vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts (Leif_Erlingsson)

BottomBottomRe: Illuminati vs Zionism
#1


Den här länken kan säkert anses "judefientlig", men där finns en oerhört viktig observation -
Quote:
Jews obviously take a huge risk by making themselves a tool of oppression. If history teaches us anything, it is that our ruling crime families have no qualms about bringing death and misery upon anyone, regardless of heritage, nationality, religion or race. It is only a matter of time, until they no longer need the Jews to maintain the New World Order and will enslave or cull them like everybody else. Or they might turn around and start a bloody civil war between Jews and non-Jews, to create excuses for more oppression and violence.

Alltså samma jag påpekade 09-12-22 11:38:22, att det är farligt att skydda brottslingar. Och det är, som citatet säger, farligt att låta göra sig till verktyg för övergrepp mot andra människor.

Posted on: 2009/12/23 10:56
 Top 


Re: Illuminati vs Zionism
#2


Tyvärr är fundamentalismen på frammarsch, även i Israel: Klicka för artikel om hur man i Israel diskuterar att tillämpa Torah som bindande rättsystem. ("Justice Minister: Step by step, Torah law will become binding in Israel ".) Detta tjänar inte judar eller några andra människor, utan en maktelit som använder judendomen för sina egna syften, av allt fler tecken att döma som ideologisk grund för deras "fina" nya världsordning.

En annan sak som talar för att högt uppsatta människor ser detta som den nya realiteten: Jimmy Carter to U.S. Jews: Forgive me for stigmatizing Israel, By Haaretz Service. Och t.o.m. påven verkar vilja be om förlåtelse till Israel. Något är definitivt i görningen.

Nota bene, samtidigt som dessa ompositioneringar sker så förlorar Zionismen snabbt sina positioner i England. Se det som en spelplan. Strategi. Varför närmar sig några spelare Israel samtidigt som andra fjärmar sig? Uppdelning i två maktblock, är det logiska svaret. Vilka blir då de nya blocken, och var hamnar vi?

Kanske denna utveckling... ...European Union (EU) foreign ministers have, with some modifications, rubber stamped a Swedish proposal to recognize east Jerusalem as the capital of a future Palestinian state. The Swedish EU initiative provides the framework for international recognition of a soon to be unilaterally declared Palestinian State. ... är orsaken bakom "positioneringarna" på "spelplanen" just nu. Politik, politik, politik.

Posted on: 2009/12/23 10:09

Edited by Leif_Erlingsson on 2009/12/23 10:31:01
Edited by Leif_Erlingsson on 2009/12/23 10:33:17
Edited by Leif_Erlingsson on 2009/12/23 10:38:51
 Top 


Re: Illuminati vs Zionism
#3


Therold, kan bara instämma.

hvergang, tack särskilt för länken till Judy Andreas, citerar ett särskilt starkt stycke -

Quote:
The Internet screams about Jewish crimes and Jewish criminals. My mission as an Internet essayist has been twofold. One has been to open Jewish eyes to the reality of their leaders; leaders who have duped them in the past and are duping them again. I yearn for Jewish people to question what is truly taking place in the Middle East. I yearn for Jewish people to question their history and their reported "victimhood". I yearn for Jewish people to become "individuals" and not fall prey to a "consensus trance" imposed upon them by "fear programming". I yearn for Jewish people not to accept the official narrative of events past and not to jail differing opinions. I yearn for Jewish people to rise up against their leaders. And, most passionately, I yearn for ALL Jewish people to recognize that nobody is any better or any worse than anyone else.

In addition, I yearn for non Jewish people to realize that not ALL Jewish people are corrupt and/or evil. Certainly there are families that lie and cheat, but it is important to acknowledge that my story is not unique; many people have grown up in families such as mine. Do not let those who have been corrupted obscure the reality that there are many people of Jewish origin who have love and respect for all of humanity.

"We are one, after all, you and I; together we suffer, together exist, and
forever will recreate one another." - Teilhard de Chardin.

www.judyandreas.com
JUDE10901@AOL.COM
[ http://rense.com/general75/grow.htm ]

Vi är alla människor, och de allra flesta människor är bra och hyggliga. Det är inte bara det judiska folket som har svårigheter genom att så att säga skydda brottslingar. Även vi svenskar riskerar råka illa ut av liknande skäl, se för vidare resonemang om detta min text Krigslegitimerare. En text som även kritiserar gammeltestamentligt tänkande i sig.

Posted on: 2009/12/22 11:38
 Top 


Re: Illuminati vs Zionism
#4


Är de här några av de "glest boende" du menar?: Al Nakba 1948 Känner även till någon kristen by som blev fördriven av judarna. Kan slå upp vad den hette, om du vill veta. Annars bra att vi är överens om att den muntliga Torahn inte är lag (även om säkert inte alla rabbiner instämmer). Men vi kommer bortom ämnet p.g.a. att du biter dig fast vid att judarna nu nästan inte, förut nästan inte alls eller alls inte, fördrev några människor från Palestina. Visst är landet tätare bebyggt i dag än det var förut, något annat har väl ingen påstått, men de Palestinier som inte var judar är till större delen fördrivna, det är ett faktum. Och jag menar alltså att allt detta förutsågs innan Israel ens hade skapats - alltså att man därigenom samtidigt skapade "olösliga" intressemotsättningar, som "garanterar" att judiska nätverk i världen allt framgent sår extremism och intressemotsättningar. De hårföra zionister som grundade Israel var själva terrorister. Extremister som utfört folkrensningar och mord, varav flera senare fick de högsta poster.

Och för att komma tillbaka på spåret igen, vilka maktintressen ville så en omöjlig konflikt i mellanöstern? Jag ser paralleller med "kriget mot terrorn" (9/11) och nu senast kriget mot CO2. Zionismen och Israel är en viktig pjäs, men trots allt en pjäs som kan offras. Vilka är spelarna och vad går spelet ut på?

Posted on: 2009/12/22 0:28

Edited by Leif_Erlingsson on 2009/12/22 0:53:50
Edited by Leif_Erlingsson on 2009/12/22 0:55:18
 Top 


Re: Illuminati vs Zionism
#5


Det var du som påstod att det inte fanns människor i Palestina. Du verkar okunnig om The Mishna. Den var den första engelska upplagan av den muntliga Torahn i tryck. På orginalupplagans titelblad står det:

"THE
MISHNAH

TRANSLATED FROM THE
HEBREW WITH INTRODUCTION
AND BRIEF EXPLANATORY
NOTES

By
HERBERT DANBY, D.D.
Residentiary Canon of St. George's
Cathedral, Jerusalem

OXFORD
AT THE CLARENDON PRESS
1933"

Men Toranh är irrelevant såvida den inte fortfarande tas på bokstavligt allvar. Det är Torahn som säger vilka som räknas som riktiga människor. Och du öppnade för Torah-piken genom ditt befängda påstående om att det inte fanns människor i Palestina. Erkänn bara att det fanns människor där, så glömmer vi de gamla dumma böckerna.

Förresten, vad menar du, varför skulle det vara svårt att granska The Mishnah? Finns den inte i synagogan? F.ö. så står det i inledningen:

"INTRODUCTION
I. PURPOUSE AND CHARACTER OF THE MISHNAH
The Mishnah may be defined as a deposit of four centuries of Jewish religious and cultural activity in Palestine, beginning at some uncertain date (possibly during the earlier half of the second century B.C.) and ending with the close of the second century A.D. The object of this activity was the preservation, cultivation, and application to life of 'the Law' (Torah), in the form in which many generations of like-minded Jewish religious leaders had learnt to understand this Law."

Nu orkar jag inte skriva av mer. Men jag tycker att du verkar försöka blanda bort korten och missleda, med ditt citat ovan. Boken kan inte i alla sina delar försvaras, men du måste inte försvara gammal idioti, ingen förväntar sig det av dig.

Vänliga Hälsningar
Leif Erlingsson

Posted on: 2009/12/21 21:59

Edited by Leif_Erlingsson on 2009/12/21 22:17:35
 Top 


Re: Illuminati vs Zionism
#6


Jönsonligan: Den stora skurken, vad hette han i varje avsnitt? . . .

Ang. att det inte fanns några människor, kanske i den mening "riktiga människor" definieras i urgamla lagtexter som i Torahn (se ex. The Mishnah), men inte så som ickerasistiska nutidsmänniskor med lika respekt för alla tänker.

Posted on: 2009/12/21 19:21
 Top 


Re: Illuminati vs Zionism
#7


2009-12-20 14:28 #38 la jag ut referensen "Rekommenderar Montagu mot Balfour och Avalon projektet vid Yale universitetet."

Det är givetvis relevant till en reell maktanalys ang. vilka grupper som skapade modern zionism (och f.ö. även socialism). Lorden i det första dokumentet, på länken i svensk översättning, har ett känt familjenamn - den röda skölden. Som framgår, så var projektet Israel från början ett omöjligt projekt - det skulle aldrig gå att få fred med omvärlden för en sådan konstruktion, givet den redan i grunden inbyggda konflikten med en stat där enbart judar har fulla rättigheter, och bortdrivna urinnevånare vars rättigheter ej respekteras. Inte heller kan denna stat vara demokratisk för alla, då demografiskäl då innebär att den skulle upphöra att vara just en judisk stat. Sverige skulle ju t.ex. inte upphöra att vara demokratisk för alla enbart om vi skulle få fler muslimer än andra - inte förrän majoriteten VÄLJER ett annat statskick (vilket genom att vi inte bestämmer över oss själva längre hur som helst nu har blivit överspelat).

Så det tycks som "den röda skölden" skapade den moderna zionismen. Vad menar ni då med "Illuminati"? Har det med "den röda skölden" att göra? Oavsett, så ser vi ju än i dag hur mycket makt "den röda skölden" har i Sverige inte minst. Det är inget mystiskt. Kolla bolagen och vem som sitter var. Den som skrev manus till Jönsonligan var inte tappad bakom en vagn. Och Gyllenhammar kan man enkelt koppla till röda skölden, med offentliga handlingar. Ang. det socialistiska spåret så går även det genom Sverige, finansieringen av den s.k. ryska revolutionen.

Nu var ju de där som startade modern zionism och socialism judar, det är sant. Grupper tenderar att skydda sina egna. Kriminella svenskar t.ex. skyddas dock ej i allmänhet av hederliga svenskar. Just avoghet mot judar har närts p.g.a. gruppens tendens att skydda judiska brottslingar. Jag är övertygad om att det skulle vara till stor fördel för gruppen att ändra detta beteende, och inte bara för gruppen, utan för hela mänskligheten.

Men om det finns ännu djupare hemlignissar, som gömmer sig bakom den judiska gruppen (med modern zionism)? Ja, man får fortsätta gräva. Slutar dock här just nu. Kolla länkarna i början.

LeifE

Posted on: 2009/12/21 18:06
 Top 


Re: Illuminati vs Zionism
#8


Rekommenderar Montagu mot Balfour och Avalon projektet vid Yale universitetet.

Posted on: 2009/12/20 14:28
 Top 


Re: Illuminati vs Zionism
#9


Kina ja. I ämnesrubriken syns bara två västliga maktblock, designerade Illuminati och Zionisterna. Men som båda dessa mycket väl vet, så har vi minst ett till, österut. James M. ("Mel") Rockefeller redogör genom Jeff Gates för hur Israel halvåret innan massmordet 2001-09-11 (9-11) störtade och försökte störta olika insatta försvarsministrar och underrättelsechefer samt med 30 miljarder dollar i mutor från Kina försökte muta det indonesiska parlamentet att kasta ut USA ur regionen till förmån för Kina samt hur Israel försöker destabilisera Pakistan. (30 miljarder dollar = 30 000 000 000 = "30 billion".) (Jeff Gates: The Truth About America And Pakistan .) I samma text redogörs för det nu pågående landsförräderiet i USA av det därstädes flergenerationella kriminella nätverket av judiska zionister, som genom den kristne zionisten Harry Truman 1948 fick sin extremistiska enklav i mellanöstern erkänd som en egen stat. Detta nätverk vet förvisso hur man använder andras makt, så helt rätt i det ironiska - Quote:
"Hahaha ja från Israel utgår ju all makt. Glöm EU, Kina, Ryssland, USA, Indien och Arabländer fulla med olja och alla dom där småländerna."
- makten utgår inte från Israel, vilket denna kriminella enklav är helt medveten om, och vilket är hela skälet till dess sluga schackerande i dag. Israel utövar alltså andras makt i kraft av sin list.

Jag har funderat på hur skapandet av Israel samtidigt skapade "olösliga" intressemotsättningar, som "garanterade" att judiska nätverk i världen sådde extremism och intressemotsättningar så att vi inte skulle råka bli vänner och lösa våra motsättningar över gränserna. Tanken slog mig i går, "Höll Européerna vid slutet av 1800-talet på att bli "för civiliserade" för att kunna fortsätta de imperialistiska härjningstågen?"

Det finns av allt att döma Zionisterna - men vem och varför skapade dem? Och Ryssar+Kineser m.fl. i öst. Och den röda skölden. Och andra, kanske mindre inflytelserika gamla familjer, som olika kungahus. Och familjen Rockefeller (är "Mel" "det vita fåret", eller är hans agerade på länken ovan o,s,v, en del i en större maktkamp?). Mycket att pussla med. Jag tror i varje fall inte att den här kriminella statsbildningen eller ens det kriminella nätverket av judiska zionister är primärt, även om det ser ut att i praktiken i dag ha kontroll över mycket makt. Sånt kan dock gå förlorat fort, faktum är att det pågår i detta nu, - hoppas jag -, så vem har då verklig makt?... Hmmm.

Posted on: 2009/12/20 9:40
 Top 


Re: Illuminati vs Zionism
#10


Hej. Har i dag gått igenom inläggen i denna tråd. Mycket bra tankar. Bäst var kanske signaturen Therold 12/16 22:30, som jag tycker är helt genial. Alltför många argumenterar på en nivå av att "det dokumentet är falskt", etc, istället för att se det hela med lite distans.

Umberto Eco Foucault's Pendel i sina olika inkarnationer - med olika namn - är ju inte mindre sann än t.ex. principerna i "Sunzi talar - Krigskonsten" oavsett om det sedan är en Vladimir Ilyich Lenin eller en Adolf Hitler eller en Benjamin Netanyahu eller någon annan, som utövar dem. Jag ger därför "Norskan" på sätt och vis rätt ang. "protokollen", då denna omformulering av Umberto Eco Foucault's Pendel är insiktsfullt skriven, och zionisterna tycks ha tagit stort intryck av dem. Detta alltså alldeles oavsett om det är det zionisternas fiender som har skapat denna inkarnation av Umberto Eco Foucault's Pendel, eller inte.

"Norskan" citerade 12/14 19:16 Jon Børge Hansen, FN. sambandet i Nord, Nordlys 5 februar: " . . . Kanskje bør vi forlate hele prosjektet med to stater, og se nærmere på hva mindretallet ønsket i 1947, en stat for hele befolkningen i det som engang var det palestinske området, eventuellt en føderasjon av to folk innenfor en felles stat. Hverken jødisk, muslimsk eller kristen, men demokratis og åpen for mange kulturer. . . . " Hela detta att genom skapandet av Israel samtidigt skapa "olösliga" intressemotsättningar, som "garanterar" att judiska nätverk i världen allt framgent sår extremism och intressemotsättningar, så att vi inte ska råka bli vänner och lösa våra motsättningar över gränserna, känns väldigt "konstruerat" för att hålla oss kvar i dualitet och vi-och-dom - tänkande.

Kan det vara som "Therold" kontrar ett påstående om "Djävulsdyrkare" ovan, att "Jag trodde folket bakom Talmud var djävulsdyrkarna." Men vad/vem är då bakom Talmud... Ja, nu börjar vi röra oss snabbt bakåt i årtusendena. Klart är iallafall att de allra flesta människor i alla länder i praktiken är hjärntvättade - vi behöver alla räddas från vår okunskap. Det är ett folkbildningsprojekt av gigantisk betydelse vi talar då. De allra flesta människor vill ju väl, även då de så att säga tjänar "The Matrix".

LeifE

Posted on: 2009/12/19 18:52
 Top TopTopdvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
27 user(s) are online (27 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 27

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS