vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostKlimathotet
#1


See User information

Posted on: 2010/8/17 5:15
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#2


See User information
Nu skall jag krongla till det lite :)

1: Skapa en liten kopia av jordklotet, en meter i dim eller nåt. Lägg sedan in den i en glasboll som är ca: 10-15% större än klotet. Sätta en stark lampa utanför glasbollen och vänta tills klimatet i glasbollen har stabiliserat sig. Börja sen att ändra på ytan på klotet inuti glasbollen så att den på en del ställen tappar grundvatten, på andra ställen blir det öken, flytta sedan runt massvis med grönsaker och frukt så att grundvattenbalansen störs mm. vad händer?

2: Det snackades i någon tråd om att vår planet skulle vara centrum i universum, och att vårt medvetande skulle vara utgångspunkten. Om vi då skapar lite oreda här på vår planet, så sprider det sig sedan utåt.

3: Nummer 2 är kanske långsökt, men ändå en tanke.

4: Tills vi är 100% säkra så skall vi nedrusta och återplantera och rena vatten så mycket vi bara kan, för det räcker inte med professor hårfager som snackar i rutan.

5: Det räcker heller inte med 500 klimatforskare som säger att vi inte har nåt med förändringen att göra. Vi vet ännu inte hur pyramiderna byggdes, vi vet heller inte vad som är sant i alla gamla böcker, vi förstår fortfarande inte större delen av ancient history samt, vi har ännu inte klurat ut vilken teknik vi skall använda för att säkra framtiden för våra barn och för mänskligheten 1000 år framåt.

6: Avslutningsvis, när man läser "the insider letters 1 & 2" så förstår man snabbt att det är fråga om att vilja göra rätt, ansvar!!

7: Dom flesta forskare kollar om det har att göra med koldioxid, men glömmer den fysiska grunden i punkt nummer 1.

Det enda man kan vara säker på är, så länge man inte anser att man vet, så gör man det inte värre, förhoppningsvis.

Peace


Posted on: 2010/8/17 6:09

Edited by iwarrior on 2010/8/17 6:30:32
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#3


See User information
Henry´s Lag gör det omöjligt att beskatta bort CO2 ur luften.

Henry´s Lag är en naturlag som anger att vid konstant temperatur kommer mängden av en gas som löser sig i vätska vara proportionell mot gasens löslighet och gasens partialtryck.

He...nry´s Lag (1803) säger att ökad värme kommer före ökningen av halten av koldioxid (CO2) i atmosfären. Detta gör det omöjligt att beskatta bort CO2 från atmosfären, dvs. ökad värme ger ökad mängd CO2 - inte omvänt!

Henry´s Lag fastställer att gasers löslighet i vätska minskar med ökande temperatur och/eller sjunkande tryck. Enkelt beskrivet frigörs gaser när temperaturen ökar eller trycket sjunker. Det finns cirka 50 gånger mer CO2 i haven än i atmosfären. Kunde vi sänka vattentemperaturen i haven så skulle CO2 minska i atmosfären.

Lösligheten av koldioxid i vatten är på samma sätt beroende av partialtrycket av koldioxid i den luft som är i direkt kontakt med vattnet och vattnets temperatur. Lösligheten är dessutom beroende av pH. Om pH är högt ökar halten löst koldioxid eftersom den lösta koldioxiden reagerar vidare till karbonatjoner. Detta medför att koldioxidhalten i vattnet minskar, vilket i sin tur leder till att ytterligare koldioxid löses in från luften. I världshaven påverkas kemisk strävan "jämviktsinställning" (som aldrig kan uppnås) genom ytterligare jämvikter med främst kalciumkarbonat, och genom mycket långsamma blandningsprocesser mellan djupvatten och mer ytnära vattenmassor.


Utsläppsrätter och beskattning av CO2 är en stor bluff som måste stoppas!

Vi vet att CO2 halten i atmosfären följer Henry´s lag och inte ändrar sig om mänskligheten släpper ut mindre mängder koldioxid. Trots detta får vi betala ca 30% av elr...äkningen till denna skatt/avgift. I vems ficka hamnar alla pengarna?

Utsläppsavgiften inkasseras bland annat av elleverantörerna. Höjer den deras vinst i Sverige? Låt oss ta reda på detta. Svaret är Ja:
- Vattenfall gör en vinst på ca 20 miljarder per år från utsläppsrätterna.
- I Ryssland säljer Putin utsläppsrätter och inkasserar 100$US per rysk innevånare. Det lönade sig för honom att skriva på Kyotoavtalet.

En villaägare beräknas få betala ca 4.000:- mer 2008 för sin el pga. utsläppsrätterna, enligt VD Johan Öhnell, Telge Energi, "Utsläppsrätter fel för miljön" SVD 20070705.

Det är du och jag som betalar för vår tids största bluff !

http://www.klimatbalans.info/snytt.htm

Posted on: 2010/8/25 18:52
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#4


See User information
Tack Gaston. Information guld värd. Detta måste nå ut.
Detta kanske skulle upp på framsidan som en artikel?

Posted on: 2010/8/25 19:28

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#5


See User information
+1 gaston


Posted on: 2010/8/25 19:45
"All the world's a stage, And all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. / W Shakespeare
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#6


See User information
" Från strikt vetenskaplig synvinkel är hypotesen om attkoldioxidens ökande halt i luften är orsak till den stigande globala medeltemperauren nu förkastad!!! "Professor Jan-Olov Liljenzin, Chalmers wrote:Hej!

Nu har det gått aningen mer än tio år utan att jordens medeltemperatur stigit nämnvärt, den kanske till och med sjunkit en aning från 1998 fram till och medsen-våren av 2008 (enligt data i tabeller från Hadley Center i UK och liknande datafrån MSU i USA).Data från GISS på jordens temperatur är konstiga, avviker från båda de andraserierna, och har inte använts av mig. Detta beror på att deras referenstemperaturändras en aning med tiden. Man använder variationen i medelvärdena mellan trenärliggande månader för att interpolera fram data som kanske saknas för enmellanliggande månad. Dessa medelvärden för var månad räknas nu om hela tidenmed användning av alla tillgängliga data, dvs även de senast mätta. Historiskatemperaturer från GISS ändrar sig därför månad för månad. Effekten märktes inteså tydligt tidigare när jorden hade en temperatur som sakta steg. Att historiska datainte är konstanta en gång för alla väcker nu viss berättigad kritik (jag harsjälv kollat att detta påstånde är sant genom att hämta arkivdata som tidigarepublicerats via internet). Då temperaturerna i den delen av 1900-talet som utgörreferensperiod verkar sjunka när nya data publiceras gör detta att man får en viss(konstgjord) liten temperaturökning även efter 1997.Data för de månatliga globala medeltemperaturena har jag kombinerat medmotsvarande månadsmedelvärden på CO2 i luften mätt av NOAA på Moana Loa.När jag plottar dessa mätserier mot varandera så kan man inte hitta någon tydliginverkan av den månatliga CO2-halten på den månatliga globala temperaturen. Sebifogade figur, som tyvärr bara täcker intervallet 1998-2006 eftersom jag ännu intefått tag i alla data för 2007. Diagrammet FALSIFIERAR hypotesen om att stigandeCO2-halt ALLTID orsakar en stigande global medeltemperatur. Denna slutsatsgäller även om temperturen nu skulle börja stiga igen. Den helt dominantadrivande kraften måste vara någonting annat än CO2 i luften!!! Även min kollega Ole Humlum vid UiO, Norge, drar nu samma slutsats.Konklusionen är: Från strikt vetenskaplig synvinkel är hypotesen om attkoldioxidens ökande halt i luften är orsak till den stigandeglobala medeltemperauren nu förkastad!!! Detta utesluter inte att CO2 kan haen liten verkan. Enklare och rakare kan det nog inte bli.

MVH Jol

Posted on: 2010/8/25 20:21
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#7


See User information
Resized ImageSom om man ens måste debattera ämnet...

Människan släppte inte ut C02 förr i tiden... ändå var det samma periodiska topp

Posted on: 2010/8/25 21:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Klimathotet
#8
Ja jorden som färdas genom universum har sina naturliga cykler som ditt diagram visar det är svart på vit

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#9


See User information
Men gaslagen som beskrivs ovan stämmer den också:

Resized Image(skulle önska se den grafens fortsättning 2005 till 2010)


Man skulle kunna tro att jorden är en plats längs vägen där värmen tillfälligt stannar för att sedan transporteras vidare:

Resized Image


http://pingubenji.heliohost.org/wp/?p=365

Posted on: 2010/8/25 21:33
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#10


See User information
Klimathot?

Vad har jag missat?

Jag måste vara okunnig!

Och vem är jag som är okunnig? Jo, jag heter Roger Lasu, civilingenjör samhällsbyggnadsteknik med examensinriktning teknisk miljövård och examensarbete i vattenmonitoring samt två år som doktorand i geokemi.

Lägg därtill allt man läst som inte gett akademiska "poäng"...

...jo, glömde nämna en grej. Vad ger forskningsanslag:
1. Det som ger stöd åt koldioxidmodellen, eller
2. Det som sätter koldioxid i ett evidensbaserat sammanhang

1 eller 2?

Hur många docenter och professorer har jag pratat med, som jag känner personligen, som uttalar sig inofficiellt i frågan och lutar åt nr 2. Men professionellt kör de nr 1 alla dagar i veckan för annars blir det svårt med ekonomin.

Posted on: 2010/8/26 9:26
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#11


See User information

"The American and international press have also ignored this publication.


http://www.sott.net/articles/show/214 ... -Global-Warming-Orthodoxy


_____________________________
Om länken försvinner, C&P här;

Blacklisted Scientist Challenges Global Warming Orthodoxy

Dianna Cotter
Accuracy in Media
Fri, 13 Aug 2010 12:58 CDT

The American and international press have also ignored this publication.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) for years has been predicting the greenhouse effect can spin out of control. They claim that there exists a scientific consensus that CO2 is pushing the planet into an unrestrained greenhouse effect, that it's raising global temperatures and it must be stopped. IPCC was created in the 1980s by the United Nations. They have released findings that say that carbon-based emissions released into the atmosphere by humans, mostly in wealthy, Western countries, must be reduced, or a catastrophe will result. They have frequently used this scare tactic. It has been easy to frighten people, as the science involved takes some significant and serious study. Most people have relied on expert opinions because they lack their own expert knowledge in the field, a factor the IPCC has relied upon in the past.

Today Hungarian atmospheric physicist Dr. Ferenc Miskolczi, says he has found and proven that the IPCC and their experts are wrong in their theory about how the greenhouse effect works. In the process, he has shown that changing CO2 concentrations are not the determining factor the IPCC and other scientists claim.

Over the last 20 years Miskolczi achieved several results which prove that the greenhouse effect in the Earth's atmosphere is completely dependent on energy. The IPCC would have the world believe that it is the ingredients of the atmosphere which matter more than the energy, and that it is rising levels of CO2 that are causing global warming.

Working with a number of sets of temperature and humidity data from all over the world, Miskolczi has found that the greenhouse effect is a balance of energy dependent primarily on the sun. This is something reasonable people have recognized for some time but haven't been able to prove without the same sort of heavy science and math the IPCC experts have been using. Those who disagree with the IPCC's conclusions have needed some form of proof to back their positions. Until now, those proofs have been too few in number to slow Anthropogenic Global Warming's (AGW) momentum backed with billions of dollars. Solid science which can be verified and recreated has been needed and Miskolczi claims that his research has finally provided just that. New mathematical equations seem to have put the players in this climate game into their proper places.

To put it very simply, Dr. Miskolczi has described previously unknown properties of our atmosphere.

Unfortunately it isn't as clean and easy as E=mc2. The very complexity of climate science has been used to kick sand into the eyes of the public, blinding us to alternative theories whether they are correct or not. The science is so difficult to follow that no one can refute the IPCC without discussing concepts most of the public don't have the time or desire to learn. So by default the IPCC has owned the conversation and the playing field. What's more, they have some big allies in supporting positions.

At the time of his original discovery Dr. Miskolczi was a contractor for NASA and had published many times in renowned journals with his colleagues there; he resigned his position in 2005 when NASA refused to publish work contradicting AGW.

Despite being blacklisted by the scientific community supporting AGW, he has continued his research proving and refining his results. However, this same community is also the one which peer reviews work like this. When a scientist is tossed off this team, they can't get their work reviewed and pushed to the press as being "peer reviewed." Despite this handicap Miskolczi has persevered, just this month publishing yet again, this time proving with observations that the greenhouse effect is actually stable.

Miskolczi does not appear to be saying that global warming or cooling doesn't occur. Instead, he shows that CO2 does not and cannot increase the surface temperature of the Earth independently of incoming energy. In his paper he provides a graph spanning 61 years from 1948-2008. It shows that the greenhouse effect remains constant while CO2 concentrations have risen. Miskolczi has found physical proof that the greenhouse effect works differently than previously thought and it isn't affected by changes in carbon dioxide.

Lacking now is an honest scientific community's review of his work, something hard to get once you have been kicked off the team.

The American and international press have also ignored this publication. Though more articles appear daily contradicting the IPCC, this single decisive discovery, if true, completely dismantles the theory of Anthropogenic Global Warming. Amazingly it has yet to make the front page.

For more information Dr. Miskloczi's latest paper can be found here: Ferenc Miskolczi: The stable stationary value of the earth's global average atmospheric Planck-weighted greenhouse-gas optical thickness (Energy & Environment Vol. 21 No 4, 2010 August Special Issue: Paradigms in Climate Research), and is available at Multi-Science Publishing Co., Great Britain.

Posted on: 2010/8/27 10:29
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#12


See User information
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_ray#Role_in_climate_change

Det är aldrig en enda sak som är anledningen i våra komplexa fysikaliska system...


PS:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmisk_str%C3%A5lning

"[Kosmiska partiklar] kan ha oförklarat stor kinetisk energi"

Dessutom är våra modeller trasiga, vi kan inte räkna på hur mycket energi som egentligen strålar in mot jorden via kosmiska strålningen när vi har "oförklarat stor kinetisk energi" i de partiklar som far mot oss. Det strider mot våra modeller om hur mycket kinetisk energi som kan transporteras med hjälp av en partikel med konstant massa och "maxhastighet" (ljusets hastighet).

Vi springer runt här på jorden och tror att "ljusets hastighet" är en absolut hastighet när det kanske rent av är en relativ maxhastighet som vågor kan ha till sin omgivning. Långsammare omgivning => långsammare lokal ljushastighet => högre amplitud/energiansamling på en och samma plats i rymden.

Posted on: 2010/8/30 20:31
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#13


See User information

En reflektion...
Posted on: 2010/10/2 2:14

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#14


See User information
Han bara gick runt hörnet för att komma hit igen, troligen efter mycket mö(R)da...Usama bin Ladin

"Antalet offer för klimatförändringar är mycket stort, större än antalet offer för krig", säger rösten som påstås tillhöra bin Ladin enligt webb-övervakningstjänsten Site.

Han har oxo blivit blåst

Posted on: 2010/10/2 8:03
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#15


See User information
Usama bin laden är lika verklig som jultomten och John Blund.
En Bogeyman man kan skrämma allmänheten med.
Kanske han lever, men troligtvis är han undanröjd sen länge. CIA lämnar knappast något åt slumpen.
Enda skälet att detta läckte ut var för att ytterligare spä på Klimatbluffens legitimitet.

Posted on: 2010/10/2 11:21

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#16


See User information

Posted on: 2010/10/2 14:42

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#17


See User information
65 miljoner år av klimatvariation
* 2010-10-11
Den långsiktiga temperaturen är på tillbakagång, och vi verkar vara på väg mot nästa 90.000 åriga istid. Sedan T-rex & Co försvann, har det varit en lång glidtur neråt på termometern, och våra nuvarande "Rekord värmeböljor" är långt kallare än normalt.
http://www.infowars.se/2010/10/11/65- ... v-klimatvariation-1406308

Posted on: 2010/10/11 20:16
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#18


See User information

Börjar bli tufft att vara klimatforskare... Men lagarna har ju gått igenom så det spelar väl föga roll... Svårare att ändra lag än att peta dit den... Även om den var ditsatt på rena lögner...

Ytterligare bevis för att våra "folkvalda" är dockor med bruntungor åt globalisternas girighet.


"Harold Lewis is Emeritus Professor of Physics at the University of California, Santa Barbara. Here is his letter of resignation to Curtis G. Callan Jr, Princeton University, President of the American Physical Society."
He resigned because he couldn't stand the lies anymore!
"
http://blogs.telegraph.co.uk/news/jam ... ave-seen-in-my-long-life/

Ett Youtube klipp

Posted on: 2010/10/15 14:58

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#19


See User information

Posted on: 2010/10/16 12:23
Kommentera men gärna med respekt och faktagrundade påståenden!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#20


See User information
Vi har idag industrier som tillverkar just koldioxid (CO2) som används för en rad ändamål*. Samtidigt sitter klimatetablissemanget och propagerar för en global deal - en global CO2 skatt med slutmål i ett "global governence". Under tiden blir vi fler manniskor som andas in och ut. Vi andas ut CO2! Ska vi då sluta andas ut och bara hålla andan eller vad menar man? Hur vettigt är det egentligen av politikerna att maniskt propagera för att beskatta denna hemska "farsot" kallad CO2?

http://www.infowars.se/2010/10/16/sluta-tillverka-co2-1431905

(Med en satirisk underton)

Posted on: 2010/10/16 19:30
Ju flera kockar ju mindre till gästerna..
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#21


See User information

Posted on: 2010/10/16 22:46
Kommentera men gärna med respekt och faktagrundade påståenden!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#22


See User information

Posted on: 2010/10/17 22:29
Never believe anything until it has been officially denied
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Klimathotet
#23


See User information

Då börjar trummandet igen... Pay or DIE!!!

http://www.sott.net/articles/show/216 ... arth-UN-Conference-ClaimsFinns det ett samband med detta?


___________________________

Artikeln ovan;

"We Are Destroying Life on Earth," UN Conference Claims


FoxNews.com
Mon, 18 Oct 2010 16:00 CDT


© UNEP
A recent U.N. biodiversity study said global environmental damage caused by human activity in 2008 totaled $6.6 trillion.A U.N. biodiversity conference aims to address a simple problem: "We are destroying life on Earth," said the head of the U.N. Environment Program.

The world cannot afford to allow nature's riches to disappear, the United Nations said on Monday at the start of a major meeting to combat losses in animal and plant species that underpin livelihoods and economies. The U.N. cited the worst extinction rate since the dinosaurs vanished 65 million years ago, saying it's a crisis that needs to be addressed by governments, businesses and communities.

A U.N.-backed study this month said global environmental damage caused by human activity in 2008 totaled $6.6 trillion, equivalent to 11 percent of global gross domestic product.

Despite the U.N.'s fear that biodiversity may be at risk, scientists over the past decade have identified new species at an unprecedented rate. The 2008 World Wildlife Fund (WWF) study, "First Contact in the Greater Mekong," reported that 1,068 species were discovered or newly identified by science between 1997 and 2007 -- averaging two new species a week. And the Census of Marine Life -- an ambitious, 10-year project to catalog the diversity of the world's oceans -- recently concluded, having identified more than 6,000 potentially new ocean-going species.

Scientists have a growing understanding of the wealth of life on Earth, and the conference argues that our diversity is being threatened. The two-week U.N. meeting faces an uphill battle as it tries to institute sweeping steps to protect and restore ecosystems such as forests, rivers, coral reefs and the oceans that are vital for an ever-growing human population. Issues of funding will be a key problem delegates will need to iron out -- both who pays for the program and who reaps the rewards of the world's biodiversity.

Delegates from nearly 200 countries are being asked to agree to new 2020 targets after governments largely failed to meet a 2010 target of achieving a significant reduction in biological diversity losses, a goal set at the last biodiversity conference in 2002. And one of the same issues that led to failure the first time around could jeopardize this meeting: money.

Developing nations say more funding is needed from developed countries to share the effort in saving nature. Much of the world's remaining biological diversity is in developing nations such as Brazil, Indonesia and in central Africa.

"Especially for countries with their economies in transition, we need to be sure where the (financial) resources are," Eng. B.T. Baya, director-general of Tanzania's National Environment Management Council, told Reuters.

"It's not helping us if you set a lot of strategic targets and there is no ability or resources to implement them," Baya said. Poorer nations want funding to protect species and ecosystems to be ramped up 100-fold from about $3 billion now.

"What the world most wants from Nagoya are the agreements that will stop the continuing dramatic loss in the world's living wealth and the continuing erosion of our life-support systems," said Jim Leape, WWF International director-general.

One of the issues certain to prove contentious: The WWF and Greenpeace called for nations to set aside large areas of linked land and ocean reserves.

"If our planet is to sustain life on Earth in the future and be rescued from the brink of environmental destruction, we need action by governments to protect our oceans and forests and to halt biodiversity loss," said Nathalie Rey, Greenpeace International oceans policy adviser.

Another area of contention: how to deal with the economic benefits of biodiversity, notably the success of big pharmaceutical companies. The conference will try to set rules on how and when companies and researchers can use genes from plants or animals that originate in countries mainly in the developing world.

Developing nations want a fairer deal in sharing the wealth of their ecosystems and back the draft treaty, or "access and benefit-sharing" (ABS) protocol. For poorer nations, the protocol could unlock billions of dollars -- but some drug makers are wary of extra costs, squeezing investment for research while complicating procedures such as applications for patents.

Conservation groups say failure to agree on the ABS pact could derail the talks in Nagoya, including agreement on the 2020 target that would also set goals to protect fish stocks and phase out incentives harmful to biodiversity.

Japan, chair of the meeting, said agreement on an ambitious and practical 2020 target was key.

"We are nearing a tipping point, or the point of no return for biodiversity loss," Japanese Environment Minister Ryu Matsumoto told the meeting.

"Unless proactive steps are taken for biodiversity, there is a risk that we will surpass that point in the next 10 years."

Posted on: 2010/10/20 11:25

FRI
Ej Kontrakterad av företagspolicy av stat, företag eller annan fiktion.

Jag ger er En nyckel, men det är Du som måste vrida om låset där det passar.

Bättring för alla!
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
36 user(s) are online (36 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 36

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS