vaken

Vakencorner
BottomBottom  Previous Topic Previous Topic  Next Topic Next Topic   Register To PostAspartam och dess skadeeffekter?
#1


See User information
Jag undrar om det finns någon svensk sida som listar potentiella skadeeffekter rörande aspartam?

tack på förhand!

Posted on: 2009/12/3 11:14
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Anonym
Re: Aspartam och dess skadeeffekter?
#2
Googlade runt lite och hittade dessa, vet ej hur trovärdigt det är däremot men ska fortsätta för att hitta ngn studie med bra källor.

*Food and Drug Administration (FDA, Livsmedelsverket i USA) har noterat 92 olika symtom som alla har samband med Aspartam, bl a epileptiska anfall; http://hem.passagen.se/enummer/enr05.html

*Aspartam
Aspartam upptäcktes av en slump år 1965, när kemisten James Schlater vid C.D. Searle Company försöker skapa en böldmedicin.

Aspartam är ett av de farligaste ämnen som används som sötning i våra dagliga livsmedel. Aspartam, som ofta omnämns i fackböcker som kemiskt gift, kan vålla oro, depression, förvirring, yrsel, skakningar, sömnrubbningar, kronisk trötthet, ögonsmärta och ögontorhet, synförändringar, högt blodtryck, viktökning, klåda, illamående, minnesförlust, krampattacker och andra besvär. Aspartam kan även leda till hjärntumörer.

Det bolag som tillverkar aspartam heter Monsanto och kontrolleras av högfrimuraren och bilderbergaren Robert Shapiro. Monsanto har flyttat sin internationella sektion från St. Lois (Missouri) till Bryssel. Alla försök att förbjuda aspartam har misslyckats. Det har varit allt för svårt att gå emot frimurarnas destruktiva internationella nätverk.

I USA använder mer än halva befolkningen stora mängder aspartam. Drygt 3000 livsmedel innehåller aspartam, och däribland alla så kallade lightdrycker. Man lyckades endast för en kort tid förbjuda det. De krafter som ville ha detta ämne kvar på marknaden var dock alldeles för mäktiga. Tyvärr blev aspartam åter tillåtet.

Däremot förbjöd myndigheterna stevia, en japansk ört, som under många år har använts som ett naturligt sötningsmedel. Stevia saknar biverkningar. Anledning till förbudet var enkel - stevia kunde slå ut aspartam.

Aspartam finns även i magnesiumpreparat (magnesiumhydroxid) som man receptfritt kan köpa på apoteket. Aspartamfira magnesiumpreparat är däremot receptbelagda. Aspartam lanseras också som NutraSweet, Canderel och Equal.

På ett försåtligt sätt påtvingar man människor olika droger. Frimuraren Zbigniew Brzezinski uppgav i sin bok "Between Two Ages", New York 1970, s 10, att eliten har för avsikt att under den nya teknotroniska perioden använda även biokemsik kontroll över människorna. Den nya diktaturen bevaras med hjälp av den moderna tekniken.

Det blir tillåtet att röka haschisch och marijuana i Belgien. Den belgiska frimurarregeringen bestämde detta i januari 2001. Går man igenom listan över narkotikaklassificerade preparat i Sverige, påminner man att dessa till nästan 100 % ursprungligen använts i medicinskt syfte innan de "introducerades" som missbruksmedel.
(Börje Olsson: Narkotikaproblemets bakgrund, Stockholm 1994)

Din medicin kan vara direkt hälsofarlig
Upp till 200 000 svenskar är beroende av olika lugnande eller antidepressiva medel. De sammanlagda kostnaderna för detta missbruk uppskattas till 28-70 miljarder kronor per år. Lösningen skulle vara stora doser B 12.
http://lege.net/politiken.biz/farliga_amnen.htm


*Sedan har vi den andra sidan av historien från livsmedelsverket;
"Tillsatsen aspartam är godkänd som sötningsmedel till fruktyoghurt, glass, saft, sylt, marmelad, mos, gelé, läskedrycker, konfektyrer, kosttillskott, naturmedel, desserter mm. Dessutom får aspartam användas i så kallat bordssötningsmedel."

