vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To Post

« 1 2 (3) 4 5 6 7 »


Re: Mångkultur
#49


See User information
Lightsaber!

Jag trodde du var en Vaken människa men nu så visar det sig att du är mycket lite påläst om Illuminati och dess planer. Du verkar vara en naiv människa om jag ska ta dig på orden i ditt senaste inlägg.

Det räcker inte att bara ha sett igenom 911 för att kala sig vaken. Konspirationen är mycket större än så.

Ser du inte att Kvinnorörelsen och Feministrörelsen har lett till Familjesplittringar med dess följande ofta långtgående negativa följder som att barn blir mer och mer osökra och rotlösa. Och vem tror du tjänar på det?

Gloria Steinman, Medlem i det amerikanska kommunistpartiet och en av förgrundsgestalterna i Feministrörelsen skrev att: - För att störta det kapitalistiska samhället innifrån så har taktiken att sätta klass emot klass inte lyckats så bra i västvärlden. Men om man däremot sätter kvinnan emot mannen så kan man söndra samhället innifrån genom att splittra familjen: Det västerländska samhällets grundpelare.

Verför tror du att marxister och Feminister anser att kärnfamiljen är en som de kallar "Patriarkalt förstryckarstruktur"?

Jag frågar igen: Tror du att det är en slump att Svenskar föder så få barn och attt Sverige och den övriga västvärlden har en ständigt ökande andel ensemstående föräldrar?

Samtidigt som man häller på att kolonisera Europa med med främmande folkslag vars nativitet är mycket högre än de inföddas.

Tror du att denna Politiken är en slump eller?

Läs och studera som jag har skrivit tidigare.

Posted on: 2006/6/5 14:51
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#50


See User information
Jag definierar inte mig själv som vaken och försöker överhuvudtaget undvika att sätta etiketter på mig själv.
Att påstå att det är kvinnorörelsens fel att vi har familjesplittring
blir för mig en grov förenkling. Det råder inget tvivel om att det finns rabiata manshatare inom feministrörelsen, men därifrån till att demonisera hela rörelsen är steget långt för mig. Alice Paul hette en pionjär som i början av seklet kämpade för att kvinnor skulle få rösträtt i USA. Hon blev både hånad, attackerad, fängslad och tvångsmatad för att hon hade mage att kräva något så fundamentalt som lika rätt för kvinnor att rösta som för män.

Om man tittar historiskt så är det ju lite svårt att finna exempel på att det är sexuella minoriteter eller kvinnor som skulle vara anledningen till att vi haft ett sådant helvete på jorden. Jag tror inte på vare sig savethemales-filosofier eller på rabiata feminist-filosofier. men vi har prövat patriarkatet nu i ett par tusen år och vi kan ju konstatera att det inte har fungerat särskilt väl. såvida man inte tycker att det är en sund värld där det i de flesta länder är en självklarhet att man ska slå barn, där kvinnan är en andra rangens medborgare som inte har samma rättigheter som män, varken i praktiken eller i lagen och där vi förgiftar såväl, luft, land som hav för att inte tala om varandras sinnen.

Tveklöst finns det destruktiva krafter som arbetar för att infiltrera
och skapa olika rörelser som i slutändan syftar till att skapa konflikt och separation. Jag hävdar att såväl kapitalismen som kommunismen är exempel på detta. Sen finns det ju exempel på flera från början välmenande föreningar som misslyckats eftersom de antingen infiltrerats eller förstörts inifrån p.g.a maktkamp och korruption. Jag tror dock inte lösningen på världens problem är att klumpa ihop homosexuella, feminister och invandrare och sätta etiketter på dem i form av att de "förstör" våra "fina" värderingar. Var det inte så Hitler gjorde?


Posted on: 2006/6/5 15:12
Religion separerar - Andlighet förenar
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#51


See User information
Detta är till alla som kämpar för Jämställdhet:

Skev fördelning inom mediemakten

Sverige För andra året har tidningen Resumé publicerat en lista över ”Sveriges 99 mediemäktigaste” människor. Det är tidningens redaktion som satt ihop listan men man har även frågat personer i Klubb Resumé om vilka som har mest makt inom och över media.

En titt på de tio översta namnen visar en ojämn fördelning. Bland annat kan man konstatera att bara två personer av de tio främsta är kvinnor, Christina Stenbeck och Christina Jutterström. Vad som också är intressant och slående är att sex av de tio mäktigaste personerna är etniska judar. De som försöker förklara att det svenska folket är antisemitiskt för att de menar att judar har stor makt över media har därmed åter fått sig en knäpp på näsan.

Naturligtvis kan man ha synpunkter på listan och hur den tagits fram. Några personer kanske borde byta plats på listan och några kanske borde tillkomma. Vi har dock ändå valt att publicera de tio främsta namnen. Vi kunde ha fortsatt listan. Redan på plats elva kommer nästa judinna Jeanette Bonnier som kvalificerar sig i egenskap av delägare i Bonnierimperiet, men vi väljer att stanna vid de tio första. (Personer med fetstilt namn är identifierade som personer med judiskt påbrå.)


Sveriges tio mediemäktigaste enligt Resumé

1. Leif Pagrotsky, kulturminister
2. Jonas Bonnier, vice vd, Bonnier
3. Cristina Stenbeck, ägare, MTG, Metro
4. Bengt Braun
5. Hans-Holger Albrecht, vd, MTG
6 Gunnar Strömblad, vd, Schibsted Sverige
7 Peter Hjörne, ägare Stampen
8. Christina Jutterström, vd SVT
9. Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande, Bonnier
10. Daniel Sachs, ordförande TV 4.Posted on: 2006/6/5 15:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#52


See User information
Lighsaber!

Du vägrar se vart vi är på väg tydligen.

Studera hur Romarriket gick under. De började ta in folkslag ifrån kolonierna och rasblandningen tog fart samtidigt som den hedopnistiska livsstilen med homosexualitet och promiskuitet tog fart. Resultatet är känt i dag som Romarrikets fall. Samma fenomen kan man se om du studerar hur Antiken Grekland gicjk under.

Satanisterna använder samma taktik då som nu för att slå sönder samhället och bereda vägen för deras mångkulturella världsstatsutopia.


Posted on: 2006/6/5 15:24
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#53


See User information
Lightsaber!

Om du nu har läst Makow´s artiklar och Sions vises protokoll så vore det intressant att få höra vad du anser om innehållet i dessa skrifter.

Jag har inte påstått att ” …homosexuella, feminister och invandrare … att de "förstör" våra "fina" värderingar.”

Om du läser mina inlägg så menar jag att det är Politiken och medierna som styrs av mörkerkrafterna som propagerar för dessa samhällsföreteelser och livsstilar.

Du läser mina inlägg som fan läser Bibeln.

Posted on: 2006/6/5 15:46
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#54


See User information
Jodå, jag ser vart vi är på väg och det har jag sett en längre tid.
Jag tror dock att det som fokuserar på sexuella minoriteter och invandrare och moraliserar över dem och de som kämpar i kvinnorörelsen spelar eliten rätt i händerna eftersom det tar uppmärksamhet ifrån vad det verkligen handlar om: nämligen ett utrotande av alla som betraktas som svaga, de som inte fyller en nyttig funktion för den kommande världsstaten, de onyttiga ätarna.
Det är en i grunden nazistisk filosofi men numera under täckmantel av "sunda värderingar och vetenskap."

Eftersom novax raljerade över mitt uttryck "läggning" och postade ett tidigare inlägg han gjort kan ju jag bidra med en liten text jag skrev under en diskussion med en moraliserande herre vid namn Analdoktorn för en tid sedan:
Citat:

Analdoktorn skrev:
"Nä nu får du komma med riktiga argument och inte bara en massa floskler. Svara på mina frågor tack.

Jag talar inte om "rätten att utöva sin sexualitet", jag talar om vad som är normalt enligt naturen. Vissa saker är att anse som normala och andra som onormala. Det är inget jag har hittat på.

Jag talar om perverterade människors dysfunktion som tar sig utryck i form av allehanda avarter av onaturliga och motbjudande utövningar på det sexuella området.
Du "försvarar" de perverterades rätt att få utöva sitt hantverk, det är helt okej för mig. Någon måste ju stå på deras sida också..."

Jag svarade:
Normalt enligt naturen!? Det finns väl rätt mycket i vår livsstil som
kanske inte skulle definieras som "normalt" enligt moder jord. Som att förgifta , land, hav och luft med utsläpp ifrån fabriker och bilar t.ex. Eller att förgifta människor med svindyra läkemedel när det finns alternativ som naturfolk och andra känt till sedan länge. Att konsumera koffein, är det naturligt enligt kroppen? Det borde det vara eftersom de flesta gör det. Hur är det med alkohol? De flesta dricker ju det alltså måste det vara naturligt enligt kroppen, eller....? Och vad ska man säga om de djur som hänfaller till homosexualitet ibland, det är inte helt ovanligt i djurvärlden. Beror det på deras uppfostran eller?? Varför blir vissa människor homosexuella enligt din mening, det vore intressant att veta.

Det finns ju människor som anser det perverst att onnanera också, håller du med dem?

Min definition på kärlek:

Jag tror att kärlek i dess djupaste mening är bortom vad som kan beskrivas med ord. Dock kan jag drista mig till att att säga att för mig handlar det först och främst om vad en människa har i sitt hjärta, om att kunna se HELA individen, bortom hudfärg, religion, ideologi, kön och sexualitet. Att välja bort kategorisering, vilken är ett resultat av att hjärnan fungerar enligt en ekonomisk princip; genom att dela in och sortera människor och företeelser i fack så får vi struktur på tillvaron. Detta är logiskt såtillvida att det motverkar kaos, men det betyder inte med nödvändighet att de slutsatser som ligger till grund för vår analys är förenliga med verkligheten. Därför tillgriper vi rationalisering och förenkling och under den processen kommer också våra undermedvetna och undertryckta känslor fram och färgar den syn ví har på tillvaron och andra människor.

Alla människor vill bli bekräftade, det är vårt viktigaste behov vid sidan av mat och dryck. Denna bekräftelse kan ske på många olika sätt och jag tror att det ultimata är när vi är helt acceptterade för precis den vi är. Utöver detta, att se skönheten i sin själ återspeglas i den andras ögon, så tror jag att sexualiteten är vårt mest fundamentala behov för att uppnå välmående. Med en så komplex varelse som människan kan detta ta sig många olika uttryck, men så länge inget sker mot någons vilja eller någon blir skadad så vore det åtminstone mig förmätet att börja tala om för folk vad som är bra för dem eller inte. Jag tror att ju mindre vi accepterar oss själva desto svårare har vi att acceptera andra.

Ytterst är det en fråga om att bli vän med sig själv, för det är först när vi är i harmoni med oss själva som vi kan bli i harmoni med andra. Så länge vi inte är det kommer vi alltid att hitta företeelser därute att reta upp oss på eftersom det är mycket enklare än att våga se mörkret i oss själva

Posted on: 2006/6/5 15:46
Religion separerar - Andlighet förenar
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#55


See User information
Vänsterflum. Peace & Love bla bla bla.

Om man inte går emot dessa nedbrytande tendenser i samhället som t.ex Pedofili, Homosexualitet ( Homosexuella är i mycket högre grad en heterosexuella promiskuösa och de är dessutom gravt överrepresenterade bland dömda Pedofiler . Man kan även tillägga att Homosexuellas ”kärleksakter” är ohälsosamt i och med att det sprider olika sjukdomar in i kroppen under den s.k. kärleksakten) så är man MEDSKYLDIG till den samhällsupplösning vi nu står inför.

Det är väl klart att det finns andra företeelser som också är viktiga att poängtera. Men om man ska ta upp de viktigaste punkterna så är det bäst att visa på Illuminaternas 5-punktplan. Och där ingår att bryta ned Nationalkänslan, Familjen, Tron (Religionen), Folkgemenskapen och att ta bort den privata äganderätten ( Skatter, Räntor och Massinvandringens kostnader. )

Och HUR de ska göra detta skriver de ju själva om i deras flertaliga verk, men det verkar du helt vilja blunda för Lightsaber!

“You must not judge others, but you must wisely judge all behavior and actions which are contrary to the Laws of God and The Creation.”

Posted on: 2006/6/5 16:10
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#56


See User information
Om man vill vara på vaken.se så följer man de ideer som vaken.se är baserade på.

Dessa är empati och tolerans.

Om man vill använda andra metoder så får man göra det på ett annat forum. Så alla som inte tycker att denna metod är bra får bege sig härifrån.

Jag vill inte att vaken.se skall vara en arena för uppvigling allahanda grupper.
Posted on: 2006/6/5 17:50
Administratör och grundare av vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#57


See User information
Så du vet absolut vad som är naturlig och vad som inte är det. Jag klassar dina inägg som fundamentalistiska.

Snackar du om kristna värderingar? Vad betyder det? Kristendomen är ju Illuminatis boning?

Nationalism? Är det naturligt? Vi äger inte jorden eller dess länder, det är ju bara ideer.

Är Feminism onaturligt? Är det ok att man våldtar kvinnor och att dom är tvugna att leva i hemmen och ta hand om barnen? Det är inte svart och vitt, det finns alltid dåliga element i alla rörelser.

Jag tror inre att varken frimureriet, feminismen eller någon annan rörelse är per definition dålig. Det är bara olika illuminater som påverkar dessa.

Bland konspirationsteoretiker finns ju en hel del galenskap också, är det onaturligt?

"Är du inte med oss så är du emot". Vad fan är det om inte divide and conquer.


Posted on: 2006/6/5 18:04
Administratör och grundare av vaken.se
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#58


See User information
Efekto, jag vet inte om du alls tänker utöver fysiska banor, det verkar inte så, då blir det helt olika utgångspunkter vi har, och det är inte meningsfullt att jag upprepar mig bara.

Ligthsaber, hur ska det gå när människor inte längre lär sig av historien, både bennybear och jag nämnde tex om Romarriket - när en kultur förfaller till pervo, såsom sodomi/homo och eliten som ska leda ett folk till högre nivå istället är de som promota det - då är det slut, bara tiden som ska komma ikapp.
Jag ser att ditt resonemang verkar utgå från "känsla", psykologi och newage-dunster - vad tycker du att du utgår ifrån? Har du en andlig syn som innebär att vi återföds? Du verkar se på livet som att det finns "offer" därute, vilket många på forumet verka göra. Du talar om olika grupper, kvinnor och barn, feminister och invandrare osv. Ska man inte ställa sig frågan vad det har med en själv att göra, varför ingår det i min värld, i min upplevelse, vad är min del i det hela. I den brasa som brinner så har vi alla tuttat på och bidragit till. "Problemen" därute är en manifestation vad vi har blivit till i vårt inre.

Du talar om "vän med sig själv och harmoni, och k ä r l e k", det kan man tala om tills man dör, det är en fälla. Du skriver se "HELA människan bakom hudfärg..." osv.
För mig låter det som att du ser på livet utifrån evolution, att människan kan få något genom kamp mot "orättvisor", vi ska bara ta hand om varandra, komma på bättre lösningar mm(?)
Det låter New Age-butik från -70-talet.

Som jag se det så är det "ett stort problem", dessa synsätt du har, de är vanliga inom newagepsykologi/pseudoandlighet.

Vart vill du komma Lightsaber med tex ditt svar till analdoktorn? Vad försvarar du i dig?

Du skriver även: "...så tror jag att sexualiteten är vårt mest fundamentala behov för att uppnå välmående. Med en så komplex varelse som människan kan detta ta sig många olika uttryck,..."

Det är är kanske lite flum och programmering utifrån, det är inte "dina" ord. Gäller ju även mig, jag har min programmering jag får ta hand om. Vad menar du med komplex varelse, vad är det som är så komplext? Det är vår tids stora religion Vetenskapen som vill ha det dit, som lurar oss med sådana ord
Det är så att..., det är mycket enkelt... att det blir komplexare och svårare ju längre bort vi har avvikit från vår ursprungliga natur, ju länger bort vi kommit, ju djupare vi fallit, det är därför det talas om illusion/labyrint, där det finns miljoner -ismer , skyltar som pekar hit och dit, tusentals läror och vetenskapsgrenar tas fram av "idioter" till vilsegångna människor som Darwin osv: mycket av den förståelse som skymtar bakom dina ord kommer just ursprungligen från deras sinnen, det är det jag menar med att det är inte dina egna ord.

Vi "ska" inte tala om kärlek, vi kan när klockan är en minut i tolv inte förstå det. Det är oviktigt också. Det är bara ett agn som man har för att gömma massa strunt och dåligheter bakom, Icke nyttjar också detta ord. Om vi bara släpper på massa av vår egen smuts, våra fasthållanden, så blir det inte alls detta med att det är "komplext", alla sådana tankar som du har Lightsaber om att människor uttrycker sexualitet på olika sätt... kommer också att lösas upp... det är hög tid att fatta vad som är sex! Idag kan pressens "sexrådgivare" säga att allt är bra, prova det, bejaka din "sexualitet", och tipsar om SM-klubbar osv. Man är faktiskt en del av det om vi tror på dessa saker, det spelar nog ingen större roll om man går ned själv i ett begärsdemonträsk, eller med ord bara uttrycker att det är OK... då är man på den nivån, se upp.

This is going to trigger a vociferous response from all the mind controlled muppets out there but so be it:
http://www.think-aboutit.com/Reps/thi ... ng_to_trigger_a_vocif.htm

Det är ofta så att det känns när det bränns Micro, antingen är det ett Forum för Vakna, eller så är det ditt Forum där ramar sätts utifrån vad du skyddar i dig. Detta tror jag, men jag tycker det är bra att du vill söka hålla en stil och "renhet" också. Men för guds skull... vad innebär dina ord... Micro...?

Posted on: 2006/6/5 18:27
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#59


See User information
Micro!

Du blandar ihop korten om det nu är omedvetet eller inte det vet jag inte.

Men många av de som kallar sig vakna som är i din ålder verkar inte ha förstått den samhällsförstörelse som har pågått sen 70-talet.

Och när man påpekar dessa destruktiva fenomen så blir man kallad för fundamentalist.

Det är ju som taget ur Orwells 1984 i sann nyspråksanda.

Ursäkta om jag tar i men dina kommentarer låter ju som vilken hjärntvättad nyttig idiot till syndikalist som helst.

Som en äldre man som är kompis till mig, som är otroligt påläst om historia och samhällsutveckling, brukar säga till mig:

-De flesta i dagens samhälle har ett marxistiskt tänkande även fast de inte kallar sig för sådana men deras tänkande är helt marxistiskt. Och detta beror på att de inte kan se att de har blivit indoktrinerade sen tidig ålder från dagis upp till högskolan i det marxistiska tänkandet.

Som typ du Micro som fortsätter att rabbla en massa floskler om Tolerans och empati och att män våldtar kvinnor och att kvinnor är tvugna att leva i hemmen och ta hand om barnen.

Varför har våldtäktsfrekvensen ökat med cirka 700% sedan 70-talet tror du?
Det kan inte ha att göra med att Propagandan mot kärnfamiljen och Flumvänsterns upphöjande av Eror ( Lusten) framför Agape (Människokärleken ) och mångkulturens konsekvenser, eller?

Frågan du borde ställa dig är varför de ledande Feministerna vill nedvärdera de kvinnliga egenskaperna och hemmafruns mycket viktiga arbetsuppgifter? Det var ju Alva och Gunnar Myrddal som talade varmt för att barnuppfostran var samhällets ansvar och absolut inte Kvinnans. I sann Sovjetisk anda.

Hela ditt resonemang är som taget i från Frankfurtskolans sociologpropaganda som lärs ut på de "högre läroverken" idag.

Skapelsen bygger på balans och harmoni. Och börjar samhället att styras av idéer som är obalanserade och disharmoniska som Materialistisk Marxism, Feminism, Homopropaganda och Massinvandringens oerhört disharmoniska konsekvenser på både ekonomi och samlevnad och den ökade brottsligheten så får man en samhällsutveckling därefter.

“You must not judge others, but you must wisely judge all behavior and actions which are contrary to the Laws of God and The Creation.”

Posted on: 2006/6/5 18:56
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#60


See User information
Instämmer bennybear. Jag tror du satte pricken över spiken, eller vad det var... framför allt detta med Marxismen!

Det är verkligen det som ligger bakom att vi tappat så mycket av vanlig förståelse om rätt och fel. Genom det så kommer mycket av det som Vakna-medlemmar uttrycker: "kamp mot", "tolerans med..." mm mm. Marx skrev visst något tackförord eller vad det var till Darwin, när han skulle ge ut sin bok om läran om arternas uppkomst - det säger en del.

Väldigt många av oss bär på programmeringar från Marx/Darwin. Sahlin är en frukt av det, som så många andra inom ledarskap/media och sökare... tack bennybear.

Posted on: 2006/6/5 19:08
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#61


See User information
Flumvänster och newage? Sorry boys jag är blankröstare och bekänner mig varken till newagerörelsen eller någon religion överhuvudtaget. Jag är lika lite en vän av Karl Marx som av Zbigniew Brezinski eller någon annan av illuminateideologerna.
Vilken religion bekänner ni er till? Är kristendomen den rätta vägen?


Och ni, herrar novax och bennybear, som till skillnad mot mig inte är naiva kan väl berätta för mig vad ni skulle göra om era söner visade sig vara homosexuella och era döttrar ville engagera sig i feministrörelsen. Berätta också vad de homosexuella ska göra och vad de som tycker att kvinnors rättigheter inte är vad de borde vara ska göra.


Sen appropå romarriket och dess undergång det är ju både komiskt och ironiskt att ni tar det som exempel. Det är ju ett klockrent illuminateprojekt om något. Varför tror ni att amerikanska kongressen har ett faschisebanér på bägge sidor om podiet och varför tror ni att FN:s jordglob har Caesars symbol runt sig? Var det dåligt att romarriket gick under?


Visst är det så att eliten har använt och använder härska genom att söndra och att slå sönder familjen är ett exempel på detta, men ställ inte det mot allt det vettiga som gjorts för att göra kvinnor mer oberoende och jämlika. Men berätta gärna för oss oupplysta hur samhället borde styras. Ska det vara straffbart att utöva homosex? Ska kvinnor vara hemma tills barnen är vuxna? Vad gör vi med invandrarna som vill bevara en del av sin kultur, ska de slängas ut? Jag tycker mig ana en cynism i ert resonemang som för tankarna till ett väldigt obehagligt samhälle.

Posted on: 2006/6/5 23:23
Religion separerar - Andlighet förenar
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#62


See User information
Det handlar inte om vad man röstar på, utan om en färgning som skett från vänsterhåll/Marx/Darwin/humanism och ateismen i dess kölvatten. Det är många som insett detta, som skrivit om det osv.

Öhhh... religion. Du frågar om vilken religion vi bekänner oss till? Men du, personligen så "går" jag inte på den... - är det så att du "hoppas" kunna göra någon slags billig poäng nu?

Det finns inga religioner idag , lika lite som det finns läggningar och "människor" som ÄR homosexuella. Något är inte religion bara för att "några" därute säger det. Du skulle kanske önska att man sa att man bekände sig till kristendom, eller något, för att sedan tala om hur den är fejkad... det är heller inte religion bara för att många följer något, eller har följt det länge.

I gamla skrifter finns dock bra saker - det spelar ingen roll att det senare förvanskats och missanvänts - som gav vissa ramar till människor eller ett ramverk till samhället. Andra, såsom Lao Tze och Konfuzius sa vad människor skulle följa i det gamla Kina. Det gav ett helt annat "klimat", en slags rättesnören, då ett folk riskerade att bli helt lost. Släpper tex.vår sönderslagna sk. kultur det som fanns när jag växte upp, som hämtades från kristendomen, med söndagskola mm då finns det inte mycket kvar som begränsar människor i deras tanke, ord och handling. Finns det inget som gör att människor har någon guidning angående rätt och fel, att det finns principer att följa, andliga principer - då tappar man bort att "vad man så får man skörda" - det är oreparabelt och då går människa och samhälle under, ingen tvekan om det.

Du säger igen "...vara homosexuella...", då har det ju ingen betydelse att jag skriver hundrattals rader och försöker bena i det - du verkar inte ha snappat essensen, utan talar fortfarande som att människor ÄR det som de fastnar i, som beteenden. Jag har aldrig läst att du själv skriver något tex om vad som gör människor störda - det skulle kunna var väldigt mycket, allt
från vaccinationskampanjer, till osäkerhet, man vill ha "tillfredställelse" (fly), man förnekar något som den "manliga delen" står för (om det är bögigt) - man kan ha gjort väldigt mycket som man, det har vi i många liv, missbrukat denna mer
utåtgående energi, och vågar nu inte gå ut i livet som man. Andra har förstört sitt energisystem, genom metoder och droger i tidigare liv, blir sårbara i detta liv och "det kommer tillbaka", det är karma/väsen, eller de som man är skyldig något (karma). Ska man prata om anledningar till att människor går in i vissa saker, så blir det ganska mycket... en sak som vissa skrattar åt, men som ändå har en betydelse är att en del som växer upp
bär med sig ett trauma som har med baken/bajsfunktionen att göra. Om barnet/babisen har förälder som ofta eller kontineurligt sänder ut negativa vibs/tankar/känslor och kanske till och med är fysiskt hård när barnet ska göras rent och bytas blöjor på... då stannar man i ett avseende i utvecklingen, i detta traumat, man har något olöst där, och det blir då så bakvänt att vissa
förfaller till sodomi.

Andra säger, genom terapier, rena minnen och hypnos - detta är mycket vanligt - att mamma så starkt tänkte att den tex ville ha en flicka, verkligen inte ville ha en pojke till, babisen i magen tar in allt, den känner sig redan oönskad och oälskad innan den kommit ut - så då har den svårt att se sig senare som en man - det är så förknippat med olust och negativitet mm, personen "vill" då vara en flicka... och kan hoppa in i bögighet. Men dessa saker är ju inte primära orsaker, utan sekundära, de bottnar ändå längre tillbaka, till relationer, karma mellan inblandade människor och sådant.

Det gäller även det du säger om Romarriket. Det du säger där, visar det inte på att du inte tänker på att det finns faktorer bakom det som utspelas på ytan här - det som manifesteras genom händelser, som undergång, olyckor och katastrofer måste ju komma igenom något - det spelar ingen roll om det är en farsot, blixten som slår ned, ett krig eller att det vidare bakom är andra dirigenter, såsom Illuminati. Det är ju bara olika "namn" under processen, de blir sekundära orsaker, som "befordrar" vidare.
Eller menar du att det finns tur och otur, orättvisor, slump - istället för att det finns andliga lagar i tillvaron? Jag börjar ana varför Vaken har med aktivism att göra... något går under när det blivit för dåligt - det är det som gäller! På ytan så kan det ske genom vad som helst, men det är ju ingen slump att bögeri/gruppsex/gossesex och annan perversitet genomsyrade kulturen och att det gick under - detta var sådant som nästan alltid finns när en civilization går under, det är "moral", utifrån en mer ursprunglig etisk mening. När den överges, då blir det på ytan saker som sker, blyförgiftning och som du säger Illuminati (fast Illuminati fanns ju inte då, men jag förstår vad du menar) mm, som ovetenskap och de oVakna tror är orsaken till att det gick under, men nog fattar många "sökare" hur det egentligen förhåller sig.

I Kina hade man länge synsättet och förståelsen, och inte bara där... att de större skeendena i samhället bara var en återspegling av "himmelska förlopp", det finns många talesätt/ordspråk kring det. Vi har också "som ovan så nedan...", kommer inte ihåg riktigt nu, det finns något med "...himlen råder...". Det är inget som hör till religioner, även om de kan införliva vad som helst, naturligtvis är ändå den förståelsen en grund i genuin religion.

Illuminati: Det är bara vi själva som får oss på fall, hur det sedan ser ut rent konkret på spelplanen är en annan sak - orsakerna, sådden ligger bakom. Sådant styrs av himmelska principer, ingen människa kan tro att den kan kan gå emot
kosmos principer, att någon egentligen skulle ligga bakom större skeenden, den är bara en bricka - bakom ligger det som mänskligheten själv sått, det är det som återkommer. Det är allstå inte så att Illuminati eller vilka det nu än är man vill nämna, ligger bakom, att de är själva orsaken. Icke säger
också att de skulle inte finnas om inte vi gav dem kraft - han kanske inte tänker tanken fullt ut, eller har den förståelsen - att allt det där med Illuminati osv - det är "vårt eget missfoster", oavsett allt man kan säga kring detta med aliens mm i sammanhanget.

Tänker du så att någon "är homosexuell", då kan engrundkurs i vad livet, människan och skapelsen mm är behöva gås ,.). Hur kan vuxna Vakna människor tänka/tala i termer av att det är "sex" att en man stoppar in snorren i ett skithål - hur är det möjligt? Vi har sett att media brukar ha med ett ämne/kategori som kallas Livsstil... det är mycket till för att promota pervo, att leda människor bort istället för vidare (2012...) Vaken har haft reklam för tidningen ...Fria..., nu ser jag att det är för alternativtorget, där står livsstil, ett av de mest drypande och smutsigaste orden jag vet.

Jag kan tänka mig att gudar utanför samsara ruskar på huvudet när de ser på denna nivån - jag föreslår att man tänker sig att man sitter som en budda i lotusställning ute i kosmos, utan problem och detta livets brus och trams och tittar "ned" på det som "människan" här gör i sin förvirring.

Du frågar om vad vi skulle göra om våra söner "visade sig vara homosexuella". Vad skulle du göra om du såg en drunknande person? Rädda den, javisst.

Om ditt barn har en fästing? Kanske ta bort den. Vad gör vårt immunförsvar hela tiden om inte massdödar inkräktare. Så varför satte vi Wennerström i fängelse, samtidigt som Mona Sahlin får vara femtekolonnare i vårt land, i denna cell?

Det är lite svårt att svara på frågan du ställer om vad man skulle göra om ens barn "visade sig vara homosexuell" - den är ju först och främst fel ställd, då det som sagt inte finns någon människa som ÄR homosexuell.

Det är inte alltid man kan göra så mycket för andra, många vill inte ta sig ur kriminalitet, droger och begär. Vad man skulle göra beror nog mycket på vilken världsbild och förståelse man har själv. Medelaktivisten skulle kanske nu förtiden bara säga att det är ju synd att "det blivit så, jag som ville ha barn för att även få mina barnbarn..." Nu kan ju "kvinnor" bli inseminerade som om dom vore kor, skattebetalarna står för notan, tack Mona Sahlin, och det finns andra varianter, se på Gardell/Levengood, sorgligt. Som jag ser det så är det det värsta/skadligaste beteende en "människa" kan engagera sig i. Jag postar detta igen: "This is going to trigger a vociferous response from all the mind controlled muppets out there but so be it": http://www.think-aboutit.com/Reps/thi ... ng_to_trigger_a_vocif.htm - det ger en del att läsa det, bitar kan falla på plats...

Ä man enbart aktivisttänkande, då kan man ta upp som du gör om tex kvinnor som förtryckts genom historien mm - men om vi lägger saker och ting/fenomen utanför oss själva, som ett problem som man kan lösa genom att stifta lagar, då blir det bara kosmetiska saker. Det handlar om oss själva, vi har varit allt, kvinna och man, förtryckare, manipulatörer, maktmissbrukare och mördare... Problemen är INTE därute, smit inte, tänk... det är inom oss som "problemen" är, eller har blivit till, då vi gått våra egna vägar, långt bort "hemifrån", velat ha egna saker... att då kämpa med det yttre leder bara till att det blir värre därute. Det måste börja med förståelse och förändring inom oss, att vi har "uppnått" det, då förändras omständigheterna/livet där ute - "naturligtvis" kan man samtidigt stifta lagar - men de lagar som eliten nu stiftar som rör det med kvinnans ställning/jämställdhet/jämlikhet o dyl, strävar knappast efter något gott, utan till att slå sönder ytterligare, även om det verkar i vår nästan obrukbara hjärna som bra och logiskt.

Pervo går under, det är bara så, yang>>yang>>yang funkar inte, det är basic förståelse ur många aspekter. Vanlig österländsk energiförståelse säger, - att det ökar den inre hettan, eller vad man ska säga, immunförsvaret bryts ned av det.

En relation är hon och han - "ömsesidigt stödjande ömsesidigt
kompletterande". Det fanns förr även "riktig" Tantra som var just det att balansera yin och yang i båda parterna. Vanlig sex, in och ut... onani och "homosex", det är lite annat det... "Homosex" det är bara nedbrytning av ens system, man ser på många att de ser sjuka ut, detta sänder de även ut. En frisk cell/människa reagerar spontant och djupt inifrån av olust - det har homomediapolitikernätverket skrivit om/döpt till homofobi...

I takt med att måttstocken snabbt förskjuts i samhället om rätt och fel/ont och gott så ser inte människor det, utan följer själva med... det har gått så långt. Jag tror att den som skulle vågar kalla sig en anings vaken får se till att genomskåda en del, tex vad vänster/Marxism/humanism mm gjort med oss, hoppa tillbaka till femtiotalet, då får man ett bättre utgångsläge för rätt bedömning av rätt och fel, och kunna se att måttstocken har förskjutits extremt. Det är väldigt mycket kamptänkande. När det nu inte kan föras ut klasskamp, så passar de på som gör allt för att slippa se inom sig själva - att skapa en könskamp istället. Så kommer det att fortsätta, och växa. Mao ville bekämpa himmel och jord... och gjorde det. Kommunistpartiet i Kina är ansvarigt för att runt 80 miljoner kineser mist livet. Partiet låg bakom att Pol Pot-gruppen tog livet av var fjärde till var tredje kambodjan. De var i Peking och fick utbildning och instruktioner, för att kunna genomföra detta dödande. Har ni lagt märke till att det är ibland artiklar i media om hemskheterna som var då i Kambodja, det kan vara på någon årsdag, eller om rättegång i internationell domstol för folkmordsbrott, det är ofta även bilder på tusentals dödskallar, som nu finns i ett slagt museum i Pnom Phen. Nämner man Kina och kommunistpartiet? Nej, inte med ett ord! Det kan inte vara mer tydligt än så. Vad det är för hjärntvätt och inverkan in i vår media från flummet från sextio- och sjuttiotalet? Jan Myrdal och andra vilseledde allmänhet, media och politiker, för att inte tala om Edgar Snow med Röd stjärna över Kina. Han blev grundlurad. I Sverige hukar Myrdal och andra så kallade Kinakännare, kanske de skäms... jag vet inte, men de träder inte fram och säger något, de har medskuld. Shirley Maclaine var en annan som bjöds in och serverades propagandalögner som hon sedan skrev ut i böcker. Kina är det stora "problemet", om man vill se problem därute, resten blir ganska underordnat.

Du undrar om det ska vara straffbart att utöva "homosex".
Idag har mänskligheten sjunkit så djupt att det räcker inte att bara straffa människor, eller jag menar mer att det hjälper inte - för samhället som helhet är likadant som de som ska straffas. I ett tidigare skede så måste ett samhälle som står kvar och är lite upprätt, som förstår basic saker, förstår att man är en andlig varelse innerst inne - ta hand om problemet - precis som
Nordamerikas indianer. Men straff..., det ska vara korrigering, annars godbye.

Jag anar att du inte tänker kring reinkarnation, karma osv (alltid), eller budskap och signaler från förr, såsom tex vad Sodom och Gomorra (ev. samma som Mohenjo Daro) innebär?

Du ställer frågor om invandrare osv - men vad ska någon annan svara på det. Du som har studerat så mycket... du kan väl se att de vill öka problemen - skapa problem för att använda det för att skapa än värre problem. Som jag sagt, det är en minut i tolv - och mänskligheten är inte så human längre - allt är i kaos - som en cancercell, det växer fort på slutet.

Det man ska göra som jag sagt många gånger är att titta inom sig själv - det är "himlens"/historiens råd till oss... det är inte därute som ens egna "problem" finns, utan inom oss själva, då får man ta tag i det som inte är bra... Funderar du inte på vad vi har tappat på vägen av mänsklighet, förmåga, vishet osv - när vi nu bara använder en tiondel av hjärnan, och vissa till och med använder kanske bara två hjärnceller och kallar sig för bög.
Meningen med livet måste vara, som jag förstår det, bara... att vi ska släppa på det som är mörkret, detta lägre, som är känslor, begär, ego, självhävdelse, egennytta - alla fasthållanden, "tömma ut smutsen ur flaskan så att den kan stiga upp till ytan." Eller man kan ta liknelsen som de har sedan länge i Asien med lotusblomman - att det är som människan blivit, växer i dyn/smutsen, stiger upp ur vattnet (känslorna) och öppnar sitt hjärta (ståndare/pistiller, det inre) mot ljuset - de kallar det att kultivera.

Att upplysas är ju att återfå detta som vi har förlorat just genom att inte stå kvar i högre normer, utan velat "få annat", det blir då en annan nivå, där just de kriterierna är "normala", till slut hamnar vi här i karantänen samsara inför denna "sluttid" - nu har vi chansen att återvända, eller räddas, eller i alla fall ompositioneras in det det nya kosmos (Maya). Man återfår det man förlorat - höjer sin nivå/existensplan, i motsvarighet till vad man släppt av fasthållanden. Det som man återfår är samma sak som det man säger är "upplysas till". Att upplysas, bli en upplyst, är bara då att få tillbaka det som är vårt eget, som vi förlorat. Budda betyder egentligen från början "en genom kultivering upplyst person", även om det nuför tiden oftast bara sägs att det betyder upplyst person, men det ligger faktiskt även inbyggt att man upplyses genom att man ger upp någonting - att man kultiverar (sig).

Men om man inte tror på att det finns anliga principer/lagar - så visst go ahead aktivist.

Posted on: 2006/6/6 23:34
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Mångkultur
#63
du skriver mycket och bra, vanligt vis så orkar man inte läsa så här långa inlägg men ditt åkte ner iaf, jag ser att du har huvudet på skaft och kan säga att jag håller med dig om det mesta förutom biten om att straffa stackars förvirrade bögar..

Sen så anser du dig själv vara välmedveten om vart du står inom rätt och fel, Bra!

Dock kan det bli ganska långsök när man ska bestämma för andra vad som är rätt och fel...

Homosexualitet är ju något som förekommer bland dom flesta djurarter som är relativt sexuellt aktiva..


Sen så tycker jag även att dina djupdykningar i detaljerna hur homosar har sex är ganska onödigt, samt att gruppsex är samma som homosex??

är det fel att har sex med 2 tjejer? är man bög då eller om man tycker om rumpor??

och självklart existerar ANdliga/gudomliga/oändliga/energier lagar..

bra jämförelse med kvinnor och kossor där

och barnen som blir tvugna att leva med homosexuella föräldrar, hur kommer den filmen sluta, känner redan många adopterade och bara där är det oerhört känsligt..

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#64


See User information
Efekto, störningar på något håll "legitimerar" inte, eller gör inte om fel till rätt - angående vad du sa om djur. Vi kan nog inte förstå riktig vad det handlar om bland djuren. Bögmedia säger till och med att när tjurar "tränar", och när impulser slår till och en tjur hoppar upp på en tjur, att de "är homosexuella", det är inte så. Djur är idag inte heller "sig själva" - bögmedia nyttjar bara det de kan till att få beteende som inte ens är djuriskt, till att vara normalt mänskligt beteende...

Nätverket har fragrant ljugit för våra politiker och alla och använt helttokiga uppgifter om hur många som är homopervo mm - det är en stor anledning till att det ser ut som det gör. Här är fakta:

Motvilja, inte rädsla är det som ligger till grund för homofobi
Motvilja, inte rädsla är det som ligger till grund för homofobi, enligt psykologer vid Arkansas Universitet.

Homofobi är ingen verklig fobi. Detta påstår tre psykologer vid Arkansas Universitet som i en nyligen gjord studie visade att homofobi inte kommer av rädsla eller ångest – vilket riktiga fobier gör – utan den känslan man har när något är motbjudande.

Jeffrey Lohr, professor of psychology, Fulbright College, (479)575-4256, jlohr@uark.edu
Bunmi Olatunji, doctoral student, department of psychology, (479)871-4991, oolatun@uark.edu
NOTE: returns to Fayetteville on June 10.
Allison Hogge, science and research communications officer, (479)575-5555, alhogge@uark.edu
-------------------

Homosexualitet är inte medfött! - 2003
publicerad 2003-07-02
Den hitintills mest omfattande tvillingstudien visar att homosexualitet inte är medfött!

Den hitintills mest omfattande och välgjorda undersökningen om biologiska faktorer och sexualitet visar att homosexualitet inte är medfött utan orsakas av sociala eller psykologiska faktorer. Trots att studien är den mest omfattande och välgjorda hitintills så har svenskt media konsekvent tigit om den.
En ny stor tvillingstudie bekräftar vad många tidigare studier visat, att homosexualitet inte bestäms av några genetiska faktorer utan orsakas av sociala och/eller psykologiska faktorer (Bearman & Buckner 2002).

För första gången har ett stort representativt urval av både enäggs-och tvåäggstvillingar undersökts för att studera sexualitet. Studien använde ett suburval från 90118 individer som deltog i undersökningen vilket gav 289 par av enäggstvillingar; 495 par av tvåäggstvillingar; 1251 syskonpar; 442 par av halvsyskon (samma fader eller moder) och 662 par av ej besläktade syskon (dvs adoptivbarn eller styvsyskon via "blandade" familjer). Undersökningens nyckelfrågor var: "Har du någonsin haft en romantisk attraktion till en kvinna (man)?" och självattesterad sexuell aktivitet. Slutsatserna från studien var att:

"mönstret av överensstämmelse mellan par i sexuella preferenser mot samma kön för syskonpar indikerar inte någon genetisk påverkan oberoende av social kontext . I kontrast stöder våra resultat hypotesen att mindre könssocialisering i tidig- och prepubertal barndom formar den kommande samkönade romantiska preferensen .." (Bearman & Buckner 2002, s. 1179)1.

Om homosexualitet vore nedärvt, skulle det finnas ett korrelationsmönster där andelen syskonpar då båda syskonen var homosexuella ökar, ju mer gemensamma arvsanlag syskonparet har. Om det ena syskonet har homosexuella preferenser så skulle sannolikheten att det andra syskonet också har det öka ju närmare släkt de var. Om homosexualitet har biologiskt ursprung, borde mönstret alltså vara att enäggstvillingar har den högsta korrelationen av att båda syskonen är homosexuella, den näst högsta bör finnas bland tvåäggstvillingar och helsyskon eftersom dessa har mer gener gemensamt än personer som inte är släkt. Den lägsta korrelationen borde vara bland styvsyskon i blandade familjer eftersom de inte är släkt. Studien visar emellertid inte bara att detta korrelationsmönster saknas utan också att korrelationen i sig inte är statistisk signifikant. Det finns alltså ingen koppling mellan gener och homosexualitet alls 2. Studien utgör en avgörande vederläggning av biologiska teorier som förklaring på homosexualitet.

Tabell över korrelationsmönstret

Typ av par som undersöktes

Enäggstvillingar 6,7%
Tvåäggstvillingar 7,2%
Helsyskon 5,5%
Styvsyskon 4,2%

När LeVays undersökning av skillnader mellan heterosexuella och homosexuella mäns hypothalamus och när Hamers et als studie om genetiska markörer för homosexualitet publicerades så hävdades det i media att forskning visat att "homosexualitet är medfött". Sanningen var att dessa studier hade flera problem i sin metodologi och i sitt urval. LeVays slutsatser är endast grundade på 19 homosexuella och 16 heterosexuella män och sex heterosexuella kvinnor, totalt endast 41 personer (LeVay 1991).

Hamer's resultat grundar sig endast på 40 homosexuella bröder och resultatet var troligtvis inte statistiskt signifikant (Risch et al. 1993).
Tvillingstudien av Bailey och Pillard (Bailey och Pillard 1993) kan inte heller mätas sig med denna 3.

Vad svenskt media därtill så bekvämt "missade" var att Hamers och LeVays resultat, även om de vore riktiga inte visade att homosexualitet var medfött. De visade högst att biologiska faktorer hade ett visst inflytande, inte att de på något sätt var avgörande för en persons sexuella inriktning 4. Trots att studien av Bearman och Buckner är mycket bättre gjord och trovärdigare än både LeVays eller Hamers undersökningar så har vanliga media konsekvent tigit om den. Inte någonstans kan man läsa om dess resultat, ingen svensk tidning eller nyhetssändning nämner något om den hitintills mest omfattande studien på området.

Ej 10% som har perverterat beteende (0% ÄR sodomiter/homosexuella)

Vidare så var inte de som deltog i undersökning på intet sätt representativa för den övriga befolkningen. T ex så var 25% fängelsefångar och en del dömda för olika sexbrott. Andelen homosexuella är fler i en sådan grupp, speciell bland dem som var i fängelse pga sexbrott. Många av dem kan ha varit i fängelse just på grund av sin homosexualitet vilket inte är anmärkningsvärt då denna studie gjordes på 1940-talet. Vid den tiden ansågs fortfarande homosexualitet vara ett brott.

Det har gjorts undersökningar långt senare som har visat helt andra siffror än de som Kinsey fick fram i sin rapport. 1993 gjordes det en studie med 3 321 amerikanska män där endast 2,3% hade haft homosexuella kontakter de senaste 10 åren och endast 1,1% var genuint homosexuella. Detta var en av de senaste studierna som gjordes och som visade andra siffror än Kinsey-rapporten. 1989 tex så gjordes det en studie och som resultat fick man fram att 6% hade haft homosexuella kontakter och 1% var genuint homosexuella. Liknade studier har gjorts i tex Frankrike där 4% av männen och 3% av kvinnorna hade haft homosexuella kontakter och endast 1,4% av männen och 0,4% av kvinnorna var genuint homosexuella.

Man har visat genom ett antal senare studier att Kinsey-rapporten inte stämmer.

Denna siffra 10% är något som homosexförespråkarna ändå fortfarande tar till som argument trots att det har blivit motbevisat av ett antal andra studier.

Inom homosexrörelsen har man vetat om att denna siffra kanske inte stämmer men man har ändå använt sig av den som medel för att nå sina mål. Kanske visar det sig en dag att argumenten: man är född homosexuell eller att man inte kan bli fri från det inte stämmer heller precis som med den magiska 10%.

Noter

1. "the pattern of concordance of same-sex preference for siblings pair does not suggest genetic influence independent of social context. . . In contrast, our results support the hypothesis that less gendered socialization in early childhood and preadolescence shapes subsequent same-sex romantic preferences."

2. Ett förtydligande kan vara på sin plats, det finns alltid en indirekt korrelation mellan gener och egenskaper i en trivial mening, eftersom vi är biologiska varelser. T.ex. generna för en längd över 1.90 är inte gener egenskapen "att vara en bra basketbollsspelare" de visar inte att egenskapen "att vara en bra basketbollsspelare" är bestämt av gener däremot finns en korrelation mellan generna för längd och egenskaper "att vara en bra asketbollsspelare" eftersom längden är en faktor som ökar sannolikheten för egenskapen ifråga. Alltså, även om homosexualitet inte är medfött så finns det alltid en koppling till personens genotyp eftersom alla egenskaper i en trivial mening alltid är produkten av samspel mellan arv och miljö.
Vad studien visar är att miljön är den viktigaste och avgörande faktorn för uppkomsten av homosexualitet och att ingen är "född homosexuell."

3. I Baily och Pillards studie ingick 56 enäggstvillingar, 54 tvåäggstvillingar, 142 vanliga bröder och 57 adoptivbröder som inte var släkt. För samtliga brödraparen gällde att åtminstone den ena brodern var homosexuell. Denna studie har hävdats stödja att homosexualitet har ett biologiskt ursprung, speciellt i svenskt media när den i själva verket visar precis tvärtom. En närmare analys av resultaten visar att den stödjer det motsatta (Risch, et al 1993).

4. Se not 2.


Referenser

Bearman, P.S. och Buckner, H.(2002) "Opposite-sex twins and adolescent same-sex attraction", American Journal of Sociology 107: 1179-1205.

Hamer, D., Hu, S., Magnuson, V.L., Hu, N., Pattatucci, A.M.L., (1993) "A Linkage Between DNA Markers on the X Chromosome and Male Sexual Orientation" Science 26: 321-327.

LeVay, S. (1991) "A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men." Science 253: 1034-1037.

Risch, N., Squires-Wheeler, E., and Keats, B., J. B. (1993) "Male Sexual Orientation and Genetic Evidence" Science 262: 2063-2064

Bailey J, Pillard R. (1991), "A Genetic Study of Male Sexual Orientation", Archives of General Psychology 48: 1089-1096.

…………


(Jag har läst om rapporten under i en svensk tidning i år, otroligt… det slank igenom RFSL-sfärens tidningar: Expressen, eller AB, var det nog)

Ny studie: homosexualitet är inte medfött. - 2005
publicerad 2005-04-06
[…] har tidigare rapporterat (den ovan) om nyligen publicerade studier som visar att homosexualitet främst är orsakat av icke-biologiska faktorer. En granskning av relevanta studier om homosexualitet och biologiska faktorer visar att homosexuell orientering bestäms av både arv och miljö, men att arvet endast spelar en liten och indirekt roll.

Det har nu publicerats ytterligare en studie på området som stöder detta. Forskare vid Illinois Universitet i Chicago, UIC, har identifierat flera områden i den mänskliga genuppsättningen som verkar påverka om en man blir hetero- eller homosexuell.1 För första gången har hela genomen (genuppsättningen) finkammats efter de avgörande ärftliga faktorerna för manlig sexuell orientering. Studien visar att det finns sekvenser av DNA som tycks ha kopplingar till mäns sexuella orientering, på tre olika kromosomer i cellkärnan.

Det är alltså den första studien som gjort en fullständig undersökning av genomen av sexuell preferens hos män.

I studien analyserades genuppsättningen hos 456 män från 146 familjer med två eller fler homosexuella bröder, som fick sin genotyp kartlagd med 402 markörer med bestämda intervaller. 137 familjer hade två homosexuella bröder och nio familjer hade tre homosexuella bröder. Studien baseras inte på slumpmässigt urval utan deltagarna var rekryterade visa annonser i lokala och nationella homo-publikationer. Trettio av familjerna hade en förälder och trettio hade två föräldrar, 46 av familjerna hade åtminstone en heterosexuella manlig eller kvinnlig helsyskon. Tidigare studier har enbart granskat X-kromosomen, en av de två könskromosomerna.

I den nya studien undersöktes alla övriga 22 kromosompar. Men den andra könskromosomen, Y-kromosomen, granskades inte därför att den inte tros innehålla många gener. Undersökningen visade sig att 60 procent av de homosexuella bröderna hade identiska DNA-sekvenser på kromosomerna 7, 8 och 10, i en slumpmässigt vald grupp skulle 50 procent ha identiska DNA-sekvenser. Psykologen Brian Mustanski som har lett forskningslaget på UIC som har lett forskningslaget där också forskare från National Health Institute ingått, fastslår att det inte finns någon särskild ”homo-gen”. Forskarnas egen hypotes är att homosexualitet är ett komplext samspel miljö och ett flertal gener.

Kommentar:
Ytterligare en spik har slagits i kistan för teorin att homosexualitet skulle vara "medfött". Denna studie visar återigen att biologiska faktorer endast spelar en mycket liten och indirekt roll som biologin trivialt alltid måste göra för alla egenskaper hos biologiska organismer. Det är självklart så att det finns vissa grundläggande temperament eller personlighetsdrag som ökar chansen för att en given person också får andra egenskaper på grund av de mera grundläggande personlighetsdragen. T.ex. om en person har en större benägenhet till aggression så ökar det självklart risken för en kriminell eller asocial personlighet och självklart så är en grundläggande aggression delvis styrt av biologiska faktorer, men egenskapen ”kriminell” är endast indirekt styrt av biologiska faktorer såsom aggressionsnivå, förmåga att bedöma konsekvenser, självinsikt osv, Utan ”rätt miljö” så skulle inte ett kriminellt beteende utvecklas. En person som är längre än genomsnittet och dessutom har ett bra bollsinne har naturligtvis ökad chans att bli en bra basketbollspelare.

Men återigen är sådana egenskaper endast en indirekt roll för att orsaka att någon blir en bra basketbollspelare, utan en viss miljö är det inte bara osannolikt utan omöjligt att utveckla en sådan egenskap. De genetiska och biologiska faktorerna för homosexualitet motsvarar alltså de biologiska faktorerna för basketbollspelare. Utan en viss miljö olika val blir det ingen bra basketbollspelare, och utan en viss miljö och utan vissa val så utvecklas ingen homosexualitet. Det är rimligt att homosexualitet korrelerar med vissa grundläggande personlighetsdrag, man har t.ex. märkt att atypiskt könsrollsbeteende hos prehomosexuella barn är det som starkast korrelerar med homosexualitet i vuxen ålder. Homosexuella män är och känner sig oftare omanligare än heterosexuella män, likaså känner sig homosexuella kvinnor (och beter sig oftare) manhaftigare än heterosexuella kvinnor. Detta kan tyda på en del homosexuella har en gemensam grundläggande personlighetstyp i botten.

För att gå till ett annat ämne: läsaren borde fråga sig är varför inte alla dessa studier som visar en annan bild av homosexualitet än den man vill påskina basuneras ut i media? Varför skriver inte t.ex. Expressen eller Aftonbladet några stora rubriker om detta? Och varför är det t o m så att de mest välgrundade teorierna och fakta inte får komma fram?
Referenser

1. Mustanski B. S. et al. (2005)


Mustanski, Brian S., DuPree, M.G., Nievergelt, C. M.,
Bocklandt, S., Schork N. J., och Hamer D. H. (2005) “A genome wide scan of male sexual orientation” Human Genetics DOI: 10.1007/s00439-004-1241-4
(http://springerlink.metapress.com/ope ... le&id=doi:10.1007/s00439-
004-1241-4)
--------------------

Posted on: 2006/6/7 1:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Mångkultur
#65
hehe, du e rolig du..

bögmedia, tjurar som tränar ?? jag tänkte mer på hundar och kaniner först å främt och om jag vore du så skulle jag minska din dags dos av media överhuvudtaget..


helt ärligt novax, jag är den sista som ens tittar på sånna här siffror (statestik/rapporter/studier)
av korrumperade läkare-doktorer som får en extra slant för att snygga till siffror..

det brukar ju vara rutin i läkemedelsbranchen, snart kommer sånna här snillen komma på ett piller som botar homosexualitet förmodlifgen oxå...

jag känner till en hel del som är homo av båda kön, dessa brukar oftast se frikare ut än den sedvanliga slaven..

kärlek är ju kälek oavsett kön grabben..


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#66


See User information
Jag följer inte mycket media, ser på TV någon timma i veckan, högst, läser Expressen ibland, lyssnar på ekot emellanåt.

Siffrorna med 10% användes för att få politiker till att normalisera homotjosan. En lögn används till att knäcka en kultur.

Homo är rent ego, själviskhet, vill inte ens göra barn... vettlöst.
De har zero kärlek, egentligen så är det självförakt/hat, då kan man inte heller ge ut något annat - vi ska inte förväxla skenet med det som ligger bakom.


Posted on: 2006/6/7 2:17
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Mångkultur
#67
novax håller väl med dig i en hel del man vad är detta

"mo är rent ego, själviskhet, vill inte ens göra barn... vettlöst.
De har zero kärlek, egentligen så är det självförakt/hat, då kan man inte heller ge ut något annat - vi ska inte förväxla skenet med det som ligger bakom."

vem har sagt att det är en plikt att skaffa barn fan jorden är överbefolkad o barn svälter o mår dåligt varför sätta ännu mer oönskade barn till världen ...

vi kan ju inte ta hand om dom vi har.

nu menar ja ju såklart inte att det är fel att skaffa barn men det är fan inte en skyldighet.
att se det som människans plikt att föröka sig.

sen tycker jag bögar o flator verkar väldigt kärlkesfulla.

hur många bögar känner du?

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Mångkultur
#68
Quote:
maggot: ... vem har sagt att det är en plikt att skaffa barn fan jorden är överbefolkad o barn svälter o mår dåligt varför sätta ännu mer oönskade barn till världen. Vi kan ju inte ta hand om dom vi har.


Jag tar hand om de jag har! Hur många har du? ... damn jag glömde att du tar hand om en hel del barn på dagtid... bra! Du kommer att bli en great farsa masken! Det vet jag!

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Mångkultur
#69
hej jaxtone och tack om det nu blir av vill säga.

ja tror absolut inte du är en dålig farsa utan tvärom
ja menar mer har samhället råd men fler barn.

det är stora klaser barn mår dåligt kan inte alltid äta sig mäta osv.
bor trång osv.

äh fan förlåt nu babblar ja bara.
ja menar bara att det är ingen skyldighet att skaffa barn, vill inte ett par göra det så är det okej oavsett om de sätter hårt mot hårt eller det hårda mot kvinnans könsorgan

vem bryr sig inte ja iaf

Masken Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Mångkultur
#70
Maggot!

Det är självklart upp till var och en att välja om man vill föröka sig eller ej! Men en tanke är ju att allt går i cirklar... och om de som föds i kloaksystemen i Rumänien eller på andra platser där miljön inte är tillräckligt gynnsam för att rädda ens sig själv, kommer att föda egna barn så kommer förmodligen dessa stackare att bli likadana. Så det kanske behövs födas fler goda människor som kan engagera sig och försöka rädda världen ifrån ondska på alla tänkbara sätt.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Mångkultur
#71


See User information
Svar till novax:

Så det handlar om färgning som skett från vänsterhåll? Ja Gud ska veta att det finns vänsterideologer som har hjälpt till att ställa till med jävelskap på jorden, men hur är det med högerideologer då, är inte många av dem också en del av samma agenda menar du? Är alltihop bara en vänsterkomplott?

Anledning till att jag frågade om religion är att Bennybear pratade om kristna värderingar.
Du å andra sidan menar ju att det inte existerar några religioner, lika lite som det existerar homosexuella människor.

”Något är inte religion bara för att "några" därute säger det,”påstår du.

Det måste antingen betyda att du har patent på vad som skall tolkas som religion eller att begreppet som sådant måste omdefinieras. Eftersom du vet bättre än andra vad religion innebär så antar jag att du kommer att vara med och skriva det i nästa utgåva av nationalencyklopedin då.

Intressant att du hänvisar till Lao-Tse och Konfucius. Ingen av dem var gifta och det finns heller inga uppgifter om att de någonsin skaffade barn.....hmm....det här låter suspekt.....nästan
naturvidrigt. Buddha var visserligen gift och fick en son men han lämnade sin familj...hmm.

Och vad ska vi säga om Jesus? Han var ju varken gift eller hade barn, såvida man inte ska tro på bl.a Dan Browns teori.

novax skrev:

”Släpper tex.vår sönderslagna sk. kultur det som fanns när jag växte upp, som hämtades från kristendomen, med söndagskola mm då finns det inte mycket kvar som begränsar människor i deras tanke, ord och handling.”

Se där ja, då kryper det fram till slut, vårt samhälle ska alltså grundas på kristna värderingar trots allt. ”Om vi släpper det så finns det inte mycket kvar som begränsar människor i tanke, ord och handling,” säger du.

Ja du Novax, det är ju just det som är problemet; att vi pådyvlats falska religioner som inpräntat skuld och rädsla i oss så att vi begränsat oss i tanken, och inte så lite heller. När vi släpper den begränsade tanken, då behöver vi heller inte bekymra oss om orden eller handlingen, därför att då ser vi att vi är kristaller i Guds vackra kropp och att den liksom vi omfattar alla och allting och att skada andra är att skada oss själva, att begränsa andra är att begränsa oss själva.

Den vars fundamentala riktlinjer ska guida vårt samhälles värderingar är enligt dess främsta representanter och förespråkare en barnlös ogift man och utan dem så går människa och samhälle under och det går inte att reparera.

Jag blir nästan frestad att utropa: ”Jesus skona mig!”

Du pratar om hur lurade och indoktrinerade vi andra är men du ser inte ens din egen programmering.

Homosexualitet finns inte hävdar du, tja, då måste vi omdefiniera det begeppet också då eftersom du till skillnad mot för de flesta människor på jorden tydligen vet att det inte existerar. Vi kanske borde utrota ordet ur mänsklighetens språkbruk?

novax Skrev:

”Jag har aldrig läst att du själv skriver något tex om vad som gör människor störda - det skulle kunna var väldigt mycket, allt från vaccinationskampanjer, till osäkerhet, man vill ha "tillfredställelse" (fly), man förnekar något som den "manliga delen" står för (om det är bögigt) - man kan ha gjort väldigt mycket som man, det har vi i många liv, missbrukat denna mer
utåtgående energi, och vågar nu inte gå ut i livet som man.”

Ja du, min käre Novax, ska man skratta eller gråta? Om vaccinationskampanjer, osäkerhet och viljan att bli tillfredställd är anledning till att folk blir störda, då hittar du nog inte en människa på jorden som inte är störd.

Anledningarna till att människor blir psykiskt sjuka kan vara många men det mest fundamentala för mig är att det handlar om att man blivit bestulen på något väldigt grundläggande. Jag tror att vad alla människor behöver för att få vad vi kallar ett friskt (även om det ordet i sig är missbrukat och på många sätt relativt) och harmoniskt liv först och främst är närhet, omtanke och bekräftelse, förutom det självklara som näring, värme o.s.v. Ges vi sen möjligheten att uttrycka den vi är med föräldrar som har mod och klokhet nog sätta gränser med kärlek utan att få skuldkänslor och aldrig glömmer bort att uppmuntra oss då finns det väldigt goda förutsättningar att personen ifråga kommer att vara i harmoni med sig själv och utvecklas bra. Om vi däremot upplever brister i någon av de här enligt mig fundamentala behoven då kommer vi att ägna en stor del av livet att försöka kompensera denna energiförlust, (för så skulle jag vilja definiera det.) Detta kommer vi att försöka göra bl.a genom alkohol, tobak, sex, arbetsnarkomani, träningsnarkomani och många andra sätt. I slutändan kommer vi sannolikt finna att det inte fungerade såvida vi inte hade enträgheten och kraften att kasta av oss känslan av skuld och mindrevärdeskomplexen, känslan av att inte vara behövd i världen och istället för att leta frälsningen utanför oss själva inser att den bor i vårt eget hjärta. Om vi gör det tror jag att vi kommer att tycka om oss själva och följaktligen kommer vi att dra till oss människor och händelser som bekräftar detta.

Jag läste Freud redan i tjugoårsåldern så det här med anala fasen o.s.v är ingenting nytt för mig.

Men det är bra att vi vet var du står Novax, en av anledningarna till att folk blir homosexuella.....förlåt bögar, det begreppet existerar ju tydligen för det hänvisar du ofta till, dock inte så ofta till lesbiska som inte verkar äckla dig fullt så mycket, är alltså taskig potträning. En annan anledning var att ”mamma så starkt tänkte att den??? (är mamma en människa eller en sak?) t.ex ville ha en flicka, verkligen inte ville ha en pojke till.”

Store tid, vad ska man säga?
Det är åtskilliga av mina bekanta som borde ha homosexuella barn i så fall. Världen, inte minst Kina, Indien och stora delar av mellanöstern borde ju vara fullkomligt översållade med lesbiska tjejer då eftersom de inte har samma status som en man. Men det är väl lika bra det, annars så skulle de ju bara ställa till problem i samhället som de olydiga kvinnorna i väst gjort bl.a på grund av att alla feminister är rabiata manshatare som hjälper illuminate att slå sönder familjer, till skillnad mot alla otrogna mansgrisiga kvinnohatare som befolkar denna jord.

Bögeri, det ordet finns också tydligen, och gruppsex är lika illa som gossesex menar du, och det var det som var anledningen till att kulturen i Rom gick under. Först och främst, om vuxna människor vill ha sex med varandra, oavsett om det är 2 killar eller flera tjejer och killar å tycker jag inte att vare sig du eller jag har med den saken att göra så länge de är överens om vad de gör.

Att likna det vid folk som förgriper sig på barn är simpelt förakt för människors rätt till sin egen kropp och sexualitet maskerat som moral. Sen vad beträffar romarrikets undergång så törs jag nog drista mig till att säga att det hade betydligt mer komplexa anledningar än att folk låg och knullade med varandra och jag gissar att jag har stöd för det påståendet hos mer än en historiker.


Sen blir det lite mer förvirrat när du vill hänvisa till ordspråk:

Vi har också "som ovan så nedan...", kommer inte ihåg riktigt nu, det finns något med "...himlen råder...".

Syftar du på Matteus 6:10?

"Efter att ha bett om att Guds namn skulle bli helgat sade Jesus: ”Må ditt kungarike komma. Må din vilja ske, såsom i himlen så också på jorden.”

Antar att du syftar på den ursprungliga betydelsen av sanskritordet karma – så som ovan så som nedan d.v.s som man sår får man skörda, och ja, jag tror på reinkarnation men jag tror att de flesta har missförstått begreppet karma och använder det för att.projicera skuld och moralisera.

Vad beträffar kosmos principer så har jag en känsla av att du behöver några liv till innan du uttalar dig om hur de fungerar.

novax skrev:

”Hur kan vuxna Vakna människor tänka/tala i termer av att det är "sex" att en man stoppar in snorren i ett skithål?”

Med andra ord;

Det är inte normalt att människor njuter av analsex.

Några frågor infinner sig:

Är det normalt att en man stoppar in snorren i munnen på en kvinna?

Är det normalt att en man tillfredställer sin kvinnas kön med tungan?

Är det normalt att onnanera?

Berätta för oss novax, du som vet.

Novax skrev:

”där står livsstil, ett av de mest drypande och smutsigaste orden jag vet.”

Hmm...och jag som trodde att du ville att vi skulle ändra livsstil till din.

Novax skrev:”

”Jag kan tänka mig att gudar utanför samsara ruskar på huvudet när de ser på denna nivån - jag föreslår att man tänker sig att man sitter som en budda i lotusställning ute i kosmos, utan problem och detta livets brus och trams och tittar "ned" på det som "människan" här gör i sin förvirring.”

Ok, då har vi klargjort en sak till du tror på flera gudar. Helt ok med mig, även om jag inte delar den synen. Faktum är att det har stöd i bibeln. Det hebreeiska ordet för Gud är skrivet i pluralis (Elohim) i de ursprungliga texter man översatte till King James Bible. I första.Moseboken läser vi: ”Lås oss göra människor till vår avbild.” ”Låt OSS göra människor till vår avbild” alltså. Fast jag förstår att du.syftar på gudar utanför den fiktionära. dimension vi lever i.

Novax skrev:

”Du frågar om vad vi skulle göra om våra söner "visade sig vara homosexuella". Vad skulle du göra omdu såg en drunknande person? Rädda den, javisst.

Om ditt barn har en fästing? Kanske ta bort den. Vad gör vårt immunförsvar hela tiden om inte massdödar inkräktare. Så varför satte vi Wennerström i fängelse, samtidigt som Mona Sahlin får vara femtekolonnare i vårt land, i denna cell?

Nu kan ju "kvinnor" bli inseminerade som om dom vore kor, skattebetalarna står för notan, tack Mona Sahlin, och det finns andra varianter, se på Gardell/Levengood, sorgligt. Som jag ser det så är det det värsta/skadligaste beteende en "människa" kan engagera sig i.”

De där raderna säger en hel del om din människosyn novax.

De homosexuella är alltså sjuka och kan likställlas med fästingar? (Ingen större risk att de kommer att bli fäst vid dig i alla fall skulle jag tro.) Insemination är alltså det värsta och skadligaste beteende en människa kan engagera sig i? Personligen tycker jag att det vore värre om min dotter skulle engagera sig i en man som föraktar bögar/lesbiska, de som kämpar för kvinnors rättigheter Och de som ser invandrare som ett hot i första hand.


novax skrev:

”Problemen är INTE därute, smit inte, tänk... det är inom oss som "problemen" är, eller har blivit till, då vi gått våra egna vägar, långt bort "hemifrån", velat ha egna saker... att då kämpa med det yttre leder bara till att det blir värre därute. Det måste börja med förståelse och förändring inom oss, att vi har "uppnått" det, då förändras omständigheterna/livet där ute.”

Just det novax, nu börjar vi komma någonvart. Om du verkligen tror på det du säger i det där påståeendet då kanske det är dags för dig att bli vän med bögen inom dig istället för att projicera ut ditt förakt på bögarna därute.

novax skrev.

”De lagar som eliten nu stiftar som rör det med kvinnans ställning/jämställdhet/jämlikhet o dyl, strävar knappast efter något gott, utan till att slå sönder ytterligare, även om det verkar i vår nästan obrukbara hjärna som bra och logiskt.”

Så de lagar som stiftas för att minska löneklyftor och andra orättvisor som kvinnor drabbats av i många år är alltså inte bra? Berätta då för oss vilka lagar som borde stiftas för kvinnorna. Sen kan du gärna få svara på min fråga från föregående inlägg: Ska kvinnor vara hemma med barnen tills de blir vuxna?

Pervo går under, skriver du, immunförsvaret bryts ned av det. Då borde ju alla de du definierar som pervo; bögar, lesbiska o.s.v rent statiskt vara sjuka oftare än andra människor då. Var finns beläggen för det?

Novax skrev.

”Vanlig sex, in och ut... onani och "homosex", det är lite annat det... "Homosex" det är bara nedbrytning av ens system, man ser på många att de ser sjuka ut, detta sänder de även ut.”

Onani och homosex, det är lite annat det? Man ser på många att de ser sjuka ut?

Jag skulle skratta om det inte vore så sorgligt att läsa något så dumt. Hur menar du? Är det sjukt att onnanera alltså? Ser homosexuella människor sjukare ut än andra?

Hoppa tillbaks till femtiotalet? Nä, jag tror inte det, du kan glorifiera gamla tider hur mycket du vill,
Skillnaden är ofta mindre än man tror, det är bara det att saker som varit dolda länge är mer synliga nu. Den som tror att allt var bättre förr lever i en drömvärld.

Vad Kina beträffar så behöver ingen upplysa mig om vilket sjukt system de har där, sorgligt förvanskat samhälle med kulturhistoriska anor som skapat mycket bra för mänskligheten iform av läkekonst m.m.

Novax skrev:

”Du undrar om det ska vara straffbart att utöva "homosex".
Idag har mänskligheten sjunkit så djupt att det räcker inte att bara straffa människor, eller jag menar mer att det hjälper inte - för samhället som helhet är likadant som de som ska straffas. I ett tidigare skede så måste ett samhälle som står kvar och är lite upprätt, som förstår basic saker, förstår att man är en andlig varelse innerst inne - ta hand om problemet - precis som
Nordamerikas indianer. Men straff..., det ska vara korrigering, annars godbye.”

Ja du herr novax, det där säger väl det mesta.

”Det ska vara korrigering, annars goodbye.”

Vad innebär det?

Att de som inte låter sig ”korrigeras” eller ”botas” ska avrättas?

Under alla omständigheter skulle dylika påståeenden med säkerhet rendera en förtur om man sökte jobbet som chefsideolog hos Hitler eller Stalin.

Jo novax, jag har tänkt kring frågor som reinkarnation under lång tid. Men jag tror inte att vi har samma syn på vad Sodom och Gomorra var.

Visst kan jag se att eliten vill öka problemen och att skapa etniska konflikter är en av deras strategier men jag tror inte att jag gör saken bättre genom att kasta skit på invandrare och skylla problemen på dem i första hand. Det hindra inte att jag tycker att man ska följa de lagar som gäller i det land man kommer till och respektera dess seder.

”Mänskligheten är inte så human längre,” skriver du. Bidrar du själv till att den ska bli mer human genom att dra alla bögar/lesbiska, invandrare, feminister och humanister m.m över en kam?


Du talar om upplysning och om maya. Jag tror inte att någon kan nå upplysning utan att först ha vågat skåda mörkret inom sig själv. När man gjort det börjar man ana den verkliga innebörden av ordet ödmjukhet och kan ta sina första stapplande steg mot det som kallas visdom. Jag är långt ifrån där men jag tror inte att vägen dit underrlättas av att jag generaliserar och gör mig till domare över vad som är bäst för andra människor. Däremot tror jag att de som förväntar sig att någonting fantastiskt ska hända mänskligheten år 2012 kommer att bli grymt besvikna.


Sen presenterar du olika undersökningar för att påvisa att homosexualitet inte är medfött. Well, det finns en hel del forskning som talar FÖR att det är medfött också.


Så här säger t.ex Germund Hesslow
professor i neurofysiologi vid Lunds universitet:

” Genetik och tolerans

Det är orimligt att ställa upp moraliska krav som inte kan efterlevas. När man får veta att en viss egenskap är medfödd och därför antagligen svår påverka, så minskar vår rätt att skuldbelägga den. En av de egenskaper som tycks ha en genetisk grund är sexuell inriktning. Manlig homosexualitet (den kvinnliga är mindre utforskad) tycks bero på en ärftlig förändring av X-kromosomen och korrelera med en anatomisk egenhet i den del av hjärnan som styr den sexuella aktiviteten.

Många homosexuella har välkomnat dessa upptäckter. Om homosexuell läggning är ärftlig, är den inte uttryck för ett fritt val och det vore därför meningslöst och grymt att moralisera över den. Många som trott att homosexualitet är "smittsamt" har velat förhindra homosexuella att göra värnplikt och att adoptera barn. Vetskapen att sexuell läggning i huvudsak är genetiskt bestämd försvagas argumenten för diskriminering av homosexuella kraftigt.”


Här är ur en artikel i Aftonbladet:


Konkurrenttidningen har idag en artikel om homosexuella pingviner i New York:

(http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,793097,00.html).

Reportern är ordentligt påläst:

homosexualitet är vanligt i djurriket och har hittills observerats i över 100 däggdjursarter

(http://www.newscientist.com/article/mg16321985.000.html). Och

Siewert Öholm får sig en välförtjänt känga. Att vara bög tycks vara den naturligaste sak i världen.

Det kan tyckas märkligt om man har grundläggande kunskaper i biologi. Om ett beteende är så utbrett måste det ha någon genetisk grund. Men genernas uppgift är att se till att vi fortplantar oss. En gen som instruerar oss att inte fortplanta oss borde ju, rent darwinistiskt, ha en överlevnadsprocent på noll och dö ut inom ett par generationer.

Men så enkelt är det inte. Det finns en berömd parallell som man kan lära sig mycket av. I Afrika finns befolkningsgrupper som lider av något som kallas sickle cell-anemi; vad som händer är att blodkropparna inte är sådär runda som de ska vara, utan ser ut som en skära (sickle på engelska) och blir dåliga på att transportera syre. Detta är ärftligt; man vet numera exakt vad det är som blir fel i generna. Så varför dör inte den genen ut?
Alla gener i kroppen finns i två uppsättningar - en från mamman, och en från pappan. Sickle cell-anemi bryter ut om man har en defekt gen från vardera föräldern. Men om man har fått en defekt gen från bara den ena föräldern, så blir man istället immun mot malaria!

Man kan räkna ut matematiskt exakt vilken proportion defekta gener man ska ha i en befolkning för att ge den maximalt skydd mot malaria men minimal risk för anemi. Och det visar sig förstås att det är exakt den proportion vi hittar i verkligheten i de här befolkningarna (i malariadrabbade områden).
En genetisk grund för homosexualitet är naturligtvis svårare att hitta. Det rör sig inte om ett enda protein i cellerna som konstrueras fel, utan om något betydligt mer komplicerat som påverkar beteendet, förmodligen indirekt. Men vi kan säga en sak med 100 % säkerhet: eftersom en kombination av gener som på ytan verkar så totalt förutbestämd att dö ut ändå förekommer hos en fullt mätbar proportion av mänskligheten (uppskattningarna varierar men ligger oftast över 5 %), så måste de här generna vara absolut nödvändiga för vår överlevnad. Mänskligheten klarar sig inte utan bögar. Sorry, Runar.

Vi vet förstås inte exakt vad det är de här generna gör. Beteende är komplicerat och vi har inte ens en susning om vilka delar av vårt beteende som grundar sig i generna och vad som är helt och hållet kulturellt. Det enda vi kan vara säkra på är att vi skulle klara oss betydligt sämre utan homosexuella, och kanske till och med dö ut.

Är detta goda eller dåliga nyheter, då? Ja, som de flesta vetenskapliga framsteg kan de missbrukas. Det råder knappast något tvivel om att Hitler med den här kunskapen snabbt hade utvecklat ett test och satt alla med fel gener i koncentrationsläger. Men om man har en regering som uppför sig på det sättet är det ju ändå redan så illa att den extra terrorn mest blir en gradskillnad i helvetet. Det kanske är viktigare med den positiva sidan: ingen kan längre hävda att det är något fel eller onaturligt med homosexualitet. Det är som att envetet hävda att jorden är platt. Sorry, Carola.

Och det kanske är den allra viktigaste lärdomen. När naturvetenskapen fungerar som den ska är den opartisk. Och ibland slår den hål på våra käraste fördomar. Då har vi inget val. Fördomarna måste gå i graven.


Här är en artikel ur New science:


The birds and the bees haven't been straight with us. Gail Vines discovers there's no shortage of gay life on Earth.

"I WAS young and naive," recalls Linda Wolfe. "I thought everyone would be happy that I had found something new." But she was in for a big shock. "People started to ask me, do you have some kinky interest we don't know about?" And when she came to publish her results, the referees accused her of doctoring the photographs and making up data. What could an innocent young graduate student have found to create such a stir?

In the mid-1970s Wolfe was in the wilds of Japan studying macaques. As she grew to know her troop of monkeys, it soon became apparent that the females were having sex with one another. And these encounters weren't mere flings. Females paired off for days or weeks at a time, forming exclusive couples. They moved around together, and spent ages grooming one another between bouts of sexual activity that typically culminated in orgasm ...Det här är vad Martinus , en vis man som sades ha kosmiskt medvetande, och jag är benägen att hålla med efter att ha läst hans böcker, säger om homosexualiteten:

"Martinus beskriver hur förälskelseförhållanden förr i tiden kunde vara flera inkarnationer medan de nu ofta utgörs av en kort smekmånadsperiod. De båda parterna skyndar sedan iväg till en ny partner och nya upplevelser. Detta är ett utslag av den begynnande dubbelpoligheten och betyder att den nya kärleksformen är under utveckling. Individen föredrar att ge uttryck för sina (mänskliga) intressen och hamnar ibland i konflikt med äktenskapliga krav.

På samma sätt är homosexualiteten ett utslag av förändringar i polkonstellationen. Efter årtusenden av heterosexualitet och enpolighet inträder en mättnad av dessa upplevelser som är naturlig eftersom heterosexualiteten hör samman med den försvinnande djurepoken. Allkärleken är inte könsbunden utan riktar sig som nämnt till allt och alla. Det betyder inte att den är utan kulminationsupplevelse eller inte tar sig fysiska uttryck.
Tvärtom kommer en smekning eller en kyss så småningom att kunna bringa oändligt mycket större njutning än vad det heterosexuella samlaget någonsin har kunnat göra. I väntan på att den mänskliga organismen ska utvecklas till samma dubbelpoliga tillstånd som det mentala tillståndet börjar närma sig så är homosexualiteten det naturliga uttryckssättet för dem som utvecklat dubbelpolighet till sexuellt medvetet stadium."

Men vem vet, du kanske vet bättre novax?


Posted on: 2006/6/8 20:58
Religion separerar - Andlighet förenar
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Mångkultur
#72
det finns ju djur som är homosexuella inte så värst ovanligt bland fåglar


 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
30 user(s) are online (30 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 30

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS