vaken

Vakencorner

Forum Index


Board index » All Posts

BottomBottomAnonym
Re: WALT DISNEY
OkändAnonym
jag håller med kalla icke för pajas var lite dumt.
jag tyckte du brände några broar där.
visst mycket david icke har skrivit har jag svårt att tro på,men tänk bara på vad han har lyckas med.( hans uppkomst,hans genomslags,hans exsistens,hans "kommersila" framträdande)
vad jag menar är att om vi säger så här:
om david icke gjort allt det här bara för att tjäna pengar och inte tror på det han själv säger hade han då varit en pajas?
vad man en tycker om hans material så är det naivt att kalla han pajas tänk bara hur stor han har blivit,finns massor som säger att dom är från en annan galax men dom har inte en blivit uppmärksamade alls.
du kanske förstår vart jag vill komma? Top 


Anonym
Re: "MYSTERIET PALME"
OkändAnonym
jag kan inte mycket alls om palme mordet men jag har precis börjat blivit intresserad här en kul grej jag hittade säger inte så mycket tycker jag men men..skadar vell inte att ta upp den här på forumet..

Mordet på Olof Palme, Del I
En möjligt lösning 16 år efteråt?
Den 28e februari 1986 blev Sveriges dåvarande statsminister, Olof Palme, mördad på Sveavägen i Stockholm. Mördaren kunde aldrig fällas. Den ende som någonsin åtalades, friades av hovrätten 1989.
Mina undersökningar om CIAs mord på Dr Frank Olson 1953 har, efter ett par frågor från en läsare av mina artiklar, lett till att jag har börjat se Palme-mordet i ett delvis nytt ljus. Ytterligare letande på internet och genomläsning av tidigare offentligt utredningsmaterial har lett till ett tänkande som, mig veterligt, inte har kommit till allmänhetens eller myndigheternas kännedom eller uppmärksamhet. Den nya teorin stämmer bättre överens med kända fakta än alla tidigare teorier vilka hittills alltid har haft det gemensamt att de lämnar viktiga frågor obesvarade och åtskilliga uppgifter oförklarade.
Mordet:
En kort sammanfattning av etablerade fakta: Olof Palme mördades omkring klockan 23:20 den 28de februari 1986 efter att han och hans hustru Lisbet hade lämnat en biograf i centrala Stockholm och kom gående längs Sveavägen. Palme hade avböjt det livvaktsskydd från säkerhetspolisen som normalt skyddade honom. Många vittnen såg en man i Palmes närhet strax efter att två skott hörts och mannen sågs gå eller springa från platsen. Två män, kända för sitt Palme-hat, hade bevisligen funnits i närheten före och efter mordet. En av dessa arresterades 8 dagar efter mordet, den andre tre år efter. Män som talade i walkie-talkies och enskilda polismän, kända för högerextremism, observerades av ett flertal vittnen i området vid tidpunkten för mordet och uppgavs bete sig på ett underligt sätt eller ha gjort märkliga kommentarer. Dessa uppgifter har aldrig förklarats på ett tillfredsställande sätt, utan tillbakavisats med krystade förklaringar om hemliga operationer och dylikt. Vissa poliser och säkerhetspoliser, kända fascister, har setts mötas strax efter mordet då de skall ha skålat för Palmes död och gjort fascisthälsningar. En f.d. polisman, då vapenhandlare med fascist-sympatier, bodde i en lägenhet längs mördarens flyktväg. Olof Palme planerade att inom ett trettiotal dagar resa till Moskva för ett toppmöte med Sovjetiska ledare och många fruktade att han skulle medverka till ett närmande med Sovjetunionen. Palme va,r sedan sitt skarpa fördömande av Vietnam-kriget och julbombningarna av Hanoi, samt sin vänskap med Castro, Gandhi och Sovjet, hatad av Washington. En belöning på 50 millioner kronor utfästes för den som kunde ge sådana uppgifter att mördaren kunde fällas. Mordvapnet hittades aldrig, men antogs vara en revolver av magnum-typ.
Utredningen:
Polisuteredningen var en katastrof. Stockholms länspolismästare, Hans Holmér, byråkrat, socialdemokrat, maktspelare och utan erfarenhet av mordutredningar, övertog snabbt befälet över utredningen, med en livvakt i släptåg, som sedermera visade sig vara känd högerextremist och till slut fälldes för styckmord. Åklagare och höga polisbefäl visade inkompetens och feghet. De mest erfarna mordutredarna kom inte in i utredningen på ett tidigt stadium och massor av fel begicks. Det var som många riktiga poliser sade "enjävla röra".

Problemet var personlig äreslystnad, prestige- och revirbråk, inblandning av politiker och underlåtenhet att använda bästa möjliga krafter för att lösa mordet. Och inblandning av olämpliga polismän och SÄPO-agenter, som aldrig borde ha varit poliser ö.h.t. Utredningen sysselsatte över 300 poliser som mest (plus naturligtvis polismakten i stort), men kom så småningom att gradvis minskas till ett 30-tal som försökte nysta i de trådar som fortfarande återstod. Palme-utredningen gav upphov till skämtet "Den dåliga nyheten är att polisen är oss på spåren, den goda nyheten är att det är den svenska polisen". Delar av säkerhetspolisen föreföll mycket samarbetsovillig och intressanta uppgifter förvägrades utredarna med hänvisning till "rikets säkerhet" eller rentav försvann.
Många frågade sig:
Försöket personer i hög ställning sabotera utredningen?
Är vissa uppgifter alltför "känsliga" för att utredas?
Spår/Misstänkta:
1. Mycket snart anhölls en misstänkt. Det var "33-åringen" Viktor Gunnarsson alias "Vic Gunnison", fanatisk antikommunist och kristen, mycket intelligent, flerspråkig, känd lögnare och "skådespelare" som bott en tid i USA och påstod sig ha kontakter med CIA och kämpat i Vietnam. VG arresterades vid två tillfällen, och enligt kriminalinspektör Börje Wingen, som var inblandad i denna del av utredningen, var VG mördaren. VG släpptes efter inblandning av högre polisbefäl och åklagare utan att ha konfronterats med vittnena från mordplatsen och lämnade så småningom Sveriga. Han mördades i North Carolina USA 1994 efter att han avslöjat att han var den som utpekades som mördaren i Börje Winbergs bok "Han mördade Olof Palme". (Enligt Amerikanska källor var detta mord antingen en likvidation eller ett svartsjukedrama). VG befanns sig i området före och efter mordet och stämmer in på en del vittnens beskrivning av mannen som flydde från mordplatsen. Han hade vid ett flertal tillfällen uttalat hat och hot mot Olof Palme. Han hade inget alibi, och förhållandevis lite är känt om hans person.
2. 3 år efter mordet arresterades Christer Pettersson. CP var en känd våldsverkare, dömd ett flertal gånger och narkotika- och alkoholberoende. Han identifierades av bl.a. Palmes hustru Lisbet och stämmer överens med vissa signalement på gärningsmannen. CP åtalades 1989 och fälldes i tingsrätten, men friades senare i hovrätten p.g.a. svagheter i bevisningen och misstag och klantighet i identifikationsprocessen. Flera utredare håller dock ännu CP för den troligaste gärningsmannen. Han hade inget alibi.
3. Andra spår pekar mot den kurdiska organisationen PKK, kroatiska fascisternas Ustasja, Sydafrikas säkerhetspolis BOSS, Amerikanska CIA, Irakiska eller Iranska agenter eller svenska vapenfabrikanten Bofors. Många av dessa spår är ytterst vaga och bestå mer av teorier än bevis. Vissa är mer välunderbyggda då vittnen identifierat personer som vistats i Stockholm före och efter morddagen som tillhörande BOSS eller CIA. De flesta sådana uppgifter rör Sydafrika
4. Förutom nämnda misstänkta individer CP och VG, oftast beskrivna som "ensamma galningar" och uppenbarligen idealiska syndabockar, är det enda spår med viss tyngd det s.k. polisspåret. Mer än 30 vittnen har uppgett att de runt tiden för mordet observerat personer, många senare identifierade som polismän eller SÄPO-anställda, som uppträtt misstänkt och talat i walkie-talkies längs paret Palmes väg eller mördarens förmodade flyktväg. Intrycket man får av dessa uppgifter är att paret Palme var övervakat och skuggat av en mindre, organiserad grupp. Uppsnappade kommentarer indikerar att Palme var objektet. Identifierade polismän i denna del har visat sig vara kända högerextremister, fascister och Palme-hatare.
?! Vissa vilda teorier spekulerar i att Palme arrangerade mordet på sig själv, att hans hustru och son stod bakom det eller att Palme var mentalt otillräknelig och/eller kokainist. Dessa kan lämnas därhän. De stämmer med för få fastslagna fakta och övriga ledamöter av regeringen eller riksdagen torde ha märkt om vissa av dem var korrekta.
Slutsatser:
Många omständigheter och uppgifter förefaller dåligt utredda eller har aldrig fått en logisk och fullständig förklaring. Bevis eller uppgifter, dokument och kassettband har försvunnit, vittnen har dött, och i det stora hela förefaller det som om personer i mycket höd ställning har föredragit att vissa saker inte utreddes eller ens diskuterades. Baserat på antalet trovärdiga vittnen och uppgifter tycks det som "den ensamme galningen" CP eller VG skulle toppa listan över misstänkta än i dag, tätt följda av "polisspåret" med möjliga förgreningar. Det finns en uppsjö av material, uttalanden, rapporter påståenden och ounderbyggda teorier, alltför mycket för att fullständigt täcka i en kort artikel. De som är intresserade kan säkert finna mängder på internet.
Problemet med de hittills framlagda teorierna är att ingen förklarar tillräckligt. Vilken man än väljer att tro på och vilken gärningsman man än bestämmer sig för lämnar en mängd punkter oförklarade. Men vad händer om vi kombinerar två eller till och med tre av de hetaste spåren? Om vi kan göra det kan de flesta frågorna besvaras!
Palmeutredningens förste "spaningsledare", Hans Holmér lär en gång ha yttrat:
"Om sanningen om mordet på Olof Palme avslöjas kommer den att skaka nationen i dess grundvalar".

Mordet på Olof Palme, Del II
En möjligt lösning 16 år efteråt?
Sveriges dåvarande statsminister, Olof Palme, mördades på Sveavägen i Stockholm den 28e februari 1986. Mördaren kunde aldrig fällas. Den ende som någonsin åtalades, friades av hovrätten 1989.
"Den 28e februari 1986 förlorade Sverige sin oskuld!"
Ingvar Carlsson, Olof Palmes efterträdare som statsminister.
De största misstagen
Förundersökningen var, som nämnts tidigare, bemängd med hårresande misstag. Ett av de värre var att tillåta Palmes hustru Lisbet att bestämma sina egna regler för ev. medverkan i utredningen. Hon vägrade att låta sig videofilmas under förhör och konfrontation och eftersom hon upplysts om vem den misstänkte var kunde hennes identifiering av Pettersson senare användas för att fria denne i hovrätten. Hon tillät endast vissa utredare att höra henne och hon kallades aldrig in för att identifiera Gunnarsson som tänkbar gärningsman. Andra bevis på slarvigt arbete var det sätt på vilket alla gängse utredningsprocedurer i mordfall övergavs, som underlåtenheten att spärra innerstadsområdet, vilket i detta fall skulle varit en förhållandevis enkel åtgärd eftersom det endast behövdes spärrar vid ett mindre antal broar. (Detta gjordes 2 dagar senare!!). De vanliga rutinerna kastades snabbt överbord i stockholmpolisens ledningscentral under mordnatten.
Den kanske största katastrofen var utredningsledningens totala inkompetens. Vad hjälper det att ha erfarna utredare med mångårig vana vid mordfall om de hela tiden får syssla med fel saker, hindras i sina utredningar eller helt enkelt saboteras? För många som följde utredningen på nära håll, inklusive deltagare i den, gav den ständiga inblandningen av politiker, åklagare och höga polisbefäl intrycket att starka krafter verkade för att hindra sanningen att komma fram. Obekräftade uppgifter tyder på att sveriges dåvarande Paris-ambassadör Carl Lidbom, tidigare justitieminister, ska ha sagt "det vore bäst om mordet aldrig klarades upp". Exakt denna uppfattning verkade vara vissas uppfattning. Sveriges höga potentater blev förmodligen ytterst lättade när -89 den "ensamme galningen" Pettersson kunde presenteras som misstänkt och åtalas. Den perfekte syndabocken, ensamstående, fyllo, drogmissbrukare, fängelsekund och utan någon som helst betydelse.
Obekräftade uppgifter
Ett telegram sändes 3 dagar före mordet från Licio Gelli, stormästare i den italienska frimurarlogen P2 (Propaganda Due), till Philip Guarino, nära förtrogen till den amerikanske vicepresidenten George Bush. Text: "Säg till vår vän att det svenska trädet skall fällas". P2 misstänks vara inblandat i kidnappningar, terrorbombning och mord.
I en radiointervju i Los Angeles -97 avslöjade CIA-agenten Gene Tatum att ett speciellt CIA-team Operation Sub-Groups (OSG) skapade av V-p George Bush, stod bakom mordet.
Ett tips om sydafrikansk inblandning ev. i samarbete med svenska SÄPO kom från en svensk civilförsvars-chef och uppgav att en av honom känd engelsman hade denna uppgift från MI6. Bandet med dessa uppgifter försvann.
En amerikansk politiker skall ha fått ett brev från en fånge i Kalifornien som sade att WACL (World Anti-Communist League) var inblandat i mordet. Brevet försvann mellan amerikanska justitieministeriet och svenska ambassaden i Washington.
Många andra rapporter kom in till både utredningen och pressen. En del försvann, en del förklarades men förblev trots det dunkelt.
Bekräftade rapporter
Craig Williamson, agent från sydafrikanska säkerhetspolisen BOSS, var definitivt i Stockholm dagarna före och efter mordet.
Sydafrikanske polisöversten Eugene de Kock vittnade i domstol -96 att han hade förstahands-kunskap om att Craig Williamson organiserat mordet under "Operation Longreach".
En NY Teori
En av de som kallas "ensam galning" (eller möjligen någon som passar bra på enderas signalement) utförde mordet, organiserad, manipulerad och assisterad av CIA och en kombination av fascistiska organisationer (BOSS och P2/andra och enskilda svenska polis- och SÄPOagenter, kända för sitt Palmehat och sina fascistiska åsikter) på order av George Bush, dåvarande vicepresident i USA. Mördaren försågs med vapnet och fick hjälp av ett back-up team att bli av med det. Möjligen kan en av de misstänkta istället ha manipulerats för att genom sitt uppträdande dra på sig misstankar medan den verklige mördaren flydde. Back-up teamet dirigerade mördaren till mordplatsen och assisterade honom sedan vid flykten
Denna teori passar in med de flesta kända fakta, är rimligt trovärdig och sannolik och kan motiveras.
Varför?
De starkaste bevisen tyder på att Pettersson eller Gunnarsson var den som höll i mordvapnet och sköt de dödande skotten (många av dem som utpekar endera kan mycket väl ha misstagit sig tillräckligt för sett den andre, eller nagon lik honom). Båda de misstänkta hade olika orsaker att tycka illa om Palme. Den ene av personliga, den andre av ideologiska skäl. Gunnarsson påstods även ha haft kontakter med såväl EAP (fascistiskt "arbetarparti" i Europa) som andra extrema högerorganisationer. Mycket litet har framkommit om hans tidigare liv, men uppgifter indikerar att han mycket väl kan ha haft viss kontakt med CIA eller andra som bevisligen tidigare varit inblandade i politisk terror. Pettersson ansågs irrationell, opålitlig och var oftast påverkad av droger eller alkohol. Han passar betydligt bättre i rollen som syndabock än som gärningsman. Han friades också av hovrätten 1989.
Alla vittnesutsagor om att poliser eller säkerhetsagenter synts i området under mordnatten talande i walkie-talkies eller på annat sätt uppträda märkligt, tyder på att åtminstone vissa av dem kan ha varit inblandade i för- och efterarbetet till mordet. Dessa observationer handlar oftast om individer med stark aversion mot Palme och vissa uppges ha haft goda kontakter med Sydafrikanska eller amerikanska organisationer.
Sydafrika hade starka motiv för att hata Palme då denne var en svuren fiende till apartheidregimen, hade hjälpt ANC och dessutom försökt stoppa vapenaffärer med regimen. BOSS är känt för politiska lönnmord och vissa personer med goda kontakter med BOSS, vilkas namn dök upp under utredningens gång hade goda kontakter med vissa svenska poliser.
CIA hade tillgång till de fonder vapen och papper som erfordrades, hade den erfarenhet av attentat som behövdes och kunde utan tvivel ha iscensatt operationen. CIA hade också mycket god kunskap i manipulation av både frivilliga och motvilliga (SE: tidigare artikel om Frank Olson-mordet) och hade dessutom tillgång till droger som kunde ha behövts för att förvandla den intelligente "pratkvarnen" Gunnarsson till mördaren Gunnarsson. CIA gjorde vad Bush krävde att de gjorde, och en del av vad de gjorde har sedermera bevisats, med många vedervärdiga detaljer, i kongressförhör.
George Bush och Ronald Reagan var under denna tid inblandade i den s.k. Iran/contras-skandalen (vilken även hade sydafrikanska förbindelser), som förmodligen var en del av Palmes försök att stoppa de smutsiga vapenaffärerna. Båda var fanatiska antikommunister och att en respekterad statsman i en modern stat som Sverige möjligen kunde tänkas börja inleda en varmare vänskap med Sovjet skulle för dem vara ett mardrömsscenario mycket värre än det kubanska exemplet. Efter Palmes uttalanden om "satans mördare" under Vietnam-kriget var han redan avskydd av hela Washington-etablissemanget. Motiven för att störta Allende i Chile, vilket CIA har bevisats ha medverkat till, var långt svagare än motiven för att avlägsna Palme!
Befälsgången
Bush/Reagan
CIA
BOSS/andra
individer från svenska polisen/SÄPO
Gunnarsson (Med trolig direktkontakt mellan CIA-"doktorer" och Gunnarsson).
Mot denna och alla andra teories utom galning-scenariot
Varför har ingen tjallat i hopp om 50 glada miljoner?
Inblandade i mordet skulle troligen inte kunna räkna med belöning. Den som anklagades skulle behöva bli fälld för att belöningen skulle gälla, och att bevisa ett komplicerat upplagt mord iscensatt av experter skulle vara mycket svårt för att inte säga omöjligt.
Och
Hur länge skulle den som talade leva för att njuta av de 50 miljonerna?
Om 9 år är brottet preskriberat och en inblandad kan våga tala (om inte hotet från CIA fortfarande är alltför starkt). Kanske kan då ytterligare pusselbitar läggas till de bitar vi nu känner. Pusslet kommer inte att vara uppbyggligt. Men vi kan åtminstone att få veta.
Summering den 21e september 2002.
Mordet på Olof Palme avslutade en period när Sverige på många sätt var en förkämpe för intenationell lag och rätt och ofta fungerade som världssamvete. Palme försökte så gott han kunde hålla Sverige utanför de ideologiska konflikterna mellan supermakterna. Han försökte tillämpa den civiliserade människans humanitet på politiken och även om han misslyckades eller tvingades kompromissa ibland, var han en ovanlig och hederlig politiker. Han var respekterad över hela världen och för många små fattiga länder var han en av de få i västvärlden som tog deras problem på allvar.
P.g.a. detta var han hatad. Av fascister, antikommunister, USA, Sydafrika och vapenhandlare, inkluderande svenska.
Sverige blev ett fattigare land efter hans bortgång och viljan och modet hos både socialdemokrater och andra att kritisera ondskan i världen var den än har sitt säte har till större delen försvunnit.
Hans mördare kommer förmodligen aldrig att ställas till svars (Gunnarsson själv mördades för några år sedan). Kanske kommer vi att få veta när vissa inblandade av misstag släpper någon detalj i sina memoarer eller hemliga papper blir offentliggjorda.
En full och nöjaktigt bevisad redogörelse för vad som hände de där timmarna den 28e februari 1986 skulle vara mycket värdefulla för att få oss att förstå de smutsiga lögnerna hos självutnämnda världshärskare och den mörka våldet i fascismen.


 Top 


estonialänkar


Hej.

Jag är ny här och vill bara tipsa om
en svensk sida där det finns mycket
intressant matrial om färjan Estonia.

http://www.dsm.nu/

(Här kan man även läsa om mordet
på Ivar Kreuger)

mvh alfred

Posted on: 2005/2/1 18:09
 Top 


The Money Masters


Det finns en suberbra video/dvd-film som
beskriver hur världens banksystem har
uppkommit och varför den amerikanska centralbanken
är en privatägd!!! bank.

Den kan köpas här:

http://www.themoneymasters.com/


När jag ser denna film som är inspelad innan
9/11-händelserna så ryser jag.
Min personliga uppfattning är att wall street
på något sett var inblandat i vad som skedde!!
Posted on: 2005/2/1 18:26
 Top 


Anonym
Re: The Money Masters
OkändAnonym
går den att tanka hem någonstans jag hittade den INTE på dc++ men jag var kanske uppkoplad på en kass server

kul att du hittade till vaken.se

hur hittade du hit föresten..

mvh
maggot

 Top 


Re: Kapitalismens brott mot mänskligheten


Tjena själv,

Jag stötte på Ayn Rand I samband med filosofi diskus ett tag
sedan, därefter kollade jag upp henne. Jag har inte själv läst
hennes verk. Men hon är en intressant person och jag skulle
närmast tolka henne som en fri själ.

Hon blev känd med sin succé roman The Fountainhead 1943,
hennes bästsäljare. En person som skriver en sådan roman,
attraherar direkt andra personer till sig, och så gjorde även
hennes idéer och filosofi, som hon förmedlade i sina skön-
litterära verk. Olika personligheter samlades omkring henne,
då hon flyttade till New York 1950, bl.a. just Greenspan, som
du nämnde. Han hade tydligen intresse för hennes tankar
och idéer, främst nog hennes pro-kapitalistiska synsätt. Den
delas av han, dock är deras synsätt nog inte helt identiska.
Det synsätt Rand förmedlar är mycket sund, dock inte alltför
lätt att förstå, det kan missuppfattas, misstolkas och förvridas
lätt. Som mycket annat.
Att hennes synsätt var sund och bygger på insikt och djupare
förståelse av "livets sanningar", det kan man härleda ur hennes
egna handlande under sitt liv och ur vad hon lyckats åstad-
komma. Vilket är anmärkningsvärt.

Greenspan är nog rätt så olika sorts person jämfört med Rand
själv, de kan ha delat vissa idéer tidigare, men de har sedan
vandrat i olika riktningar ser det ut som.
Rand mognade mer inom sina egna idéer och sökte utveckla
sin filosofi, ett självständigt arbete och oberoende liv.
Greenspan har vandrat närmast i en motsatt riktning, med
de idéer han förståt, på något sätt, i handen och sedan eftersökt
använda dem inom sitt fält. Greenspan ser även mer ut
att tjäna rådande världsordningen, han har även fått en
massa universitet (Harvard, Yale, Pennsylvania,
Leuven (Belgium), Notre Dame, Wake Forest och Colgate)
utmärkningar för god tjänst. Dessa representerar dagens värld.
Det som ses som sant i dagsläget.

Ayn Rand har dock kritiserat t.ex. universistets filosofin väldigt
hårt, närmast utnämnt dem alla till dårar och idioter. Därmed
har hon inte fått någon beröm eller acceptans från universitetens
håll. Jag skulle se att hon var fri och egen i sitt handlande, tror
inte att hon tjänade nuvarande världsordningen, som t.ex.
Greenspan kommit att göra och gör.

Greenspan har medverkat i hennes verk; Capitalism: The
Unknown Ideal (with Nathaniel Branden, Alan Greenspan, and
Robert Hessen) (1966). Skrev ett kapitel där tydligen.
Men 1968 bröt Ayn Rand helt kontakten med Nathaniel Branden,
som även medverkat. Och "Objektivism"-kretsen/kollektivet
kring henne splitrades sönder. Få personer blev kvar tydligen.
Vet ej om Greenspan var en utav dem.
Rand bröt med Nathaniel Branden, för att han tydligen var
oärlig och hon återförenades aldrig med honom. Hon tog även
strikt avstånd från Nathaniel Branden Institut, som grundats
för att sprida hennes tankar.

Möjigen hade man skapat institutet för tidigt och med något
omogna idéer, och även fel typers personer slank in. T.ex.
lögnare eller på annat sätt personer med oärliga intentioner.
Som just Nathaniel Branden. Om det är korrekt att han var
oärlig, slutsatsen som Rand kommit till åtmistone.

Jag har inte sett TV-filmen om Ayn Rand, jag får försöka skaffa
mig den och titta på den. Hade Rand senare kontakt med ex.
Greenspan eller gick de olika vägar efter 1968?

Sedan vet jag inte heller hur väl Greenspan var elev utav henne,
eller hur väl han sedan i slutändan förstått hennes idéer,
tänkande och filosofi?

Vad gäller politiken, så den kan urskilljas från annat.
Politik finns visserligen närmast överallt, men det betyder
ej att allt är politik. Vad som är politik, det är alltid sådant
som är del av spelet om makten. Därmed kan politik
påverka och härska på vilka ställen och nivåer som helst.
Inom regeringen eller hemmets lugna vrå. Så länge en
person tror på makt, att makt är rätt sätt, så länge finns
en möjlighet för politik och dess spel.
Något väldigt grundläggande för det är, fokus på makt,
viktigt är ej bra eller dåligt, sanning eller lögn, utan endast
makt, som man tar på vilket sätt man bara kan.

Tongivande idag för det politiska spelfältet är list, oärlighet
och lögner.

Jag anser att politiken måste skiljas ut och man måste
lyckas se igenom det, för att kunna leva utanför dess inflytande,
leva fri och bli fri. Om det är allt och inom allt, så att du är blind
för dess verkan över dig, det är precis vad de vill och då har
de dig mer eller mindre i sitt grepp. Då är man ej oberoende,
självständig och fri, utan endast en större eller mindre graders
slav.

Och till politiken hör inte endat röd, grön och blå, som man
röstar till riksdag och regering. På alla nivåer som det härs-
kar en makthierarki, där råder även politik.

Posted on: 2005/2/1 21:16
 Top 


Re: Människors brott mot mänskligheten


Människors brott mot mänskligheten, då var det korrekt
uttryckt. Det är alltid och endast människor, som begår
brott mot mänskligheten.

Och det enda som kan bevisas idag med säkerhet är
just att det är människor själva, som begår sådanna
brott mot sig själv, sitt eget slag.
Andra hot kan ej bevisas och är troligen även ytterst
minimala jämfört med det hot människan själv utgör.

Många människor vill bygga upp en fiende i något annat,
t.ex. att någon tanke man ej själv har eller stödjer,
att det är fienden. T.ex.:

-Kapitalismens brott mot mänskligheten.
eller:
-Kommunismens brott mot mänskligheten.

Men både kapitalism och kommunism är endast tankar
och bakom en tanke finns alltid en människa, som själv
handlar. Som själv med sitta handlande antingen skadar
mänskligheten eller så inte.

Så fienden är vi själva, inom oss själva, det vill man ej
se, så därför uppfinner man alltid en yttre fiende. För
att göra sig själv skuldfri och fri från det ansvar man
har för livet, för mänskligheten.

Posted on: 2005/2/1 21:29
 Top 


Re: The Money Masters


Roligt med nya medlemmar,..

Men varför är det ingen som nämner att filmen finns här på vaken.se?


Posted on: 2005/2/1 21:38
 Top 


Re: Kapitalismens brott mot mänskligheten


Det låter löjligt att säga detta - Fint uppfattat, d_Bullshit!!!
- Men jag tyckte detta, - faktiskt! F-N! Nu sitter man här igen tre på natten, tur att man inte behöver så mycket sömn - tror jag i alla fall - eller måste tro!
- I vilket fall som helst så fanns det egentligen inget om Allan G. i TV-spel-filmen och när det så gäller oenigheten mellan Brandon och Ayn, så gick manusförfattarna på Brandon-gängets "syn" av saken... Som då var den att han och Ayn hade ett förhållande, som hon genom sin filosofi - menade sig kunna ha - fast hon var ihop med en annan man - men så när Brandon själv ville annamma detsamma som Ayn - älska en annan - då tog det "hus i helvetet" och Ayn tog då avstånd från Brandon - Hon var mycket olycklig över detta - men lugnade snart ner sig, antagligen...
- Nu minns jag inte så mycket ang. vilken "krets" som Objektivist-ligan, tillhör om det var brandon eller AYN - skulle tro att det var Ayn, eftersom de ger ut hennes böcker, men det gör nog Brandon-gänget också...
Skulle vilja säga ett par ord om NWO:s delaktighet i detta, men jag tror att jag sparar det till en annan gång - Men jag kan väl fråga ändå om du möjligtvis har läst några av "objektivistens" småskrifter - det är faktiskt rätt så intressanta grejjer...

Synns, o hörs!

Posted on: 2005/2/2 2:41
 Top 


Re: Människors brott mot mänskligheten


Jävlar! - d_Bullshit...
Den "här" grejjen - var jäkla mig bra, den också!!!
- Så uppfattar jag också tillvaron - idag... Det värsta människan vet är ju - "skulden" - inte direkt samma sak som "skulder" - för dom orkar man ju med, liksom...
Jag minns en kille som knappt kunde ta emot någonting - för att inte att vad jag "tydde" det till - skuldsätta sig - och då menar jag i det "småiga" - känslomässigt, och så - exempel: han , fast jag visste att han likt jag, var törstig - arbetade då högt uppe under taket på en nybyggd fjärrvärmeanläggning, svettigt som F-N - ändå så nekade han att han var törstig - Han hade möjligtvis, kanhända bacill-skräck, men det tror jag inte... Läskigt!!!

Har du föresten läst - den där boken som en Israel Shamir skrivit? Där står det mycket om nationalsocialismens - nödvändiga "Symbios" med sionismen, för att detta deras förhållande skall kunna fungera, och det då har att göra med just de teorier, eller ska vi säga faktiska omständigheter som är nödvändiga för att finnas till om man nu vill... ALLright!

Nu "smiter" jag och lägger mig och pluggar lite -"Fjärde vägen" innan John Blund kommer dragandes...
hälsar FASCO da LAMA - SHYGETS och mycket mycket mer...

Posted on: 2005/2/2 3:00
 Top 


Re: "MYSTERIET PALME"


Tjabba, magoth!

Ja, detta med Palme - är en jäkla inressant grejj, egentligen och för oss, kanhända - mycket viktig också - för att om vi nu någonsin, kommer att få någon "rät-sida" på mysteriet, så vore det förstås mycket bra, för människorna i världen/sverige...
Har du föresten, kollat i EAP:s artiklar ang. "palme" - Där finns en del att sas "bita i" och är nog rätt närma det avslöjandet, som vi alla längtar efter... Sök på "EAP"...
- Den dära Larouch, - EAP:s boss i USA - är för övrigt en riktig tänkare, enligt min mening - Jag har en "fet" bok som han har "kraffsat" ned och som är verkligen - mycket i/av min "smak"...

Hälsar SHYGETS...

Posted on: 2005/2/2 11:40
 Top 


Re: Diskussions grupper?


Tjabba, allesammans och naturligtvis Maggoth - som "startade upp" denna "tråd" ang. "diskussiongrupper"...
- Jag klämmer in en gammal grejj - som olyckligtvis, inte ännu har förverkligats... Men, som jag ger mig F-N på - skall bli en verklighet, inom en "snar" framtid - Så här, låter det i alla fall:


Kafé Kasam
Demokratisk process i kulturcentretEn längre tid har det varit tal om att ge invånarna i Bengtsfors kommun ett forum för demokratin och den fria diskussionen, en tänkbar möjlig form vore då vad en av initiativtagarna som varit i kontakt med Dalslänningen - P. Häggström, vill se det som:"Café-samtal".

Detta efter mönster av vad som ute i Europa går under benämningen Filosofi-caféer.
En liten historisk förklaring ges också som då berättar att grundaren till dessa diskussions oaser, var en fransman, Marc Sautet, aktiv i Majrevolten 68 och tillhörande vänsterorganisationen under 70-talet, hade en tanke om att en förening mellan politisk aktivism och den filosofiska dialogen är en livsnödvändighet.

Marc Sautet ansåg sig se en likhet mellan det antika Greklands förfall och tillståndet i västvärlden under 1900-talet. Han ville förstå varför den grekiska demokratin slutade i inbördeskrig, då skulle han kanske kunna hjälpa vårt samhälleatt undgå förfallet.

Sautet menade att en kollektiv eftertanke gemensam för alla människor, kan rädda oss från barbari.

När demokratin är hotad måste man ge plats åt filosofin i samhället, Filosofi-Caféerna ska förvalta demokratins idéer. Sautets ambition var att ge vanliga människor redskap för att kunna orientera sig i informationsströmmen, alla ska kunna bilda sig egna uppfattningar på en förnuftig grund.

Principen för ett "café-samtal" går till på det viset att någon närvarande framlägger ett spörsmål, tidslöst eller dagfärskt som kvällens café-värd hjälper till att få formulerad sedan ställer man frågor och preciserar vad som sägs.

Man använder den sk Maeutiken eller förlossningstekniken som en gång praktiserades i de gamla mysterie- och visdomsskolorna i forntiden av Pytagoras och hans efterföljare Sokrates och Platon, m.m. Tanken är att vi bär All kunskap inom oss, den är medfödd men ligger så att säga i träda, en filosof kan hjälpa oss att upptäcka den egna visdomen.

Därför är tanken den anser P.Häggström, att möten av detta slag skulle kunna tillföra café-gästerna, både hälsa för kropp och själ och har då verkligen en viktig uppgift.
De kan ge människor de praktiska redskap som behövs för att tänka självständigt, som är ett måste, framhåller P Häggström om man vill undvika att falla offer för ett beroendeförhållande till situationer man inte förstår att behärska., med andra ord, mötena
skulle kunna lära människor förstå att stödja sina åsikter med goda argument, att tänka och uttrycka sig rationellt är en förutsättning för att delta i samhällsdebatten.

Vilka är då initiativtagarna till detta kanhända framtida kunskapslyft?
Alla medverkar de i en arbetsgrupp som ingår i det nybildade Folkhälsorådet i Bengtsfors kommun, gruppen har även ett namnförslag på café-verksamheten, som för övrigt skall vara öppet en gång i veckan enligt tanken. " Kafé Kasam " så bör det heta och förklaringen ligger i betydelsen av vad ordet KASAM står för och det är något som upphovsmannen, filosofen och socialpsykologen Aaron Antonovsky menade var av livsviktig betydelse för människans välbefinnande.
Ordet KASAM är ett samlingsnamn för treenigheten;

BEGRIPLIGHET-HANTERBARHET-MENINGSFULLHET.

Som kan sammanfattas i betydelsen: KÄNSLA AV SAMMANHANG
Därav Antonovskys "KASAM" och gruppens val av namn på caféet,
- ty vad vore bättre och värdefullare än detta uttryck, där kanhända en uppnådd förståelse för de egenskaper eller aspekter, som är den bärande kraften då det gäller att uppleva ett
hälsosamt liv - fysiskt, socialt och andligt, är det som gruppen vill se förverkligat i detta projekt, detta filosofi-café som de valt att kalla "Kafé Kasam".

Medborgarpaneler och Demokrati

Det man vill åstadkomma med denna satsning, det är ett ökat representativt förhållande när det gäller människors villkor, dagens vilkor är om man, analyserar situationen inte bra, ty
det är uppenbart att människor lider, inte bara den bevisligen utarmade varelsen i sydländerna utan tydligen även den inbillade lyckligt lottade i de s. k. nordländerna.

Det är hög tid att en förklaring ges, vad den så kallade DEMOKRATIN i verkligheten betyder och står för, ty enligt initiativtagarna till filosofi-caféet, har aldrig ens i någon av alla
dessa s. k. demokrati-utredningar o liknande, kommit i närheten av själva fundamentet för vad detta uttryck i själva verket vill ge uttryck för, därför vill gruppen förtydliga här och nu, detta
så allmänt missförstådd och för ondskefulla politiska syften, missbrukade uttryck...

Ordet är Grekiskt och har den allmänt antagna betydelsen: "Folkstyre", men inte i den betydelsen man vanligtvis tilldelar den, den kvantetativa,utan den egentliga värderingen utgår ifrån det - kvalitativa...

Hur ska man då påvisa de demokratiska värdena?
Det är inte alls för det första ett antal (numerären!), som spelar roll när det gäller legitimiteten i vem som kan kallas demokrat eller inte, utan det är hur till vida man låter sitt högre jag
ge sig till känna, det man i gamla Grekland (600 år f.kr) benämde "Demos eller "Daimonion"(Augoeidis), detta sätt att tyda möjligheter att göra val (värderingar), är av naturliga skäl understälda vissa givna förhållningsätt och lagar som är påvisade under tidernas gång men ännu ej av vår tidsanda - av förstående skäl antagna, och då detta på grund av dess obegriplighet, men detta vill alltså dessa caféfilosofer
göra en ända (ändring) på.

(Ja, grabbar - ungefär så, ser - jag - på detta "ämne", kanske det kan vara till någons "nytta"...
Hälsar SHYGETS

Posted on: 2005/2/2 12:32
 Top 


Re: Människors brott mot mänskligheten


Jag kom att tänka på lite filosofiska aspekter runt ämnet.

Om man tittar på en individ så söker han/hon effter att bli lycklig. Det som står i hennes väg är då huvudsakligen okunnighet. Denna okunnighet manifesterar sig i tankarna som ett starkt ego. Alltså, tron om att man blir lycklig genom att gynna sig själv framför andra.

Jag delar då gärna in personen i två delar. Den som drivs av egot, och den som inte gör det, man kan kanske kalla det andra delen medvetandet. Om man har detta synsätt kan man använda medvetandet för att belysa egot och slutligen se igenom egots illusion, vilket förminskar det. Att inte identifiera sig så hårt med den man är, är nog viktigt för att kunna förändra sig. Så nu ser vi egot, som någonting som inte är jag, utan någonting som du kan ändra, för du är medvetandet. Det är dock noga att inte bli för dualistisk, utan att man aksepterar sitt ego fullt ut som det är, utan att bli arg mot det, det är en del av dig fasten det inte är du. Du ska bara vara medveten om att det finns och att det på så sätt kommer att förändras.

Så varför dette utlägg? Jo jag ser samhällen i storhet på samma sätt som jag ser indiviten.

Vi har en del personer som representerar egot och en del representerar det vanliga folket. Det är alltså inte alla människor som är okunniga och förstör för alla människor, utan mera en del av graft okunniga och egoistiska individer som driver detta. Dessa är inte samhället utan en del av samhället. På samma sätt bör vi varken identifiera oss med det eller skuta bort det från oss. Vi bör bara belysa dess existens och på så sätt se det försvinna av sig själv.

Posted on: 2005/2/2 13:57
 Top 


Federal Reserve


Jag har tittat på flera filmer och läst en massa om hur bankerna lurar oss medborgare och tar pengarna i egen ficka. Dock så har jag hört lite motsatt information och är inte säkert vad som stämmer, så nu hoppas jag att någon kan klargöra det för mig.

Som jag förstår det.

1. FED trycker pengar och lånar ut det till staten.

Här så är det omdiskuterat hurvida staten får betala ränta för sitt lån av FED, eller om det är ett gratislån. Eller hurvida vinsten i form av ränta går tillbaka till US tresury eller om vinsten behålls av FED. Som jag förstår det så betalar staten ränta, men får tillbaka vinsten och därmed inte betalar extra.

2. FED är privat eller statligt

Det är ganska klart att FED i slutändan ägs av privatpersoner, men att den är mer eller mindre kontrollerad och styrd av statliga regler och personer. Det finns massor av påståenden av att allt ägs av Europeiska bankhus, men dessa påståenden har jag inte kunnat styrka.

3. Storbankerna lånar ut 90% mer pengar än vad dom har inestående i banken, vilket skapar de otroliga vinsterna.

Vilka banker kan göra detta. Finns det motsvarikget i sverige/europa. Hur många gånger kan banken göra detta. Som jag förstår det så kan man göra det 2 gånger i USA. Dvs FED ger 100 kr till storbanken, de lånar ut 1000kr till mindre banker som i sin tur lånar ut 10000kr till småbanker, vilka sedan bara kan låna ut den summan.


Posted on: 2005/2/2 14:21
 Top 


Re: The Money Masters


känner mig lite onödig just nu.Den filmen
fanns ju att ladda ner här allaredan.

å andra sidan hittar jag bara band nr 1,
Finns band nr 2 med här någonstans?

(i band nr 2 framgår att "pengamästarna"
väntar på någon händelse för att sätta sina
nya planer i verket-och vi vet vad som hände
9/11)

Posted on: 2005/2/2 17:06
 Top 


Re: The Money MastersPosted on: 2005/2/2 19:11
 Top 


Re: Utomjordisk förnybar energi


En liten "snabbis" bara... Tjabba, Lohengard...

Jag är en gammal Teosof och i min teosofi-bibel "Den Hemliga läran" - Står det mycket intressant, bla.a. om dessa Wriilkrafter, som gick att utvinna ur "intet" - eller som det iverkligheten gick till: genom att använda sig av dessa "kraftfält" som omgärdar och genomtränger den kroppvi kallar för "jordklotet"... Man fick i den boken "ta del av" en del händelser...
Det jag mins tydligast var en kille i USA - som hade en liten motor (utomliggare) som "gick i gång" endast med hjälp av att man lade handen på den -. Öhn- Öhhhhh,nnnn -Öhrrrrrrn! Det fungerade menade man - OK! Jag har inte varit med om det själv - Men jag är helt övertygad både om det den där killen snackade om: ""rymd-tekniken" och det mesta annat som påstås - Det där med 58-OS-händelsen, det skiter jag i plus Elvis och sånt men mycket annat kan jag nog ta till mig... Vi skrev lite om teknik någon annan gång tror jag och då nämde jag TEZLA - det var vår tids Leonardi da vinci - Fast Tezlas grejjer vart stulna av NWO - Men som jag menade tidigare - När mänsklighheten befinner sig mogen för en annan slags energiteknik - Då "får" vi den - förnärvarande så får vi nöja oss med det som vi "fått" - Guds vägar äro grummliga"- som jag brukar säga...

SHYGETS

Posted on: 2005/2/2 19:22
 Top 


Re: The Money Masters


Tackar.

(rodnar lite om kinderna)

Posted on: 2005/2/2 20:18
 Top 


Re: Utomjordisk förnybar energi


Jag har kompisar som tittar på allt i fri-energi planet. Det finns massor med spännande saker, men inte så konkreta.

Vi har kallfussion som ser ut att funger, men utan någon användbar produkt. Sen finns det massor med intresanta elektronik grejjor med vakum energi, se Tom Berden, men där finns det mycket mindre användbara expriment. Sen finns magnetmotorer mm som folk säger sig få igång, men utan några starka bevis för framgång. Det finns tydligen en hel liten by som kör på frienergi någon stans i europa, men teknologin är hemlig.

Det är som sagt mycket dunkelt. Lite esoteriskt över det hela.

Men min kompis är säker på att lyckas göra en vimana enligt ett häfte som är skrivet av en svensk kille, Häftet heter världsormen I och II.

Posted on: 2005/2/2 20:20
 Top 


Mjukvaru patent


Mjukvaru patent, detta är intressant, lagstiftning som
redan finns sedan ett tag i USA. Mjukvaru patent lag-
stiftningen innebär, att man kan få patent på en mjuk-
varu idé, inte patent på en teknisk lösning om hur en
process implementeras, t.ex. patentera sin egen kod.
Utan rent av patentera en idé, därmed förbjuda andra,
att göra samma sak eller använda denna idé, t.ex.
bygga en webshop, internethandel. Eller om man
bygger en internethandel oavsett hur, så kan man
tvingas betala licensavgifter till den som registrerat
patent på idéen webshop, datornätverks baserad
handel.

Detta är rena galenskaperna, sådan patent lagstiftning
skulle faktiskt stoppa utvecklingen, i värsta fall totalt.
Det är även mycket negativt för små och medelstora
företag, eftersom dessa sällan har råd, att registrera
ett patent. Då sådant kostar minst 100 000 kr.
Det skulle rent av förhindra små företagare från att
göra något, eftersom idéerna skulle endast patenteras
av någon med mycket pengar. Och sedan för sitt eget
jobb blir man tvingad att betala till en idé-hållare, som
nödvändigtvis inte ens har en egen teknisklösning till
idén (och behöver ej ha) och person är inte under
lagstifning troligen inte ens förste som kom på idéen.
Bara den förste som haft råd, att köpa det till sitt ägo.

Detta kan skapa en oerhörd kontroll över datamark-
naden och handeln som kan göras där. Stora rika före-
tag skulle i princip kunna köpa kontrollen över det helt
fullständigt. Och detta skulle stoppa vår utveckling.

http://www.ffii.se/

Idag lobbar man för att få igenom liknande lagstiftning
i EU och Europa. FFII är motståndare till sådant, finns
även andra röster emot detta.

På sidan:
http://webshop.ffii.org/

Finns exempel på 20 olika patent, som redan godkänts
vad gäller idéer omkring en webshop. Men dessa patent
är ej gällande ännu, då lagstiftningen ej är det.

Bland patenten finns själva grund idéen; dator nätverks
baserad handel, en webshop. Även en bild länk.
Många av dessa patent är godkända så sent, att dessa
redan funnits publikt ute och implementerade innandess
på nätet. Annan patentlagstiftning tillåter ej sådant.
Om idé redan är ute, då kan ingen söka patent på det.
Nu vill man låsa in och närmast förbjuda idéskapandet
inom datateknologin.

Sedan alltid innan inom patent lagstiftning har man ansett
att patentering av endast idéer, en tanke, att detta ej
skall tillåtas, för att detta skulle kraftig kunna förhindra och
stoppa vår utveckling.
Det vore rena galenskaperna.

Om sådanna patent kunde skaffas på andra områden, då
skulle jag kunna patentera idéen om Gud. Och alla som ens
någonstans skulle nämna eller hänvisa till Gud, skulle då
tvingas att betala licensavgifter till mig för det.
Snacka om att mjöllka andra, utan att behöva göra något
själv och snacka om vilken makt, som kunde skaffas genom
sådan lagstiftning.

Idioti på högsta nivå.

Posted on: 2005/2/3 1:24
 Top 


Re: Federal Reserve, part 1


Tjena, lite tankar kring detta och bankväsendet.
Hur det i princip fungerar.

FED motsvara det vi har i Europa och Sverige, riksbank.
En nations huvudbank, där trycks nationens valuta,
sedalar och mynt. Därifrån fördelas det ut till andra mindre
bankerna i landet.

FED eller riksbanker, kan i princip ej ägas privat, av någon
familj eller krets. Det som många konspirations teorier
påstår är en omöjlighet. Men dock kan vissa familjer och
kretsar ha stort inflytande över dessa nationsbanker och
den finanspolitik, som de driver. T.ex. familjer som
Rothschild., som är en gammal bankfamilj.

Rothschild eller liknande kan ej äga riksbanker och de kan
inte heller trycka pengar, inte som Alex Jones säger:
-They print the Money!

Men de har stort inflytande på dessa områden. Och de kän-
ner alla inom dessa kretsar och de har lång erfarenhet i
frågorna, så därför verkar de där.

Riksbanker ägs av staten/staterna. De kan ej ägas privat.

En riksbanks förmögenhet motsvaras av den förmögenhet
landet har, i form av produktion, råvaror, arbete osv. Så
riksbankens pengakassa i siffor har ett direkt förhållande
till detta. Därför kan ej pengar tryckas hur om helst, för då
sjunker dess värde, när det ej längre har ett vettigt för-
hållande med landets verkliga förmögenhet, i form av pro-
dukter, resurser och råvaror.

Säg att Sverige i sin totala helhet endast skulle producera
10 brödlimpor under ett år, men riksbanken skulle trycka
10 miljoner svenska kronor. Då skulle det betyda, att en
brödlimpa kostar 1 miljon kronor. Så värdet av en limpa
skulle bli helt knasigt och pengarna skulle därmed förlora
sitt värde. Om jag då skulle ha 100 000 kronor, så skulle
det ej räcka till en brödlimpa. Så pengarna har då förlorat
sitt värde. Detta hände i Sovjet. Då den ryska rubeln sak-
nade motsvarighet i produkter, så man fick inget med en
skottkärra rubler. Att bara trycka pengar hur som helst
medför problem. För alla, även Rothschild då.

Gamla sedlar och mynt tars även ur bruk, de går då till
riksbank och förstörs, riksbank leverar nya. Allt detta i
förhållande till nationens egna produktion. Visst har po-
litiker tryckt pengar en del gånger, Hitler började göra det.
Men vad händer, man förstör ekonomin, pengarna mins-
kar då i värde. Eftersom de tryckta pengarna inte längre
har ett reellt värde i förhållande till landets produktion.

(forts.)

Posted on: 2005/2/3 1:58
 Top 


Re: Federal Reserve, part 2


Okay,

Riksbankers uppgift är att hålla en nations valutas värde
och det är en balansgång av, att värdera nationens pro-
duktion i siffror. Endast en mindre del av pengarna är idag
i mynt och sedlar, utan de utgörs endast av siffror som
flyttas mellan konton. Men siffrorna på dessa olika konton,
måste motsvara på något vettigt sätt den produktion och
handel som finns, marknaden. Annars får man en ej fun-
gerande ekonomi, en ekonomi som kommer att kollapsa.
Det är något, man även lyckats med att göra några gånger
under historien.

Därför skaffade den bankerna även tidigare den s.k. guld-
kvoten, vilket innebär att riksbanken har innesittande
en procetuell mängd av värdet i guld, av de pengarna man
lånat ut till de mindre bankerna ute i landet. Det skulle garan-
tera, att pengarna inte skulle kunna bli värdelösa.
Men ekonomin och produktionen växte så mycket, att det
ej finns så mycket guld i världen, för att täcka en sådan kvot.
Så procenten blev bara mindre och mindre. FED stod för
denna uppgift bl.a. och förvar av detta guld. Men som sagt,
lite guld idag jämfört med dagens ekonomins storlek.

Riksbankerna fördelar ut pengar till bankerna, bankerna
kan sedan låna ut pengar i ett visst förhållande till den
mägnd pengar de själva förvaltar. T.ex. om du lägger in
10 000 kronor av din lön på bank, då betyder det att ban-
ken kan låna ut det. Faktisk hela summan. Men att låna
ut 100 %, kan lätt ge problem. Eftersom du kanske näs-
ta dag vill ha ut dina pengar och om alla plötsligt vill, men
banken ej har någon täckning. Utan har lånat ut för mycket,
då kan banken gå i konkurs.
Detta hände nästan i början av 90-talet i Sverige, banker
hade för lätthändigt lånat ut pengar, utan täckning. Med
långa återbetalningstider, till lägenhetsköp på en uppblåst
fastighetsmarkand, med upp spekulerade priser. Även
annars skakig markad och dåligt skött ekonomi från stat-
ligt håll. Och vid ett visst läge så krashar det hela, det kan
ej fortgå längre.
Sveriges och andra nationers ekonomiska krash hjälptes
och påverkades då även kraftigt av Sovjets fall, då Sovjets
ekonomi visade sig vara en bluff. T.ex. 30% av Finlands
export gick dit, plötsligt försvann detta, då Sovjet faktisk
ej hade ekonomi för att betala för det.

Punkt 1).
Riksbanker/FED trycker pengar, men det är då staten
som gör det, står för tryckandet.

Punkt 2).
Riksbanker/FED ägs av staten/nationen, det kan ej
ägas privat.

Punkt 3).
Vet ej exakt hur mycket Riksbanker och FED kan låna
ut, i princip hur de vill möjligen. Det bestäms av statlig
lagstiftning. Men det kan skapa mycket stora ekonimiska
problem och kriser. Så att agera hur som helst är ej
möjligt, felaktiga lån och för stora, som ej generarar
vinst eller utökad produktion, det leder till ingen vinst
alls och kan leda till ekomisk krash på nationell nivå.

Ett lån skapar vinst endast om det ger avkastning,
om jag gör ett stort lån i FED (var jag som privatperson
inte kan), men säg Nordbanken istället då, men om jag
ej sedan kan betala det tillbaka. Då ger det ingen vinst
till banken. Utan förlust.
Så klart kommer banken med alla medel försöka få
tillbaka pengarna från mig. Bättre att ej äga något på
papper i fortsättningen, men om de ej kan, då kommer
jag förbli en förslut post för dem.

Sedan FED och riksbanker opererar på en helt annan
nivå, nationsnivå och summorna är i helt andra dimen-
sioner, mycket större. Men reglerna är de samma.


Ekonomin är lite problematisk område och ämne, då
de flesta har ingen aning om det eller en helt felaktig
uppfattning om det. Folk kan ha helt mystiska bilder
omkring detta. Det ger även mycket vind i seglen för
konspirationsteorierna, eftersom folk inte fattar eko-
nomi.

Posted on: 2005/2/3 2:45
 Top 


Re: Federal Reserve, part 3 Rothschild och gänget


Rothschild är en judisk finanssläkt. Finns även andra och
många som är judiska.

Vet goda "vakna" möjligen varför just judar?

Nå det är så, att den katolska kyrkan förbjöd tidigare
kristna att driva bankverksamhet. Och under samma
tid levde även judar i Europa, men judar var ej kristna.
Så de var ej bundna av detta förbud. Judar kunde dvs.
driva bank och skapa grunderna för bankverksam-
heten. Det är även huvudskälen till varför judar fått
så mycket inflytande i finansvärlden. Varför ex.
Rothschild finns och blivit ett finansläkte. Idag har
de lång erfaranget i detta och är i en god position
inom området.

Av samma skäl drev/startade senare kung och drottning
av Spanien inkvisitionen mot hedingar, där bland judar.
Judar specifikt, för att man ville ta över deras förmö-
genhet och banker.

Men det lyckades man ej med och många judiska fa-
miljer har fortfarande mycket att säga till om, på detta
område.

Hur mycket fel eller rätt de gör, eller är de onda. Jag
tror ej att de är mer onda än andra. Som världen är
idag och reglerna som man spelar med, då har man stor
skäl att skydda sin position och vakta den. Finns många
som tar allt gärna utan minsta tvekan, reglerna är idag
väldigt fula. Så det är efter dessa regler, man får spela
då.

Antingen har Rothschild händerna på dessa pengar eller
sedan någon annan familj, t.ex. Bengtsson. Men vad säger
att Bengtsson vore bättre?
Att Rothschild har koppling till Rysslands ekonomi och
t.ex. Ryssland oljekung, Rysslands rikaste. Det är inget
konstigt med det. Då Sovjet föll, då är det säkert att
man då kommer kunna köpa land, resurser osv. billigt
i en krashande ekonomi. Så klart då måste även
Rothschild in på den marknaden. Men som oftast kan ej
Rothschild göra detta publikt, gå in och köpa i sitt eget
namn. Utan då sköts detta genom någon person där
inne, en man kan lita på, en bulvan. Men ändå är det
ordnat så, att Rothschild har kontroll över dessa
resurser, om det skulle behövas. T.ex. när Putin började
bråka med Rothschilds man. Sådant får Rothschild's
delvis förbereda sig åt, eftersom kampen är hård och
väldigt ful och Rothschild har även sina motspelare.

De, som vilken solig dag som helst tar all Rothschild's
pengar och makt, om det bara är möjligt.


Vad historien annars redan visat oss, är att enfaldig-
heten och idiotin styr mänskligheten. Och har gjort så länge.
Visdom saknas närmast totalt, intelligens kan finnas, men
ej visdom. Detta gäller nog även Rothschild, och deras
ändamål är kanske inte alltid speciellt kloka eller nyttiga
för mänsklighetens kommande framtid. Idag handlar det
oftast mest om, att bevara sin egen maktposition eller få
den att växa, på vilka medel som helst.

Då nivån av visdom växer bland mänskligheten, den dagen
kommer detta ändras på. Det kan dröja rätt länge och det
är inget, som kommer gratis eller av sig själv.
Mänsklighetens förhållande till visdom, är att människan
är fortfarande en barbar och en idiot, så det verkliga grov-
arbetet har människan fortfarande framför sig.

Men konstigt nog, så tror människan sig vara en vis eller
högst intelligent varelse. Dock har människan ännu ej
lyckats visa prov på detta, att det skulle vara så.

Generellt drivs människan av ignorans. Tråkigt, men
så är det. Det är även skälet till människans lidande,
på alla nivåer.

Posted on: 2005/2/3 3:28
 Top 


Re: Federal Reserve, part 2


Så här tror jag att det är, och det bygger på fakta.

FED ägs INTE av staten. FED ägs av 12 FED banker som i sin tur ägs av flera vanliga banker, ungeför som ett aktiebolag. Dock med speciella regler om vem som kan bli delagare i en FED bank.

Varje mindre FED bank styrs av en ledning där med någon post utsatt av staten. Hela FED styrs av en ledning med ca 10 personer som är utsatta av presidenten på en 12 års period.

USA äger ingenting av FED, de har bara kontroll över dom med lagstiftning.

FEDs lagstiftning är sakapad av bankeliten i hemlighet (på Jekyll Island i Georgia ). Den officiella anledningen till FED är att den skulle minska storbankernas inflytande på ekonomin, men iom att den var skapad av storbankerna så hade den motsatt funktion.

USA har bara en teckning på någon procent av dollarns värde.

Så en fundering över vad du skrev

Produktion i USA skall motsvara pengarmängden i cirkulation. Men här borde man ju kunna trixa en hel del. Man kan ha otroliga summor pengar som man inte sätter i cirkulation, dvs har under kudden. Man kan äga aktier i en bursmarknad utan reellt världe.

Om man skulle matcha pengar med produktion så tror jag att man skulle ha ett kraftigt överskott på pengar.

Posted on: 2005/2/3 9:34
 Top TopTop
« 1 ... 28 29 30 (31) 32 33 34 ... 7340 »dvd-infobeställning banner längst ned.
Ikoner
Paypal
Stötta Vaken med en månatlig donation
Facebook
Gå även med i vår facebook-grupp och bli en av de över 15 000 som diskuterar där.
Login
Annonsorer och reklam
Annonser:


Annonsorer och reklam 2


Creeper MediaCreeper
Vilka är Online
32 user(s) are online (32 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 32

more...
Nya medlemmar
test_user
test_user
01/01/2020
brifrida 09/05/2019
Turbozz 08/15/2019
Fr4nzz0n 07/30/2019
Egenerfarenhett 05/19/2019
Bloggar o Länkar

I11time.dk
911 Truth i Danmark.
Se verkligheten
Dissekerar skildringar från massmedia.
Den dolda agendan
Nyheter på svenska.
Klarsikt
Mats Sederholm & Linda Bjuvgård.
Dominic Johansson
Hjälp Dominic att komma hem.
Mjölkpallen
Mjölkpallen är samlingsplatsen där bonnförnuftet tros ha sitt säte.
911truth.no
911 Truth i Norge.
Nyhetsspeilet.no
Nyheter på norska.
En bild säger mer ...
Citat från eliten som bilder.
Folkvet
Sanningen är dold bland lögnerna
Fred & Frihet
Geoengineering.se
Hur påverkar geoengineering dig?
Grundläggande frihetsbegrepp på svenska

RSS