"Den internationella expertgruppen JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) som bedömer livsmedelstillsatser gjorde sin senaste bedömning av aspartam och dess nedbrytningsprodukt diketopiperazin 1981 (2). JECFA ansåg då att de djur- och humanstudier som gjorts gav ett tillräckligt underlag för att fastställa ett acceptabelt dagligt intag (ADI-värde). ADI-värdet (med en säkerhetsfaktor på 100) fastställdes från djurdata till 40 mg/kg kroppsvikt och dag. Det innebär att en person som väger 60 kg kan konsumera 2,4 g aspartam/dag (40 mg/kg x 60 kg).
Aspartamsötade läskedrycker får innehålla högst 600 mg/l. Det betyder att en person som väger 60 kg kan dricka fyra liter aspartamsötad läsk/dag."

"Aspartam utsöndras inte i modersmjölk. Aspartamsötade livsmedel innebär inte någon risk för att foster eller spädbarn som ammas utsätts för förhöjda nivåer av fenylalanin."

"År 1983 undersökte expertorganet Centers for Disease Control (CDC) på begäran av Food and Drug Administration (FDA) ett antal misstänkta biverkningar som rapporterats av aspartamkonsumenter (5). Slutsatsen blev att det inte fanns några specifika symptom som var klart relaterade till konsumtion av aspartam. De rapporterade symptomen var milda och av sådan karaktär som är normalt förekommande bland befolkningen. Några nyare studier som skulle kunna ändra denna bedömning har inte presenterats. Risk för biverkningar finns dock hos personer som lider av fenylketonuri."

"Aspartam är en av de mest testade av alla livsmedelstillsatser."

"Resultat från djurförsök tyder på att aspartam inte heller är cancerframkallande. Sammantaget har man utfört tre carcinogenicitetsstudier på råtta. I samtliga studier handlar det om s k livslång exponering (två år för råtta) och med doser upp till 8 g aspartam/kg kroppsvikt och dag. Denna dos, omräknat till en vuxen människa, motsvarar cirka 2 400 burkar aspartamsötad läsk varje dag under en livstid. Utvärderingen av JECFA 1981 baserades på en tidig studie utförd på råtta. Slutsatsen blev att det inte fanns några fynd som talade för att aspartam skulle ha en cancerframkallande effekt. Efter denna studie har ytterligare två studier utförts och resultatet av dessa överensstämmer med den tidigare studien."

"Aspartam har inte varit cancerframkallande i djurförsök och epidemiologiska data talar emot en koppling mellan aspartamanvändning och hjärntumörer. Det finns således ingen grund för antagandet att aspartam kan orsaka hjärntumörer."

"Livsmedelsverket har inga speciella rekommendationer vad gäller konsumtion av aspartam, förutom de generella rekommendationerna att det av JECFA föreslagna ADI-värdet inte bör överskridas. En användning av begränsade mängder aspartam som sötningsmedel kan alltså betraktas som acceptabel från hälsosynpunkt."

Anledningen till att jag håller mig ifrån sötningsmedel är för att jag tror starkt på att det är farligare än vad vi tror. Om det nu gjorts så mycket studier som livsmedelsverket påstår så undrar jag vart dom är ? Enligt dom flesta har det INTE gjorts tillräcklöigt med studier på aspartam och därav anledning till varför det finns så lite information om det.

 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 


Re: Aspartam och dess skadeeffekter?
#3


See User information
Aspartam innehåller förutom aminosyran fenylalanin metanol - träsprit. Vet man det så spelar det ingen roll vad man påstår från Livsmedelsverkets sida. Aspartamet är rena giftet. Att Monsanto ägt och salufört det säger resten.

(Fenylalaninet är skadligt för dem som inte kan bryta mer det, vilket är förhållandevis få - och det är p.g.a. denna grupp människor det står: "innehåller en fenylalaninkälla" på produkter med aspartam.
Inga övriga varningar finns - givetvis)

Posted on: 2009/12/3 13:11
Rainbow Warrior
 Top  Twitter  Facebook  Google Plus  Linkedin  Del.icio.us  Digg  Reddit  Mr. Wong 
dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
96 user(s) are online (96 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 96

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS