av GUDs fysisk närvaro på Domedagen.


De fem dagliga kontaktbönerna och enheter
1. Gryningsbönen 2 enheter
2. Middagsbönen 4 enheter
3. Eftermiddagsbönen 4 enheter
4. Solnedgångsbönen 3 enheter
5. Nattbönen 4 enheter


Vad är enheter?
Enheter, Det är här matematiken kommer in. De fem bönerna, som beskrivs ovan,
består av 2, 4, 4, 3, och 4 enheter. En enhet är, med förenklat förklaringen, hur många
gånger man prostrera i varje bön. Till exempel Gryningsbönen, 2 st Prostrering,
Middagsbönen, 4 st Prostrerring osv.. Sammanlagt under en dag har man
17 enheter (2+4+4+3+4=17) Läs mer om enheter[L]

2+4+4+3+4=17
Håll detta i minnet till nästa inlägg
Slut på Inledningen
fortsättning följer ....

Posted on: 2012/3/24 17:26

Edited by Abyssinia on 2012/3/24 17:42:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Intressant inlägg Abyssina. Jag sitter och funderar lite över tanken om det förutbestämda i sammanhanget med bönen.

Jag funderar över om Gud manifesterar sig i bönen beroende på vilken "typ av gud" man tillbeder. Eller vad man förväntas få ut av gudomligheten. Det finns som beknat många olika trosföreställningar, kan man tänka sig att natten och/eller midnatt är en tidpunkt som Luciferianer får mycket "energi" utifrån. Vad jag menar är att tidpunkten på dygnet som bönen utförs på, i stor grad utgörs av vilken sinnesstämning miljön och naturen/gud har att erbjuda?

Jag undrar också hur diu ser på gud utifrån ett metafysiskt perspektiv. Tänker du dig gud som en varelse eller som en "helhet", en skapelseprocess må hända, likt det som bla. Buddha och Mäster Eckhart avsåg?

Posted on: 2012/3/24 19:41
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Resized Image


Beskrivning av bilden

(A)--- Av alla 114 suror (Kapitlar) har 29 suror Initialer. Sura 2 är den 1:a sura med Initialer
dvs.(2:1 A.L.M). Nästa sura med initialer är 3 också har den samma Initialer
som sura 2. Nästa är sura 7 och börjar med A.L.M.S Nästa Sura 10:A.L.R, osv ,
Läs mer i tabellen under rubriken ”Det Matematiska Miraklet” [L]


Mer om Initialer kommer längre fram i famtiden

(B)--- Sura 2 har 286 verser

(C)--- Vi sätter ihop den första(1) initial försedda suran vilket är sura 2
med dennes antal verser (286) vi får 1286

(D)--- 1286 x 19 vi får 24434 vilket är ordningen på de 5 dagliga bönerna.
Varför just 19? Gå tillbaka till Sida 10 i tråden [L1] [L2] [L3]

(E)--- 17 är antalet enheter i bönen per dag.

1. Gryningsbönen 2 enheter
2. Middagsbönen 4 enheter
3. Eftermiddagsbönen 4 enheter
4. Solnedgångsbönen 3 enheter
5. Nattbönen 4 enheter

2+4+4+3+4=17

Detta är en av de enklaste matematik som man kan
verifiera genom att enbart titta i koranen.[L]

Nästa bild.... Fortsättning följer......

Posted on: 2012/3/24 23:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Resized Image

Beskrivning av bilden

(A)--- Är repitition från föra inlägg. [LÄNK]

(B)--- Den 17:e Intialförsedda suran är sura 31 och har 34 verser [L]
Initialen är (31:1 A.L.M) Mer om initaialer senare....

(C)--- 2 enheter är 1 prostreringar. 17 prostreringar har 34 enheter
Läs mer om enheter här [L]

(D)--- Sura 31: "Luqman" Vers 17 säger som följande:

[16] "O min son, du ska veta att till och med någonting så
litet som ett senapsfrö, långt inne i en sten, vare sig i himmlarna
eller på jorden, kommer GUD att ta fram. GUD är Storslagen, Medveten.

[17] "O min son, du ska iakttaga Kontaktbönerna (Salat).
Du ska förespråka rättfärdighet och förbjuda ondska, och förbli
ihärdig trots motgångar. Dessa är de mest ärbara egenskaperna.


[18] "Du ska inte behandla människorna arrogant,
ej heller ska du färdas högfärdigt på jorden. GUD älskar
inte de arroganta som skryter.

[19] "Gå ödmjukt och sänk din röst -
den fulaste rösten är åsnans röst."

[20] Ser ni inte att GUD har satt allting i himmlarna
och på jorden i er tjänst, och öst er med Sina välsignelser
uppenbara och dolda? Ändå argumenterar vissa människor om
GUD utan kunskap, utan vägledning, och utan den upplysande skriften.Nästa bild..... fortsätter...

Posted on: 2012/3/25 18:57

Edited by Abyssinia on 2012/3/25 19:21:28
Edited by Abyssinia on 2012/3/25 19:26:54
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Efter en del koranläsning vill jag nu fråga Abyssinia om jag förstår innehållet korrekt eller om jag missat något:


*Kvinnor är mindre värda än män.

*Kvinnor som inte lyder sin man får misshandlas.

*Kvinnan skall alltid tillfredsställa sin mans sexuella krav.

*Mord på icke-muslimer leder till paradiset, om man hävdar att mordet skett i syfte att försvara islam.

*I paradiset passas män upp av kvinnliga oskulder med stora bröst.

*Det är acceptabelt att ljuga, om det gynnar islam är det t.o.m. att rekommendera.

*Människor är värda olika beroende på sin trostillhörighet.

*Det är Guds vilja att mörda människor som vill lämna islam och byta religion.

*Man får inte ifrågasätta, kritisera eller skämta om Allah, Koranen eller Muhammed.

*Hitlers judeutrotning måste fullföljas innan världen blir fredlig.

*Slutmålet är att islam skall styra världen och alla icke-muslimer erkänner islams överhöghet.

*Sex och äktenskap med nioåriga småflickor är helt ok. (Pedofili och otukt är okända begrepp)....Jag skrev nämligen upp dessa punkter på en widescreen-monitor. Som vi alla vet är 16:9 det gyllene snittet.

Dessutom är denna text grupperad om 19 ord,
alltså ett bevis på att innehållet faktiskt kommer direkt från GUD! [/sarkasm]


Kommentera punkterna!


Resized Image

Posted on: 2012/3/26 15:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
En religös/spirituell människa som väljer vilken religion som helst är alltid fredlig. En arg, ledsen och ensam människa kan använda precis vad som helst för att få makt över någon annan!

Det är inte religionen som är fel på, det är den som utnyttjar den i fel syfte!

En våldsam kristen eller muslim är inte kristen eller muslim, den är något annat.

Eftersom jag vet hur det fugerar så får jag tilllägga, jag säger inte att det är så här, dock så uppfattar jag det så.

Posted on: 2012/3/26 15:57
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till alarik
Intressant inlägg AbyssinaJag sitter och funderar lite 
över tanken om det förutbestämda i sammanhanget med bönen
.

Jag funderar över om Gud manifesterar sig i bönen beroende 
på vilken 
"typ av gud" man tillbederEller vad man 
förväntas få ut av gudomligheten
Det finns som beknat 
många olika trosföreställningar
kan man tänka sig att 
natten och
/eller midnatt är en tidpunkt som Luciferianer 
får mycket 
"energi" utifrånVad jag menar är att 
tidpunkten på dygnet som bönen utförs på
i stor grad 
utgörs av vilken sinnesstämning miljön och naturen
/gud har 
att erbjuda
?

Jag undrar också hur diu ser på gud utifrån ett metafysiskt
 perspektiv
Tänker du dig gud som en varelse eller som en
 
"helhet"en skapelseprocess må händalikt det som bla
Buddha och Mäster Eckhart avsåg?

Som muslim man är underkastat endast till Gud och det finns
inga andra gudar för att det finns ingen annan Gud förutom
Gud som proklamerar att han är den ENDE skaparen av allt,
ALLT. Och bevisen till det finns i matematiken och i själva
skriften.

Vad gäller om bönen, och vad man kan förvänta sig av den?
Om jag har förstått frågan rätt, vitsen med bönen är att
man ska komma i kontakt med Gud och utveckla sin själ tills
domedagen för att den kommer. Om du tänker dig att man
ska be 5 gånger om dagen, automatiskt bönen hindrar en från
att synda, göra fel steg och hjälper en att döda sitt ego.
En måste vara totalt underkastad för att döda sitt ego och
lita på Gud att bli vägled.

En annan sak med bönen är - Vi lever i ett system vars den
behandlar oss som hamster i en bur och vi förväntas att
spring i hamsterhjulet i stress, jagande av karriär, social
status eller prestige. Det är den artificiella systemet av
människan. Bönen bryter en loss från den system för att
som muslim bönerna är inget man kompromissar med världsliga
illusioner. På det sättet leds man till rättfärdighet
samtidigt som den stärker ens tro,

Gud i ett metafysiskt perspektiv, om en person försöker
föreställa sig om Gud, det blir bara en föreställning som
har genererat av individens huvud. För en människa är det
omöjligt att försöka rama in Gud i ett perspektiv, verken
det metafysiskt, filosofiskt eller andra perspektiv. Det är
nånting som vi inte kan föreställa oss, Vi lär oss i
koranen att Moses var den anda som pratade direkt med Gud
och när Moses bad om att få se Gud, svimmade han...

[7:143] När Moses kom till vår utsatta tid och hans Herre
talade till honom, sa han, "Min Herre, låt mig få titta och se Dig.
" Han sa, "Du kan inte se Mig. Se på det där berget, om det står kvar
på sin plats kan du se Mig." Hans Herre manifesterade sig sedan för berget,
som då smulades sönder. Moses föll medvetslös ihop. När han återfick
medvetandet sa han, "Prisad vare Du. Jag ångrar mig inför Dig,
och av de som tror är jag den mest övertygade."


Vad gäller Buddha, "Att vara upplyst", "meditation",
"att det världsliga livet är en illusion", allt finns i koranen men
vägen dit är alltid med Guds vilja. För att förstå koranen
det handlar inte om hur smart man är utan det är hur
välsignad man är. Därför som Muslim ska man alltid be om
att få stå i frontlinjen av rättfärdighet, resten kvittar.
Ut från denna världsliga liv ska vi alla ändå dö och vi
är här för att testas och vittna Guds storhet.

Mäster Eckhart han pratar en hel del och sen
pratar lite mer sen åter igen pratar han en hel del ...

Luciferianer - Från detta livet här och nu, satan är
den ända vi vet som kommer hamna i helvete. Hans följare
kommer också hamna där men vi vet ej vilka de är före än på
domedagen. Och satan jobbar aktivt dygnet runt, alltid!!!
Hans följare kanske skapar sig ritualer med specifika tider
men satan själv jobbar dygnet runt alltid. Hans ända jobb
är att avleda människor från det sanna vägen och han kan
avleda människor förutom de som har underkast sig till Gud.

Hoppas jag har besvarat på dina frågor!Posted on: 2012/3/26 21:55
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
2 herrar satt på en stock med varsin bok i bakfickan, bägge hade dom läst sina böcker, bägge hade kommit fram till att fred var det bästa. Dom delade på en smörgås och en kopp kaffe och vara glada och nöjda, fram tills det dom tog fram sina böcker och började diskutera innehållet.

I böckerna så fanns 2 olika läror med samma mål, dom slogs sedan tills bägge låg på marken döda för att dom inte kunde samsas vilken bok som var bäst.

Posted on: 2012/3/26 22:38
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till iwarrior

Du skrev:
En religös/spirituell människa som väljer vilken religion 
som helst är alltid fredlig
.

Så du menar att om en person dyrkar religionen av satanist
är han/hon personen fredlig?

Du skrev:
En argledsen och ensam människa kan använda precis vad
som helst för att få makt över någon annan
Det är inte 
religionen som är fel på
det är den som utnyttjar den i
 fel syfte
En våldsam kristen eller muslim är inte kristen 
eller muslim
den är något annatEftersom jag vet hur det 
fugerar så får jag tilllägga
jag säger inte att det är så 
här
dock så uppfattar jag det så.

Försöker du säga nåt eller är det bara en reflektion?

Du skrev:
2 herrar satt på en stock med varsin bok i bakfickan
bägge hade dom läst sina böckerbägge hade kommit fram 
till att fred 
var det bästaDom delade på en smörgås och 
en kopp kaffe och vara glada och nöjda
fram tills det dom 
tog fram sina böcker och började diskutera innehållet
.
I böckerna så fanns 2 olika läror med samma måldom slogs 
sedan tills bägge låg på marken döda för att dom inte kunde 
samsas vilken bok som 
var bäst.

Och dessa 2 herrar slogs om världsliga material (illusioner)
men om dessa gick till riktiga källan skulle de har förenats
Om matematiken säger att det finns En Gud, felet ligger hos
dessa herrar som slås med var sin egen skapade gudar


Posted on: 2012/3/26 23:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Jag menar det jag skrev, inget annat!

Må väl!

Posted on: 2012/3/26 23:23
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till sWiFt
Det är intressant hur du sätter krut med dina ordval lite här
och där men det är ok. Bara Gud vet dina innersta intentioner
och din nivå av förståelse, kanske kommer du en dag bli vägled och förstå.
Här är dina frågor med svar.


*Kvinnor är mindre värda än män.HADITHE infiltrerat!
Vissa var i koranen det står!

*Kvinnor som inte lyder sin man får misshandlas.HADITHE infiltrerat!
En person kan inte misshandla sin fru eller vemsomhelst och
kalla sig för muslim.

*Kvinnan skall alltid tillfredsställa sin mans sexuella krav.HADITHE infiltrerat!
Det finns ingenstans i koranen där det står
att kvinna måste ha sex med någon mot sin vilja. Om du hittar det i koranen
Jag är först ut från islam. Så vissa mig var det står i KORANEN,!!
Åter igen vissa mig var det står i KORANEN!

*Mord på icke-muslimer leder till paradiset,
om man hävdar att mordet skett i syfte att försvara islam.
HADITHE infiltrerat!

I koranen Angående mord:
[5:32] På grund av detta fastställde vi för Israels Barn,
att för den som mördar en person som inte begått ett mord eller
hemska brott, ska det vara som om han mördat alla människor. Och
för den som skonar ett liv, ska det vara som om han skonat livet på alla människor.

Våra budbärare gick till dem med tydliga bevis och uppenbarelser, men de flesta
av dem efter allt detta överträder ändå.

I ett deklarerat krig – ingen mord
[2:190] Ni får slåss för GUDs sak mot dem som
attackerar er, men ni ska inte attackera.
GUD älskar inte de som attackerar.


[2:191] Ni får döda dem som för krig emot er,
och ni får driva ut dem eftersom de drivit ut er.
Förtryck är värre än mord.
Slåss inte emot dem vid
den Heliga Moskén, såvida de inte attackerar er där. Om de
attackerar er, får ni döda dem. Det är det rättvisa
straffet för dessa otroende människor.


[2:192] Om de avstår är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.
[2:193] Ni får slåss emot dem för att utplåna förtryck, och
för att dyrka GUD fritt. Om de avstår ska ni inte angripa;
anfall är endast tillåtet mot dem som angriper.


*I paradiset passas män upp av kvinnliga oskulder med stora bröst. HADITHE infiltrerat!
I koranen står det som följande

[43:68] O Mina tjänare, ni kommer inte att känna någon
rädsla den dagen, ej heller kommer ni att känna sorg.
[43:69] Det var de som trodde på våra uppenbarelser,
och som var underkastade.
[43:70] Träd in i Paradiset, tillsammans med era makar,
och fröjdas.

[43:71] Gyllene brickor och bägare kommer att erbjudas dem,
och de kommer att finna allt deras hjärtan begär och deras
ögon önskar. Däri lever ni för evigt.
[43:72] Sådant är Paradiset ni ärver, i gengäld för era verk.
[43:73] Ni kommer att ha alla sorters frukter i det,
som ni äter av.


*Det är acceptabelt att ljuga, om det gynnar islam är det t.o.m. att rekommendera.HADITHE infiltrerat!
Vissa var i koranen det står!

*Människor är värda olika beroende på sin trostillhörighet.
Det finns troende och icke troende, antingen tillhör man
den ena eller den andra. Gud är de som till sist dömer en och vad
människor sätter som värde är vad hon själv konstruerat

*Det är Guds vilja att mörda människor som vill lämna
islam och byta religion.

Gud bestämmer när vi förds och dör, allt är i hans
kontroll. Om en person väljer att inte tro det finns ingen
i världen som kan hjälpa honom/henne. En muslim ska inte ens bry
sig vad andra tror på och har inget intresse i hur människor slussas
från den ena till den andra tros uppfattning. Det finns miljoner
ateister, bara för det går man inte runt mördar människor,
förstå du detta? Visa mig i Koronan i vilken vers
du har fått detta ifrån!

*Man får inte ifrågasätta, kritisera eller skämta om Allah, Koranen eller Muhammed.
Varsågod kritisera vad och vem du vill, allt kommer läsas
upp för dig den dagen du står inför Gud. En riktig muslim ska
inte ens bry sig om det för att världen är full av ignoranta människor
som yttrar sig om vadsomhelst som hon inte vet och förstår. En riktig muslim ska
inte ens bry sig om såddanna saker och ägnar sin tid på att jobbar med
sig själv i riktningen av rättfärdighet

*Hitlers judeutrotning måste fullföljas innan världen blir fredlig.HADITHE infiltrerat!
Vissa var i koranen det står!

*Slutmålet är att islam skall styra världen och alla icke-muslimer erkänner islams överhöghet.
Slutmålet är individuell, var och en är ansvaring
för sig själv till att rädda sin själ. Vi kom ensammma
till denna värld och ensamma ska vi gå sedan ensamma en och
en ska vi stå inför Gud! Bry dig inte om omvärlden och dennes
agenda och jobba med dig själv. I detta live det änd du har kontroll över är
att antingen kan du tro på Gud frivilligt eller tro på Gud ofrivilligt.

*Sex och äktenskap med nioåriga småflickor är helt ok....HADITHE infiltrerat!
Vissa var i koranen det står!

Du skrev
Efter en del koranläsning vill jag nu fråga Abyssinia om
jag förstår innehållet korrekt eller om jag missat något:


Svar,
Du har inte läst koranen!

Avslutar

Din matematik med sarkasm, här är en utmaning till dig

Du skrev:
...Jag skrev nämligen upp dessa punkter på en widescreen-monitor
Som vi alla vet är 16:9 det gyllene snittetDessutom är denna text grupperad om 19 ord,
alltså ett bevis på att innehållet faktiskt kommer direkt från GUD! [/sarkasm]


[11:13] Om de säger, "Han hittade på (Koranen),"
säg då till dem, "Skapa då tio suror som dessa, påhittade,
och bjud in alla ni kan, förutom GUD, om ni är
sanningsenliga."

[10:38] Om de säger, "Han har hittat på den," säg,
"Framställ då en sura som dessa, och bjud in vem ni vill,
förutom GUD, om ni är sanningsenliga."

[17:88] Säg, "Om alla människor och alla jinner skulle
förena sig för att åstadkomma en Koran som denna, skulle de
aldrig lyckas göra någonting liknande, oavsett hur mycket
hjälp de än gav varandra."


Skapa en enda vers och backa upp det med matematik om du kan!
Posted on: 2012/3/27 11:59

Edited by Abyssinia on 2012/3/27 12:17:42
Edited by Abyssinia on 2012/3/27 12:20:55
Edited by Abyssinia on 2012/3/27 12:22:09
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Först och främst, du ska inte tro att jag hittade på ett gäng punkter helt ur tomma luften. Alla de exempel jag tog stöds i olika delar av religös text. Att du har ett problem med hadither o dyl förstår jag som nödvändigt för att skydda din tes om det gudomliga ursprunget som bevisas genom numerologiska förhållanden.

Förutom att Koranen främst i sitt språk riktar sig till män, så underställs kvinnor konstant oavsett om det gäller arvsfrågor, sexualitet eller självbestämmande.

"Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med den styrka och de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av kvinnornas försörjare..//...varna dem och om detta inte hjälper, håll er borta från deras nattläger och som sista utväg tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd och stor."

Enligt koranen behöver bonden ej fråga sin åker om lov att plöja. Det finns väl inget som heter våldtäkt inom ett muslimskt äktenskap? På islamiska.org läser jag att "så länge de lever tillsammans som man och hustru måste hustrun, enligt den islamiska lagen, acceptera mannens sexuella krav, eftersom det är helt naturligt."

Ja visst har mannen skyldigheter likaså, det hinns med innan skriften fortsätter.. "kvinnans intryck i de flesta fall är ologiska, eftersom de är en ren reflektion av hennes egen säregna personlighet snarare än ett klokt omdöme."

Vad gäller dödande, minns du Theo van Gogh? (Det är nog inte bara jag som tolkar så) Nu kommer du skrika KORANEN igen, men vi snackar Bukhari vol 5, bok 59, nr 369. Flera hadither återger även att Muhammed sagt att löften inte behöver hållas, om man senare anser sig kunna dra fördel av ett löftesbrott.

Angående människors olika värde är det NOTERAT att du inte protesterade utan bara förklarade hur man är det ena eller andra och att gud dömer sist.. Detta är dock inget anmärkningsvärt för muslimer, oavsett religion finns alltid en b-klass vare sig man kallas goyim, tvivlare, syndare eller otrogen. Är det inte religion så grupperas vi ändå på olika sätt, till saken hör dock att alla religioner påstår sig vara ensamma om "den sanna vägen" och det säger sig självt att inte alla har rätt samtidigt.

Ditt svar om guds vilja att mörda avhoppare är inte mycket till dementi och det är NOTERAT att "allt är i hans kontroll".
Jag tror att det är mer tack vare än trots dessa miljoner ateister som muslimer inte går runt och mördar folk.

Vad är straffet för apostasi enligt koranen?

Du säger att en "riktig muslim inte ska bry sig" om alla ignoranta människor.. Men vem hjälper det om trosutövaren är genuin eller inte den dagen man har en kniv mellan skulderbladen. Antydan att själar finns och behöver räddas, innebär även att man har bevisbördan för detsamma.

Islams världsdominans... Det blev en del svammel kring individuella mål och eget ansvar, det är ju ungefär vad ABB i norge hade för tankegångar. (Jihad/strävan)
Apropå ABB så skrev SvD för fyra dagar sedan att två kända norska extrema islamister, Arfan Bhatti och Mohyeldeen Mohammad, ställer upp som vittnen i den kommande Breivikrättegången (hos försvaret). Detta är för att visa att Breivik inte nödvändigtvis haft paranoida vanföreställningar när han sagt att muslimer försöker ta över Europa.

Nu till själva poängen.

Den vetenskapliga träffsäkerheten är ofta ett argument för Koranens gudomliga status. Jag förstår dock att du inte går helt på det spåret eftersom det väldigt lätt kan motargumenteras. Ett fint exempel är grekerna Leukippos och Demokritos som grundade atomläran under 400-talet f kr. (Dvs drygt tusen år innan Koranen dikterades och tvåtusen år innan den första kärnklyvningen) Ingen har nånsin argumenterat för en "gudomlig" inverkan där..

Muhammeds så kallade vetenskapliga träffsäkerhet är föga imponerande hos andra än muslimer. Jag ska inte gräva mycket djupare kring detta men kritiken avser magiska trollformler, embryots utveckling, 30 meter höga människor, solens nedgång i grumligt vatten och pratande myror. Saken är den att Muhammed är långt ifrån felfri vad gäller den vetenskapliga aspekten.

..Istället använder du då följande argument; Koranen är så skickligt skriven med hänsyn till detaljer och helhet att den endast kan komma från gud.

Koranen argumenterar själv för detta, som vi tydligt såg i de tre sista verserna du svarade mig med.
Med andra ord säger skrift och troende att om jag inte kan skapa något så bra som ett Korankapitel så ska jag sluta tvivla och acceptera boken som guds heliga ord. Just detta argument anses av många vara bland de absolut bästa och har tolkningsföreträde eftersom Muhammed själv resonerade så. (Han var ju perfekt i alla avseenden och man kan tycka profeten själv vet vilket som är islams starkaste argument)

Då kommer vi till Modus ponens (argumentationssteg) för Koranen;

Premiss 1: Om icketroende ej kan producera ett jämförbart verk, måste Koranen komma från gud.
Premiss 2: Icketroende kan inte skapa ett verk av samma kaliber.

Slutsats: Koranen är av gudomligt ursprung.


Uppenbarligen är det muslimska kriteriet för gudomlig inverkan grundat på litterär stil mer än textens innehåll. Detta är då precis samma sak som att säga:
"Eftersom du inte kan skriva Haiku som Ryunosuke Akutagawa, eftersom du inte kan skapa dramer som Shakespeare, eller eftersom du inte kan komponera musik som Bach... Så måste du erkänna att deras verk kommer från GUD! Är detta ett moget resonemang?

Oavsett om man argumenterar för att ALL inspiration är gudomlig så faller premiss 1 ganska fort.
Premiss 2 haltar i logiken även den. Nedan återges fyra stycken kompletta och efterföljande kapitel ur Koranen.
Detta för att ge oinvigda exempel på några av dessa så kallade gudomligt litterära stycken.


[108:1]-[108:3]
VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd!
Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer!
Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd [från Guds nåd].

[109:1]-[109:6]
SÄG: "Ni som förnekar sanningen!
Jag dyrkar inte vad ni dyrkar.
Inte heller dyrkar ni vad jag dyrkar.
Och jag kommer aldrig att dyrka vad ni dyrkar,
och ni kommer heller aldrig att dyrka vad jag dyrkar.
Ni har er tro - och jag har min tro!"

[110:1]-[110:3] DÅ GUDS hjälp kommer med segern,
och du ser människorna i oräkneliga skaror flocka sig till Guds religion, lova och prisa då din Herres namn och sök Hans förlåtelse! Han är alltid beredd att ta emot den [uppriktigt] ångerfulles ånger.

[111:1]-[111:5] MÅTTE Abu Lahab förgås! Ja, måtte han [helt och hållet] förgås! Vad hjälper honom [nu] hans rikedomar och allt vad han har förvärvat? Han skall brinna i en Eld som blossar högt, och hans hustru, alltid på språng med illvilligt skvaller och förtal, skall bära ett tvinnat rep om sin hals.
...Mirakulösa kapitel, gudomlig ordbehandling? Knappast.
Om någon argumenterar "ja men översättningen..." så styrker det bara än igen hur lite själva innehållet i Koranen betyder för resonemanget kring dess äkthet.

Nej Abyssinia, jag skulle säga att vi ännu saknar bevis för din tes. Jag återkommer när tråden har 19 sidor o ser om du lyckats övertyga någon utöver dig själv.

Posted on: 2012/3/28 20:42
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Koranen


See User information
Svar till sWiFt

Du skrev:
Först och främstdu ska inte tro att jag hittade på ett gäng punkter helt ur tomma luften
Alla de exempel jag tog stöds i olika delar av religös textAtt du har ett problem med 
hadither o dyl förstår jag som nödvändigt för att skydda din tes om det gudomliga 
ursprunget som bevisas genom numerologiska förhållanden

Jag tror inte att du hittar på utan det du har bara kommit
med en hel del felaktiga antagande som inte står i Koranen.
Och du har INTE lyckas komma med EN ENDA VERS som belyser
vad du påstod att du har läst i koranen. Det är inte det
att jag har problem med Hadither, det är du som har missat
hela poängen med att Hadith och Koranen hör inte ihop.

Du kommer med en Hadith (Bukhari vol 5, bok 59, nr 369)
Vad har detta med koranen att göra? Vem är
Bukhari? Är han en profet? Är han en budbärare? Han var en
av 1000 andra som honom som har kommit och skrivit sina
egna text och sagt att det var från profeten själv. Du
måste förstå att dessa människor är inte riktiga muslimer.
Till och med Koranen själv säger om de som följande:

[31:6] Bland människorna finns de som upprätthåller
grundlösa Hadith, och således avleder andra från GUDs väg
utan kunskap, och tar den inte på allvar. Dessa har ådragit
sig ett skamfullt straff.


Koranen själv förkastar Haditer och varför skulle man då upprätthålla de?
Det står i koranen att den är full detaljerad och att allt man behöver är koranen!

[6:114] Ska jag söka annat än GUD som lagens ursprung,
när Han har uppenbarat denna bok för er, fullt detaljerad?
De som fick skriften inser att den uppenbarats från er
Herre, sanningsenligt. Ni ska inte hysa några tvivel.


Om koranen själv säger att haditer är påhittade text,
varför kommer du då med en hadith? Vi lär oss i koranen att
allt men behöver är Koranen och inget annat för att Gud
säger att den är full detaljerad. Förstå att Hadith är
ingen religiös text alls! När du har förstått det kommer du
kanske med Guds vilja förstå koranen.

Människors värde
Angående om människor är lika värda, Alla kommer till denna
världen med instinkt förståelse av att det finns en Gud.
Men då världen är under satans domän, när människor växer
kommer de allt mer bort från vägen och debatterar med
varandra vem som är värd mer och vem som är mindre värd.
Gud sätter inte en person över en annan så länge personen
är underkastad. Om personen inte tror på Gud han skadar
bara sig själv och ingen annan. Du kan inte vara anhängare
till satan själv och förvänta dig att du ska stå när Gud
som en troende gör!

Män och Kvinnor
Man och kvinna är lika inför Gud. Mannen har
ett ansvar precis som kvinna. Kvinnans absolut
viktigaste ansvar är att föda barn och uppfostra barnen.
Det är Guds gåva att hon kan föda barn och hon står för
tryggheten, internt för hela familjen särskilt för barnen.
Mannens största ansvar är försörja och är säkerheten för
familjen externt. Om det kommer hot utifrån ska mannen
först ut för att för att skydda. Detta är ingen konstigt,
detta är vad som finns i männen och genetiska arv. Det
finns en anledning till varför länder skickar soldater av
män när de för ut i krig.

Däremot detta är generell beskrivning och förvirra dig inte
med teorier av jämlikhets debatter och acceptera faktum att
en man och kvinna inte kan sättas på vågskålen i frågan om
jämlikhet. En man kan inte existera utan en kvinna och en
kvinna kan inte existera utan en man. Det finns en balans
och ordning i allt Gud har skapat och en riktig
muslimkvinna/man inser detta faktum och överträder inte
genom att komma med artificiella trosuppfattningar som bara
slutar med i kognitiv dissonans upp i huvudet som sedan
manifesterar sig i ett paradoxalt beteende.

Din svar om Gud mördar människor, Gud mördar inte
människor. På ett eller annat sätt ska du också dö ut från
detta livet. I koranen vi lär oss att detta livet är bara
en TEST alla är här för att testas, hela universum och
jorden är skapad till din tjänst,… Du ska ej missbruka Guds
nåd och dvala i arrogans och resonera dig fram till Gud som
mördare.

[67:15] Han är Den som satte
Jorden i er tjänst. Färdas runt dess gränser, och ät av
Hans gåvor. Till Honom är den slutliga sammankallningen.


Vi lär oss även i koranen att en troende muslim som
praktisarera det som står i koranen dör egentligen inte.
Kroppen dör med själen lever vidare i paradiset. Och
beskrivningen av paradiset även som helvetet, är en
allegorisk beskrivning för att vi ska förstå det i
mänskliga termer.

Jihad är inre kamp, kampen om att rädda den egna själen.
Det har ingenting med världs politik att göra. Låt dåren gå
amok med vapen, låt de spränga sig upp i luften och döda
oskyldiga människor. Om en individ bestämmer sig för att
utför sådan akt, du ska komma ihåg att han/hon kommer stå
för det inför Gud.

Koranen och vetenskap
Jag förstod inte riktigt hur du menar, kanske du kan
utvecklade det senare till läsarna här i sida 19, vem vet
om jag är kvar i vaken.se tills dess. Men du avslutade
genom att säga Muhammed: ”Han var ju perfekt i alla
avseenden och man kan tycka profeten själv vet vilket som
är islams starkaste argument”


Åter igen detta är Hadith infilltration som säger att
Muhammed var fel fri människa. Alla Profeter, ALLA var
människor som vi och vi lär oss i koranen att ALLA
MÄNNIKSOR ÄR SYNDARE
inklusive profeter och budbärare. Så
att säga att han var fel fri det är felaktigt för det står
i koranen hur profeten själv gjorde fel bedömningar och hur
han korrigerades av Gud. Till exempel

Sura 80 ”Han Rynkade På Pannan” Vers 1 - 13
[1] Han (Muhammed) rynkade på pannan och vände sig bort.
[2] När den blinde mannen kom till honom.
[3] Hur vet du? Han kanske renar sig själv.
[4] Eller så kanske han tar sig i akt, och drar nytta av budskapet.
[5] Angående den rike mannen.
[6] Gav du honom din uppmärksamhet.
[7] Trots att du inte kunde garantera hans frälsning.
[8] Den som angeläget kom till dig.
[9] Och verkligen är full av vördnad.
[10] Honom ignorerade du.
[11] I sanning, detta är en påminnelse.
[12] Alla som vill ska ta sig i akt.
[13] I ärbara skrifter.

Muhammed var inte felfri,
han var en människa som alla andra!


Svar till dina Premiss

Antingen tror du eller tror du inte. Resten är huvud intellektuell spel

Avslutar
Du skrev:
Nej Abyssiniajag skulle säga att vi ännu saknar 
bevis för din tes
Jag återkommer när tråden har 19 sidor 
o ser om du lyckats övertyga någon utöver dig själv
.

Åter igen detta är ingen intellektuell spel, tes, syntes
och antites ha ingen plast i koranen. Antingen tror du
eller inte. Vad gäller din återkommande i sida 19 det får
Gud avgöra, kanske kommer det till dig snabbare än vad du
tror. Du bord göra dig redo för det okända för att du
kommer att sättas på prov om bevisen vitnas av dig med
kristallklara ögon. Och till sist det är INTE JAG som ska
övertyga dig, det är DU SJÄLV som måste övertyga DIG SJÄLV.

Posted on: 2012/3/29 16:28

Edited by Abyssinia on 2012/3/29 16:44:34
Edited by Abyssinia on 2012/3/29 16:46:58
Edited by Abyssinia on 2012/3/29 16:51:00
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 ... 61 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
21 user(s) are online (21 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 21

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS